„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Bezpajumtnieki un bijušie ieslodzītie no nakts patversmes “ZILAIS KRUSTS” palīdz mazturīgiem bērniem

Intervija ar patversmes priekšnieku Kārli Dreimani (mp3)

Iesākoties ziemai daudzi bezpajumtnieki aizvien vairāk izjūt nakts mītnes nepieciešamību. Tie, kuri iekļūst „Zilā krusta” paspārnē atsaucas ar labu vārdu. “Zilais krusts” ir pievilcīgs ne tikai ar nakts mītnes nodrošinājumu, bet arī izceļas no citām patversmēm ar kristīgiem principiem un vīru ansambļa „Ir dzīvot vērts” sasniegumiem.
“Zilais krusts”

Ir reliģiska organizācija, kas piedāvā nakts patversmes pakalpojumus. Pa dienu tur paliek tikai invalīdi un saimniecībā nodarbinātie. Pārējie līdz vakariņu laikam dodas savās gaitās. Dienas laikā patversmē paliek nodarbinātie cilvēki, jo visu patversmē dara tikai tās iemītnieki. “Paši gatavojam ēst, uzkopjam telpas un apkārtni, arī kurinātāji savējie. Esam ēkai uztaisījuši trešo stāvu, salabojuši jumtu. Viss, kas ēkā redzams, ir vīru roku darbs. Nekādus speciālistus palīgā neesam ņēmuši,” stāsta “Zilā krusta” priekšnieks K.Dreimanis. „Zilā krusta” iemītnieki ir bijušie cietumnieki, alkoholiķi, narkomāni un bezpajumtnieki, kuri saņem ne tikai nakts mājas, bet arī siltas vakariņas un kristīga satura iedrošinājumu. „Zilā krusta” patversmes trešajā stāvā ir atsevišķa zāle paredzēta dievkalpojumiem.
Draudze „Zilais krusts”

Evaņģēlisko kristiešu draudze “Zilais Krusts” (saīsināti – Draudze) ir reliģiska organizācija. Tā apvieno evaņģēliskos kristiešus, kuri atzīst tās mērķus un pamatprincipus un vēlas piedalīties to īstenošanā. Draudze veic pasākumus, lai piepildītu katra, kas vēlas, garīgās izaugsmes iespējas, vajadzības un izplatītu kristīgo ticību. Vislabāk var sniegt garīgu un materiālu palīdzību alkoholisma un narkomānijas upuriem tieši tie, kas ir atbrīvojušies no šīm atkarībām. Nodarbojoties ar labdarību vai veicot preventīvu darbu sabiedrības garīgās atveseļošanās procesā, par pamatu tiek ņemti Svētie Raksti – Bībele. Draudzes mācītājs – Kārlis Dreimanis.

Ir dzīvot vērts

Draudze savas pastāvēšanas laikā daudz piedalījusies evaņģelizācijas pasākumos. Lasīts Dieva vārds jau nes svētības tā lasītājam. evaņģelizācijas pasākumu balsts ir slavēšanas ansamblis ”Ir dzīvot vērts”, tās mākslinieciskais vadītājs Aleksandrs Zerdočkins ieliek lielas pūles, lai vīru balsis spētu skanēt ne tikai skaisti un skaļi, bet galvenokārt spētu saplūst vienā slavā un pateicībā tam Kungam. Mākslinieciskā vadītāja Aleksandra Zerdočkina profesionālisms jau pierādīts CD „Ir dzīvot vērts” aranžējumā un izlaišanā.
Vīru ansamblis jau ir kļuvis par kori. Dziesmas tiek izpildītas dažādās valodās. Visizplatītākās dziesmas ir ebreju valodā, uzticība Izraēlas tēmai ir pierādāma pat uzraksts ebreju valodā pie dievnama durvīm.
Bezpajumtnieki un bijušie ieslodzītie no nakts patversmes “ZILAIS KRUSTS” palīdz mazturīgiem bērniem

Bezpajumtnieku un kādreizējo ieslodzīto vīru ansamblis “Ir dzīvot vērts”, koncertējot Latvijas baznīcās un kultūras namos, vāc līdzekļus grūtībās nonākušu mazturīgu bērnu 2010.gada vasaras nometnei un dokumentālajai filmai, lai palīdzētu tiem, kurus citi vai paši sevi uzskata par bezcerīgiem. Projektu “Ir dzīvot vērts” īsteno bezpajumtnieku un bijušo cietumnieku un narkomānu atbalsta un rehabilitācijas organizācija “Zilais Krusts”.
“Mēs gribam atbalstīt dzīves pabērnus un atstumtos,” stāsta projekta vadītājs un topošās filmas producents Lūkass Mairis Marcinkevičs, aicinot sabiedrību ar materiāliem un finansiāliem ziedojumiem iesaistīties projekta īstenošanā. Nākošās vasaras nometnē paredzēts pulcēt bērnus no mazturīgām ģimenēm. Dalība būs bezmaksas. Sadarbībā ar psihologu, sociālajiem pedagogiem un citiem speciālistiem bērni nometnes laikā varēs mācīties, kā izdzīvot tuvākmīlestību un veidot attiecības – pašiem ar sevi un citiem.
Vienlaikus šis projekts ir iespēja atgriezties normālā dzīvē bezpajumtniekiem un kādreizējiem ieslodzītajiem. 18 vīri, kas dzied ansamblī “Ir dzīvot vērts”, koncertu laikā liecina par savu dzīvi, uzrunājot un iedrošinot ģimenes, kas nonākušas grūtībās. Viņu piedalīšanās ir ziedojums sabiedrībai un vēlme mainīt to, ko izdarījuši sliktu. Viņi paši kādreiz ir bijuši tādi rūpju bērni – bērni, kam bijušas attiecību grūtības, kas nav saņēmuši pietiekamu atbalstu un palīdzību, bērni, kuri nevienam nav bijuši vajadzīgi. Cerams, ka gan pieaugušajiem, gan bērniem projekts palīdzēs saprast: viņi nav nolemti un bezcerīgi, un mainot sevi, mainīsies arī apkārtējie.
Lai uzrunātu iespējami lielāku auditoriju, tiek veidota dokumentālā filma “Ir dzīvot vērts.” Tas ir 60 minūšu garš stāsts par kādu vīrieti, kas uzaudzis kara gados, bijis lielā alkohola atkarībā, līdz nonācis Jelgavas psihiatriskajā slimnīcā, kur savā nespēkā pieņēmis Jēzu Kristu par savu personīgo Pestītāju. Pirms 11 gadiem Kārlis Dreimanis sāka atjaunot kristīgo organizāciju “Zilais krusts”, kas šodien palīdz atgriezties dzīvē bijušajiem cietumniekiem, narkomāniem un bezpajumtniekiem, piedāvājot gan patversmi, gan iespējas apgūt arodu un strādāt.
Piezvanot pa ziedojuma tālruni Jūs ziedosiet “Draudzei zilais krusts” piecus latus. +371 90006777
Nakts patversme “ZILAIS KRUSTS” atrodas Maskavas ielā 336

Tu esi mīļi gaidīts koncertā “IR DZĪVOT VĒRTS”

14.11.2009. – Kandavas kultūras namā, Kandavā, Tukuma rajonā, Lielā ielā 28, plkst.13:00;

14.11.2009. – Kuldīgas sv.Katrīnas luterāņu baznīcā, Kuldīgā, Baznīcas ielā 31/33, plkst.19:00;

05.12.2009. – Tukuma luterāņu baznīcā, Tukumā, Brīvības laukumā 1, plkst.13:00;

05.12.2009. – Talsu baptistu dievnamā. Talsos, Kr.Valdemāra ielā 34, plkst.19:00

Savāktie ziedojumi tiks izmantoti nabadzīgo bērnu nākošās vasaras nometnei Ogres rajona Lēdmanē.

Ekonomiskā lejupslīde nedrīkst ietekmēt mūsu bērnu likteni!

Ekonomiskā lejupslīde Latvijā palielinājusi mazturīgo ģimeņu skaitu. Palīdzēt šādā situācijā nonākušo ģimeņu bērniem – ir mums dotā iespēja.
Evaņģēlisko kristiešu draudze “Zilais krusts” aicina ikvienu iespēju robežās finansiāli vai materiāli atbalstīt bērnu vasaras nometņu organizēšanu Lēdmanē – Ogres upes dabas parka teritorijā.
Nometnē 2010.gada vasarā varēs piedalīties 40 bērni vecumā no 12 – 18 gadiem.
Līdzekļi nepieciešami bērnu uzturlīdzekļu iegādei, elektrības un citu tēriņu apmaksai.
Zilais krusts uzņemas rūpes par pedagogu un sociālo darbinieku piesaisti projekta īstenošanai.

Nodrošinot bērnu izglītošanu dabas zinībās, sportiskās aktivitātes, rīkojot tikšanos ar interesantiem cilvēkiem mēs būsim palīdzējuši kādai sirsniņai noticēt labajam un sajust gādīgu roku uz bērna rūpju saliektajiem pleciem.

 

3 komentāri

#1Skolnieciņš Latvijas Skaudības DievībaFebruary 21, 2018, 6:47 pm

Labdien! Man ir no sirds žēl tos bezpajumtniekus, kas kā muļķi piedalījās Barikādēs un Baltijas ceļā. Ja viņi zinātu, kas viņus sagaida kapitālismā, viņi lūgtos, lai saglabātu sociālismu. Šobrīd sabiedrība ir ļoti noslāņojusies. Ēdušais neēdušo nesapratīs!!! Cieņā, Skolnieciņš P.S. LPSR bezpajumtnieku nebija! ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-( ®Skolnieciņš Skolnieciņš™ [Esmu īsts latvju skolēns!] #bezpajumtnieki

#2Skolnieciņš Latvijas Skaudības DievībaFebruary 21, 2018, 6:49 pm

Kristietībā pielūdz ēbreja līķi un ēbreja ģimeni. Viņu pasaules koncepcija ir absurda. Ļoti daudzus cilvēkus nogalināja, lai kristietība varētu izplatīties. Kāpēc neviens no tiem ēbrejiem neapstādināja krusta karus? No maģijas viedokļa tā bija masveida cilvēkupurēšana Žīddieva panteonam. Mūsdienās tie naivie un tās naivās, kas iet dzīvot klosterī, upurē Žīddievam savu dzīvi un savu dzimtu. Pirmkārt, celibāts neļauj radīt pēcnācējus, tas nozīmēja, ja indivīds dzimtā ir pēdējais, tad dzimta izmirs. Otrkārt, cilvēks atsakās dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, tādējādi indivīds upurē savus dzīves gadus, savas dzīves potenciālu – nerealizētos sapņus, ieceres un iespējas. Šāda cena ir n-tās reizes lielāka nekā maģijai. Jo maģijā maksā uzreiz rituāla laikā ar savu enerģiju. Maģija ļauj kļūt pašam par Dievu, bet ne par Žīddievu. Tomēr zinātnei ir jāpierāda vai jānoliedz maģijas pastāvēšanu. Maģijas pastāvēšana ļoti sarežģī cilvēces hiearhijas uzbūvi šajā pasaulē. Pasaulei ir jābūt bez reliģijām.

#3Skolnieciņš Latvijas Skaudības DievībaFebruary 21, 2018, 6:51 pm

Ak, man priekšā ir ilga cīņa pret monoteismu – ābramiskajām reliģijām! Monoteisma sistēma ir sevi izsmēlusi, tā bija domāta ēbreju tautai, bet ne mums. Es esmu latvietis, es esmu pašpietiekams. Es aizstāvu Latvju Dievu intereses, kuriem pieder šī zeme! Es esmu burvis, kas darbojas politeismā, šajā sistēmā man ir visērtāk kļūt par vienu no Dieviem. Šāds ir manas garīgās pilnveidošanās mērķis.

Kristietība veicina garīgo degradāciju. Kristietība kopā ar islāmu (par jūdaismu es nezinu) ražo vergus. Šajā pasaulē mēs piedzimstam kā cilvēki. Mums ir doda iespēja kļūt par Dieviem, bet kristietība darbojas kā šķērslis tam. Tie latvieši, kas noticēja ēbreju mācības plaģiātam brīvprātīgi sevi paverdzināja. Latviešiem bija, ir un būs savi Dievi. Mums, mani tautieši, ēbreju mācību un tās atvasinājumus nevajag, jo no 12.gs.-13.gs. šeit bija okupācija un aneksija. Latviešus – manus senčus – krustneši garīgi kastrēja.

Esmu antropocentrists, tāpēc vergu mācības manī izraisa iedzimtu riebumu. Kristietība iznīcināja daudzas tautas un kultūras, es nepieļaušu latvju tautas un Latvju Dievu iznīcināšanu.

Mani nevajag žēlot, es esmu pašpietiekams un garīgi attīstīts. Man ir individuālā apziņa, es lietoju smadzenes. Par nelaimi, ļoti daudzi cilvēki dzīvo kolektīvajā apziņā, tie savas smadzenes atrofē.

Cieņā, Skolnieciņš Latvju Dievu dēls [Latvju Skaudības Dievs Skolnieciņš]

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija(0)

Kādas ir valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē? Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar to aizstāvēšanu pamatots iebrukums Gruzijā. Ukrainā anektēt Krimu un izveidot militāro konfliktu Doņeckas un Luganskas novados. Vai tas vismaz daļēji neatgādina to, kā attīstījās notikumi pirms II pasaules kara? Nākamais

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām(0)

Leonards Inkins: Biedrības “Latvietis” biedrs, grāmatu autors: Neizmantoto iespēju laiks: daļa. Atgriešanās, Neizmantoto iespēju laiks Smēķētāji Kāds mans draugs publicējot facebūkā dažus teikumus, par krieviem un Krieviju, ar zemtekstu – nu kā tā var, tas taču nav normāli, mani rosināja rakstīt par to, kas ir pats par sevi saprotams, kas neprasa padziļinātas izglītības un skaistus diplomus. Šeit

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE(0)

Kārlis Krēsliņš Br.gen(atv.) Dr.habil.sc.ing   IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek arī ES valstīs un ES kopumā, pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES, Krievijā notikušas cilvēku indēšanas gadījumi, nemieri Baltkrievija. KF prezidenta V. Putina uzruna Davosas starptautiskajā ekonomiskajā forumā un ĀM

Leonards Inkins: Troļļi

Leonards Inkins: Troļļi(2)

Troļļošana tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos kolektīvos. Baumošana un nepatiesību izplatīšana par kādu vai kādiem ir troļļošanas pirmsākums.       Reiz britu zemē iznāca kāds nedēļas laikraksts. Katru nedēļu tas priecēja lasītājus ar interesantiem rakstiem, diskusijām un

Leonards Inkins: Maģija

Leonards Inkins: Maģija(0)

Tad atnāca Jēzus no Galilejas uz Jordānu pie Jāņa, lai tas Viņu kristītu. Bet Jānis atturēja Viņu, sacīdams: Man jāsaņem kristību no Tevis, bet Tu nāc pie manis? Bet Jēzus atbildēdams sacīja viņam: Lai tas tā notiek! Tā taču mums pienākas izpildīt visu taisnību! Tad viņš to pieļāva. Pēc kristības Jēzus tūliņ izkāpa no ūdens,

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.