„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Ādama & Ievas DNS kods

Savulaik pasauli pāršalca sensacionāla ziņa grāmatas ietvarā BĪBELES KODS, cenšoties senajos rakstos izdibināt dziļos ūdeņos un slēptos informatīvos akmeņus, kas atvērtu cilvēcei acis uz pravietojumiem, kas piepildās, aizmirstot, ka Bībeles Atklāsmes Grāmatā viss jau sen skaidri melns uz balta rakstīts. Tad cilvēces acis centās atvērt ar Da Vinči KODA starpniecību atmaskodami baznīcu, taču rezultātā atmaskojuši, attīstījuši un ilustrējuši vien savu fantāzijas augli literatūrā un kinoindustrijā. Taču šoreiz ieskatīsimies Ādama& Ievas noslēpumā un miglā tītajā DNS KODĀ, kaut arī Mozus grāmatas pirmajās lapaspusēs ir iegravēti Ādama un Ievas vārdi uz mūžu mūžiem, bet kas lai to zin, varbūt kaut ko jaunu varēsim iegravēt arī mēs, kaut vai sirsniņas formu ar savu vārdu, lepni teikdami: „Es esmu Ievas un Ādama pēctecis! Vai arī Ieva + Ādams= mamma + tētis= Es! Nu, labi, kaut vai uzrakstu, kas liecinātu par mūsu klātbūtni: „Es šeit biju, Ieva!”


Kaut arī kāds uzskata, ka stāsts par Zemes pirmajiem iedzīvotājiem Ievu un Ādamu dzīvojušus Ēdenes dārzā ir izdomājums, taču kā jau zināms, zemes dzīles nemelo un kultūrvēsture ar neskaitāmām atstātām paliekošām pēdām nav tik vienkārši ignorējama.
Daudzi šo noslēpumaino mīklu ir centušies atklāt visneiedomājamākajos ceļos. Ieskatīsimies dažos no tiem.

Par Ēdenes dārza atrašanās vietu zinātnieki pat pieļauj domu, ka tā varētu būt bijusi kāda noslēpumaini skaista vieta Āfrikas tuvumā.
Savukārt pētnieki Rebecca Cann, Marks Stoneking, un Allan Wilson izpētījuši, ka cilvēces pirmsākumi meklējami Āfrikā un sieviešu vissenākā pārstāve ir nākusi tieši no Āfrikas. Senāko sievieti nosaucot par „Āfrikas Ievu”.
Taču par Ādama un Ievas eksistenci piedāvā ieskatīties, ne tikai zinātnieki – arheologi, bet arī zinātnieki biologi. Pārsteidzoši, ka meklējumi risinājušies nevis artefaktu meklēšanā zemes slāņos, bet gan mūsu ikviena organismā, proti, cilvēka DNS kodā.

Kalifornijas universitātes molekulārās antropoloģijas (izskaidro dzīvības procesus molekulārā līmenī) zinātnieks un profesors Alans Vilsons (Allan Wilson) ar kolēģi Vincentu Sariču (Vincent Sarich) no Kalifornijas universitātes (University of California, Berkeley) daudzu gadu garumā veikuši pētījumus mitohondrija šūnu pētniecībā. (Mitohondrija ir šūnas organoīds, kurā tiek sintezēta denozīntrifosforskābe īsāk saucot (ATF). ATF apgādā ar enerģiju citus šūnas organoīdus un šūnu kopumā. Šūnā var būt līdz pat 50 000 mitohondriju.)

Par cik šūnas nodrošina vielmaiņu, kā arī tās satur iedzimto informāciju (DNS), kas tiek nodota no šūnas šūnai dalīšanās procesa laikā, tad saskaņā ar to zinātne apliecina, ka visiem dzīvajiem organismiem ir kopīga izcelsme.

Molekulāri-bioloģikā Ieva

Mitohondrija tiek mantota tikai caur mātes līniju. Katrā mitohondrijā pastāv vairāki nodalījumi DNS kodā, kas ir identiski visos mitohondrijos. Tas nozīmē, ka mitohondrija nepakļaujas rekombinācijām.

Tieši tāpēc mitohondrija struktūra un tās ieprogrammētais vēsturiskais kodols, ļauj izpētīt mātes izcelsmi (ciltskoku) līdz pat tās pirmsākumiem. Zinātnieki veikuši pētījumu, kuras laikā nākuši pie pārsteidzošiem secinājumiem.
Rezultāti pārsteidz zinātniskos prātus. Aptuveni 7 miljardu zemes iedzīvotāju cēlušies no vienas sievietes, Bībelē minētās Ievas. Zinātnieki apstiprina, ka mitohondriju Ieva ir pēdējais kopējais sieviešu dzimtas māte visām mūsdienu sievietēm.

Molekulāri-bioloģikais Ādams

Nākošajā etapā zinātnieki pētījuši vīriešu y hromosomas, kas pāriet mantojumā no tēva dēlam. Arī šajā pētījumā zinātnieki izanalizējuši, ka tās visas vedušas pie viena un tā paša tēvu tēva, Bībelē minētā Ādama.

Pētījumā ņemts vērā arī dažādu nacionalitāšu cilvēki. Secināts, ka DNS ir identiska neatkarīgi no nacionalitātes vai ādas krāsas.

Ievas septiņas meitas

Mūslaiku zinātnes profesors ģenētiķis Brains Saiks (Bryan Sykes ) no Oksfordas universitātes 2006 gadā atklāja, ka sakši, vikingi un ķelti ir ģenētiskie radinieki mūslaiku Anglijas un Irijas tautai. Par to sīkāk grāmatā „Blood of the Isles”.

Zinātnieks sarakstījis arī grāmatu „Ievas septiņas meitas” („The Seven Daughters of Eve”) Iedvesmu grāmatai zinātnieks saņēmis 1997. gadā arheoloģisko izrakumu vietā, kurā bija atraktas piectūkstoš gadu veca vīrieša paliekas. Brainam parādījās iespēja pierādīt ne tikai to, ka vīrietis bijis no Eiropas, bet arī, ka viņa pēcteči vēl šodien dzīvo Anglijā.
Grāmatā zinātnieks apraksta precīzas norādes par DNS mitohondrija struktūras precizitāti un nemainīgumu, kas palīdz izanalizēt cilvēka izcelsmi ļoti senos vēsturiskajos posmos.

Jau bērnības gados Brainam radās interese izanalizēt cilvēces radniecības saites, kad izlasīja rakstu par to, ka zinātnieki veikuši eksperimentu DNS analīzē ar kāmīšiem. Zinātnieki secinājuši, ka visu pasaulē mītošie kāmīši ir radušies no vienas kāmītes, kuras ģenētiskās gaitas izsekotas līdz 1930. gadam Sīrijas tuksnesī.

Pieaudzis Brains arī ķērās pie kāmīšu izcelsmes analizēšanas, lai pārbaudītu teoriju. Viņš eksperimentēja ar dažiem kāmīšiem, pārliecinoties, ka DNS mitohondrija visiem kāmīšiem ir identiskas.

Par cik zinātnē pierādīts par mitohondrija nemainīgumu, tad zinātnieki šaubās vai Darvina teorija, par cilvēku izcelsmi no mērkaķveidīgajiem, varētu būt patiesa. Pasaulē pazīstami ģenētiķi ir rakstījuši, ka Neandertālietis (Homo neanderthalensis) nav mūsu radinieki.
Arī Brains Saiks ir sarakstījis grāmatu „The human inheritance” kurā spriež par Radīšanu un Evolūciju. Grāmatā vairāk tiek uzdoti jautājumi nekā sniedz atbildes, ļaujot lasītājam pašam izanalizēt, kāda varētu būt patiesa cilvēka izcelsme, taču viņš arī akcentē, ka evolūcijas teorijā ir vairāk pretrunu, nekā iespējamu apstiprinošu faktu.

Eksperiments

Brains Saiks kopā ar kolēģiem veicis pētījumu, kuras gaitā konstatēts, ka visas mūsdienu eiropietes ir cēlušās no senas dzimtas septiņām sievietēm. Saskaņā ar analīzi katra eiropiete, var izsekot savai izcelsmei līdz pat vecākajai dzimtai. Pētnieki norāda, ka savukārt “Eiropas mātes” ir cēlušās no vienas kopējas mātes „Mitohondrija Ievas”, kuras saites ir saistāmas ar Āfriku.
Pirms un pēc grēku plūdiem
Zinātnieku veiktie pētījumi veicina pārdomāt kā zinātniskie darbi varētu sasaukties ar Bībelē teikto. Mēģinot vismaz nedaudz ieskicēt.

Bībeliskā Ādama un Ievas DNS kods

Bībelē sastopamas rakstu vietas, kas attēlo pirms grēku plūdu laiku daudz atšķirīgāku par pēc plūdu periodu. Tāpēc vēlos pievērst tai uzmanību, lai nerastos nepareizs priekšstats par senlaiku Ievu un Ādamu salīdzinājumā ar mūsdienu cilvēkiem.
Kaut arī mitohondrija DNS kodolā ir nemainīga, taču citi procesi DNS struktūrā padodas zināmām mutācijām, protams, ne tādā mērā, lai cilvēks pārvērstos par pērtiķi vai otrādi.
Pasaulē pazīstamu zinātnieku pētījumi liecina, ka apstākļi pirms grēku plūdiem ir bijuši krasi atšķirīgāki, nekā mums zināmajiem pēc grēku plūdiem.
Primāri apstākļi Ēdenes dārza laikā bija radīti cilvēka mūžīgai dzīvošanai. Tāpēc, piemēram, Zemes magnētiskais lauks, bija daudz spēcīgāks, nekā tagad. Savādāka atmosfēra. Cilvēku izmērs bija daudz lielāks, kā arī par to pieminēts Bībelē – „milžu laiki”. Cilvēka spējas un iespējas bija daudz lielākas, nekā mūsdienās. Jo mūslaikos mēs neizmantojam smadzeņu darbību 100 %. Pirms plūdu dzīves laiks, kas bija vidēji 900 gadi, noslīdējis līdz mūslaiku vidējo dzīves laiku 80 gadi. Un daudz citu piemēru.
Iemesls: Dievs teica, ka ja no šī koka jūs ēdīsiet – mirdami mirsiet. Ādams un Ieva pārkāpa likumu. Tā tas arī notika, kā Dievs bija teicis.
Sekas: Ādams un Ieva zaudēja mūžīgo dzīvību kļūstot mirstīgi. Apstākļi, kādus Dievs bija radījis virs zemes sāka pavājināties. Kā arī iepriekš minēts visi citi apstākļi uz zemes sāka zaudēt savu spēku un jēgu.

Ēdenes dārzs?

Cilvēka tendence nostāties pret Dievu palielinājās, grēks uz zemes vairojās. Pirms nepaklausīgās tautas iznīcināšanas Dievs uz zemes atrada tādu cilvēku, kurš bija godīgs, taisnīgs un atšķīrās no pērējiem. Dievs uzrunāja cilvēku vārdā Noass. Tad arī Noass cēla šķirstu kā Dievs bija licis un glāba savu ģimeni un floru&faunu. Notika ūdens plūdi un visa cilvēce gāja bojā. Pēc ūdens plūdiem uz sauszemes kāpa Noass un viņa ģimene. Uz Zemes dzīves apstākļi pilnībā izmainījās.
Tāpēc, domājams, ka zinātnieki, kuri atklājuši neparastu vietu Āfrikā salīdzinot to ar iespējamo Ēdenes dārzu, neapšaubāmi varētu būt skaista, taču ne gluži tas Ēdenes dārzs, kurā dzīvoja Ieva un Ādams pirms plūdu periodā.

Noasa DNS kods

„Āfrikas Ieva” iespējams arī varētu būt no Āfrikas, vēlākā laika periodā, taču diez vai tā Ieva, kura dzīvojusi Ēdenes dārzā, daudz agrākā laika periodā. Kaut gan varbūt, bet tas ir tikai minējums, „Āfrikas Ieva” ir bijusi Noasa sieva?.. Taču, protams, ja nebūtu radīti Ieva un Ādams, tad arī nebūtu vēlākos laikos dzimis Noass. Noasa kods ir nenoliedzami no Ievas un Ādama, kā arī mūsu DNS neieskatoties tikai mitohondrija kodolā, bet kopumā ir Ādama un Ievas DNS, taču domājams, ka daudz lielākā degradējošā stāvoklī. Ņemot vērā ūdens plūdu sekas.

Jēzus DNS kods

Kaut arī mūsdienu pasaule pēc Dieva nemainīgā Vārda, tiecas entropijas ciklā un varētu teikt, ka dēmoniskā pasaule varētu svinēt savu uzvaru, jo kā zināms par Ēdenes stāstu, tad Ievu pievīla sātans, taču Dievam izrādās ir bijis jauns cilvēka dvēseles glābšanas plāns. Plāns vārdā Jēzus. Dieva dēls Jēzus Kristus atdeva savu dzīvi pie krusta, kļūstot par cilvēku dvēseļu izpirkšanas maksu, proti, upuri. Jēzus augšāmcēlās. Un līdz ar viņu arī tie, kuri to atzīst un pieņem, atgūstot mūžīgo dzīvošanu, bet ne uz zemes, bet debesīs pēc nāves. Tie ir tie, kuri nožēlojuši grēkus, pieņēmuši Jēzus Kristu par savu Kungu un Dievu, un fiziskie Ādama un Ievas pēcteči, kļūst par Jēzus pēcteci garīgā līmenī. Pārņemot Jēzus DNS kodu. Kaut arī entropijas cikli pasaulē notiek, taču Dieva bērnu dzīvē tās ietekme mazinās, jo meklējot Dieva vaigu, katru iespējamo brīdi, sadraudzībā ar mūžības Dievu, cilvēks pārceļas un tiek nomainīts degradācijas likums pret attīstības likumu. No lāsta pret svētības likumu. No neveiksmes pret veiksmi. Un t.t.

0 komentāri

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija(0)

Kādas ir valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē? Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar to aizstāvēšanu pamatots iebrukums Gruzijā. Ukrainā anektēt Krimu un izveidot militāro konfliktu Doņeckas un Luganskas novados. Vai tas vismaz daļēji neatgādina to, kā attīstījās notikumi pirms II pasaules kara? Nākamais

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām(0)

Leonards Inkins: Biedrības “Latvietis” biedrs, grāmatu autors: Neizmantoto iespēju laiks: daļa. Atgriešanās, Neizmantoto iespēju laiks Smēķētāji Kāds mans draugs publicējot facebūkā dažus teikumus, par krieviem un Krieviju, ar zemtekstu – nu kā tā var, tas taču nav normāli, mani rosināja rakstīt par to, kas ir pats par sevi saprotams, kas neprasa padziļinātas izglītības un skaistus diplomus. Šeit

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE(0)

Kārlis Krēsliņš Br.gen(atv.) Dr.habil.sc.ing   IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek arī ES valstīs un ES kopumā, pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES, Krievijā notikušas cilvēku indēšanas gadījumi, nemieri Baltkrievija. KF prezidenta V. Putina uzruna Davosas starptautiskajā ekonomiskajā forumā un ĀM

Leonards Inkins: Troļļi

Leonards Inkins: Troļļi(2)

Troļļošana tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos kolektīvos. Baumošana un nepatiesību izplatīšana par kādu vai kādiem ir troļļošanas pirmsākums.       Reiz britu zemē iznāca kāds nedēļas laikraksts. Katru nedēļu tas priecēja lasītājus ar interesantiem rakstiem, diskusijām un

Leonards Inkins: Maģija

Leonards Inkins: Maģija(0)

Tad atnāca Jēzus no Galilejas uz Jordānu pie Jāņa, lai tas Viņu kristītu. Bet Jānis atturēja Viņu, sacīdams: Man jāsaņem kristību no Tevis, bet Tu nāc pie manis? Bet Jēzus atbildēdams sacīja viņam: Lai tas tā notiek! Tā taču mums pienākas izpildīt visu taisnību! Tad viņš to pieļāva. Pēc kristības Jēzus tūliņ izkāpa no ūdens,

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.