„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Ārvalstu garīgo autoritāšu pravietojumi un redzējumi par 2012. Gadu

Aptaujātās garīgās autoritātes Latvijā visi kā viens ziņo, ka šis gads ir darba gads, proti, evaņģelizācijas pastiprināta darbība dažādos veidos. Jāpiebilst, ka šādu atbildi ir devušas arī draudzes ārvalstīs. Kā tas darāms? Viena no metodēm-internets, TV, radio. Taču ir arī citi viedokļi par darba sarakstu jaunajā 2012. gadā.

Ieskatīsimies, ko raksta – Franklins Grehems, Kennets Kouplends, Dženifera Leklēra, Riks Džoiners, Riks Vorens, Gregs Lorijs, Li Strobels, John Bishops un Deniss Podorožnijs.

Amerikā:

Riks Vorens, Gregs Lorijs- Internets evaņģēlija pasludināšanas rīks

Mega-draudzes mācītājs Riks Vorens, kuram ir gandrīz pusmiljons sekotāju internetā Twitter uzskata, ka intensīvs evaņģelizācijas aktivitātes jāturpina un jāpastiprina ar interneta, piemēram, facebook un Twitter un masu mēdiju palīdzību.

Kā arī draudzes “Harvest” mācītājs Gregs Lorijs, norāda, ka  viņa kalpošana 2012.gadā uzmanību vērsīs uz evaņģelizācijas pasākumiem visā valstī, izmantojot modernās tehnoloģijas, TV un radio.

Li Strobels, John Bishop - Evaņģēlija vēsts pasludināšana

Li Strobels (video) neminēja kādā veidā, taču teica, ka viņam ir viena vīzija trīs daļās, pirmā, mērķis sasniegt pēc iespējas vairāk cilvēku ar evaņģēlija vēsti, otrkārt, sasniegt pēc iespējas vairāk cilvēku ar evaņģēlija vēsti un treškārt, sasniegt pēc iespējas vairāk cilvēku ar evaņģēlija vēsti.
John Bishop  „Living Hope”. “Vairāk nekā jebkad es gribu, aizsniegt mūsu pilsētu ar vēsti par Jēzu, taču tas ir iespējams ar mūsu izaugsmi Dievā” - teica bīskaps. ”Jo vairāk Jēzus mūsu dzīvē, jo vairāk mēs varam darīt lietas Dieva Valstībai. Viss pārējais - reliģija. Stabilizētos, lai  mobilizētos. Jo stabilāki mēs esam Jēzū, jo vairāk mēs esam mobilizēti Jēzus darbā.”

Franklins GrehemsNozīmīgs gads Amerikas vēsturē

Franklins Grehems norāda, ka šis būšot nozīmīgs gads Amerikas vēsturē. Franklins Grehems uzsvaru licis uz politisko dzīvi. Viņš teica, ka, kamēr tauta gatavojas prezidenta vēlēšanām, valsts atrodas morālā un garīgā pagrimumā un ekonomiskā haosā. Tautu uztrauc tās nākotne un vairs nespēj ticēt politikai izaugsmei. Kaut arī pirms vēlēšanām dzirdam vēsti par pārmaiņām, taču mums jāsaprot, ka patiesas pārmaiņas mūsu dzīvēs var nākt sākot ar izmaiņām mūsu sirdīs. Jo Bībelē teikts, ka sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. (Jer.17: 9)

Sirdi spēj dziedināt tikai grēka nožēla un Jēzus Kristus pieņemšana savā sirdī. Tad arī notiks pārmaiņas valstī un pasaulē. „Mums visiem nepieciešama Dieva palīdzība. Tikai Viņš ir mūsu atbilde”-teica Franklins Grehems savā ziņojumā.

Kenneta Kouplenda pravietojums- Šis gads būs tāds, kā neviens cits

„Kā būs ar 2012.gadu? Kā tas paies? Kas mūs sagaida? Kas sagaida valstis? Kas sagaida Izraēlu, un kas sagaida draudzes? Man ir liela noliktava. Šajā noliktavā ir daudz vairāk bagātības, par to, ko jūs spējat iedomāties savos sapņos, ko Es Esmu jums sagatavojis vēl pirms pasaules radīšanas. Tur glabājas daudz vairāk par to, ko draudze jebkad ir pieprasījusi. Es nekad to neatturu no Draudzes”, ; saka Tas Kungs un pārpilnības Dievs. „Es esmu to radījis priekš jums. Esmu ielicis to Savā Vārdā. Esmu devis jums apsolījumu un esmu to uzturējis ar Savām Asinīm, dārgajām Pestītāja asinīm. Bet mana tauta ir kavējusies saņemt to, ko Es esamu jums piedāvājis. Bet Es saku: „Ir cilvēki uz zemes. Ir cilvēki pasaulē. Ir cilvēki, kas ir spēcīgi un stipri, un viņi kļūst arvien spēcīgāki un stiprāki, un daudz varenāki, un daudz drosmīgāki, lai paņemtu un ieliktu vajadzīgo ticību tajā, ko Es esmu sagatavojis priekš jums, un tas mani saviļņo”, – saka Tas Kungs,- „tāpēc, ka tas vienmēr ir piederējis jums.

Un, kā ar 2012.gadu? 2012. gads ir pilns ar pārsteigumiem. Daži pārsteigumi iedvesmos cilvēkus. Daži pārsteigumi nepatīkami satrieks cilvēkus. Bet tiem, kas klausa Manu balsi, tos, kas ir sevi padarījuši pieejamus Manam Garam un Manam Vārdam, būs pārsteigumi. Ak, neesiet kā pasaule, un kā daudzi miesīgi noskaņotie kristieši. Pārsteigumi priekš jums būs pēkšņi. Kā ir teikts Manā Vārdā: ”Piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja” [Apustuļu darbi 2: 2]. Un jūs stāvēsiet ar platu smaidu sejā un teiksiet: „Vai tiešām tas pie manis tik pēkšņi ir atnācis? Jā!” Taču tas nepārsteigs jūs nesagatavotus tāpēc, ka Es esmu Savā Vārdā pateicis, ka Es jums to parādīšu.  Es teicu Savā Vārdā, ka Svētais Gars dzirdēs no Manis un teiks to jums. Ir starp jums tādi, kas meklē Manu balsi un meklē Manu Vārdu, kad Es skatos uz jums; skatos  jūsu sejā. Un mēs kopā iesim tajā, un mēs kopā iesim caur to, un pienāks laiks, kad jūs vienkārši uzsmaidīsiet Man, un Es vienkārši uzsmaidīšu jums, un jūs teiksiet: „ Ha- ha- ha! Es visu šo laiku to zināju. Lai slavēts Dievs! Mans Tēvs man parādīja to, kas nāks un es biju visam sagatavots, un tas neatnāca pie manis pēkšņi. Bet tas ir vēl viens pārsteigums, kas pie manis atnācis. Ak, kāds prieks! Ak, cik asas izjūtas! Ak, kas par labvēlību. Interesanti, kas vēl ir manam Tēva noliktavā priekš manis. Aleluja! Lai slavēts Dievs!”.

2012.gads? Es pastāstīšu jums par 2012.gadu. tas būs liela prieka gads tiem, kas pazīst prieku. Tas būs brīnumains atklājumu laiks. Tas ir uzvaras laiks. Tas ir laiks, kad cilvēki sāks saprast, ka Mans Vārds ir Dzīvs Vārds, ka Mans Gars ir Dzīvs Gars, un, ka jūs esat Manas balsis uz zemes. Un jūsu balsis ir uzvaras balsis. Tāpēc priecājieties, gavilējiet un saprotiet, izrāvieni, par kuriem lūdzāt, kurus meklējāt un par kuriem stāvējāt ticībā, tagad netiks palaisti garām! Neatlaidieties tagad, jo tie ir pa rokai. Viņi vienmēr ir pie rokas. Viņi ir tieši jūsos un tieši tagad. Viņi ir tieši virs jums tieši šobrīd. Lai slavēts Dievs! Hei!

Neuztraucieties. Nebaidieties par ASV. Nebaidieties par šīs republikas krišanu. Tagad nav īstais laiks krist šai nācijai. Es savu darbu pie tās vēl neesmu beidzis. Tas var būt par negaidītu pārsteigumu daudziem; Es vēl neesmu pabeidzis darbu pie šīs valsts”,  saka Tas Kungs. Aleluja!

Mums ir darbs, kas ir jāizdara. Un šis gads būs tāds, kā neviens cits, kad par šo valsti  uztrauksies. Un daudzi teiks: „Bēdas mums, bēdas!” Un, zināt ko? Bēdas būs viņiem.

Ir citi, kas teiks” Mēs nevaram uzvarēt! Mēs nevaram uzvarēt!” Un viņi arī nevarēs uzvarēt.

Jā. Bet tiem no viņiem, kas saka: „ Ha-ha. Šis ir varenības laiks! No jauna Amerika! Jā, un tā ir mana valsts, un šī ir Dieva tauta, un mēs esam tieši tur, kur mums ir jābūt. Viņš ievietoja mūs tieši tur, kur Viņš vēlas, lai mēs būtu, un mūs sagaida spoža nākotne tāpēc, ka Dievs vēl arvien ir Kungs pār Amerikas Savienotajām Valstīm”.

Tāpēc – uzgavilējiet un uzsauciet uzvaras priekā, jo Godības Kungs vēl joprojām ir tronī, un lūgšana maina lietas, un mēs kopā sapulcējamies uz lielo Uzvaru.

2012.gads būs brīnumu laiks. Brīnumi, likās, ka nepienāks, taču viņi ir šeit. Eksistē atmosfēra, kas ir labvēlīga brīnumiem, kas aug un aug, un nozīmīgi parādīsies 2012 gada pirmajā ceturtdaļā un turpināsies visa gada garumā un arī 2013.gadā. „Es ar nepacietību gaidu 2012.Gadu,”- saka Tas Kungs-„ Es zinu kā tas būs. Man bijusi darīšana ar to jau Manā Vārdā. Visu laiku jūsu nākotne izskatās labāka. Protams, vajag skatīties uz to Manām acīm,- saka žēlastības Gars.- „un tā- kā Es jau teicu, priecājieties, jo jūsu laiks ir pienācis”.

Dženifera Leklēra. (Jennifer LeClaire) – Atmoda sākas ar tevi

„Šodien mēs alkstam redzēt brīnumus un zīmes, kā Apustuļu Darbu grāmatā, vai ne tā? Bet vai mēs esam gatavi samaksāt to cenu, ko maksāja agrīnā draudze? Vai esam gatavi nomirt sev? Vai esam gatavi atdot visu dzīvi Svētā Gara vadībai, lai Viņš var virzīties tā, kā Viņš to grib? Vai esam gatavi nožēlot sava rakstura trūkumus? Vai esam gatavi staigāt mīlestībā un vienotībā ar patiesi ticīgiem, kas netic tā, kā mēs ticam? Vai esam gatavi karam pret kompromisa garu, kas uzstājas pret draudzi šajā laikmetā? Atmoda sākas ar tevi.

Apustuļu Darbu grāmata nekad nepārstāj mani sajūsmināt. Tas ir Svētais Gars darbībā, Gara dāvanu demonstrācija, harizmātisko ticīgo sajūsma. Patiešām, daudzi no mums gribētu redzēt, kā Svētais Gars atkal virzās draudzē un pasaulē, kā tas ir bijis agrāk. Labi, lūdzu jūs izskatīt šos četrus vārdus: atmoda sākas ar tevi.

Protams, mēs redzam, kā laiku pa laikam rodas atmodas porcijas. Mēs redzam brīnumu mēru. Mēs redzam dēmonu izdzīšanu Jēzus vārdā. Bet to nevar salīdzināt ar Apustuļu darbiem, vai ne tā? Atmoda sākas ar tevi.

Neskatoties uz lūgšanu kustībām 24×7, kurām ir daudz augļu, mēs neredzam cilvēkus, kas gaidītu mūsu ēnās savu dziedināšanos. Neskatoties uz apustulistiskām kustībām [ir tūkstošiem kristiešu, kas sevi dēvē par apustuļiem], mēs reti redzam cilvēkus, kas ir augšāmcēlušies no mirušiem.  Neskatoties uz lieliem stadioniem, kas piepildīti ar, patiesas nožēlas asarās par paaudžu grēkiem, Dieva priekšā slīgstošiem cilvēkiem, mums vēl ir tālu līdz Apustuļu darbu realitātei. Atmoda sākas ar tevi.

Mēs nevaram izdarīt Dieva darba daļu- mēs nevaram izsaukt brīnumus un zīmes. Bet no savas puses mēs varam nojaukt cietokšņus mūsu pašu dvēselēs, kas traucē mums staigāt Gara pilnībā. Mēs varam pārstāt ciest garus, kas mūs kārdina uz grēku. Mēs varam aizlūgt par kritušiem svētajiem, nevis spēlēt soģa lomu. Citiem vārdiem, mēs varam sākt dzīvot, kā dzīvojuši svētie apustuļu laikos: visu pārdeva, staigāja ugunī un bija gatavi mirt par evaņģēliju. Atmoda sākas ar tevi.

Mēs nevaram radīt brīnumus. Bet mēs varam sadarboties ar Svēto Garu, lai atdalītu pasaulīgo no svētā mūsu pašu sirdīs un mūsu prātos. Mēs varam attīrīt sevi un novākt no sevis jebkādu nastu, kas mūs attur. Mēs varam atļaut Dieva Garam radīt mūsos dziļu darbību, un tādā veidā Dieva Gars var izdarīt lielu darbu caur mums. Atmoda sākas ar tevi.”

Riks Džoiners „Morning Star Ministries” prezidents

‘Jaunais gads ir vienmēr cerību laiks, un cerība ir viena no vislielākajiem spēkiem. Bieži jaunajā gadā mēs dodam sev solījumus, pieņemam lēmumus izpildīt tos, piemēram, savest sevi kārtībā, pavadīt vairāk laika ar ģimeni vai būt uzticīgam kādās noteiktās garīgās disciplīnās, tādās, kā lūgšana vai Bībeles izpēte. Un, parasti, jauns sākums palīdz cilvēkiem vairāk koncentrēties uz to, lai izpildītu savus solījumus – tas, protams, ir labi.

Šajā gadā, pēc Maiju kalendāra, būs pasaules gals. Apustulis Pāvils par praviešiem Krētā teica, ka viņiem bijusi taisnība tajā, ko viņi runāja par krētiešiem. Pat viltus praviešiem  var būt taisnība dažos jautājumos. Kaut kādā ziņā, manuprāt, Maiju kalendāram ir taisnība- šis gads apzīmē beigas tai pasaulei, ko mēs zinām.

Es nepravietoju par to, ka šis gads būs beigas pasaulei, vai šim laikmetam, vai Jēzus otrā atnākšana. Es runāju, ka šajā gadā pasaulē ienāks radikālas pārmaiņas. Vai tās būs par labu vai ļaunu, ir atkarīgs no Kristus Miesas vairāk, kā no ikviena cita faktora. Šajā gadā mums tiks piedāvāta lieliskākā iespēja no visām, kaut kad bijušajām. Parasti  pārmaiņu laikus vada neliela cilvēku grupa, un, ja pat maza daļa Kristus miesas atmodīsies un piedalīsies procesā, tad ieguldījums, ko viņi var iedot, šajā gadā būs daudz lielāks, kā jebkad agrāk.

Precīzi nezinu kādā veidā, bet zinu, ka tas notiks. Mēs visi redzam daļēji un pravietojam daļēji. Pēc tam, kad es personīgi saņēmu ļoti maz pravietisku atklāsmju dažu gadu laikā, kopš neseniem laikiem man sāka nākt pietiekami atklāsmju un gandrīz visas tās ir par Kristus miesas atmodu un tās līdzdalību.

Par iemeslu tam, kāpēc es saņēmu maz atklāsmju pēdējo piecu gadu laikā, ir tas, ka man bija dots uzdevums un apsolījums, ka, ja es būšu uzticams, tad saņemšu lielākās atklāsmes no visām, ko esmu saņēmis, šī uzdevuma beigās. Tomēr, pavisam nesen saņēmu lielu atklāsmju daudzumu tāpēc, ka laiki tagad ir tik kritiski. No visām problēmām, ar ko šodien  saskaramies, par nopietnāko uzskatāma mūs nesagatavotība lielākajai atmodai un pļaujai vēsturē, kas tuvojas.

Daži mani draugi pravieši dzirdēja no Dieva tādu vārdu: „mazais ir mazā sākums”.  Man tika pateikts, ka tas ir patiesi un tika parādīts viens no šī vārda pielietojumiem. 1987.gadā man bija vīzija par pļauju, un es redzēju divus nākošās atmodas viļņus. Viena no tām sākās divus gadus pēc vīzijas redzēšanas un ilga 16 gadus. Neskatoties uz to, ka šis vilnis pārņēma Dienvidameriku, Āfriku un Āziju, kā rezultātā Kristus miesai pievienojās lielākais  daudzums jaunatgrieztu cilvēku vēsturē, tomēr, Eiropu un Ziemeļameriku tas neskāra. Tad es redzēju klusuma periodu pirms,  bija sācies jauns, daudz lielāks vilnis, kas skāra visu pasauli – tā būs vislielākā Dieva kustība vēsturē. Mēs atrodamies klusuma perioda noslēguma punktā, ko es redzēju, un nākošais vilnis jau ir pavisam tuvu.

Otrajā vilnī, ko es redzēju, bija sapulces ar simts cilvēkiem, kuriem pievienojās līdz tūkstoš jaunatgrieztu cilvēku nedēļā. Skan brīnišķīgi, un tā patiešām ir, tomēr tas izsauca nepieredzētu stresu draudzēs . Šiem  jaunatgrieztajiem būs vajadzīgas dziedināšanas, atbrīvošanās, un veselīga mācība par Bībeles patiesību. Kristieši, kas līdz šim mācīja draudžu kalpošanās, pēkšņi kļuva par līderiem lielām, jaunu ticīgo sapulcēm.

Mēs varam nodomāt, ka megadraudzes pievienos savām draudzēm desmitiem tūkstošus jaunatgrieztu cilvēku katru nedēļu tādas pļaujas laikā, tomēr tā nenotiks. Visās draudzēs būs pielikumi sapulcēm, tomēr megadraudzes nepievienoja tik pat  daudz, cik mazās draudzes. Un viss tāpēc, ka tās bija mazāk sagatavojušās pļaujai, kā nelielās sapulces. To iemesls nesagatavotībai ir tas, ka tās bija veltījušās programmu radīšanai vairāk, kā cilvēkiem, bet nelielās draudzes labāk tika galā ar savu cilvēku veidošanu.

Protams, tas neattiecas uz visām megadraudzēm, un arī ne visas nelielās draudzes būs tik sagatavotas, bet būtībā- tā ir patiesība. Mums ir jāgatavojas ražas novākšanai. Katrs fermeris zina, ka tad, kad pienāk ražas laiks, tad laiku zaudēt nedrīkst. Ir vajadzīgas visas brīvās rokas.  Lai sagatavotos ir daudz jāpadara, tomēr pats galvenais- ir palīdzēt katram sapulces loceklim kļūt par patiesu Kristus mācekli, kas zina savas dāvanas, kalpošanu un tikt palaistam kalpošanā – Efeziešiem 4.

Mums ir ļoti maz laika, lai sagatavotos visas dzīves darbam. Šis ir laiks, ko vēlējās redzēt pravieši un taisnie senatnē, tomēr mēs esam aicināti dzīvot tajā. Šajā gadā vajag piedalīties valstības darbā, kā nekad agrāk. Tie, kas to dara, sāks ieraudzīt valstību tā, kā nekad agrāk. Dieva valstība ir uz sliekšņa.”

Krievijā:

Draudzes „Māja uz klints” mācītājs Deniss Podorožnijs.  -Jauns gads -Laiks pārdomām

„Dzīvē ir brīži, kad gribot negribot aizdomājamies par dzīves ātro plūdumu un par to, kas dzīvē ir izdarīts un kas vēl darāms. Pēc idejas, reizi nedēļā nekad nenāktu par ļaunu atrast laiku, lai pārbaudītu sava laika sadalījumu, saskaņā ar dzīves mērķiem un vērtībām. Bet viena gada beigas un jauna sākums ir vienkārši periods, ko svarīgi izmantot savas dzīves jēgas noteikšanai.

Kungs reiz teica caur Jeremiju atkritušajai Jeruzālemei: „ Tā saka Tas Kungs: “Uzlūkojiet dzīves gaitas ceļus un izpētiet, kurš ir senlaikos bijis tas labais svētības un laimes ceļš, tad staigājiet pa to, un jūs atradīsit mieru savai dvēselei! Bet tie atbildēja: mēs negribam pa to staigāt! Tad Es iecēlu sargus pār tiem un atgādināju viņiem: klausaities taures skaņās! Bet tie atbildēja: mēs negribam klausīties!” [Jerem. 6: 16- 17]

Viņi teica „neiesim” un „ neklausīsimies”, bet mums tā rīkoties nav vērts!

Pēc bīblesikās vēstures analoģijas, mums arī ir nepieciešamība periodiski apstāties un padomāt- vai mēs pareizi virzāmies? Vai vajag šo to šajā dzīvē pielabot? Kādus mērķus nospraust savā priekšā? Un no kā vajadzētu atteikties?

Tāpat kā toreiz, Dievs sūta tos, kas, līdzīgi kā sardze ar taurēm, vēstī mums ceļu.  Jūs varat saņemt no Dieva liecību, ko labot dzīvē un kurp tiekties, kad dzirdat kādu sprediķi, lasāt kādu grāmatu, rakstu vai sarunā ar kādu no tuvajiem.

Atliciniet laiku, lai kaut nedaudz būtu viens pret vienu ar Dievu un lūgšanā, ar Vārdu un pārdomām izdarīt dažas lietas:

1)Paskatieties uz pagājušo gadu (vai dzīvi): ko esat sasniedzis, un ko nav izdevies izdarīt iepriekšējā perioda laikā? Kādas bijušas veiksmes un kāds kļūdas? Ko esat plānojis, un ko neesat izdarījis? Un, vai to pašu vajag ieplānot no jauna, vai nē? (pacentieties sakārtot savas pārdomas uz papīra)

2)Neapbēdinieties par to, kas nav bijis pēc jūsu gribas. Ir objektīvi, no mums neatkarīgi iemesli tam, ka nospraustie mērķi nav bijuši sasniegti (piemēram, mums ar Marinu, mēs nekādi nebijām plānojuši, ka šis gads būs pilns ar dēmoniskiem uzbrukumiem uz viņas veselību). Nedusmojieties uz cilvēkiem, ne uz Dievu- dzīvē viss notiek. Bet, kas skar sakāves, kas saistītas ar personīgajām kļūdām, rakstura iezīmēm, reakciju uz notikumiem,  un cilvēku attieksmi, tad virkne notikušā balstās cilvēciskajā faktorā, par to gan padomājiet!

3)Mācieties no savām kļūdām! Ja esat vainīgs Dieva priekšā- nožēlojiet to! un palūdziet piedošanu! Padomājiet, pie kā jums vajag piestrādāt savā raksturā un dzīvē, un iegaumējiet savus vājos posmus, lai tos stiprinātu ar Dieva palīdzību!

4)Savas dzīves dažādos virzienos, lūgšanās un taujājot Dievam pēc gudrības, padomājiet un nosakiet, uz ko jums ir jātiecas 2012.gadā un tuvākajos gados. Piemēram, var ņemt šādus virzienus: attiecības ar Dievu; raksturs un personīgās iezīmes, veselība, ģimene, darbs, kalpošana. Patstāvīgi varat kaut ko mainīt, vai kaut ko pievienot klāt, ne ķeksīša pēc, bet pēc būtības.

5)Sarakstiet sev to bloknotā un pēc tam pakāpeniski pacentieties pārvērst nospraustos mērķus plānos un iknedēļas uzdevumos. Visu, iespējams, arī nesasniegsiet, bet ar Dieva žēlastību gadu var padarīt daudz produktīvāku, nekā netiecoties nekur.

Mēdz teikt, „Ja nezini, kurp dodies, tad- kā uzzināsi, vai esi sasniedzis?” Apustulis Pāvils savu pozīciju izteica šādi: „Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan – aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā,
es dzenos pretim mērķim, goda balvai – Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.
Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas, un, ja jums kādā lietā ir citas domas, tad arī to Dievs jums atklās;” [Fil. 3: 13-15].

Tāpēc, pat, ja bijušas neveiksmes un pagātnē ir tikai kļūdas, nenolaidiet rokas! Atstājiet pagātnē visu nepareizo un izlemiet turpināt virzīties uz priekšu tikai ar Dievu! Katru dienu stiprinieties ar Viņa Vārdu , esiet lūgšanās. Dariet labu cilvēkiem! Ar saviem darbiem godiniet Dievu!

Lai Dieva miers pastāvīgi atrodas jūsu sirdī un arī saskarsmē ar jums tuvajiem cilvēkiem! Svētīgu jums Jauno 2012.gadu!”

0 komentāri

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija(0)

Kādas ir valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē? Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar to aizstāvēšanu pamatots iebrukums Gruzijā. Ukrainā anektēt Krimu un izveidot militāro konfliktu Doņeckas un Luganskas novados. Vai tas vismaz daļēji neatgādina to, kā attīstījās notikumi pirms II pasaules kara? Nākamais

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām(0)

Leonards Inkins: Biedrības “Latvietis” biedrs, grāmatu autors: Neizmantoto iespēju laiks: daļa. Atgriešanās, Neizmantoto iespēju laiks Smēķētāji Kāds mans draugs publicējot facebūkā dažus teikumus, par krieviem un Krieviju, ar zemtekstu – nu kā tā var, tas taču nav normāli, mani rosināja rakstīt par to, kas ir pats par sevi saprotams, kas neprasa padziļinātas izglītības un skaistus diplomus. Šeit

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE(0)

Kārlis Krēsliņš Br.gen(atv.) Dr.habil.sc.ing   IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek arī ES valstīs un ES kopumā, pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES, Krievijā notikušas cilvēku indēšanas gadījumi, nemieri Baltkrievija. KF prezidenta V. Putina uzruna Davosas starptautiskajā ekonomiskajā forumā un ĀM

Leonards Inkins: Troļļi

Leonards Inkins: Troļļi(2)

Troļļošana tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos kolektīvos. Baumošana un nepatiesību izplatīšana par kādu vai kādiem ir troļļošanas pirmsākums.       Reiz britu zemē iznāca kāds nedēļas laikraksts. Katru nedēļu tas priecēja lasītājus ar interesantiem rakstiem, diskusijām un

Leonards Inkins: Maģija

Leonards Inkins: Maģija(0)

Tad atnāca Jēzus no Galilejas uz Jordānu pie Jāņa, lai tas Viņu kristītu. Bet Jānis atturēja Viņu, sacīdams: Man jāsaņem kristību no Tevis, bet Tu nāc pie manis? Bet Jēzus atbildēdams sacīja viņam: Lai tas tā notiek! Tā taču mums pienākas izpildīt visu taisnību! Tad viņš to pieļāva. Pēc kristības Jēzus tūliņ izkāpa no ūdens,

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.