„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Kur Kains atrada sev sievu?

Paplašinot iesākto tēmu par “Ādama un Ievas DNS kods” viens no aizdomās turamajiem jautājumiem – kur Kains atrada savu sievu? Taču ir iesūtīti vēl daži jautājumi, piemēram: „Vai tad cilvēks tiešām neizmanto visu savu smadzeņu potenciālu 100%?”; „Kas tā tāda par noslēpumaino citu atmosfēru (kas eksistēja pirms plūdu periodā?)”;”Kas tie tādi par milžu laikiem?” Jāatzīst, ka kaut arī jautājumi ir īsi, atbildes vienā teikumā rastu aizvien vairāk papildu jautājumu, kas liktu atbildes turēt aizvien lielākās aizdomās.. Tāpēc ir nepieciešams laiks, lai sagatavotos pienācīgi. Šajā reizē plašāk parunāsim par to, kur un kādā veidā Kains ir saņēmis savu mūža vislielāko, viscildenāko un visskaistāko, debesu dāvanu savam prieciņam sievas izskatā?


Bībelē teikts: ka Dievs radīja Ādamu un Ievu, kuri sagrēkojās un tika padzīti no Ēdenes dārza. Viņiem piedzima Kains un Ābels. Vēlāk lasāms, ka brālis nokauj brāli. Un principā tas ir arī viss, kas saistāms ar šo leģendāro pāri, tāpēc vēlāk aizdomājoties par tēmu, rodas loģisks jautājums: „Kur Kains atrada sev sievu?

Kādas gan interpretācijas par šo tēmu nav nācies dzirdēt. Piemēram, ka Kains ar eņģeli… Kains ar dievieti… taču fantāziju juceklī tiek palaists garām kādas svarīgas detaļas.

Vai Dievs nezināja, ka Kains ir viens šajā plašajā pasaulē un, ka pienācīgs dzīves partneris vēl nemaz nav piedzimis? Saprotams, ka to pastiprina arī doma, ka pagāja kāds zināms laiks, kopš Ādams ar Ievu dzemdināja Setu un tad arī pārējos bērnus. Bet kā teikts: „Labs nāk ar gaidīšanu.” Kas gan Kainam atlika, kā gaidīt savas otrās pusītes piedzimšanu? Šodienas skatījumā varētu teikt, labāk gaidīt ilgi, bet- savu, nekā ātri, bet svešu..

Kaut arī nav zināms cik ilgs laiks tieši pagāja kopš Kains satika savu dāvanu no debesīm, taču, domājams, ka Kainam bija arī nepieciešams laika sprīdis, lai apzinātos savu padarīto noziegumu pret brāli, kā arī viņš pats Dievam atzinās: „Mans noziegums ir tik liels, ka es to nespēju panest.” (1.Moz. 4: 13) Kains nožēloja to. Kāda gan tur debesu dāvana, ja cilvēks dzīvojis sirdsapziņas pārmetumos. Ir bijis vajadzīgs arī atjaunošanās un attīrīšanās process. Acīm redzot bija vajadzīgs arī laiks, lai saprastu, ka tādu dāvanu no debesīm ir vispār pelnījis. Taču Dieva žēlastība ir liela un Kainam nemanot viņa debesu dāvana auga…

„Un Ādamam bija simts trīsdesmit gadi, un viņš dzemdināja dēlu, pēc savas līdzības, pēc sava izskata, un viņš nosauca tā vārdu: Sets.” Tālāk Bībelē teikts, ka Ādama dzīvības laiks pēc Seta dzemdināšanas vēl bija astoņi simti gadu, un viņš dzemdināja DĒLUS un MEITAS.” (1.Moz gr. 5:4)

Taču mums ierastā evolūcijas doktrīnu iespaidā prātā iezvanās trauksmes signāls, kas brīdina, par to, ka pētot DNS zinātnē jau sen atklāts, ka DNS mutāciju rezultātā iedzimtu slimību dēļ māsas un brāļi precēties nedrīkst, pretējā gadījumā viņu bērni piedzimtu ar iedzimtām slimībām. Tad kā lai izprot vēsti „un viņš dzemdināja DĒLUS un MEITAS”, no kura izriet tikai viena iespējama atbilde Kaina gadījumā: māsa.

Meklējot atbildi uz šo jautājumu palīdzība nākusi no Brūsa  Melone (Bruce Malone), kurš 15 gadu laikā ir vadījis dažāda veida lekcijas un konferences par zinātniskām tēmām, kas pierāda Bībeles autentiskumu.

Brus Melons nemaz nejūtas pārsteigts, ka pat kristiešu vidū ir neizprotams šis jautājums, taču viņš skaidrojot piemin to, ka jautājums tiek pārmantojams jau daudzu gadu laikā. Sākotnēji tas tika uzdots tiesas sēdē.

Zemāk esošais teksts ir pārfrāzēta būtība vienā no nozīmīgākajiem notikumiem amerikāņu vēsturē. Tā ir 1923. gadā notikusī Skoupa Pērtiķu Lieta (Scopes Monkey Trial), kurā aizstāvības pārstāvis Klarenss Darovs (Clarence Darrow) mudināja apsūdzības pārstāvi Viljamsu Dženingsu Braienu (Williams Jennings Bryan) nostāties Bībeles aizstāvja lomā.

Braiena kungs, aizstāvībai ir viens pēdējais jautājums: „Kur Kains atrada savu sievu?” „Es nezinu.” „Vai jūs neatkārtotu savu atbildi, Braiena kungs? Visa nācija klausās šo radiopārraidi, un šis ir diezgan pamatots un vienkāršs jautājums. Ļaujiet man pārfrāzēt. Ja, kā to saka Bībele, Ādams un Ieva bija pirmie vīrietis un sieviete, un nebija neviena cita cilvēka, tad ko gan viņu dēls Kains atrada, lai aprecētos?” „Es nezinu.”

Darovs lika Braienam izskatīties muļķīgi, jo viņš nepārzināja pietiekami labi Bībeli, lai atbildētu uz vienu no pamatjautājumiem.

Šī lieta iezīmēja pagrieziena punktu amerikāņu izglītībā, jo pirmo reizi Bībele bija atklāti izsmieta. Braiena nespēja atbildēt uz vienkāršiem un loģiskiem jautājumiem bija viens no faktoriem, kas atļāva amerikāņu izglītības sistēmai pieņemt evolūcijas āķi, makšķerauklu un svērteni, kamēr tika noliegts vēsturiskās radīšanas Bībeles uzskats.

Pārmetums kristiešiem

Bruce Malone turpinot domu izsakās neglaimojoši, viņš saka, ka pat šodien vairums kristiešu nezina atbildi uz tādiem pamatjautājumiem kā „Kur Kains atrada sievu?” Problēma tāda, ka, nezinot saprātīgas atbildes uz pamatjautājumiem, šie pamatjautājumi nostāda visu kristietību kā jautājumu. Kādēļ lai cilvēki ticētu Dievam, kuru viņi neredz, ja ticīgie (šim Dievam) nevar atbildēt uz dzīves vienkāršākajiem jautājumiem, kas saistīti ar pagātni un mūsu izcelsmi?

Iemesls, kādēļ atbilde uz šo jautājumu nav uzreiz redzama, ir, ka mēs visi esam apmācīti domāt kā evolūcijas piekritēji. Evolūcija ir pamatota ar modernās ģeoloģijas principu – uniformisms. Tā ir ticība, kur mazas izmaiņas milzīgu laika periodu gaitā izraisīja masīvas ģeoloģiskas (un vēlāk Darvins pievienoja bioloģiskās) izmaiņas, kuras mēs šodien redzam. Būtībā, mēs esam trenēti ticēt, ka viss pamatā darbojās tā, kā mēs to redzam šodien. Lai nu kā, Bībele šo principu nemāca.

Pirms plūdu DNS un pēcplūdu DNS

Lai atbildētu uz jautājumu, vai Kains varēja precēt savu māsu, mums vajadzētu raudzīties uz šo iespējamību no pirms plūdu perioda perspektīvas.

Pirmsplūdu Kaina māsa

Bībele māca, ka cilvēks tika radīts pilnīgs, bez defektiem. Tikai dēļ cilvēka nepaklausības Dieva radībā ienāca nepilnības. Šiem sākotnēji radītiem cilvēkiem nebūtu bijis neskaitāmu ģenētisko kļūdu, kas vērojamas šodienas DNS. Pretstatā evolūcijas mācībai, mutācijas vai kļūdas mūsu DNS nepadara cilvēku labāku un uzlabotāku. Šīs kļūdas izraisa simtiem mokošu slimību un dzimstības defektus. Mēs esam piedzimuši bez šī neskaitāmajām medicīniskajām problēmām tikai tāpēc, ka mūsu gēni ir mūsu vecāku raksturīgo pazīmju kombinācija. Tikai tad, kad abiem vecākiem viņu gēnos ir viena un tā pati kļūda, arī viņu bērnos parādās šī ģenētiskā problēma.

Turklāt šīs ģenētiskās kļūdas ar laiku uzkrājas un vairojas. Citiem vārdiem sakot, informācija mūsu DNS kļūst arvien vairāk sakropļotāka – tā nekad nekļūst labāka. Ja mūsu DNS uzkrājas kļūdas, ir loģiski pieņemt, ka šīs kļūdas pagātnē bija mazāk.

Pēcplūdu Kaina māsa jeb mūslaiku māsa

Attiecībā par mūslaiku DNS starp brāļiem un māsām Bruce Malone piekodina, ka māsas un brāļi šodien nevar precēties, jo visticamāk viņu vienādās DNS kļūdas pāries uz bērnu ar iedzimtības defektiem. Lai nu kā, pret bērnu savstarpēju precēšanos nebija morālu aizliegumu līdz Mozus laikam. Tas bija apmēram pirms 4000 gadiem un vismaz 2000 gadus pēc cilvēka radīšanas. Iespējams, ka pirms tam brāļu un māsu precēšanās bija visai ierasta parādība.

Jāņem vērā, tā kā Ādams un Ieva bija pirmie (un vienīgie) cilvēki zemes virsū, tad viņu bērniem nebija citas izvēles, kā precēties savā starpā. To darīt Dievs aizliedza tikai daudz vēlāk, kad uz zemes jau bija pietiekami daudz cilvēku, un vairs nebija nepieciešams precēties brāļu un māsu starpā (3. Mozus 18:6-18)

Par cik Bībele saka, ka Ādamam un Ievai bija DAUDZI dēli un meitas, tad Ebreju tradīcija pieņēma, ka viņiem bija 33 dēli un 23 meitas! Kains varēja apprecēt tikai savu māsu.

Kļūda

Saprotams, ka mūsdienās dzīvojošam indivīdam grūti raudzīties uz pirms plūdiem esošo vēsturi, jo ļoti daudzas lietas ir mainījušās globālos mērogos, bet mūslaiku dzīves uzskatus, uztveri, apziņu un izpratni par lietām ir izveidojušās un ietekmējušās vadoties pēc mūslaiku kultūras, vēstures un zinātnes skatījuma.

Mēs nesaskatām šo skaidri redzamo atbildi, jo esam mācīti ticēt, ka lietas vienmēr ir bijušās tādas, kādas tās mēs šodien redzam. Pagātne un tagadne kļūst daudz saprotamāka, ja mēs to aplūkojam no Bībeles skatpunkta.

Jautājums: Kur Kains atrada sev sievu?

Atbilde: Pie Ādama.

0 komentāri

Citi rakstiSākumlapa

Leonards Inkins: Preventīvais uzbrukums

Leonards Inkins: Preventīvais uzbrukums(0)

Pēc tā, kā tapa zināms par Sergeja Skripaļa un viņa meitas noindēšanas mēģinājumiem Amerikas Savienotās valstis aizliedza ASV uzņēmumiem pārdot Krievijai jebkuras tehnoloģijas, kuras var izmantot ieroču izgatavošanai, un aizliedza konsultēt un jeb kā palīdzēt Krievijas uzņēmumiem, kuri darbojas bruņošanās nozarē. Tas nenozīmēja, ka Krievija šīs tehnoloģijas un konsultācijas nevarēja pirkt no citiem. Piemēram, visiem

Leonards Inkins: Muļķība

Leonards Inkins: Muļķība(0)

Tēvam bija trīs dēli – divi gudri, trešais Leonards…  Jānis Miezītis grāmatā «Būt latvietim» jautā, vai muļķis var būt labs cilvēks un pats atbild – nē. Muļķis neatšķir labu no slikta, derīgu no kaitīga, tāpēc nespēj apzināti rīkoties labi, nespēj pieņemt pareizus lēmumus un izdarīt saprātīgus secinājumus. Izglītots muļķis Esmu saticis cilvēkus, kurus varētu dēvēt

Maskava: Priesteris ielaiž templī no AMON bēgošos protestētājus un kopā aizlūdz par MIERU un MĪLESTĪBU

Maskava: Priesteris ielaiž templī no AMON bēgošos protestētājus un kopā aizlūdz par MIERU un MĪLESTĪBU(0)

No krievu valodas tulkoja spektrs.com Pie Maskavas mērijas, kur Krievijas opozīcija sestdien plkst.14:00 plānojusi protesta akciju pret varasiestāžu atteikumu reģistrēt neatkarīgos kandidātus galvaspilsētas domes vēlēšanām, pārvērtusies par ielu protestu vairāku dienu garumā. Varasiestādes atkārtoti paziņojušas, ka paredzētā nesankcionētā akcija esot nelikumīga, un Maskavas mērs aicinājis pilsētniekus tajā nepiedalīties, taču brīdinājums nav ņemts vērā.Pagājušās nedēļas nogalē, protestējot pret atteikumu

Leonards Inkins: Manipulācijas ar sabiedrisko domu internetā

Leonards Inkins: Manipulācijas ar sabiedrisko domu internetā(0)

Leonards Inkins Emocijas ir loģikas ienaidnieks, emocijas liedz domāt loģiski un izdarīt saprātīgus secinājumus. Manipulācijas citam pret citu, vienai sabiedrības daļai ar citu sabiedrības daļu, viena uzņēmuma manipulācijas ar citiem uzņēmumiem, pārdevēja manipulācijas ar pircējiem, mācītāju manipulācijas ar ticīgajiem un neticīgajiem, kā arī šeit neminētās – bija, ir un būs. Tās var novērst, tikai mainot

Leonards Inkins: Totālā kontrole jeb zemūdenes „Losharik” MISIJA

Leonards Inkins: Totālā kontrole jeb zemūdenes „Losharik” MISIJA(0)

Daudz ir dzirdēts par sazvērestībām un ir pat tāds ironisks apzīmējums – sazvērestību teorijas. Vai tiešām jūs domājat, ka sazvērestības nekad nav notikušas? Teiksiet ir, bet tas bija sen un vairs nav taisnība. Jautāšu kāpēc, jūs uzskatāt, ka sazvērestības kādreiz bija, un šodien vairs ne? Kāpēc? Atbilde – tāpēc, ka es tā domāju, tāpēc, ka

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.