„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Ziemassvētku akcija – atbalsti kristīgos politiķus

Ziemassvētku periodā, kad cilvēku sirdis atmaigst ziemassvētku brīnumam, gribas ticēt, ka tieši šajā laikā Latvijas tautas dienasgrāmatā uzrādītajos neatliekamajos darbos un ar tuvajiem izlīdzināšanas sarakstā līdz Jaunajam 2011 gadam, varētu pievienot vēl kādu neatliekamu un vajadzīgu punktu – piedot Latvijas valdībai, tās neizlēmību, izdabāšanu, pēc vēlēšanu amnēziju un t.t.

Un saprast, ka arī viņi ir tikai cilvēki un arī viņiem trūkst Dievišķās Godības un ir nepieciešams tautas, kā arī kristīgās saimes atbalsts, sapratne, gudrs padoms, iedvesma, jo taču negācijas no ārpasaules pret ko Latvijai nākas konfrontēt jau ir pietiekoši liels. Cerams, ka Jaunajā Gadā piedodami viens otram spēsim ar jaunu degsmi tuvoties viens otram, tauta tuvoties valdībai un valdība tuvoties tautai. Lai kopā un vienotībā varētu aizsargāt un laimīgi dzīvot mūsu Tēvu zemē Latvijā.

Jaunajā Gadā ikviens izvirza jaunus mērķus arī SPEKTRS.

Ilgtermiņa mērķi: kristīga valdība Latvijā. Atmoda Latvijā. 4. Atmoda Latvijā.
Īstermiņa mērķis – kristīgo politiķu atbalstītāju grupa.

Īstermiņa mērķis: kristīgo politiķu atbalstītāju grupa

Kāpēc tā ir vajadzīga? Mums vajadzētu vairāk atbalstīt kristīgos politiķus. Vienīgi derētu noskaidrot par, kuriem ir runa? Protams, mēs varam lūgt Dievu cik nu katram ir uz sirds, par kristīgiem politiķiem valdībā kopumā. Bet nebūtu slikti uzzināt, kuri tie ir, lai lūgšanas pārvērstos konkrētākās un tiešākās. Ir vajadzīgs nedaudz konkretizēt. Lai nebūtu līdzīgi kā tad, kad kristieši draudzēs lūdz par to, lai visā pasaulē iestātos miers, aizmirsdami vispirms gūt mieru savās sirdīs.

Kā tas realizējams? SPEKTRS redakcija aicina lasītājus uz sadarbību.

SPEKTRS būs pateicīgs par sniegto informāciju. Noskaidrojot savu no draudzes izvirzīto kandidātu, kurš ir iekļuvis Saeimā. Vārds, Uzvārds, koalīcijas nosaukums, īss apraksts par deputātu un kontaktinformāciju.
SPEKTRS uzņemas atbildību par datu apstrādi. Kontaktēties ar kristīgo politiķi , lai noskaidrotu tā virzību politikā, deputāta mērķiem un darba veikšanas procesu, lai informētu sabiedrību. Tas ļautu vēlētājiem ar katru izvirzīto kristīgo politiķi iepazīties tuvāk un izprotot vajadzības nepieciešamību, lūgt Dievu konkrētā lūgšanā.

Šāda nepieciešamība radās pēc tam, kad SPEKTRS redakcijai bija tas gods piedalīties kādā kristīgo politiķu tikšanās reizē. Kurā bija secināts, ka bez kristīgās saimes līdzdalības izvirzītie kandidāti, kaut gan izprotot arī viņus, kuri jūtās kā pamesti bārenīši, bez iedrošinājuma un atbalsta, nekur tālu netiks.
Kurš gan cits kā ne mēs atbalstot „savējos” kādi nu, viņi arī būtu, spēsim kļūt stipri un ietekmīgi arī politiskajā arēnā. Saprotot, ka lūgšanās ir stiprāks spēks, nekā finansējumos, kaut gan arī tie ir nepieciešami, lai līdzvērtīgi augtu, attīstītos un pašnoteiktos.

Ilgtermiņa mērķis: Kā tuvoties mērķim kristīga valdība?

Padomos, lūgšanās, sabiedriskās aktivitātēs formējot stipru platformu, sadarbojoties ar esošajiem kristīgajiem politiķiem un audzinot jaunus izveidojot spēcīgu kristīgu koalīciju. Mūsu rīcībā ir četri gadi. Mūsu rīcībā ir mūsu pašu zināšanas dažādās nozarēs, ar kurām varam dalīties arī ar politiķiem un palīdzēt viņiem uzņemt un virzīties pareizā virzienā.
Pārstājot kritizēt, šķelt un noniecināt, kas ved tikai uz lāstu un iznīcību, bet gan bāzējoties uz savu pieredzes gūtu piemēru, esot spēcīgi līderi, spējīgi virzīt un atbalstīt arī politiķus, mēs kopā varam celt savu Latviju, jo vienotībā ir spēks!

Jāizprot, ka politiskās rindās ir nepieciešami spēcīgi un gudri kristīgie politiķi, kuri ir ar tīru sidri un skaidru nācijas vīziju, apzinoties pareizo izvēli ietu droši uz priekšu zinādami, ka viņu priekšā ir galvenais atbalstītājs Dievs, bet aiz viņu mugurām kā klints un mūris stāv visa kristīgā saime, tad neviens nespētu izsist politiķu pamatu zem kājām, jo apzinātos pamatvērtības. Un vienalga kādi pret latviešu nācijas virzītie ideoloģijas vēji arī nepūstu, kristīgie politiķi vienmēr spētu tos atmaskot, nepieņemt, noraidīt, nepakļauties, jo viņu galva ir Jēzus, bet blakus viņu ģimene – kristīgā saime.

4. Atmoda Latvijā

4. Atmoda Latvijā ir bāzējama uz nacionālpatriotisko un latviešu, kā arī lojāli Latvijai cittautiešu pašvērtējuma stiprināšanu. Ikviens interesents savu pozīciju var izteikt spektrs.com/zinas/Nacionālā Identitāte lapaspusē.

Atmoda Latvijā

Atmoda Latvijā ir panākama vispirms iededzinot ikvienam savas sirds atmodu. Veikt atsevišķu grupu lūgšanas vakarus, kuros lūgt par Atmodu Latvijā.
Dažādu konfesiju masu pasākumos aktualizēt arī tēmu Atmoda.
Kristiešiem ir jāaizpilda ietekmju zonu pirmās rindas. Kristiešiem ir jābūt gataviem! Gataviem uz visu, lai Atmoda nāktu drīz!

Izprotot nepieciešamību un virzīšanos noteiktajos mērķos drīz vien atkristu tādas novērotas ainas kā pirmsvēlēšanu kristīgo politiķu kandidēšanās laikā, par kuru nākas mums visiem kaunēties.

Komiskā kristīgo politiķu tikšanās

Pirmsvēlēšanu aina. No jauna kandidējas ne tikai tie paši politiķi-globālisti, bet arī kristīgie politiķi un viņu jaunie līdzgaitnieki. Vienīgi kādu reālu ietekmi viņi ir nesuši un nesīs Latvijas politikā? Ko spēj katrs atsevišķi pārstāvot savu politisko koalīciju? Vai tajā vispār iespējams izteikties, aizstāvēt un nostiprināt kristīgās intereses? Saprotams, ka šiem indivīdiem jāpārstāv koalīcijas intereses, bet kā ir ar Dieva interesēm? To vēlētāju daļu ar kuru palīdzību tikuši ievēlēti? Rodas iespaids, ka pēc vēlēšanām kristīgie politiķi tiek ierauti kopīgā politiskajā katlā un viņi tajā vienkārši pazūd.

Tādējādi daudzu gadu garumā sēž uz vienu un to pašu sasnieguma laura, par kuru tik ļoti lepojas vēl pat šodien. Ģimene ir starp sievieti un vīrieti, it kā citu svarīgu jautājumu vairs nepastāvētu. Bet ko gan tas līdz, ja Eiropas Savienība jau virza jaunu likumprojektu, kā dēļ nāksies pārrakstīt Latvijas Satversmi, jo likumprojakts paredz piespiest visām dalībvalstiīm atbalstīt viendzimuma laulības. Līdzīgi kā tas jau tika panākts, vienkāršā Eiropas tiesas prāvā „Raihman pret Latviju” panākot savu un uzvarējis tajā, Latvijai jāizdara likuma grozījumi. Vai kāds Latvijā iebildīs? Tas jau ir cits stāsts.

Tomēr ko mēs kristīgie vēlētāji pa šiem gadiem, kamēr kristīgie politiķi atrodas valdībā par viņiem vispār zinām? Neko! Kā vien pirms vēlēšanām bukletos redzamās dažas sejas, kas tiek izplatītas draudzēs.

Kauns par tādiem kristiešiem valdībā, ja viens pats cilvēks kardināla Pujata veidolā panāk vairāk, nekā visi kristīgie politiķi kopumā. Pujats, kurš nav varasvīrs aicināja politiķus atbalstīt Bībeles mācību skolās un šis jautājums vismaz tika pacelts pienākošā līmenī.
Pirms vēlēšanām tika organizēta kristīgo politiķu tikšanās, tajā katrs kandidāts varēja izteikt savu pozīciju arī garīgos jautājumos.
Kādai pārstāvei, kura sevi dēvē par kristieti, auditorijā potenciālais vēlētājs, kādas draudzes mācītājs, jautāja, kā tas būtu izskaidrojams, ka politiķe kādā žurnālā izsmeļoši stāsta par savu ceļojumu un Budismu, jo pēc rakstītā šķiet, ka cienījamā politiķe ir pārliecināta budiste. Bet taču budismam nav nekāda sakara ar kristīgām vērtībām. Viņa atbildēja, ka mums kristiešiem būtu jāiepazīstas arī ar citām kultūrām, jo Dievs esot viens.
Tomēr mācītājs pajautāja viselementārāko jautājumu, kāds vien varētu būt, „Kas ir Dievs?” Deputāte apjuka, viņa sāka filozofēt un tad, kad jau aizņēma diezgan daudz „ētera” laika, viņa atteica, ka ko gan par to runāt, jo par to ir daudz jārunā.
Šķiet, ka atbildot uz šo jautājumu var pateikt pat ne vienā teikumā, bet gan dažos vārdos „Dievs ir trīsvienības Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars.” Bet, lūk, ko dara ar cilvēku prātiem dažāda veida informācija, ja cilvēks nav nostiprinājies savā pārliecībā un pamatvērtībās.
Ar nožēlu bija jāvēro kā cits aiz cita gan esošie deputāti, gan arī topošie, dodas pie mikrofona un visi kā ieprogrammēti saka vienu un to pašu domu, attiecībā par Bībeles mācību pasniegšanu skolās, par kuru jau sen ir izteicies Pujats, rodot tikai jautājumu, ko jaunie kristīgie politiķi taisās darīt valdībā?
Kāds cits potenciālais kandidāts – mācītājs teica, ka koalīcijas darbā kristīgās vērtības nepaudīšot. Varbūt tad derētu mācītājam atgādināt Bībelē teikto: „Bet īsta gudrība skaļi pauž savu nemieru un liek uz ielām atskanēt savai balsij!” (Sal.p. 1:20) Un tādējādi rodas iespaids, ka ja koalīcija virzīs anti-kristīgus projektus, tad mācītājs (kandidāts) klusēs. Protams, tas ir pārspīlējums, bet tomēr, jautājums paliek, ko viņš valdībā ir pazaudējis?
Kristīgie politiķi no kādas vadošas partijas lepni teica: ”Mēs esam panākuši likuma grozījumus, ka ģimene ir starp sievieti un vīrieti!”. Vai tiešām tas ir arī viss, kas ir panākts par šiem gadiem?

Kristīgie politiķi-bārenīši un pretējo spēku finansējums

Bet nu, kamēr kristīgie politiķi sēž uz sasnieguma laura, tikmēr pie varas tikusi izvirzīta Kultūras Ministre, kura vairāku gadu garumā propagandēja un aizstāvēja „geju un lesbiešu tiesības”. Kā jūs domājat, kāda Latvijā varētu būt topošā izvirzītā kultūras programma? Nākot pie varas viņa teica, ka esot izvirzījusi trīs galvenās prioritātes nacionālās identitātes kopšanā. Nu, nebūsim taču naivi! Kāds gan varbūt sakars homoseksuālisma un liberālisma pārstāvei ar pamatnācijas interesēm? Patiesībā tās visas jau ir tikušas parādītas Praida gājienos un tamlīdzīgos „kultūras” pasākumos, kuros bija atspoguļots, ka atsevišķu dažu pagrimušu cilvēku intereses ir augstākas par pamatnācijas interesēm.
Ja riez ir tā, kā Kultūras Ministre ir teikusi nosakot trīs galvenās prioritātes, kas saistāmas ar nacionālās identitātes celšanu, tad kāpēc par tām iepriekš vispār netika runāts un kāpēc gan vajadzēja izstumt no valdības tos, kuri šīs prioritātes pārzina vislabāk un uzticīgi kopusi daudzu gadu garumā? Tādēļ vien dziļi jāpārdomā kādas prioritātes, tad Ministre ir paslēpusi saldajā ēdienā, ka tik tās nav tās, par kurām arī cīnījusies daudzu gadu garumā un par kurām ir zināmas visai Latvijas sabiedrībai.

Kā Jūs domājat, kādas kristīgi konservatīvas kultūras programmas tiks tagad izvirzītas? Ja iepriekš tik ļoti tika izņirgtas, apsmietas dažādas ar tām saistītām kultūras programmām, viss, kas pamatnācijai un cittautiešiem ir bijis svēts, tagadējai Kultūras Ministrei ir bijis nevērtīgs un nevajadzīgs. Vai tiešām cienītie kristīgie politiķi cer, ka Kultūras Ministre nepieliks roku arī pie jūsu lepnuma laura? Tas ir tikai laika jautājums, tautas modrība taču jāaizmidzina ar it kā tai svarīgiem jautājumiem…
Kamēr kristieši lepojas ar aizgājušo un klusi sēž aiz koalīciju vadītāju mugurām, tikmēr, jūsu lepnums un sasniegums tiks „noslaucīts” tā paša likuma ietvaros.

Kāpēc? Tāpēc, ka Sorosa fonds, Microsoft un tamlīdzīgi finansisti finansē un izvirza „savējos”, bet kristīgie politiķi uzvedās tā, it kā nepazīstu to, Kurš spēj tik pat meistarīgi „noslaucīt” visus iepriekš minētos kopā ņemot vienas sekundes laikā, vai pat mazāk.
Tomēr, kas atbalsta kristīgos politiķus? Kurš finansē kristīgās vērtības Latvijā? Vaina un atbildība gulstas arī uz visu kristīgo saimi, jo mūsu kristīgie politiķi ir kļuvuši par bārenīšiem.

Varbūt pienācis laiks, kristīgiem politiķiem, kuri sevi dēvē par tādiem, saprast, ka „zemes valdnieki pieder Dievam!” (Ps.47:10)
Varbūt pienācis laiks kristīgai saimei- ģimenei atbalstīt „savējos”? Savukārt iespējams, ka tad pienāks laiks atsevišķo koalīciju pārstāvjiem pārstāt baidīties par savu nespēcību, bet gan paļauties uz Dievu un smelties atbalstu prieka pilnās saimes acīs, kas tic un iedrošina?

Tādējādi pienākot laikam, ka kristīgiem politiķiem nevajadzēs trīcēt koalīcijas līdera priekšā par katru kristīgo iniciatīvas izpausmi un nevajadzēs paļauties, ka koalīcijas līderis izvilks, sapratīs, palīdzēs. Jo pateicoties taču viņam vispār atrodas valdībā. Bet būs drošs par to, ka viņš ir iecelts ar kristīgās saimes atbalstu un ir Dieva gribēts.

Tāpēc pienācis laiks, apvienot spēkus un izveidot savu partiju, kristīgu partiju. Nevis slēpties koalīcijas kopīgā katlā, kā nepieņemtiem bārenīšiem, jo bērnunamā it kā drošāk, jo vismaz zupas virtuve kristiešiem iedalīta.

Pienācis laiks, atbalstīt mūsu kristīgos politiķus, lai viņi justos pateicoties mūsu lūgšanām un atbalstam droši un pasargāti, iedvesmoti un laimīgi, jo arī no tā ir atkarīga mūsu Latvijas nākotne!

Izsaki savu viedokli vai priekšlikumu, piedalies akcijā un sūti savu vēstuli mums [email protected]

Atbalsti kristīgos politiķus!

Dievs, svētī Latviju!

 

0 komentāri

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Jaunā Gada dziedināšana un Dieva plāna īstenošanās BRĪNUMSTĀSTI. Audiointervija ar Jāni Reiniku un Dārtu Osi

Jaunā Gada dziedināšana un Dieva plāna īstenošanās BRĪNUMSTĀSTI. Audiointervija ar Jāni Reiniku un Dārtu Osi(0)

Jaunā Gada dziedināšana un Dieva plāna īstenošanās BRĪNUMSTĀSTI. Intervija ar Jāni Reiniku un Dārtu Osi (Audio-foto) Audiointervija_ Darta_un_Janis_BRINUMI_Spektrs.com    

Dievs Radīja Pasauli no nekā?!..

Dievs Radīja Pasauli no nekā?!..(0)

Klāt Ziemassvētki! Saprotams, ka tie saistāmi ar Jēzus Kristus piedzimšanu. Silītē dus bērniņš un varbūt pat kādam šķiet, ka kāpēc gan tik liela uzmanība nav pievērsta manai dzimšanai, tad jāsaka, protams, ka Tu esi svarīgs, jo tas, Kurš ziemassvētkos silītē dus un Lieldienās mirst Golgātā pie krusta, tikai Tevis un arī manis dēļ.  Par silītē

Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis – cerības stiprināšanai

Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis – cerības stiprināšanai(0)

5. novembrī Latviešu biedrības namā notika ikgadējās Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis, kas Latvijā notiek jau piekto reizi. (Lūgšanu brokastu vēsture) Pasākumā piedalījās Valsts prezidents un Ministru prezidents, eksprezidents Guntis Ulmanis, deputāti un pašvaldību vadītāji, kultūras un uzņēmējdarbības pārstāvji. Dalībnieku vidū šogad ir bijis arī pasaulē pazīstamais evaņģēlists un vairāku labdarības organizāciju dibinātājs Franklins Grehems, kurš

Franklins Grehems intervijā „Iespaidi par Latviju”

Franklins Grehems intervijā „Iespaidi par Latviju”(0)

Novembra mēnesis bija bagāts ar dažādiem notikumiem, taču visi bijuši saistīti ar Latvijas mērogā vērienīgu kristīgu pasākumu Cerības Festivāls ar Franklinu Grehemu. Evaņģelizācijas pasākuma galvenais viesis Latvijā uzturējās ne tikai festivālā, bet arī apmeklēja Lūgšanas Brokastis, tikās ar Latvijas Metropolītu Aleksandru un bija vizītē pie Latvijas prezidenta Zatlera. Savukārt Lūgšanas Brokastīs ieradās arī Cerības Festivāla

Veidosim nākotni, atceroties pagātni

Veidosim nākotni, atceroties pagātni(0)

Sagatavoja ICEJ pārstāvis Jurgens Buhlers. Tulkoja Ilze Saulīte ICEJ pārstāve Latvijā. Laiks ieņemt stingru nostāju “Veidosim nākotni, atceroties pagātni” – šādi vārdi lasāmi Holokausta piemiņas muzejā „Jad Vašem” Izraēlā. Mūsu kristīgā pagātne var iemācīt mums daudz par to, kā veidot labāku nākotni. Kristīgā antisemītisma traģiskā vēsture, jo īpaši Holokausta laikā, nes sevī daudz mācību stundu.

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.