„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Latvija bez Dieva atziņas-cik tālu tiks?

Pārdomas: „…(SC) arī ir tādi paši cilvēki kā citās koalīcijās, ja līdz šim iepriekšējās nav spējušas neko labu izdarīt, kā tikai zagt, tad jālaiž valdībā (SC). Jāatstāj malā tā uz nacionālo naidu kurināto vēsturi. Jāaizmirst. Jāiet tālāk. Politikā nav vietas vēsturei… Kristiešiem ir jābūt miera nesējiem…”

Jautājums: „…Vai tad Bībelē ir teikts, ka (SC) nav jāpieņem valdībā, bet (VL) jāpieņem…?”

„Vēsturei politika nav vajadzīga, politikai ir vajadzīga vēsture.” – Doktors, Latvijas Universitātes profesors Inesis Feldmanis

Atbilde: Šo domu varētu turpināt: nelasiet Veco Derību, jo tā ir vēsture. Kristiešiem nav jādomā par Vecās Derības laikiem, mēs taču dzīvojām Jaunās Derības laikos un mums jāskatās uz priekšu drošā jaunu dvēseļu pestīšanas nākotnē.

Vai Latvija ir kāda jaundibināta valsts bez pagātnes? Tā varētu spriest, ja mēs pēkšņi nokļūtu uz kādas neapdzīvotas salas un nonākušie uz tās kopā nolemtu, ka dibināsim jaunu valsti bez vēsturiskās pagātnes. Taču arī tad, jaundibinātā valsts tiktu balstīta uz kādiem noteiktiem principiem, piemēram, ņemtu vērā līderu krātās dzīves pieredzi, paļaušanos uz savu pasaules modeli un izpratni par to, kas jāpiezīmē arī tiek balstīta uz pagātni. Gribam mēs to vai nē, bet laika telpas likumu (Pagātni, tagadni un nākotni) izmainīt mēs nevaram. Diemžēl mēs nevaram virzīties dzīvē uz priekšu, ja neņemam vērā šīs likumsakarības.

(SC) viens no līderiem jau bija izteicis domu, ka mūsu politika būtu jāvirza, kā viņš teica „sākt visu no baltas lapas” diemžēl tas nav iespējams, jo Latvija nav jaundibināta valsts. Kaut arī (SC) izteicis vēlmi sākt no baltas lapas, taču pati savu politisko karjeru sāk vadoties tieši no aplama vēsturiskā aspekta.

Kāda ir garantija, ka (SC) nezags, ja tā jau tagad zog! Zog Latvijas vēsturi! Arī 10. Saeimas laikā zaga balsošanas laikā latviešu tautai nozīmīgu jautājumu risināšanu. Tagad, lai tikai iekļūtu satiksmes ministrijas krēslā ir gatavi attiekties no savas pozīcijas, ka Latvija nav bijusi okupēta. Ko Jūs vēl taisāties no tādiem sagaidīt?

Latvijas vēsture ir tāda kāda tā ir. Iespējami viedokļi un interpretācijas, bet vēsture ir nemainīga. Vēsturi izmainīt vai pārrakstīt sev vēlamā veidā nav iespējams. Mums ir tā jāizvērtē, jāpieņem, jāizloba pieņemtās kļūdas un censties nākotnē tās vairs neatkārtot.

Kā rodas nacionālā naida kurināšana Latvijā? Atbilde seko nākošā jautājuma apskatā.

Tā kā ir tikai viens ceļš Jēzus Kristus, tā ir arī viens ceļš Latvija bija okupēta. Un krievvalodīgajiem un cittautiešiem ar to ir jāsamierinās un jāpieņem.

Jā, kristiešiem ir jābūt miera nesējiem. Taču samierināšanās ar savu vai citu grēku un meliem nav pieļaujama. Ja kristieši to dara, tātad viņi kļūst līdzatkarīgi, attaisnodami cilvēku nepareizo rīcību. Kristiešiem nav attaisnojuma nerunāt par netaisnību vienalga kādā līmenī tā arī būtu. Jāņem vērā arī to, kas teikts Bībelē, ja tu redzi, ka Tavs brālis dara nepareizi, pamāci un paskubini. Tādējādi izriet, ka kristiešiem ir jābūt ne tikai miera nesējiem, bet arī brīvības cīņas nesējiem!

Jautājums: „…Vai tad Bībelē ir teikts, ka (SC) nav jāpieņem valdībā, bet (VL) jāpieņem…?”

 

Atbilde: Cik paradoksāli tas arī nebūtu, bet visas atbildes uz jebkuru jautājumu ir atrodamas Bībelē. Arī šajā gadījumā.

Cik tālu nonāk Latvijas tauta bez Dieva atziņas un nacionālas pašapziņas? Ieskatīsimies vērīgi tagadējos politiskos procesos.

Latvijas varas atdošana bez cīņas iepriekš slēptās liberālās propagandas ietekmē, bet tagad atklātā formā, kuras viens no uzstādījumiem ir homoseksuālistu tiesību līdzvērtīga pozicionēšana ģimenes vērtībām ar Zatleru priekšgalā, tautu ved vēl dziļākā lāstā. Izdabāšana miera labad (SC) tautu ved atpakaļ uz mokošo Ēģipti paša zemē.

Latvija aizvien vairāk un dziļāk turpina ceļu uz pašdegredāciju un pašiznīcināšanos.

Vēsture atkārtojas

Ebreji garā ceļa posmā uz apsolīto zemi, nespēdami pierast, ka kļuvuši brīvi no jebkādas virskundzības, tomēr atgriezās pie tā, kā tika mācīti svešā tautā un svešā zemē. Elku pielūgšana. Ebreji izlēja no zelta teļu un sāka to pielūgt. Saprotams, ka tā bija ērtāk un tā bija pierasta lieta.

Atgriezties pie vecā kaut arī aplamā ir verdziska dziņa. Taču, kad ebreji saprata kļūdu, tad centās to izskaust no savas domāšanas veida ar Dieva palīdzību. Tad, kad tā kļuva brīva domās un darbos Dievs savu tautu ieveda apsolītajā zemē Izraēlā. Lai tas notiktu bija nepieciešami 40 gadi.

Kaut arī latviešu tauta ir brīva un atguvusi savas zemes neatkarību, tomēr jau 20 gadu laikā dodas aizvien dziļākā atkarībā no apkārtējo lielāku tautu ietekmes, verdziskā mānijā, kā akli un kurli būdami. No vienas puses latvieši ir brīvi savā zemē, bet no otras puses šķiet, ka tie joprojām dzīvo okupācijas važās paši labprātīgi ļaudamies. Brīva tauta, tomēr neredzamās važās. Ļaudami, ka latviskās un nacionālās vērtības tiek noniecinātas un apkaunotas. Padošanās ir kā asinīs iedzīts? Vai tiešām ir tāda latviešu tauta? Vai arī ir kāds, kurš vēlas, lai par sevi tā domātu, tādējādi vājinot vienotību, spēkus un pašcieņu. Kāpēc latvieši tam ļaujas? Atbilde ir viena: tauta bez Dieva atziņas- pazūd un izmirst. Tāda ir latviešu izvēle – dzīve bez Dieva, bez ticības, bez nākotnes. Kas vien atliek kā padoties pārspēkam, ja nezin, ka ir brīva un neatkarīga. Brīva tauta, kura savu spēku var smelties Dievā un ticībā saviem spēkiem.

Cik gadi vēl ir nepieciešami latviešu tautai, lai saprastu, ka Latvija ir latviešu Tēvzeme un dzimtene? Cik vēl gadi ir nepieciešami, lai saprastu, ka Latvijā noteicēji ir latvieši? Cik gadi vēl ir nepieciešami, lai latvieši saprastu, ka vairs tālāk tā dzīvot nevar? Cik gadi ir nepieciešami, lai latvieši saprastu, ka padoties nav vērts ne liberālismam, ne postsociālisma, ne arī homoseksuālistu propagandai, bet gan ir no visas sirds vērts padoties Dievam, jo tikai ar Dieva atziņu latviešu tauta spējīga atdzimt. Tikai ar Dieva spēku, spēj patriekt visus, kas nostājas latviešu ceļā. Tikai ar Dieva atziņu spēj vairoties un attīstīties paša zemē. Tikai ar Dieva atziņu tā spēj visu ko vien var iedomāties. Ebreju tautai bija nepieciešami 40 gadi, lai to saprastu. Cik gadi nepieciešami latviešu tautai?

Var jau teikt, ka latviešu tauta nepielūdz elku zelta teļa izskatā, taču nemelosim paši sev. Latvija pielūdz jebkādu piedāvāto politisko programmu, kuras būtība ir ar postošām idejām, lai tikai nevajadzētu valdīt pašiem. Svešajiem uzticēdami savus likteņus. It kā pieņemdami mazāko ļaunumu no lielākā. Uz ko latviešu tauta cer? Ja to neglābj Dievs, tad kurš glābs? Latvieši Zatleru padarījuši par Mesiju un kā apmāti auni tauta vēlēja par Zatlera „kompāniju”. Var jau teikt , ka tauta nezināja rezultātu, ka Zatlers iestāsies par homoseksuālistu interešu lobēšanu Latvijā un postsociālisma propagandas virzīšanu Latvijas zemē. Taču tas viss bija jau sen paredzams.

  1. Bijušais Latvijas prezidents savā laikā ar homoseksuālistu palīdzību Ķīļi priekšgalā virzīja Latvijas ilgtermiņa programmu 2011-2013. Vai tā atbilda latviešu tautas nacionālām interesēm? Nu, taču nē!
  1. Maskavas brauciens. Latvijas bijušais prezidents Zatlers atveda jaunas maksājuma saistības, neizejot pat ne uz kādu kompromisu, lai aizstāvētu un aizsargātu savas tautas intereses. Zatlers nepiedāvāja apmaksāt PSRS laikā vardarbīgi ieplūdinātai Latvijas teritorijā svešai tautai pensijas ar nosacījumu, ka Krievija atzīs savulaik veikto Latvijas okupāciju un izmaksās Latvijai sen gaidīto kompensāciju. Nē, Zatlers pazemīgi pakļāvās svešas tautas ietekmei. Bet tagad latviešu tauta ir ievēlējusi Zatleru tikai savādākā veidā. Uz ko gan tauta cerēja, ka Zatlers pēkšņi mainīsies? Tik lētticīgi tas viss ir noticis.

Apsveicu ar „uzvaru”

Latvieši sev par Mesiju izvēlējās Zatleru, pieņemot homoseksuālisma un liberālisma propagandu sev par virzošiem spēkiem. Krievi Latvijā sev par Mesiju izvēlējās(SC), kas attaisnotu viņu (vairākuma) naidu pret šo valsti. (Protams, ir arī lojāli Latvijai krievi, par tādiem nav runa) Neatzīstot Latvijas okupācijas faktu, saņemdami automātisko pilsonību Latvijā un tādējādi izveidotu divkopienu valsti un divvalodību Latvijā, jo tā tas viņuprāt pienākas.

Un tādā gadījumā par kādu integrāciju un lojalitāti Latvijā var būt runa?

Abas puses saņēmušas gaidīto. Noticis pat kaut kas vairāk par to, abiem spēkiem apvienojoties, kā viņi saka, tagad būšot vienota Latvija, bez sabiedrības šķelšanas un nacionālā naida kurināšanas un t.t. Uzvara notikusi? Iestāsies miers? Nekad! Šādā veidā nekad!

Taču ieskatīsimies ko par šādu uzvaru teikts Dieva Vārdā.

Latvijas tautas apvienošana?

„Tu arī vari iecelt sev par ķēniņu to, ko Tas Kungs, tavs Dievs, izraudzīs, un no savu tautas brāļu vidus tev būs sev iecelt ķēniņu; bet tu nedrīksti pār sevi celt svešinieku, vīru, kas nav tavs brālis. Viņam nebūs vairot zirgu skaitu, nedz vest tautu atpakaļ uz Ēģipti, lai vairotu zirgu skaitu.” (5.Moz. 17: 15-17)

Izraēla: Vēlos pievērst Jūsu uzmanību, ka gan Vecās Derības laikos, gan arī mūsdienās šis likums Izraēlā ir palicis nemainīgs. Izraēlā valdībā netiek cittautieši, kā arī īsteno karjeru politikā ateistam nav iespējams. tā ir uzticēta vienīgi un nelokāmi ebreju tautas pārstāvjiem. Izraēlā iekļūt valdībā ir liels gods un tas ir vispirms jānopelna. Jāpierāda, ka ir spējīgs valdīt un vairot nacionālās bagātības par godu savai tautai un Tēvzemei. Arī likumus pieņem ticīgie jūdaisti.

Latvija: Taču Latvijā viss ir otrādi. Valda svešie vai arī kangari. Vispirms vairojot savu zirgu skaitu jeb mūsdienu valodā sakot kapitālu, bet līdz latviešu tautas nacionālo apziņu vairošanu un labklājības celšanu joprojām netiek.

Kāda jaunievēlēta kristiete no Zatlera partijas savas draudzes mācītājam attiecībā par Zatlera lēmumu iet koalīcijā ar (SC) publiski paziņoja: „Tas ir labi, ka Jūs neesat pret!” Mācītājs izskatījās apstulbots, taču neko neteica un noklusēja. Ja kristiete kristieti publiski „noliek uz lāpstiņām”, tad kas ir gaidāms tālāk? Viņa pēc 11.Saeimas vēlēšanām centās it kā pateikt ,paldies, tiem draudzes locekļiem, kuri ir nobalsojuši par viņu, taču no garās runas tā arī nebija skaidrs, ko viņa vispār ar to visu vēlējās pateikt. Ko taisās darīt valdībā, ja nezin bibliskos principus attiecībā par valsts varu? Ja jaunievēlētā deputāte uzskata, ka tādējādi tiks apvienoti krievi un latvieši, tad viņai gan ir liela ticība, vai vienkārši naiva.

Piesegšanās un attaisnošanās ar kristīgām vērtībām, lai būtu valdībā? Tāda savienība ir latviešu tautas nodošana un vieglākā ceļa atrašana. Plats un ērti ejams ceļš, pa kuru cēlā solī iepriekš gāja deputāti – kristieši Šlesera partijā, tagad Zatlera savienībā. Var jau būt, ka labāk, ka viņi ir valdībā – mazāk grēka. Taču domājams, ka ar to ir par maz. Kristiešiem ir jāietekmē, nevis ļauties ietekmēt pašus. Tādēļ pirms kristieši iet valdībā, derētu ieskatīties Bībelē un atrast rakstu vietas attiecībā par valdīšanu un varu, lai par tādiem ietekmējamiem kristiešiem nebūtu jākaunas ne draudzēm, ne arī latviešu tautai.

Tālāk Bībelē mēs lasām: „jo Tas Kungs jums ir sacījis: neatgriezieties vairs pa šo ceļu. Viņš arī nedrīkst apņemt daudzas sievas, lai viņa sirdsprāts nenogriežas no Tā Kunga; lai viņš arī pārāk daudz nekrāj sev sudraba un zelta.”

Vai tas nozīmē, ka Dievs nevēlas, lai ķēniņš būtu bagāts? Ne gluži. Tas nozīmē, lai ķēniņš nekļūtu naudas kārs, tādējādi spēkus veltīgi izlietojot savas „dzīvītes iekārtošanās sīkumiem”, zaudējot fokusu par lielajām valsts mēroga lietām, kas jāizdara.

Ticība bez darbiem- mirusi

„Un, kad viņš būs apsēdies uz sava ķēniņa valsts troņa, tad lai viņš sev raksta norakstu no šīs bauslības grāmatas, kas pie priesteriem un levītiem. Un lai tā pie viņa paliek, un lai viņš to lasa ik dienas visu savu mūžu, ka viņš mācās bīties To Kungu, savu Dievu, un lai viņš tur visus šos baušļus un lai pilda visus šos likumus. Lai viņa sirds nepaaugstinās pār saviem brāļiem, lai viņš pats nenovēršas no baušļiem ne pa labi, ne pa kreisi, lai viņa dēlu valdīšanas laiks būtu jo ilgs viņa ķēniņa valstī Israēlā.”

Izraēla: Kāpēc 7 306 000 iedzīvotāju Izraēlā ir veiksmīgi un nodrošināti un kādā veidā sasniedz uzplaukumu klinšainā un tuksnešainā zemē? Jā, tā ir Dieva izredzētā tauta. Dievs deva apsolījumu par savu zemi. Ebreji to pieņēma, bet vai tāpēc viņi salika rokas kopā un gaidīja, ka Dievs visu izdarīs viņu vietā? Nē, ebreji joprojām dara visu, lai aizsargātu, uzturētu un vairotu savas nacionālās intereses. Ebreji apvieno, pirmkārt, Dieva baušļus jeb torru, pirmā vietā, nacionālās intereses otrā vietā. Savas teritorijas stingra apsargāšana un vienotības uzturēšana. Kā Izraēla sasniegusi vienotību? Patriotisma mācības un stingras integrēšanas rezultāts.

Jebkuram cittautietim Izraēlā jāpieņem Izraēlas likumi, nostādnes un ebreju tradīcijas. Tie, kuri nevēlas integrēties vēlams atstāt valsts teritoriju. Īsi un skaidri. Vai nu pieņem visu ebrejisko vai arī dodies turp no kurienes nākdams. Nekāda vienotības graušana Izraēlā nav pieņemama.

Latvija: Taču Latvija ar 2 224 230 iedzīvotāju skaitu nav veiksmīgi nodrošināta, kaut arī Latvija ir bagāta ar nacionāliem resursiem- tranzītu-ostu, zemi un mežu. Latvijā nacionālās vērtības nav svarīgas. Jebkurš cittautietis var pazemot latvieti pēc etniskās piederības, turklāt aizskart viņa goda jūtas nav sodāma rīcība. Strādājot apkalpojošā sfērā latvietim ir pienākums ar cittautieti runāt viņa valodā, kas nav starptautiskā angļu valoda. Latviešu valoda nav apsargāta no visām iespējamām pusēm, turklāt pašreiz tā ir tik nestabila kā nekad agrāk. Bet ņemot vērā, kas tagad notiks jaunievēlētā valdībā, tad drauds pastāv arī Latvijai kā nacionālai valstij. Faktiski tai tagad nav nekādas nozīmes, bet juridiski tikai laika jautājums.

Cittautiešu integrēšanās

Bībelē teikts „Bet Tas Kungs, tavs Dievs, negribēja uzklausīt Bileāmu, un Tas Kungs, tavs Dievs, pārvērta tev lāstu par svētību, tādēļ, ka Tas Kungs, tavs Dievs, tevi mīlēja. Tādēļ nemeklē nedz viņu mieru, nedz viņu labklājību visās tavās dienās – nemūžam. Nenievā edomieti, jo viņš ir tavs brālis; nenievā ēģiptieti, jo tu pats esi bijis piemitējs viņa zemē.” (5.Moz. 23: 6-9)

Izraēla: Kaut arī Izraēlā cittautieša pienākums ir integrēties ebreju sabiedrībā, tomēr pamatnācija-ebreji ciena gan savas zemes ciemiņus, gan arī Izraēlā mītošos cittautiešus. Tomēr tas nenozīmē, ka cittautiešiem ir ļauts šķelt sabiedrību ar saviem atšķirīgiem uzskatiem.

Arī kristīgā sabiedrībā jaunatnācējam ir nepieciešams integrēties draudzē. Pieņemt tās pamatnostādnes. Piemēram, cilvēks saņem pestīšanu caur grēka nožēlas lūgšanu, bet ja tas vēlas vairāk izprast Dieva nodomus viņa dzīvē un vēlas draudzību ar kristiešiem, viņam nepieciešams iziet Bībeles stundas un pieņemt ūdens kristības, kas ietilpst integrēšanās programmā kristīgā sabiedrībā. Nav cita ceļa. Vai Tu pieņem vai arī atkrīti, tā ir Tava izvēle.

Latvija: Iepriekš minētais ir saprotama lieta ikvienā civilizētā sabiedrībā, taču nez kāpēc ne Latvijā. Latviešus Latvijā integrē cittautiešu pārsvars.

Starp citu, ārvalstīs, ja citas tautas pārsvars pasniedz 25%, tad tas tiek dēvēts kā reāls drauds pamatnācijas eksistēšanai, Latvijā limits pārsniegts daudz vairāk, taču par draudiem Latvijā netiek runāts.

Kas šķeļ sabiedrību?

Latvija: Integrēšanās Latvijā divdesmit gadu laikā ir bijusi neveiksmīga. Ja integrēšanās programma tiktu veikta, tad šobrīd neizveidotos situācija, ka sveštautieši joprojām Latvijā dzīvo ar aplamiem un ar pilnīgi pretējiem uzskatiem, nekā pamatnācija. Tas arī ir par galveno iemeslu sabiedrības šķelšanai un naida kurināšanai, nevis, kas nav padarīts daudzu gadu garumā pie vainas atrast „upura jēru” (VL), kurai nav bijis nekāds sakars ar to.

Kā tagad Zatlers plāno apvienot divas pēc skaita līdzīgas taču ideoloģiski pilnīgi pretējas nācijas? Vienai būs jāpakļaujas otrai, vai arī otrai pirmajai. Vai, kā arī Zatlers necenstos izpatikt lielvarām un to spiedienam, taču, nav cita ceļa.

„Bērni, kas tiem piedzims trešā augumā, lai nāk Tā Kunga draudzē.”

Izraēla: Izraēlā arī šis punkts tiek ņemts vērā. Tiek uzskatīts, ja cittautietis ir veiksmīgi integrējies ebreju sabiedrībā, tad trešajā paaudzē, tas tiek pieņemts draudzē, taču tas neattiecas uz valdīšanu valdībā.

Latvija: Vēl pat pirmā paaudze netiek nomainīta, kopš 2. Pasaules kara, bet cittautietis, kurš nevēlas integrēties latviešu sabiedrībā un nepieņem patieso Latvijas vēsturi atrodas valdībā un cenšas ietekmēt valsts procesus šķeļot un graujot visu latvisko, bet latvietis bailēs to pieņem, jo kā jau sabiedrībā tiek pieņemts, ka pret pārsvaru nevari cīnīties, vai arī, ka viens karā neesi cīnītājs, tādēļ viss, kas latvietim atliek ir pieņemt pārsvara viedokli, uzskatus un integrēties pašam un rusificēties.

Apvienošana?

Bībelē ir teikts: „Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs.” (Mat. 6: 24)

Ja viens politisks spēks saka, ka Latvija nav bijusi okupēta, bet otrs politisks spēks uzskata, ka tā ir bijusi okupēta, tad kā šajā gadījumā ir iespējams apvienoties?

Ja viens politisks spēks iestājas par ģimenes vērtībām, bet otrs par homoseksuālistu interesēm, tad kā tās spētu apvienoties?

Ja viens politisks spēks uzskata, ka jānostiprina nacionālās vērtības, bet otrs uzskata, ka nacionālās vērtības ir pārāk radikālas un revolucionāras un pat nosodošas, turklāt uzskatot, ka tagad ir vitāli svarīgs dzelzceļa savienojums starp Maskavu un Rīgu, nevis starp Latviju un Eiropu, Tad kā tās varētu apvienoties?

Tāda apvienošana ir līdzīgi, kā teikt, ka Bībele ir patiesa, bet Jēzus Kristus nav Dieva Dēls, bet ,piemēram, kāds pravietis, vai vienkārši labs cilvēks.

Tāda apvienošana ir līdzīgi, kā teikt, ka Izraēlai jāpieņem musulmaņu ideoloģija un islāms, lai būtu ar tiem vienoti un pastāvētu miers austrumu reģionā.

Skaidra lieta, ka abus ideoloģiski pretējos politiskos spēkus Latvijā varētu apvienot tikai viens spēks un ceļš – Jēzus Kristus, taču ko darīt tagad?

Lūgt un ticēt, ka varbūt kādreiz pamatnācijas intereses Latvijā tiks nostādītas pirmajā vietā un līdz ar to varētu pielāgot arī cittautiešu vajadzības balstoties uz pamatnācijas vērtībām, interesēm un ideāliem?  Var būt! Arī tā ir izeja!

Taču tagad tā ir tikai un vienīgi palaga raustīšana uz pretējām pusēm un etniskā, vai kā tagad bieži lietots un padarīts par biedējošu vārdu „nacionālā” naida kurināšana un sabiedrības šķelšana turpināsies.

Patiesība dara brīvu

Bībelē teikts: „un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus”. (Jāņa 8:32)

Latvija balstīta uz puspatiesībām un aklu pakļaušanos austrumu vai rietumu lielvaru interešu īstenošanai, nekur tālu attīstībā neaizies.

Pretējie spēki šajos pēdējos gados ir bijuši labi gatavojušies savam uznācienam, klusi un mierīgi, viltīgi un zaglīgi, kas pompozi parādās kā Latvijas Mesijas. Atšķirībā no (VL), kura cieš ik reizi, kad atver savu muti. Latvijas Mesijas ir ar raitu valodiņu un izskolotu sevis pasniegšanu sabiedrībā. Tagad viņi zin, ka ar revolūciju tādā izpratnē kāda tā bija pagātnē, savu plānu realizēšanā uz priekšu netikt, tāpēc jāizliekas, ka it kā tagad, lai tiktu satiksmes ministrijas krēslā, ir jāpasaka, ka Latvija tomēr bijusi okupēta un līdz ko tiks visos posteņos, kuros izplānots, Latvija tikai redzēs kādu cilpu savā kaklā pati ir uzkārusi.

Ko sēsi to pļausi

Ko gan Latvija citu ir gaidījusi, ja divdesmit gadu laikā nav nostiprinātas nacionālās intereses un robežas, nav rūpējušies par cittautiešu integrāciju Latvijā, par patriotismu un Tēvijas mīlestību mācīšanu vispār nerunājot. Latvijas interešu kopšana nav notikusi ne vietējā, ne arī starptautiskā mērogā.

Līdz šim Latviešu tauta ir uzskatījusi, ka tas viss ir mazsvarīgi, galvenais, ka būtu labklājība un darba vietas nodrošinājums, taču uz kāda pamata, lai tas vispār nāktu? Ko latvieši ir sējuši visu šo gadu laikā? Bailēs dzīvodami un verdzības garā.

Tad kādus rezultātus bijām gaidījuši?

Oligarhu nedienas ir tikai pumpuriņi, salīdzinājumā ar tām puķītēm, kas tagad nāk.

Nav runa par to, ka (VL) ir „bez traipa un krunciņas”.() Nav arī runa, ka (VL) visu dara pareizi un ideāli, ņemot vērā, ka tajā ir pārsvarā jauni taču progresīvi un perspektīvi cilvēki, bet ir runa par to, ka ar (LV) palīdzību Latvijā vismaz sāktu to nacionālo virzības kursu, kas bija jāuzsāk 20 gadus atpakaļ.

Kāds risinājums?

Naivi domāt, ka par Latviju parūpēsies kādi citi labāk, nekā no bailēm brīvi un pestīti latviešu bāleliņi. Latvijai ir vajadzīga nacionālā un kristīgā ATMODA! Jo ātrāk, jo labāk!

Pamatnācijas intereses Latvijā ir jānostāda pirmajā vietā un līdz ar to varētu pielāgot arī cittautiešu vajadzības balstoties uz pamatnācijas vērtībām, interesēm un ideāliem.

Nav pieļaujama latviešu tautas cieņas aizskaršana un publiska pazemošana. Nav pieļaujama latviešu tautas apziņas vājināšana un apzināta graušana.

Ir jāpieņem vienota Latvijas vēsture un latviešiem jāiemācās sargāt Latvijas vienotība.

Neļaut latviešu tautai justies neaizsargātai ne politiski, ne vēsturiski, ne sociālā jomā.

Neļaut Latvijas krievu mēdijos apgānīt un atklāti ņirgāties par latviešu tautu un tās interesēm valdības mērogā. Tādām rīcībām nedrīkst būt attaisnojuma ar nosaukumu „brīvā prese” visam ir savas robežas un tās juridiski Latvijā ir jāpieņem ar steigu.

Ir jāveido tiesiska valsts, kas visiem spēkiem ir grauta.

Un tad iespējams runāt par vienotības pastāvēšanu un mieru starp tautām Latvijā. Cita ceļa nav!

 

Lai Dievs svētī Latviju!

0 komentāri

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija(0)

Kādas ir valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē? Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar to aizstāvēšanu pamatots iebrukums Gruzijā. Ukrainā anektēt Krimu un izveidot militāro konfliktu Doņeckas un Luganskas novados. Vai tas vismaz daļēji neatgādina to, kā attīstījās notikumi pirms II pasaules kara? Nākamais

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām(0)

Leonards Inkins: Biedrības “Latvietis” biedrs, grāmatu autors: Neizmantoto iespēju laiks: daļa. Atgriešanās, Neizmantoto iespēju laiks Smēķētāji Kāds mans draugs publicējot facebūkā dažus teikumus, par krieviem un Krieviju, ar zemtekstu – nu kā tā var, tas taču nav normāli, mani rosināja rakstīt par to, kas ir pats par sevi saprotams, kas neprasa padziļinātas izglītības un skaistus diplomus. Šeit

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE(0)

Kārlis Krēsliņš Br.gen(atv.) Dr.habil.sc.ing   IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek arī ES valstīs un ES kopumā, pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES, Krievijā notikušas cilvēku indēšanas gadījumi, nemieri Baltkrievija. KF prezidenta V. Putina uzruna Davosas starptautiskajā ekonomiskajā forumā un ĀM

Leonards Inkins: Troļļi

Leonards Inkins: Troļļi(2)

Troļļošana tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos kolektīvos. Baumošana un nepatiesību izplatīšana par kādu vai kādiem ir troļļošanas pirmsākums.       Reiz britu zemē iznāca kāds nedēļas laikraksts. Katru nedēļu tas priecēja lasītājus ar interesantiem rakstiem, diskusijām un

Leonards Inkins: Maģija

Leonards Inkins: Maģija(0)

Tad atnāca Jēzus no Galilejas uz Jordānu pie Jāņa, lai tas Viņu kristītu. Bet Jānis atturēja Viņu, sacīdams: Man jāsaņem kristību no Tevis, bet Tu nāc pie manis? Bet Jēzus atbildēdams sacīja viņam: Lai tas tā notiek! Tā taču mums pienākas izpildīt visu taisnību! Tad viņš to pieļāva. Pēc kristības Jēzus tūliņ izkāpa no ūdens,

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.