„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

PORNOGRĀFIJA – KAS TUR SLIKTS?

„Ja tevi var piekrāpt, tad tevi var uzvarēt.”( E.L.Kols)

Līdz šai dienai ar valdības palīdzību ir panākts, ka preses izdevumu veikalos pornogrāfiska satura žurnāli tiek pārdoti celofāna iepakojumā. Tas zināmā mērā sarežģī pusaudžu vēlmi žurnālus pašķirstīt un ielūkoties tajos. Bet vai tas ir atrisinājums?
Bērni ar smaidu uz lūpām skrien pa Rīgas ielām un skaļā balsī dzied pa radio bieži dzirdamu dziesmu: “Porno, porno veselo, zadorno!” Redzot šo ainu, es nodomāju: Vai viņi vispār saprot šo vārdu jēgu?
Draudzēs sievas žēlojas par saviem vīriem, kuri ir iekļuvuši pornogrāfijas slazdos. Vai arī, ka vīrs pārkāpj laulību, pamet ģimeni un aiziet pie jaunākas sievietes.
Saprat, ka šī problēma ir samilzusi, un pārdomājot, kā atbrīvoties no pornogrāfijas un tās postošajām sekām vīriešu dzīvē, SPEKTRS vērsās pēc padoma pie Kristīgo vīriešu kustības (CMN) prezidenta Dona Binklija.

Organizācijas (CMN) pamatlicējs un vadītājs, doktors Edvīns Luiss Kouls, izcils Dieva vārda mācītājs un apdāvināts sludinātājs, daudzu grāmatu autors, 2001. gadā organizēja dievkalpojumu Dalasā (ASV), kur 210 tautu pārstāvji bija sapulcējušies vienkopus, lai vienotos nest 10 miljoniem vīriešu pa visu pasauli atklāsmi par to, ka vīrišķība un līdzība Kristum ir sinonīmi. Taču 2002. gada augustā E.L.Kouls atstāja šo pasauli.

SPEKTRS: Kas slikts pornogrāfijā?

Dons Binklijs: Viss, ko ir radījis Dievs, ir perfekts, bet ļaunumu nodara grēks.
Sātans vienmēr ir izmantojis “acu iekāri” un “miesas kārību”, lai ievilinātu Dieva bērnus savos slazdos. Viss sākās ar:
1. Iekšējo vilinājumu (2.Samuēla 11:2) jeb iekāri – alkas sākas domās.
Nepareizas iedomas prātā ir kā ugunīgas sātana bultas, tās atgrūž mūs no Svētā Gara spēka. Kad šīs domas atgriežas no jauna prātā, tās ļoti viegli kļūst par altāri, kur tiek pielūgti elki.
Vebstera vārdnīca elku pielūgsmi definē kā „pārmērīgu nodošanos vai pieķeršanos kaut kam”.
Mūsu pielūgsmes objektam ir jābūt Jēzum.
2. Kārdinājums, kas atnes ļaunumu, grēku un nāvi (2.Samuēla 11:4)
Tāpat kā varēja novērst Dāvida dzīves traģēdiju, arī šodien ir iespējams novērst garīguma zaudēšanu un morāles vērtību degradāciju.
Sātans kārdina cilvēku ar vienu vienīgu mērķi,  lai, apmānot mūsu miesu, mūs iznīcinātu. Taču tas iespējams tikai ar mūsu pašu līdzdalību.
Būtībā grēks maina cilvēka uzvedību. Kļūstot par vīrieti, jaunietim rodas vēlēšanās eksperimentēt masturbējot. Eksperimentēšana nostiprinās ieradumā, tādējādi ietekmējot visu vīrieša dzīvi. Masturbēšana un fantazēšana noved pie pornogrāfijas. Nav iespējams lasīt pornogrāfiska satura žurnālus, skatīties pornofilmas un nepalikt ļauno garu neskartam.
Pornogrāfija pazemo, inficē, ietekmē prātu un garu. Ietekmējoties cilvēks kļūst neapmierināts ar dzīvi, viņš kļūst kā apmāts, zaudē savu garīgo spēku un attālinās no Dieva. Šādi dzīvojot, nav iespējams saņemt no Dieva spēku. Pornogrāfijas būtība ir elku pielūgšana. Cilvēka prātā veidojas tēls, kas patiesībā ir elks.

Masturbācijas laikā notiek elka pielūgšanas akts. Tā rezultātā veidojas nepareizi domāšanas stereotipi, dzīves attīstība apstājas, cilvēks degradējas. Fantazējot un vienatnē pats ar sevi apmierinot savu seksuālo grēku, nozīmē noliegt savu vīrišķību. Bībele skaidro, ka „cilvēks, kurš nosedz savu grēku, negūs panākumus”.
Pornogrāfija, azarta spēles, smēķēšana, alkoholisms un narkotikas pielīp kā dubļi, solot apmierinājumu, tādēļ no tā ir tik grūti izkļūt.
“Grēks vienmēr tev sola kalpot un izpatikt, bet patiesībā tas vēlas valdīt pār tevi un paverdzināt.”( 1.Jāņa 2:15-16).

SPEKTRS: Ko nozīmē vārds pornogrāfija?

D.B.: Saskaņā ar Barna pētījumu, vārds “pornogrāfija” ir radies no vārdiem „porno” - ielasmeita un “ graph” -grafiks. Ielasmeita nozīmē prostitūta, bet prostitūta nozīmē  “izstādīt jeb eksponēt pārdošanai”.
Skatoties pornogrāfiju, rezultāts ir amorāls, jo prostitūtām tiek maksāts par seksa pakalpojumiem. Jēzus teica: “… tev nebūs laulību pārkāpt. Bet es jums saku: ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī.” (Mateja ev.5:27-28)  Piepildot miesas iegribas, varam atnest nāvi mūsu kalpošanai, laulībai, finansēm, karjerai, taču, ja veidojam savu dzīvi, balstoties uz Dieva vārda principiem, mums ir garantēta veiksme.

SPEKTRS: Vai pornogrāfija ietekmē cilvēku dzīves globālā mērogā?


D.B.:
 Demokrātija mūsdienu kultūrā viegli pieļauj domu, ka ir normāli samierināties ar kompromisiem ticības jautājumos un sekot meliem par pornogrāfiju kā nekaitīgu izklaides formu. Interesanti, ka tas, kas kādreiz saucās „vieglā pornogrāfija”  skati, kas domāti pieaugušajiem,  kotējās kā „ģimenes izklaide”. Šāda veida pornogrāfiju skatītāji TV ekrānos var vērot neskaitāmas stundas, tai skaitā arī bērni.
Kristiešiem ir jāatmostas un jānostājas pret pasaules uzskatu, ka „viss ir nekaitīgs”. Sātans jau kopš seniem laikiem izmanto melus par savas viltības ieroci, lai nozagtu, nogalinātu un izpostītu, padarītu kristiešus bezspēcīgus un vājus, neļaujot uzvarēt viņa ļaunās shēmas. Simsons kļuva vājš, kad nebija nomodā un atklāja Delīlai noslēpumu par savu spēku.
Mums ir jāsaprot, ka kompromiss galu galā mūs padarīs vājus, dodot ļaunajam iespēju mūs uzvarēt.

SPEKTRS: Domāju, ka pornogrāfija iespaido cilvēku ne tikai garīgajā, bet arī psiholoģiskajā jomā…


D.B.:
 Noteikti! Būtībā pornogrāfiju psiholoģiski var raksturot kā kaitīgu ieradumu veicinošu uzvedību  gluži tāpat kā citas problēmas sabiedrībā:
Narkomāns dzīvo bezcerībā, alkoholiķis ir depresīvs un vientuļš, kāršu spēlmanis ir salauzts morāli, laulības pārkāpēja mājā ir juceklis, pornogrāfijas pārņemtajam rodas vainas un kauna sajūta. Bezcerība un izmisums ir grēka pārņemtas dzīves rezultāts.

SPEKTRS: Kāds ir šīs problēmas risinājums?

D.B.: Lai arī kārdinājums vai apmātība ir tik liela, cik vien liela tā var būt, to ir iespējams uzvarēt. Padevība vai paklausība Dievam atraisa spēku. Vienīgais iemesls, kādēļ mums nav spēka, ir tāpēc, ka mēs nepaklausām Dieva gribai. Kamēr mēs neesam paklausīgi, nebūs spēka, jo mums vienkārši tas nav vajadzīgs.
Mēs kļūstam fiziski spēcīgāki tad, kad trenējamies pretoties. Tāpat mēs augam garīgi stipri, sperot paklausības soļus. Jo vairāk mēs paklausām, jo vairāk piepildāmies ar Dieva spēku.
Princips ir šāds : paklausība rada spēku.
Piemēram, frāze: ”Saki tikai NĒ!” kļuvusi populāra Amerikā, pateicoties Nensijai Reiganai. Tā skan labi, bet pati par sevi ir vāja un bez spēka, lai apturētu kārdinājumu pēc narkotikām. Ar paļāvību uz sevi un neatkarību no Dieva nekad nevar stāties pretim atkarībai. Mēs varam vienkārši pateikt: “Saki tikai NĒ!” Taču mēs esam uzvarētāji tikai tad, kad zemojamies Dieva priekšā un esam atkarīgi no Dieva varenā spēka, sadarbojoties ar Viņu un izdarām izvēli sakaut ienaidnieku. “Tad nu padodoties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums.” (Jēkaba 4:7)
E.L.Kols teica: “Paklausība ir Dieva aizsardzības metode tavai dzīvei”.
Ceļš uz uzvaru ir turēt Dieva Vārdu sirdī, lai vairs negrēkotu pret Dievu. Pāvils brīdināja Timoteju, lai viņš turētos tālu no jaunības pārmērībām. Dāvids teica: ”Mums ir augstāk jāpaceļ sava dzīves standartu latiņa un jāsaka: “Es neraudzīšos uz ļaunām un kauna pilnām lietām.”” (101.psalms 3)
Atceries, ka tas, kurš ir paklausīgs, kļūst stiprāks, kamēr tas, kurš pretojas, kļūst vājāks.
(Jesajas 55:7): “Bezdievis lai atstāj savu ceļu, un ļaunprātis savas domas un lai atgriežas pie tā Kunga.”
Stīvs Galahers savā grāmatā “Seksuālā elku kalpība”, saka: “Jo vairāk baro seksuālo iekāri, jo tai būs lielāka kontrole pār cilvēka dzīvi. Tā ir patiesība. Mūsu miesa vienmēr alkst pēc apmierinājuma, taču mēs nedrīkstam pakļauties tās iegribām. Mums jāpieķeras gara lietām. “Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksmes ved nāvē, bet gara tieksme  uz dzīvību un mieru.”(Romiešiem 8:56)”
Ja tu esi noguris no miesas darbiem, tad tev ir jāizdara izvēle . Sāc sistemātiski lūgt un gavēt, lasīt Dieva Vārdu un ļaut Svētajam Garam tevi padarīt par cilvēku, kādam tev jākļūst. Kad tu pieķeries Viņam, tu gūsti apmierinājumu un mieru savā dzīvē.
Lasi Bībeli un piemēro to savai dzīvei!
Izvēle ir tavās rokās!

0 komentāri

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija(0)

Kādas ir valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē? Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar to aizstāvēšanu pamatots iebrukums Gruzijā. Ukrainā anektēt Krimu un izveidot militāro konfliktu Doņeckas un Luganskas novados. Vai tas vismaz daļēji neatgādina to, kā attīstījās notikumi pirms II pasaules kara? Nākamais

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām(0)

Leonards Inkins: Biedrības “Latvietis” biedrs, grāmatu autors: Neizmantoto iespēju laiks: daļa. Atgriešanās, Neizmantoto iespēju laiks Smēķētāji Kāds mans draugs publicējot facebūkā dažus teikumus, par krieviem un Krieviju, ar zemtekstu – nu kā tā var, tas taču nav normāli, mani rosināja rakstīt par to, kas ir pats par sevi saprotams, kas neprasa padziļinātas izglītības un skaistus diplomus. Šeit

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE(0)

Kārlis Krēsliņš Br.gen(atv.) Dr.habil.sc.ing   IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek arī ES valstīs un ES kopumā, pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES, Krievijā notikušas cilvēku indēšanas gadījumi, nemieri Baltkrievija. KF prezidenta V. Putina uzruna Davosas starptautiskajā ekonomiskajā forumā un ĀM

Leonards Inkins: Troļļi

Leonards Inkins: Troļļi(2)

Troļļošana tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos kolektīvos. Baumošana un nepatiesību izplatīšana par kādu vai kādiem ir troļļošanas pirmsākums.       Reiz britu zemē iznāca kāds nedēļas laikraksts. Katru nedēļu tas priecēja lasītājus ar interesantiem rakstiem, diskusijām un

Leonards Inkins: Maģija

Leonards Inkins: Maģija(0)

Tad atnāca Jēzus no Galilejas uz Jordānu pie Jāņa, lai tas Viņu kristītu. Bet Jānis atturēja Viņu, sacīdams: Man jāsaņem kristību no Tevis, bet Tu nāc pie manis? Bet Jēzus atbildēdams sacīja viņam: Lai tas tā notiek! Tā taču mums pienākas izpildīt visu taisnību! Tad viņš to pieļāva. Pēc kristības Jēzus tūliņ izkāpa no ūdens,

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.