„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Jaunas lietas un vietas Tavā dzīvē!

„Kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns..” (2.Kor. 5: 17)

Replika: Par ko Jūs te runājat, vai tad nesaprotat kādā dziļā …. Latvija atrodas?

Atbilde: Varētu teikt, ka saprotams, taču ko katrs saprot ar šiem vārdiem? Vieni redz problēmas, citi -iespējas.
Cilvēks ir tendēts savu pagātnes, negatīvo bagāžu vilkt sev līdzi un tad, kad dzīvē no jauna kaut kas neizdodas kā plānots sev apgalvo: „Nu, es taču teicu, ka nekas labs no tā visa nesanāks!” Tas ir vienkāršākais ceļš, kuru iet. Tā ir ierasta dzīves pozīcija un zināma lietu apstākļu shēma. Viss paredzams un zināms. Esi savas dzīves noteicējs.

Kādreiz jau esam runājuši par to, ka Dievs radīja Pasauli „no nekā”, tāds ir Dieva raksturs. Tas, ko dara Dievs.
Taču ko darīt, kad cilvēka dzīvē parādās iespēja ar latviešu pasakas vārdiem: „Aizej tur, nezin kur, atnes to – nezin ko.” Līdzīgi kā teikt par uzticēšanos Dievam. It kā lielos vilcienos zināms mērķis, taču soli jāsper ticībā. Ticība, vai tas nav saistāms ar soļu speršanu „nezin kur?” Bet vārdi „atnes to – nezin ko” ir uzticēšanās.
Taču aiziet „nezin kur” var tad, kad mēs esam izaudzinājuši par sevi pārliecinātus līderus. Piepildīt vārdus „atnes to – nezin ko” iespējams tad, kad Latvijā parādās talantīgi un zinoši lietpratēji.
Vai atbildību par to, ka Latvija atrodas tur, kur labāk nebūtu atradusies, nav jāprasa arī no mums katra individuāli?

Ticība un uzticēšanās

Ticība: „Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām.” Ko nozīmē šie vārdi?

Uzticēšanās: „Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis.” (Jes. 43: 18) Ko nozīmē šie vārdi? Bet ko nozīmē pravietiskie vārdi „Jaunas lietas un vietas Tavā dzīvē.„? Ticība un uzticēšanās saistāmas ar kaut ko pārdabisku un neparedzamu. Tas ir kaut kas neloģisks, neskaidrs, nesaprotams un neierasts.
Mums būtu saprotamāks, ja teiktu: „Pagātnes lietas Tavā dzīvē”, jo tad mēs zinām konkrēti par ko ir runa. Uz pagātni var kārtīgi bāzēties, stabili stāvēt, jo to mēs perfekti pārzinām un paredzam. Bet kā ir ar jaunām lietām mūsu dzīvē? Tā vien šķiet, ka tas nu, gan ir kaut kas nedrošs. Tas taču ir kaut kas noslēpumā tīts. Jaunas lietas saistāmas ar nākotnes formu. Tam nevar droši uzticēties. Uz to nevar paļauties. Savā būtībā „nākotnes” vēl nav. „Nākotne” vēl neeksistē.

Kā Tu vari spert soli nezinot kur spert? Kā Tu vari rīkoties, ja nevari paredzēt rezultātu? Saprotams, ka no malas tas izskatītos muļķīgi. Taču par cik Dievs Visumu radījis „no nekā”, tad kāpēc gan Viņš nevarētu nodrošināt mūsu nākotni, kas ir ietverti vārdos „Aizej tur, nezin kur, atnes to – nezin ko.”?
Nevaram mēs redzēt drošu un iet uz gaišu nākotni, ja dzīvojam ar apziņu, „viss vecais ir pagājis un viss būs pagājis.”

Kas traucē? Kā lai sasniedz „Jaunas lietas un vietas Tavā dzīvē!”?

Kontrole un paškontrole

Kontrole: Kā Tu domā cik tālu tiksi nākotnes perspektīvā sev apkārt un sevī lietu kontrolēšanā. Tu saki, savādāk jau nekādas kārtības nav. Vai arī: Es labiem mērķiem motivēts. Es labu gribēdams. Lai pasargātu. Lai nodrošinātu.
Vienmēr atrodas iemesli, kāpēc kontrolēt lietas apstākļus.
Kā tu vari nokontrolēt un apstādināt dzīvsudraba, vai gāzes izplūšanu?
Apstādini ūdenskrituma plūšanas gaitu. Apstādini Svētā Gara izliešanos.
Brīdinājums: – „Kad Es gribu ko darīt, kas to var traucēt?” (Jes.43:13)

Rezultāts: Tu pārmērīgi ātri nogursti, kļūsti neapmierināts ar dzīvi, esi viegli aizkaitināms, bremzē savu un kontrolējamā objekta Dievišķā spēka attīstību. Esi nelaimīgs pats un padari par tādiem savus apkārtējos.

Risinājums: Nožēlo savu kontrolēšanu. Atsakies to darīt no jauna. Ļauj visam iet savu attīstības ceļu. Uztici savu apkārtējo dzīves kārtošanu Dievam un tad, uz Tevi attieksies vārdi: „ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!” (Rom 8: 38)

Paškontrole: sevis noniecināšana, pazemināšana, nosodīšana.

Rezultāts: bailes un nedrošības sajūta.

Risinājums: ik reizi, kad šīs lietas Tevi nomāc, saki pats sev: „Tur kur Dieva Gars tur ir brīvība!”

                   Reliģiskas/okultiskas lūgšanas

Vienota lūgšana vai dēmoniska kontroles uzturēšana? Labiem nodomiem motivēti un vienotības apziņā cilvēki organizē lūgšanas grupiņas. Lūgšana par citiem, kurās ietilpst savu lietu apstākļu paredzēšana. Savu neķītro un savtīgo domu garīgā realizēšana.
Lūgšana par Atmodu, vai Latviju? Cik tādu lūgšanu vispār pastāv un cik ilgas?
Kāds rezultāts tiek gaidīts? Globāla mēroga izmaiņas Latvijā? Gaidām Atmodu Latvijā? Uz kāda pamata? Kādā veidā, lai tas notiktu?
Taču savās okultiskajās lūgšanās, sasaistītas lūdzēju dvēseles, pavada stundām ilgi. Pat gatavi lūgšanas maratonu uzrīkot. Organizētās un vienotas lūgšanas, lai tikai piepildītos viņu siržu kārības. Pēc katras tādas lūgšanas, kontrolē lietas apstākļus, vērojot, vai notiek kaut kas tāds, kas paredzēts. Ja kādu niecību saskata, tad apmierinās ar šķietamo uzvaru. Priecājas, it kā par Dieva atbildi. Vai tiešām Dievs ir tik skrupulozi sīkumains un ar niecīgu pieeju savās izpausmēs? Ja Dievs dara, tad ar glanci un eleganci. Ar spēku un varu. Ar mīlestības Garu un Svētā Gara piepildītu atmosfēru. Ar pārdabisko un brīnumiem pilno piepildījumu.

Atbilde dievlūdzējiem: „Jūsu domas nav Manas domas, Jūsu ceļi nav Mani ceļi.”

Risinājums: Pārorientējieties! Mainiet savu lūgšanu virzību. Lūdziet par Latviju un Atmodu. „Bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva Valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šās lietas taps piemestas.” (Mat. 6: 33)

Blakusfaktors/blakusapstākļi

Tu esi aizņemts ar kādu nozīmīgu projektu un domā, ka tad, kad viņu pabeigsi, viss mainīsies. Taču, kad projekts pabeigts, tad uz apvāršņa parādās jauns daudz nozīmīgāks par iepriekšējo. Un Tu jau nepamani, kā Tevi ierauj nākamā projekta virpulī.

Rezultāts: Vai gluži tās ir „Jaunās lietas un vietas Tavā dzīvē?” Diez vai. Visdrīzāk tas ir tas, ko Tu pats vēlies, jo Tev no tā „atlec…”

Blakusapstākļi: kad bērni izaugs, tad es… Kaimiņu nejaucības. Radinieku nesapratne un.tt.

Rezultāts: nepamani, ka citu nesakārtotā dzīve, atrauj Tevi pašu no attiecībām ar Dievu.

Risinājums: saprast, ka tās ir apkārtējās lietas, kas ir svarīgākas par Dievu, taču 1.bauslis skan: „Tev nebūs citus Dievus pielūgt!” Lūdz Dievu, lai Viņš Tev palīdz pareizi nostādīt prioritātes.

          Pienākuma apziņa/savu lietu kārtība

Tev vienmēr ir jābūt izcilam, perfektam. Tev jābūt par piemēru citiem, Tu nedrīksti atļauties darīt to, ko citi dara. Tu nedrīksti runāt un uzvesties, kā pārējie. Tu esi augstās pozīcijas. No Tevis gaida augstus rezultātus. Tev jāsaprot, ja arī kādreiz pieļausi kļūdu, vai arī paklupsi, tad pārējie To atcerēsies daudz ilgāk, nekā visus Tavus padarītos un sasniegtos darbus kopā ņemot. Tev pašam, tas būs tikai par apgrūtinājumu. Tev jāsaprot. Tev jāatbalsta. Tev jāiedrošina. Jo tu taču esi stipra personība un priekšzīme citiem. Uz Tevi tiek uzlikts aizvien lielāks pienākumu slogs un atbildība. Jo tikai uz Tevi var paļauties. Jo ar Tevi var rēķināties.
Uz Tevis ir Dieva apskaidrības uz gudrības mantija. Dižciltības godības kronis uzlikts Tavā galvā. Varas zizlis Tavās rokās. No tēviem mantotais zīmoga gredzens Tavā pirkstā. Jo kam daudz dots, no tā daudz tiek prasīts.
Vai kāds ir jautājis par Tavām vēlmēm, vajadzībām un sirds ilgām, kuras Dievs Tev atklājis, lai piepildītu? Vai kāds vispār zin, kāds Tu esi patiesībā un nevis no citu nostāstiem par Tevi? Garantēts, ka retais par to varētu iedomāties. Bet kā tad ir ar Tavu dzīvi?

Rezultāts: Pārslodzi izturi tik ilgi, kamēr uz līdzenas vietas saļimsti bezspēkā un esi slims. Tu izplūsti dusmās pats uz sevi, kad jūties bezspēcīgs un vājš. Tu kļūsti neiecietīgs un Tevi kaitina zemais līmenis sev apkārt. Lai aizsargātos kļūsti vienaldzīgs. Uzkrātais saspringums vairs nav kontrolējams un Tu uzsprāgsti kā vulkāns, pēc tam vainas apziņa, ka esi to atļāvies.

Risinājums: saprotams, ja gribi, lai būtu viss vislabākajā kārtībā, labāk dari to pats. Bet ko darīt, kad darāmā amplitūda kļūst aizvien lielāka? Tu taču nevari rauties uz pusēm, lai vienlaicīgi būtu vairākās vietās. Tu esi ne tikai izcils līderis, bet arī organizators, tad sāc pielietot arī šīs spējas pilnā mērā. Liec atbildību arī uz citiem. Un mācīsi jaunus līderus vai komandas spēlētājus. Jā, Tu centīsies būt pacietīgs, ka apkārt lietas dara ačgārni, bet kas ir labāk, ka Tu atkal „garšļaukus” un viss stāv uz vietas?
Vai arī sāc atbrīvoties no mazsvarīgajām vispār, kuras prasa pārāk daudz uzmanību, bet rezultāts ir pārāk nelietderīgs. Labāk mazāk, bet kvalitatīvāk, nekā vairāk un just, ka nespēj vairs pavilkt slodzi. Tad glāb, kas glābjams un vairs neredzi ne rītu, ne vakaru. Bet rezultāts atkal „garšļaukus” vai „vulkāna izvirdums.”
Pienācis laiks pievērst uzmanību arī vēlmēm, vajadzībām un sirds ilgām, kuras Dievs Tev atklājis piepildīt. Jo Dievs vēlas, lai Tu esi laimīgs pilnā mērā. Viņš vēlas „Jaunas lietas un vietas Tavā dzīvē!” Tu to sen esi pelnījis.

                    Reakcijas gaidīšana

„Redziet, Es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai Jūs to neredzat?” (Jes. 43:19)

Es teicu to, bet reakcijas nebija.
Es rīkojos tā, bet reakcijas nebija.
Es jutu tā, bet reakcijas nebija.
Es darīju visu ko varēju, bet reakcijas nebija.

Ko tad Tu teici? Vispārinātas frāzes!
Ko Tu darīji? Solis uz priekšu un divi atpakaļ!
Tu juti, bet nobijis un apstājies!
Tu darīji visu? Piemēram…

Sevis pasargāšana un reputācijas nosargāšana Tev dārgāka par reakcijas sagaidīšanu? Un Tu jau vari sev iestāstīt, ka ja nu, nebūs tā kā gaidīts, tad vismaz būsi rokas mazgājis nevainībā. Tīrs. Pasargāts. Taisns Dieva acīs.
Vienīgi aizmirsdams, ka pats Jēzus konfrontēja ar farizejiem un rakstu mācītājiem.
Ja arī kaut ko izdari, tad Tev vienmēr ir atkāpšanās ceļš. Lai Dieva dēļ par Tevi nepadomā kaut ko nepareizi. Bet ja pārpratīs? Bet ja… bet ja…

Rezultāts: Ar šādu pieeju lietai, Tu to reakciju gaidīsi vēl ilgi.

Risinājums: Uz ko Tu esi reāli gatavs, lai to reakciju sagaidītu? Kādu upuri esi gatavs nest, lai būtu reakcijas novērtēts?
Tilti aiz sevis jānodedzina. Nekāda atkāpšanās! Aizmirsti! Gribi iekarot jaunu un plašu teritoriju? Apgūsti kara taktiku un tehniku! Pretējā gadījumā plašā laukā cīnīsies kā Donkihots ar vējdzirnavām. Laiks iet. Rezultātu nekādu. Tad, kad tilti nodedzināti un atkāpšanās plāns izdzēsts no Tavas apziņas, tad Tu esi gatavs. Tev nav citu izredžu kā pieteikt uzmanības karu. Nav citu izredžu, kā iet uzbrukumā uz „pilnu klapi.” Sīvs un stiprs pretinieks? Uzzini vājās vietas! Izprovocē! Izaicini! Tam ir jābūt kaut kam negaidītam un pēkšņam. Lai nepaspēj atjēgties un pielietot savu kara taktiku un tehniku. Pretinieks ar dziļām saknēm? Tad izcel ar spēku, pārnes ar varu un uzraugi ar autoritāti. Dari to ātri un efektīvi. Neļauj attapties un veldzēties, lai palaistu jaunas saknes. Nemīņājies uz vietas, savādāk būsi lāzerstariem nošauts, vēl nepaspējot kļūt par Latvijas varoni. Nesāc rakt tranšejas, savādāk vari jau savlaicīgi pasūtīt pārpratuma kapakmeni. Esi pārliecināts, savādāk uzrausies uz izliktām mīnām.
Saprotams, ka viss izskatās labi no tālienes. Un reakcija mierīga. Vēlies īstu reakciju? Pieej tuvāk! Un piesaki karu. Rēķinies, ka karā ir tā kā karā, visas metodes, tehnikas un taktikas ir pielietojamas. Stiprs pretinieks, labāk nomirs, nekā padosies bez cīņas. Lai aizsargātu savu pozīciju un savu teritoriju, pretinieks ir gatavs uz daudz ko. Tu vēlies ieiet jaunā stratēģiski nodrošinātā un slēgtā teritorijā? Tu vēlies ieiet apsargātā un apbruņotā teritorijā? Lai veicas, bet negaidi apžēlošanos, kad radīsies aizdomas. Negaidi sapratni, kad būsi pieķerts. Tu tiksi pārbaudīts, lai pārliecinātos par Taviem patiesiem nodomiem. Vai esi gatavs cīnīties starp dzīvību un nāvi, jaunas lietas un vietas iegūšanā?
Ja tā, tad nevar būt, ka nenovērtēs Tavu apņemšanos un neieraudzīs Tevī līdzvērtīgu pretinieku.
Pravietisks vārds Tev: „Ej cīņā! Kad spersi soļus uz priekšu, Es teikšu un rādīšu, kas Tev jādara. Tad Tu jutīsi, kāda stratēģija jāpielieto katrā jaunajā situācijā. Ar Tevi ir Svētā Gara vadība. Uzklausi Svētā Gara padomus. Esi atvērts, lai nešaubīgi saņemtu norādījumus. Neklausies, viņi nezina nekā. Uzticies Man! Esi nomodā! Esi stiprs! Uzvara pieder Tev!”

Tad, kad nācies apzināties pieļautās kļūdas un ir izanalizēta dzīve attiecībā par to, kāpēc nespēj saņemt „Jaunas lietas un vietas savā dzīvē!” skan sekojošie pravietiskie vārdi.

JAUNAS LIETAS/PRAVIETISKS VĀRDS TEV!

„Jaunas lietas, jaunas vietas! Jaunas dāvanas Tavā dzīvē! Jaunas lietas, jaunas dāvanas un jaunas vietas Tavā dzīvē! Jauns, jauns un viss ir tapis jauns! Skaists, izcils. Ar glanci un eleganci Tavai dzīvei. Tavs sapnis piepildās ar uzviju. Svarīgas lietas, gudras lietas, skaistas lietas. Spožs un kristāla dzidrs. Tu saņem dubultā! Dziļš un kristāla dzidrs ūdens. Nirsti tajā, ko Dievs Tev dod! Nešaubies un neminstinies, lai Tava sirds ir mierīga un Tu saņemsi pārsteidzošas un skaistas lietas. Viss notiek Tevis dēļ. Gatavojies krasām izmaiņām! Tu esi gatavs! Un viss ir gatavs, lai Tu saņemtu! Iesi? Atpakaļ ceļa nebūs! Vai nu ikdienišķs un ierasts, vai nu jauns un spēcinošs, ko izvēlas Tava sirds?! Pār Tevi līst! Ļaujies! Straumes, kas no Manis nāk. Drošs patvērums. Manā spēkā. Tu man esi dārgs un svarīgs! Tu mans izredzētais! Tu darīsi jaunas lietas Manā spēkā! Līst un aizvien līst Mana svētība pār Tevi. Neaizver, bet ļaujies! Svētā Gara izliešanās tagad! Man vairs nav laika gaidīt. Tu gatavojies? Tu sen esi gatavs!!! Tev jādara Tas, ko sen esmu teicis. Vai nu Tu dari, vai arī es apstādināšu uz laiku to, kas ir paredzēts.
Tu bijā un godā Manu Vārdu. Tu labs mans bērns, man prieks par Tevi. Uz Tevi man ir labs prāts! Svēts, tīrs un šķīstīts. Tīratradnis. Ilgu laiku Esmu raudzījies. Tu centīgais un tīrais. Pienācis laiks saņemt savu goda algu! Tu noārdīsi pinekļus un uzcelsi sen sagruvušu. Uz Tava pamata Es celšu jaunas lietas. Es atveru jaunu sfēru, kurā Tev būs darboties. Es gādāju par Tavu prieku un laimi, nebīsties esi drošs. Ilgas piepildās! Esi drošs par to Vārdu uz kuru balsties. Viss notiek! Tu esi mans un Tev netrūkst un netrūks ne nieka! Nedomā par to, kā un kas. Viss notiek. Viss atrisinās. Tikai pats nenogriez un neaprauj. Tu to jau redzi! Tas viss ir Tev, tas viss ir tikai Tevis dēļ, jo Tu man esi tik dārgs un nozīmīgs. Es daru to, ko Tu pat noticēt nespēj, bet mācies, lai aug Tava ticība. Kāpies augstāk un ieraudzīsi to horizontu, kuru jau redzi spožāk, spilgtāk un krāsaināk. Tas viss ir tikai Tevis dēļ, jo Tu esi vērts vairāk par to visu. Galaktika un zeme, zvaigznes un komētas, planētas un Visums kopā ņemot nav tik svarīgs, kā Tava dzīve, lai Tu būtu laimīgs! Es darīšu visu, ja vien Tu iesi līdz galam. Es darīšu to, ko alkst Tava sirds, jo Tu esi pieķēries Man no visas sirds. Lai Tava slavas dziesma atskan un laimes pilna prieka lēciens ir Manās rokās. Man prieks redzēt Tevi. Man prieks dzirdēt Tevi. Vērot Tavu dzīvi, kā Tu Mani pārsteidz sev nezinot. Tikai nepierod pie tā, ko citi saka, vai citi lemj, vai citi vēlas. Lai Tev ir skaidrs prāts par to, ko vēlos ES! Jo tur, kur Dieva gars, tur ir brīvība. Nezaudē to, ne par kādu cenu! Viss ir laicīgs un viss ir paejošs, bet mani vārdi Tev lai atskan, kad Tu jūties viens. Satver, turi un glabā. Tas ir visdārgākais Tavai dzīvei. Tu esi stabils un uzticīgs! Turi drošu prātu, jo ES šo pasauli esmu uzvarējis.”

Nobeigumā novēlējums: „Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: “Redzi, visu Es daru jaunu.”” (Atkl. 21:5)
Lai mums visiem izdodas saņemt to, ko Dievs jau sen ir sagatavojis.

 

0 komentāri

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija(0)

Kādas ir valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē? Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar to aizstāvēšanu pamatots iebrukums Gruzijā. Ukrainā anektēt Krimu un izveidot militāro konfliktu Doņeckas un Luganskas novados. Vai tas vismaz daļēji neatgādina to, kā attīstījās notikumi pirms II pasaules kara? Nākamais

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām(0)

Leonards Inkins: Biedrības “Latvietis” biedrs, grāmatu autors: Neizmantoto iespēju laiks: daļa. Atgriešanās, Neizmantoto iespēju laiks Smēķētāji Kāds mans draugs publicējot facebūkā dažus teikumus, par krieviem un Krieviju, ar zemtekstu – nu kā tā var, tas taču nav normāli, mani rosināja rakstīt par to, kas ir pats par sevi saprotams, kas neprasa padziļinātas izglītības un skaistus diplomus. Šeit

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE(0)

Kārlis Krēsliņš Br.gen(atv.) Dr.habil.sc.ing   IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek arī ES valstīs un ES kopumā, pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES, Krievijā notikušas cilvēku indēšanas gadījumi, nemieri Baltkrievija. KF prezidenta V. Putina uzruna Davosas starptautiskajā ekonomiskajā forumā un ĀM

Leonards Inkins: Troļļi

Leonards Inkins: Troļļi(2)

Troļļošana tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos kolektīvos. Baumošana un nepatiesību izplatīšana par kādu vai kādiem ir troļļošanas pirmsākums.       Reiz britu zemē iznāca kāds nedēļas laikraksts. Katru nedēļu tas priecēja lasītājus ar interesantiem rakstiem, diskusijām un

Leonards Inkins: Maģija

Leonards Inkins: Maģija(0)

Tad atnāca Jēzus no Galilejas uz Jordānu pie Jāņa, lai tas Viņu kristītu. Bet Jānis atturēja Viņu, sacīdams: Man jāsaņem kristību no Tevis, bet Tu nāc pie manis? Bet Jēzus atbildēdams sacīja viņam: Lai tas tā notiek! Tā taču mums pienākas izpildīt visu taisnību! Tad viņš to pieļāva. Pēc kristības Jēzus tūliņ izkāpa no ūdens,

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.