„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Gudrības izpratne

Kas mūs sagaida 2012.Gadā? Ar ko mums jārēķinās? Kā gatavoties? Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz draudzes „Revival Assembly” mācītājs no Nigērijas Anselms  Madabuko.

No 25-27.novembrim, pa godu draudzes „Jaunā paaudze” 22.gadu dzimšanas dienai notika konference, kurā galvenais tās dalībnieks no draudzes „Revival Assembly” mācītājs no Nigērijas Anselms  Madabuko gatavoja kristiešus jaunajam laikam.

Anselms Madabuko ir draudzes Revival Assembly vecākais mācītājs Lagosā (Nigērija). Viņš visā pasaulē rīko konferences, kas vērstas uz garīgo vērtību atjaunošanu, kā dziedināšanu un atbrīvošanu.

Uzkāpjot uz skatuves Anselms Madabuko ar smaidu teica: „Apbrīnojami cik ātri laiks iet. Šis jau ir divpadsmitais gads kopš es pievienojos draudzes „Jaunā paaudze” dzimšanas dienu svinībām.” Draudzes iemīļotais mācītājs atzīmēja, ka ierodoties Latvijā viņš visu dienu esot pavadījis lūgšanā, lai saņemtu no Dieva Vārdu draudzei „Jaunā paaudze”.

„Dārgā draudze, Dievs aicina Jūs iet daudz lielākos Dieva gribas un Viņa Vārda izpratnes dziļumos. Lai iemācītos saprast, kādā laikā mēs ieejam un dzīvojam,”-teica draugs no Nigērijas.

Krīze?

Melnādainais Āfrikas nacionālā tērpā ietērptais arī akcentēja domu, ka Dievs rakstos sauc saprātīgus cilvēkus tos kristiešus, kuri savā dzīvē seko Dieva gudrībai, nevis pasaulīgiem standartiem. „Dievs mūs uzrunā dažādos veidos, tostarp izmantojot dažādus notikumus, kas ir saistāmi, gan ar mūsu personīgo dzīvi, sabiedrībā notiekošo, kā arī politiskajā jomā,”-teica Anselms  Madabuko.

„Kāpēc pasaule piedzīvo dziļu krīzi? Tāpēc, ka  babiloniešu gudrība ir ierobežota, un tās laiks ir beidzies. Tas ir babiloniešu sistēmas noriets,” – teica Anselms Madubuko.

Mācītājs no Nigērijas aicināja klātesošos kļūt nopietnākiem un sagatavoties jaunajam 2012.gadam. Mācītājs Madabuko uzskata, ka centrālā pamatdoma, ar kuru būs jāvadās nākamajā gadā: Gudrība un saprašana! Svaidījuma vadība un tā izprašana.

Dieva noslēpumi

Dieva meklētājiem Kungs atvērs savus noslēpumus, lai zinātu kā nekļūdīgi virzīties.

Mācītājs prognozē, ka 2012 un turpmākie gadi būs citādāki un ļoti dažādāki par iepriekšējiem. Un, bez Visvarenā Dieva palīdzības, mums neizdzīvot šajā graujošā pasaulē. Nāk laiks, kad Dieva vīriem un sievām vairs nepietiks tikai Svētā Gara vadība, bet gan būs nepieciešama arī Svētā Gara izpratne. Izpratne – tāda, ka es zinu, kur es eju, un es zinu, kas notiek. Un, visbeidzot, ar gudru cilvēku kalpošanas palīdzību paaugstināsies Dievs!

Iedrošinājums

Madabuko uzrunājot klātesošos tos iedrošinot teica: „Saprotams, ka pa kalpošanas laiku Dievam nav iespējams nenopelnīt sev ienaidniekus. Bet ziniet, es mīlu savus ienaidniekus. Jo bez viņiem es nebūtu tas, kas tagad esmu. Turklāt bez kaujas ar ienaidniekiem Dievs nevarētu mani apbalvot ar uzvaras svinībām.”

Jaunā laika saprašana ir svarīga, lai piedzīvotu jaunrades laiku. Pretējā gadījumā ar iepriekšēju sapratni un līmeni par Dieva lietām, tālu netikt. Ja mums nav priekšrocība , tad mums nepietiek spēka uzvarēt sātana viltības. „Celies augšā! Ej tālāk! Ej augstāk!”,-saka tas Kungs.

Gudri cilvēki

Gudri ir tie cilvēki, kuri meklē to Kungu. Nevis tie, kuri baznīcā vērpj politiskas spēles, meklējot sev labumu. Nākamajā kritiskajā laikā mēs vairs nevarēsim atļauties rīkoties negudri, tas dārgi maksās. Arī sev apkārt mums nepieciešami gudri cilvēki. Pāvils reiz rakstīja: „Aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk Viņu izprastu.” (Efez.1:17) Šie izteiktie vārdi ir ar dziļu jūgu. Padomāsim, kādi cilvēki ir mūsu lokā? Tad, kad mēs saskaramies ar grūtībām pie kādu cilvēku padomiem mēs griežamies? Pārbaudiet, lai tie nav negudri cilvēki, kas Jūs aizvedīs nepareizā virzienā. Bībelē mēs lasām: „Jo tā ir tauta bez padoma, un tiem nav saprašanas.” (5. Moz.32:28) Skaidri teikts, ka ne tikai mums ir vajadzīga gudrība, bet arī gudrības lietu saprašana jeb izprašana. Ja nebūs saprašanas, Tev netikt Dieva dziļumos. Veselas nācijas tiek novestas līdz krīzei negudru cilvēku darbības rezultātā. Tāpēc svarīgi, lai mēs nekļūtu vadāmi kā mūļi, kuriem nav saprašanas.

Svētajos rakstos teikts: „Un noraudzījos jaunajos nejēgās, un starp jaunajiem zēniem manu uzmanību saistīja kāds neprātīgs jauneklis” (Sal.pam.7:7) Par ko tad ir teikts? Par to, ka uz savu neprašas galvu piedzīvo lietu seklumu un bez prātīgus kritienus savā dzīvē.

Tāpēc tik ļoti liels uzsvars Jaunajā Derībā ir likts uz to, kā dēļ mēs varam piedzīvot lielas un aukstas lietas savā dzīvē: „Brāļi, netopiet bērni saprašanā, bet esiet mazi bērni ļaunumā, bet saprašanā topiet pieauguši.” (1.Kor. 14:20)

Vai arī: ”Slavēts lai ir Tas Kungs, Israēla Dievs, kas ir radījis debesis un zemi un kas ir ķēniņam Dāvidam devis gudru, sapratīgu un veiksmīgu dēlu, kurš cels Tam Kungam namu un pili sev, savai ķēniņa valstij! (2.Laiku2:11) Visa nācija priecājas par jaunu un gudru ķēniņu, kas sekos Dieva ceļos. Tauta saprot, cik tas ir svarīgi un būtiski. Gudrs un saprātīgs ķēniņš nesīs labumu visai nācijai.

Gadījums, ka cilvēki nezināja risinājumu, tāpēc gaidīja to, kas nāks ar gudru ziņu, lai veiksmīgi tiktu galā ar uzlikto uzdevumu. „Un viņi atveda mums, tādēļ, ka Dieva žēlīgā roka bija pār mums, kādu sapratīgu vīru no Mahlija, Levija dēla, Israēla dēla, dēliem.” (Ezras 8:18) Arī toreiz cilvēki saprata, ka bez gudrības un saprašanas nedrīkst. Nevelti Ijabs teica, ka lai gudri cilvēki viņam saka. (Ijaba 34:34)

Taču bez cilvēku savstarpējās attiecību gudrības un saprašanas mijiedarbības nedrīkst aizmirst no kurienes tā nākusi: „Bet īstenībā tas ir tikai gars cilvēkā, tā ir tikai Visuvarenā elpa, kas viņiem piešķir atziņas un ieskatus.”(Ijaba 32:8)

Lūgšana

Tev ir vajadzīga saprašana kā celt un iegūt jaunas teritorijas savā dzīvē. Pārstāj Dievam lūgt auto, bet gan saprašanu. Lūdz par Dieva dziļumu saprašanu, lai ieietu jaunā līmenī. Lūdz Dievu, lai kļūtu par saprašanas cilvēku. Jo, ja nebūsi tāds, Tu nebūsi nekam derīgs. Lūdz, lai Tavā ceļā parādās gudri cilvēki. Jo kad sātans centīsies Tevi pazudināt un apstādināt, tad Tavā ceļā sūtīs neprašas, negudrus cilvēkus.

Dziļi saprātīgs cilvēks kļūst par dāvanu citiem. Viņš pirms darīšanas vispirms domā ko darīt, nevis sper soli taisni peklē.

Saprotoša sirds neradīs šķelšanos draudzē un nebūs strīdi.

Nekas nenotiek dzīvē tā pat vien, bet gan ar nolūku. Kad mēs to sapratīsim, tad arī augsim. Dievs ar mums kontaktējās dažādā veidā, ne tikai lasot Bībeli, bet arī veidojot lietas apstākļus, lai mēs pamanītu to, kas mums jāredz. Veido dažādas situācijas, lai mēs saprastu, ko Viņš vēlas pavēstīt. Lietu apstākļi. Lietu sakritības. Dievs runā ar TV, radio, masu mēdiju palīdzību, tikai mums ir jāsaskata un jāsaprot-jāizprot. Nevis it visā saskatīt dēmonu ietekmi, bet gan ieraudzīt to, ko Dievs ar to visu mums grib pateikt. Kaut arī sātans jaucās pa vidu un plāno kā izjaukt lietas, bet Dievs visu vērš par labu.

Taču ir arī jāsaprot, ka ne vienmēr Dievs veido lietu sakritības ar domu viss būs labi. Viņš mūs arī māca, dažkārt ne tā, kā mēs varētu iedomāties, gludi un skaisti. Ir arī sāpīgas mācības.

Dieva mācība

Atskan nežēlīgs, bet pravietojums no tā Kunga, kas piepildījās.

Tad Viņš sacīja: “Ej un saki šai tautai: dzirdēt dzirdiet, bet nesaprotiet, redzēt redziet, bet neizprotiet un neapjēdziet! Apcietini šās tautas sirdi un padari tās ausis nedzirdīgas, un apstulbo tai acis, ka tā neredz ar savām acīm, nedzird ar savām ausīm un nesaprot ar savu sirdi un neatgriežas, lai taptu dziedināta.” Tad es jautāju: “Cik ilgi, Kungs?” Viņš atbildēja: “Kamēr pilsētas stāvēs pamestas un bez iedzīvotājiem, nami būs neapdzīvoti un zeme aizlaista un tukša. Tas Kungs būs aizvedis iedzīvotājus tālu projām, un pamestu vietu būs daudz tanī zemē. Un, ja tur paliks vēl pāri kaut desmitā tiesa iedzīvotāju, tad tā vēlreiz aizies postā, taču kā milzīga liepa vai ozols, no kuriem pēc nociršanas pāri paliek vairs tikai celms; tomēr svēta sēkla būs šis celms.” (Jes.6: 9:13)

Lietas, kuras varēja arī nenotikt

Ziniet, ir lietas, kurām jānotiek. Arī sliktām. To nekas neizmainīs. Ja Dievs teica, tam tas ir jābūt. Dievs ar pravieša muti teica, ka tauta būs vergi 70 gadus. (Daniela 9:2)

Taču kas notika tālāk, kāda cilvēka dēļ, kuram radās saprašana par pravietojuma jēgu un kāpēc tai bija jānotiek, situācija mainījās.

Viņa vārds Daniels. Tieši viņa dēļ pravietojuma 70 gadi samazinājās līdz 68. Daniels saprata, ka tam tā arī nav jābūt, ja cilvēki nožēlos grēkus un nāks pie Pestītāja troņa. Daniels lūdza Dievu par savu tautu. Un eņģelis Gabriels viņam palīdzēja „nākt pie īstās lietu izpratnes.” (Dan. 9:22)

Arī mūsu dzīvēs saprašana, izvedīs no apcietinājuma brīvībā. Mums jāsaprot sātana plānu nodomi, lai tos lauztu uzreiz. Kaut arī atrazdamies tuksnesī nesaprazdams Dieva Vārdu jēgu, bet vēlēšanās to izprast dara brīnumdarbus. Etiopu ķēniņienes Kandakes dižciltīgs galminieksatrazdamies tuksnesī lasīja Dieva Vārdu, taču Dieva eņģeļa vadītais Filips arī nonāca tajā pašā vietā un viņam jautāja: ”Vai tu arī saproti, ko tu lasi?” (Dan.8:30) Lūk, arī centrālie vārdi, vai mēs saprotam ko lasām? Sapratne mūs arī ved uz jaunu līmeni mūsu dzīvēs. Mūsdienu draudzēm ir jāsaprot kas notiek un kādi laiki nāk.

Dievs nerunā tikai un vienīgi caur Bībeli, jo Viņam pieder viss un Viņš dara kā grib. Dievs uzrunā mūs arī caur notikumiem šajā pasaulē. Kāpēc tagad tik bagātajos Arābu Emirātos notiek neparedzamas lietas? Jo, Dievs dara un maina lietas. Viņš mums uzrāda, lai mēs kaut ko saprastu. Rezultātā viens no visbagātākajiem un nodrošinātākajiem cilvēkiem pasaulē Kadafi mirst kā suns.

Verdzības laikam jābeidzas

Cik daudz verdzībā cilvēki atradās tikai viena cilvēka nesamērojamo ambīciju apmierināšanas dēļ? Tas reiz jābeidzas. Arī mūsu dzīvēs, cik ilgi mēs ļausim savas nesaprašanas dēļ sātanam sirot mūsu dzīvēs? Bez lietu saprašanas sātans vēl ilgi var mūs turēt gūstā.

Vēl kāds pravietisks vārds. „Un Viņš (Dievs) sacīja uz Ābrāmu: “Piemini, zināt zini, ka tavi pēcnācēji būs svešinieki zemē, kas tiem nepieder, un viņi tiem vergos, un viņus pazemos četri simti gadu.„ (Moz.15:13) Taču kā mēs zinām, kaut kādā veidā parādījušies lieki 30 gadi. Kāpēc 400 gadu vietā bija 4030? Nesaprašanas dēļ! Katrā vēsturiskā posmā, ja Dieva tautā nav saprātīgu vadoņu, tauta vairāk laika pavada verdzībā, nabadzībā, lāstā, savas nezināšanas dēļ. Nāca Ēģiptes lietās un Rakstos gudrs un saprotošs vīrs Mozus un pasludināja brīvības vēsti. Vai tauta uzklausīja? Nē, pagāja daudzi gadi līdz tauta nāca pie atziņas un saprašanas. Nocietināta sirds padara sev galu.

Kāpēc mums kristiešiem nemaz neiet tās lietas uz priekšu, jo mēs esam pārāk virspusīgi savos spriedumos. Nav ne Daniela, ne arī Mozus, kuri raka Dieva Vārda dziļumos. Daudzi no mums ir joprojām iedzīti mūļi savās sarežģītajās situācijās tikai tāpēc, ka ir palaista garām glābšana. Ja Tu cītīgi ilga laika periodā brauc pretējā virzienā, tad ar laiku Tu sāc saprast cik daudz no dzīves esi zaudējis un palaidis garām.

Tas ir dramatiski, ka līderi „bērna saprašanā” ved savu tautu. Bēdas visai tautai. Tik daudzi draudžu mācītāji nesaprot Izraēlas patieso nozīmi un lomu pasaulē, tas ir dramatiski. Tādu līderu saprātam ir robežas, bet Svētā Gara saprašanai nekad. Mēs pārāk tālu esam nonākuši, lai tagad atļautos tik vienkārši kļūdīties. Agrāk, ka Tu augi garīgā attīstībā, kļūdīties bija cilvēcīgi, bet tagad Tu to nedrīksti pieļaut. Tavas kļūdas pārāk dārgi maksās. Tev jāatgriežas rakšanas darbos. Ik reizi, kad dzirdi ziņas vai redzi lietas meklē saprašanu tajā, ko Dievs vēlas atklāt. Bez saprašanas kristieši kļūst kā pasaulīgie.

Notikumi, kas pagodināja Dievu

Ķeņiņa Usijas valdīšanas laiks. Ķēniņam bija tikai 16 gadi. Un viņš darīja to, kas bija taisns Tā Kunga acīs. Viņš turējās pie Dieva, kamēr dzīvs bija Zaharja, kas viņam skaidroja Dieva prātu, un, kamēr viņš meklēja To Kungu, Dievs lika viņam zelt. „ (2.Laiku26:3-5)

Rakstīts, kamēr ķēniņš meklēja To Kungu, tikmēr Dievs dāvāja uzplaukumu. Nevis liels un smags darbs. Nevis nopelnīšana, bet Dieva Vārda saprašana. Vai Tu saproti ko lasi? Vai Tu saproti, kas notiek? Vai saproti kāpēc notiek tā kā notiek? Uzplaukst ķēniņš. Laimīga tauta. Pagodināts Dievs. 

Otrs notikums. Ķēniņš Nebukadnēcars redzēja nozīmīgu sapni, kas viņu tā satrauca, ka viņš uzmodās no miega, taču sapni aizmirsa. Viņš sasauca  gudros un vārdotājus, zīlniekus un kaldejus, lai viņi izskaidrotu to, ko ķēniņš aizmirsis.

Ķēniņa pavēle: „Ja jūs nedarīsit man zināmu pašu sapni un tā izskaidrojumu, tad jūs sacirtīs gabalos un jūsu namus padarīs par drupu kaudzi.” Tas bija dzīvības un nāves jautājums, kā lai zina, ko ķēniņš sapņojis? Kaldeji saprata, ka viņu dievu spēks ir ierobežots.

”Tad Daniēlam atklājās šis noslēpums nakts parādībā; par to Daniēls teica debesu Dievu.” Tālāk teikts: „Viņš dod gudriem gudrību un sapratīgiem saprašanu.” (Dan.2: 21)Daniels ķēniņam atklāja gan aizmirsto sapni, gan arī tā nozīmi norādot, ka to ir atklājis Dievs Visuvarenais.  Ķēniņš sacīja vaļsirdīgi Daniēlam: “Patiesi, jūsu Dievs ir visu dievu Dievs un visu ķēniņu Kungs, Viņš atklāj noslēpumus; tādēļ arī tu varēji atklāt šo noslēpumu!”

Gudrība un saprašana izvedīs mūs vienmēr un pagodinās tas Kungs. Pasaule iet cauri grūtiem un kritiskiem laikiem. Šīs pasaules dažādās celtās iekārtas kritīs un tad būs celtas atkal taču arī tās kritīs. Tās likstas miesā dzimušie atrisināt nevar. To var izdarīt tikai Garā staigājušie, kuru saprašanu acis atver pats Dievs. Tādi iegūst pārsvaru. Nevis NATO un ne Eiropa, bet Dieva Garā dzimušie. Nav jēgas mainīt prezidentus vai ministrus, jo sistēma ir nemainīga. Nevis cilvēku miesas maiņa līdzēs, bet gan sistēmas sagraušana. Ja Tu staigā Dieva Garā Tu kļūsti par vajadzīgu un svarīgu personu, kas atrisina lietas. „Tad Daniēlam atklājās šis noslēpums.” (Dan 2:19) Kad atklājas noslēpumi arī Tev, veicinās Tava un tautas atpestīšana. Tev jāsaprot noslēpuma jēga, lai atslēgtu savas pilsētas vārtus. Neļauj nekādam nākošam grēkam Tevi nopauzēt. Iegūsti saprašanu, lai ietu tālāk. Par cik, Tev trūks saprašana, par tik arī sātans spēs Tevi kontrolēt. Tieši tāpēc daudz kristiešiem, kuriem nav saprašanas cieš sakāvi. Meklē to Kungu.

Pravietisks Vārds

Jo nākošie gadi būs savādāki nekā iepriekšējie. Tāpēc jebko, ko Tu iegūsti, lai nāk ar saprašanu. Nevis līdzreaģēšana citām lietām, kas novirza. Jēzus nekad nereaģēja citu rīcībām, bet rīkojās. Kad Tu ej straujiem soļiem uz priekšu, tad ienaidnieks Tevi var panākt tad, kad Tu reaģē. Iegūsti saprašanu risinājumam, lai nezaudētu. Risinājumi, kas var būt nepopulāri Tavā dzīvē. Nevar būt nekādi attaisnojumi. Mums jāpieaug. Nepavadi laiku saviem attaisnojumiem, nepauzē. Jo nebūs tā kā vienmēr. Dievam nepieciešami Garā saprātīgi cilvēki, kas spēs pagodināt Dievu pareizās un varenās lietās. Vairs nebūs iespējas dzīvot tā kā iepriekš.

Brīdinājums

Ir trīs galvenās lietas, kas būs sātana mēģināts sakaut. Bizness, ģimene un kalpošana. Lūdz Dievam saprašanu un noreaģē sātana viltībām savlaicīgi. Ir saprašana ir svaidījums! Uz priekšu!

 

 

 

0 komentāri

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija(0)

Kādas ir valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē? Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar to aizstāvēšanu pamatots iebrukums Gruzijā. Ukrainā anektēt Krimu un izveidot militāro konfliktu Doņeckas un Luganskas novados. Vai tas vismaz daļēji neatgādina to, kā attīstījās notikumi pirms II pasaules kara? Nākamais

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām(0)

Leonards Inkins: Biedrības “Latvietis” biedrs, grāmatu autors: Neizmantoto iespēju laiks: daļa. Atgriešanās, Neizmantoto iespēju laiks Smēķētāji Kāds mans draugs publicējot facebūkā dažus teikumus, par krieviem un Krieviju, ar zemtekstu – nu kā tā var, tas taču nav normāli, mani rosināja rakstīt par to, kas ir pats par sevi saprotams, kas neprasa padziļinātas izglītības un skaistus diplomus. Šeit

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE(0)

Kārlis Krēsliņš Br.gen(atv.) Dr.habil.sc.ing   IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek arī ES valstīs un ES kopumā, pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES, Krievijā notikušas cilvēku indēšanas gadījumi, nemieri Baltkrievija. KF prezidenta V. Putina uzruna Davosas starptautiskajā ekonomiskajā forumā un ĀM

Leonards Inkins: Troļļi

Leonards Inkins: Troļļi(2)

Troļļošana tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos kolektīvos. Baumošana un nepatiesību izplatīšana par kādu vai kādiem ir troļļošanas pirmsākums.       Reiz britu zemē iznāca kāds nedēļas laikraksts. Katru nedēļu tas priecēja lasītājus ar interesantiem rakstiem, diskusijām un

Leonards Inkins: Maģija

Leonards Inkins: Maģija(0)

Tad atnāca Jēzus no Galilejas uz Jordānu pie Jāņa, lai tas Viņu kristītu. Bet Jānis atturēja Viņu, sacīdams: Man jāsaņem kristību no Tevis, bet Tu nāc pie manis? Bet Jēzus atbildēdams sacīja viņam: Lai tas tā notiek! Tā taču mums pienākas izpildīt visu taisnību! Tad viņš to pieļāva. Pēc kristības Jēzus tūliņ izkāpa no ūdens,

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.