„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Latvijas inteliģences genofonds un būtība

Vienā no rakstiem lasīju komentāra atbildi no SPEKTRS, kurā rakstīts, ka izglītots cilvēks vēl nenozīmē inteliģents. Kas Jūsuprāt ir vārds inteliģence? Kāda Jūsuprāt ir Latvijas patreizējā inteliģences būtība?

http://spektrs.com/zinas/2010/01/25/25012010-nacionala-identitate-kapec-valdiba-sez-zaglu-banda/#comments

Domājams, ka vārds inteliģence ir kaut kas vairāk nekā, kā ierasts sabiedrībā teikt, laba izglītība un laba audzināšana.

Pamatā indivīda intelekts- prāts, domas, uztvere, attīstās kopsolī ar ģimenes, skolas un sabiedrības ietekmi un interesēm. Tāpēc ir svarīgi, lai tā attīstos veselīgā vidē.

Inteliģence ir tautas dvēsele un saprāts – garīgās patības glabātāja, tautas morāles sargs un tautas asociatīvās domas virsotne. No vienas puses inteliģence ir iedzimta un ierakstīta DNS kodā, mantota no paaudzes paaudzē, bet no otras puses, to var arī izkopt intensīvā darbā, kura iespējams var ilgt pat mūža garumā. Bet ja vēlas, tad tas ir panākams.

Izglītotā inteliģence?

Ieskatīsimies Latvijas izglītības sistēmā. Vai inteliģence pieļautu, ka sabiedrībā tiek ievazātas kroplas latviešu tautai neatbilstošas izpausmes? Piemēram, ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ministru Rolandu Broku no (ZZS) priekšgalā atbalstīta mācību grāmatā “Sociālās zinības 9.klasei” ieraksts par homoseksuālismu, tādējādi to pašrocīgi atbalstot un veicinot. Tas taču ir apkaunojoši, amorāli un nepieļaujami. Tas, kas ir slēpjams un apkaunojošs, sabiedrībā tiek iznests priekšplānā, bez nosodījuma. Taču, lai skolās mācītu Bībeles mācību ar Saeimas palīdzību priekšlikums noraidīts, kaut arī tieši kristietība Latvijas sabiedrībai būtu daudz atbilstošāka tās identitātei. Arī svarīgāko, kas ir latviešu tautas identitātes būtība -Latvijas vēstures mācīšanu, kā atsevišķu priekšmetu valdības līmenī atbalstīja tikai nacionālie spēki. Tas nu, gan izbrīna.

Vai arī, ka kādas vidusskolas skolotājas klajā laidušas necenzēto vārdu skaidrojošo vārdnīcu, kuras pamatā ir latviešiem pilnīgi neraksturīgu vārdu lietošana un to skaidrojums, taču kāds ir izlēmis, ka tā ir apsveicama un atbalstoša rīcība.

Kā ir ar latviešu tautas identitātes kodola – valodas attīstīšana un stiprināšanu valsts līmenī, tas jau ir atsevišķs diemžēl dramatisks stāsts.

Vai izglītotos varētu automātiski dēvēt par inteliģenci? Diez vai.

Nepārvaldot latviešu izglītības pamatus un tās mantojumu nevar izveidoties izglītota inteliģence.

Kultūras inteliģence?

Kad Latvijas sabiedrībā tiek pausts vārds inteliģences pārstāvji, tad ar to pārsvarā tiek domāts kultūras darbinieki vai radošas personības ar jau sabiedrībā iegūtu „vārdu”. Parasti viņi pārstāv kādu šaura loka intereses, kuru pamatā nav saistību ar tautas interesēm.

Piemēram, savulaik kultūras ministrs Raimonds Pauls, kādu ieguldījumu sniedza tautai kultūras jomā? Vai kultūras inteliģents ļautu privatizēt, komerciālai struktūrai ar apšaubāmiem finansiālajiem ienākumiem, Latvijas nacionālo simbolu un „kultūras pieminekli” operetes teātri, kura drīzumā izcēlās ar neslavu, lētās diskotēkas un narkotisko vielu tirdzniecības punktu? Tas ir Latvijas tēla uzskatāms graušanas piemērs.

Vai arī mūsdienu popularitāti ieguvušie dziedātāji, ja lai iegūtu pēc iespējas lielāku popularitāti masu mēdiju fotogrāfiem dziedātājas ar draudzenēm pozē vizuāli kopojoties cita ar citu. Vai arī puiši pagriež savu „dibenu” izvirtušiem un ietekmīgajiem bagātniekiem, lai iegūtu pirmo vietu muzikālajā konkursā.. Lūk, cik tālu noved multikulturālisms.

Protams, ir arī pozitīvi piemēri, taču tik maz un niecīgi, ka nespēj ieinteresēt ažiotāžas, sensāciju un skandalozo materiālu piesātinātos masu mēdijus.

Tādējādi ar augstu morāli tiecošos latviešus un inteliģenci mazākumā, tas nomāc un dažkārt jau pašiem šķiet, ka viņi tādi Latvijā ir vienīgie, kurus interesē kas cits.

Nepārvaldot latviešu kultūras pamatus un tā mantojumu nevar izveidoties kultūras inteliģence.

Brīvības centieni

Latvijas inteliģenci varētu raksturot ar brīvības centieniem visās tās izpausmēs.

Latviešu tautai brīvība ir augstākā, dārgākā un svētākā vērtība, jo vairākkārt pirkta ar tās asinīm. Tā ir visiem spēkiem jāsargā.

Demokrātija vai visatļautība?

Inteliģence ir raksturīga arī ar demokrātijas centieniem, kas nekādā gadījumā nepieļauj visatļautību, kuru attaisno kosmopolītisma un liberilizācijas atbalstītāji.

Pieredze rāda, ka arī pēc okupācijas gadiem atgriezušies vai uz laiku atbraukušie no rietumiem trimdinieki cerības arī neattaisnoja. Jo savu mentalitāti nesaglabāja un latviskumu sirdī neloloja un neizauklēja, bet ātri integrējās citu valstu kultūrā. Zaudēja savu identitāti un nacionālo garu, centās pat ietekmēt Latvijā palikušos svešās latviešu tautai neraksturīgās nostādnēs. Kapitālisma cēlāji pat maldināja tautu ar Latvijas Ceļa (LC) palīdzību.

Kā jau zināms, tad (LC) arī ielika maldīgus pamatus pašreizējam Latvijas valsts attīstības virzienam. Šī valsts nav 1940. gadā pārtrauktās latviešu nacionālās valsts turpinājums, bet ir kosmopolītiska un liberālisma balstīta valsts. Ar latviešu tautai nepiemērotiem un latviešu tautas mentalitātei neatbilstošiem svešiem principiem un uzstādījumiem. Šajos divdesmit gados vēl neviens nav apņemies iestāties tieši latviešiem raksturīgām un saistošām pašnoteikšanās centieniem. Tieši tāpēc ir jāveido jauns risinājuma plāns.

Inteliģences būtība

inteliģence ir atbildīga par tautas kvalitāti, par tās identitātes saglabāšanu, tautas gara, tautas dvēseles kopēja. Tā ir nacionālo interešu nesēja, kas pārstāv latviešu kultūras mantojumu un morālās ētiku. Tautas inteliģence reizē kalpo tautai, to izglīto. Tautas inteliģence seko tautas attīstībai un tās pasaules uzskatus, koriģē attīstības galvenās tendences un iedzīvina tautā.

Paredzot- pravietojot ejot uz nolikto mērķi, vedot tautu uz vēlamo ceļu.

Lai nenovirzītos no mērķa un paredzētu īsto attīstības ceļu, inteliģencei vienlaicīgi ir jābūt arī praviešu un apustuļu lomā, saņemot apstiprinošu Vārdu un gudrību no „augšas” veiksmīgi raugoties nākotnes tālēs un kā jau visu laikmetu vēsture apliecina, bez tā nekur tālu netikt.

Inteliģence-tilts

Ir nepieciešams arī tilts starp tautu un Dievu, starp tautu un valdību.

Inteliģence, kas ar savām sabiedriskajām struktūrām nodrošinātu pietiekamu sabiedrības aizsardzību pret necienīgiem valsts varas kārotājiem un Latvijas iekarotājiem. Nacionālas inteliģences ietvaros organizēt un uzturēt spēcīgu sabiedrības spiedienu pret valdības pārākuma apziņu un birokrātijas patvaļu.

Latvijas inteliģences genofonds

Nacionālai inteligēncei un kristīgiemSvēta Gara vīzijas pamudinātiem

līderiem ir jāpaceļ tauta no iegrimušā infantilisma, apātijas, bezdarbības nevarēšanas un neticības. Abiem spēkiem vienotībā jāapvienojas un jāatdzīvina de facto pirmās Latvijas Republikas Atmoda!

 

Jāskolo sava tauta, lai tā zin, kas viņa ir un kurp dodas. Jāizauklē jauni līderi. Kuri skaidri apzinās garīgās Atmodas un nacionālās Atmodas būtību, lai tās ticības un pārliecības uguni iededzinātu visas tautas apziņu. Tie ir tie, kas sargā latviešu zemi un garu, kas nes tautā latviešu pasaules uzskatu, dzīves veidu, kas pravietiski virza tautu nākotnē.

 

Saprotams, ka savulaik inteliģenci- dižciltīgos, varenos un stipros līderus – varoņus, pirmos noslaucīja no Latvijas armijas garnizona pirmajām rindām, taču ir arī viņu pēcteči,ir arī viņu garīgie bērni, kuri iemācīti, izskoloti un ar ticības mācību pilni, var atkal ieņemt mūsu Latvijas zemes un Dieva armijas garnizona pirmās rindas. Tas būs brīnišķīgs tandēms! Vēl iepriekš neredzēts savienojums. Kas varētu pret tādiem nostāties pretī, ja viņu priekšā ies pats Dieva Gars? Un tādi jau ir! Tādi tiek gatavoti. Viņi nāks drīz. Ja vien tos gaidīs.

Viņi no jauna ieņems Latviju Dievam un savai tautai par godu. Ticēsim, lūgsim un redzēsim!

 

 

0 komentāri

Citi rakstiSākumlapa

Bijušais transseksuālis: brīvība no dzimuma disforijas ir iespējama

Bijušais transseksuālis: brīvība no dzimuma disforijas ir iespējama(0)

Nesen kristīgo sabiedrību šokēja ziņa, ka meitene no kristiešu ģimenes Amerikā, Ohaio štatā cieš no dzimuma disforijas un, atrodoties dziļā depresijā, pieņēmusi lēmumu mainīt dzimumu, panākot vēlamo Tiesas ceļā. Sabiedrības neizpratni raisa, ka sīvās cīņas ar dzimumu disforijas vietā, tiek izvēlēts pretējs ceļš, ārsts un Pro-transeksuāļu tiesību atbalstītājs un Hamiltonas apgabala prokurors un Pro-transeksuāļu tiesību atbalstītājs

Latvijas brīvvalsts Izglītības ministrs Kārlis Beldavs : Par Latvijas tapšanu

Latvijas brīvvalsts Izglītības ministrs Kārlis Beldavs : Par Latvijas tapšanu(0)

„Valmieras – Valmiermuižas draudzes mācītājs un vēlākais Latvijas brīvvalsts Izglītības ministrs Kārlis Voldemārs Beldavs  Būdams 4. Saeimas deputāts, Kārlis Beldavs piedzīvos zvaigžņu stundu. Visai negaidīti tiek piedāvāts izglītības ministra portfelis. Viņš, protams, pagodināts, piekrīt, lai gan amatā sabūt iznāk pavisam īsu laiku, no 1934. gada 18. marta līdz 15. maijam. Pēc valsts apvērsuma un trīs dienu iepauzēšanas,

Saeimā pirmajā lasījumā atbalsta brīvdienas noteikšanu pareizticīgo Ziemassvētkos

Saeimā pirmajā lasījumā atbalsta brīvdienas noteikšanu pareizticīgo Ziemassvētkos(0)

Lai arī Saeimas Sabiedrisko lietu komisijā deputātu vairākums likumprojektu noraidīja, un Atzinumos par likumprojektu Tieslietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Latvijas darba devēju konfederācija, Kultūras ministrija, Latvijas brīvo arodbiedrību sabiedrība, (kaut ar niansēm), visi kā viens iestājušies PRET brīvdienas piešķiršanu Pareizticīgo Ziemassvētkiem, Saeima ceturtdien, 8.martā, pirmajā lasījumā atbalstīja priekšlikumu noteikt brīvdienu pareizticīgo Ziemassvētkos 7.janvārī. Par

Mārcis Jencītis: Dievs, svētī Latviju!

Mārcis Jencītis: Dievs, svētī Latviju!(0)

“Kristus pasaulei” draudzes mācītājs- Mārcis Jencītis Viss, ko es vēlos, ir lūkoties Dieva sejā, jo nav nekā labāka. Es nezinu, kā tas ir tev, bet manā dzīvē nav nekā labāka par būšanu Dieva klātbūtnē. Pats labākais ir būt vienatnē ar Viņu. Arī dievkalpojumā, kaut arī visi esam kopā, tomēr mēs katrs individuāli, personīgi sastopamies ar

Kristīgie deputāti un Kristīgo juristu asociācija: jaunās Latvijas pases ar pagānu zīmēm ir „ķeizara” daļa

Kristīgie deputāti un Kristīgo juristu asociācija: jaunās Latvijas pases ar pagānu zīmēm ir „ķeizara” daļa(1)

„Tad Viņš tiem teica: “Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder.”” (Mat. 22: 22)   No jauna sabiedrībā uzvirmojusi diskusija par jaunajām Latvijas pasēm, aktualizējoties jautājumam, Vai kristieši reliģiskās pārliecības dēļ ir tiesīgi atteikties no jaunās Latvijas pases ar pagānu zīmēm?  Lai rastos skaidrība par to, kāda ir kristīgi- politiska nostāja

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.