„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Vai var pagarināt dzīvi?

„Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti?” (Mat.6: 27)

Aizvien vairāk pasaulē statistika liecina, ka cilvēka mūžs samazinās. Ārī 24 stundu laiks.

Dzīves laikam ritot cilvēks atskārst, ka nav savu dārgi doto laiku izmantojis optimāli. Bet dzīves nobriedumā nonāk pie secinājuma, ka ja varētu pagarināt savu dzīves laiku, viņš censtos visu mainīt un vērst par labu.

Salamans arī tā domāja. Viņš izlūdza no Dieva sava mūža pagarināšanu. Tā nebija Dieva griba, taču Dievs pagarināja. Bet vai Salamana dzīvē viss tika vērsts par labu? Ne gluži. Šķiet, ka labāk nebūtu to darījis vispār.

Cik daudz no tā visa, ko mēs solām darām? Kādā dziesmā teikts „dzīvo tā, lai nebūtu nekas ko nāktos nožēlot.” Tā ir laba atziņa. Kā tas panākams? Dienas beigās pārskati savu dzīves pavadīto laiku, pārbaudi savu sirdi, domas un rīcības. Vai visu esi darījis pareizi? Lai pēkšņi, kad ieradīsies Jēzus, Tev nevajadzētu attaisnoties un žēloties par apstākļiem, jo tikai Tu esi valdnieks pār savu dzīvi. Tikai no Tevis ir atkarīgs ko Tu dari. Vainot citus nav vērts, jo vienmēr ir izeja rīkoties citādāk, pareizāk. Vai esi gatavs mūžībai? Ja nē, mēģināsim sagatavoties kopīgi.

Par cik sakarā ar rakstu „Kas notiek ārpus laika?” un „Kas notiek ārpus laika II? Ir uzdots jautājums: „Vai var pagarināt dzīvi?” Tad atgriezīsimies pie šīs tēmas papildinot to no jauna.

Metodes kosmosā

Viena no metodēm ir iesēsties kosmosa kuģī, vai arī izmantot domu spēku un lidot prom no Zemes. Nonākot atklātā kosmosā, ārpus laika un telpas ierobežojumiem, varētu rast atelpu un mieru, jo aizvien vairāk tuvotos nosacītais mūžībai. Taču cits jautājums par to, cik ilgi tā taisies lidot, ko Tu ar to iegūsi? Mūžīgo dzīvību kosmosā, kam Tev tāda dzīve?

Dvīņu paradokss (Twin parodox)

Relativitātes teorijā katram novērotājam ir savs laika mērs. Ar to skaidrojams tā saucamais dvīņu paradokss.

Eksperiments: Viens no dvīņiem dodas ceļojumā kosmosā ar ātrumu, kas tuvs gaismas ātrumam. Viņa brālis paliek uz Zemes. Tā kā kosmosa kuģis atrodas kustībā, laiks rit lēnāk nekā uz Zemes palikušajam dvīnim. Tāpēc atgriežoties kosmosa kuģotājs ieraudzīs, ka viņa brālis ir novecojis vairāk nekā viņš pats.

Kaut arī tas šķiet pretēji veselajam saprātam, daudzi eksperimenti ir apliecinājuši, ka pēc šāda scenārija ceļojošais dvīnis patiesi atgrieztos jaunāks nekā viņa brālis.

Eksperiments Nr.II: Lidmašīnās apkārt Zemei pretējos virzienos tika pārvesti divi preciži ejoši pulksteņi. Atgriežoties uz Zemes, tie rādīja nedaudz atšķirīgu laiku.

Tātad, ja kāds gribētu dzīvot ilgāk, viņam būtu jāturpina lidot uz austrumiem tā, lai lidmašīnas ātrums summētos ar Zemes rotācijas ātrumu. Tācu iegūtais laiiks būtu sekundes daļiņa.

Ātrāk par gaismas ātrumu, tuvina MŪŽĪBAI

Jau iepriekš esam rakstījuši, ka tuvināties mūžībai un pagarināt dzīves laiku ir iespējams, ja pārsniegtu laiktelpas robežas un gaismas ātrumu.

Kā tas izdarāms, viens no piemēriem ir dvīņu paradokss, taču pagājušajā mēnesī zinātnieki nonākuši pie sensacionāla atklājuma, pie kura vēl jāpiestrādā. Gaismas ātruma pārsniegšana.

Fiziķi paziņojuši, ka elementārdaļiņas, kas tiek dēvētas par neitrīno, spēj pārvietoties ātrāk nekā gaisma, un, ja šis apgalvojums apstiprināsies, būs pamats apšaubīt Einšteina relativitātes teoriju.

Eksperimentos, kurus veicis Šveicē izvietotais Eiropas Kodolpētniecības centrs (CERN) sadarbībā ar vienu no Itālijas zinātniskajām laboratorijām, fiksēts mirklis, kurā neitrīno pārvietojušies ar ātrumu 300006 kilometristundā, kas nedaudz pārsniedz gaismas ātrumu.

“Rezultāts ir pilnīgs pārsteigums. Mēs vēlējāmies izmērīt neitrīno ātrumu, taču mēs necerējām atklāt kaut ko tādu,” atzīst fiziķis Antonio Ereditato, kurš līdzdarbojas zinātniskās pētniecības programmā OPERA.

Pirms paziņot par sensacionālo atklājumu zinātnieki sešus mēnešus vēlreiz un vēlreiz pārbaudīja rezultātus.

Tomēr pētnieki joprojām ir ļoti piesardzīgi un aicina kolēģus visā pasaulē veikt viņu iegūto datu pārbaudi.

 

Eksperiments: Veicot eksperimentu, zinātnieki no Ženēvas uz 730 kilometrus attālo laboratoriju Gransaso raidīja lāzeram līdzīgu staru, kas ģenerēja miljardu miljardiem neitrīno.

Neitrīno Itālijas laboratorijā nonāca par 60 nanosekundēm ātrāk nekā gaisma, kurai šī attāluma veikšanai bija nepieciešamas 2,3 milisekundes. Neitrīno ir elektriski neitrālas elementārdaļiņas, kuru izmērs ir tik niecīgs, ka tikai nesen tika atklāta to masa.

Metode uz zemes

„Bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.”  (Jes.40: 31)

Noslēpums

Vai var pagarināt dzīvi? Medicīnas darbinieki iesaka, dzīvot veselīgu dzīves veidu, atmest kaitīgus ieradumus, sportot vai doties rīta skrējienā, taču vai tas pagarina dzīvi? Domājams, ka nē, jo tādam dzīves veidam ir jābūt ikkatram no mums. Tas nodrošina labsajūtu, paaugstina tonusu un pieklājīgu izskatu. Taču ir kāds noslēpums, paticoties kuram dzīves pagarināšana ir iespējama.

Tiek uzskatīts, ka ikviena cilvēka mūžā ir bijuši vai arī ir cilvēki, kļūstot par piemēru, kuriem līdzināties. Pieņemt vai pārņemt viņu labās īpašības, lietas, vai izteiksmes formas. Tādus cilvēkus respektē, no viņiem mācās vai pat mīl.

Tad, lūk, noslēpuma būtība ir līdzīga. Tā ir savienošanās metode. Savienošanās ar mūžības autoru. Elpojot, dziedot un dejojot vienā ritmā. Domājot līdzīgi, respektējot un iemīlot tā, ka tas nav iespējams noslēpt. Droši sekojot sperot soli, jo apsargāts.

Un sirds ilgas sauc no jauna lūdzot, kaut varētu laiku apstādināt un mirkli paildzināt, lai baudītu vairāk Viņa klātbūtni. Bez izlikšanās un atklāti tuvojoties pie Viņa troņa zinot, ka mīlestība apklāj visu un nekas nevar to izmainīt ne laiki esošie, ne nākamie. Katru reizi no jauna saplūstot aizvien vairāk mainoties Viņa līdzībā. Tuvojoties mūžībai paši kļūdami par daļu no tā.

Nedziedināma slimība

Kaut arī cilvēka mūžs var apstāties pēkšņi un negaidīti, taču ir savādāk, kad cilvēks nojauš savas dzīves noslēgumu, nedziedināmas slimības dēļ.(Betijas stāsts) Ja cilvēks jau ir izgājis medicīnisko apskati, kurā ārsts skaidri un gaiši jau ir paziņojis: Jums ir atlicis dzīvot…tik un tik… tad, protams, nav patīkami to apzināties. Tas ir laiks, lai saprastu, kurp pēc nāves dosies tālāk, uz elli savas neticības dēļ, vai ticot, ka uz debesīm pie mūžības autora.

Vai iespējams pagarināt dzīvi šādā gadījumā? Jā! Kā tas iespējams? Iesākumam (Psalms 41: 5) Gadījums ar spitālīgiem vīriem (Lūk 17: 10), visus neveselos, dažādu sērgu un sāpju pārņemtus un velna apsēstus, mēnessērdzīgus un triekas ķertus, un Viņš tos dziedināja.

Risinājums

„Un daudz ļaužu atnāca pie Viņa un atveda sev līdzi tizlus, kroplus, aklus, mēmus un daudz citu un nolika tos pie Jēzus kājām, un Viņš dziedināja tos, tā ka ļaudis brīnījās, redzēdami mēmus runājam, kroplus veselus, tizlus staigājam un aklus redzam, un viņi slavēja Israēla Dievu.”(Mat.15:30)

Mūžīgā Dzīvība

Kā jau augstāk minējām, tad pēc nāves ir iespējami divi ceļi – Dzīvības ceļš (debesis) un nāves ceļš (elle). Ko darīt tad, ja izvēlies iet dzīvības ceļu?

 

”Grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā” (Romiešiem 6:23).

Mums ir jāatzīst tas, ka esam grēkojuši pret Dievu: „Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības” (Romiešiem 3:23). Mēs visi esam darījuši lietas, kas ir Dievam nepieņemamas un sliktas Viņa acīs, tāpēc tās jānožēlo (grēcinieku nožēlas lūgšana.)

Jēzus Kristus – vienīgais ceļš

Jēzus Kristus, bezgrēcīgais (1. Pētera 2:22), mūžīgais Dieva Dēls, kļuva cilvēks (Jāņa ev. 1:1,14) un nomira pie krusta, lai samaksātu sodu par mūsu grēkiem. ”Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki” (Romiešiem 5:8). Jēzus Kristus nomira pie krusta (Jāņa ev. 19:31-42), uzņemoties uz sevi sodu, ko mēs esam pelnījuši (2. Korintiešiem 5:21). Pēc trijām dienām Viņš augšāmcēlās no nāves (1. Korintiešiem 15:1-4), ar to pierādot savu uzvaru pār nāvi un grēku. ”Dievs Savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem” (1. Pētera 1:3).

Tad, kad mēs ticam, ka Viņa nāve pie krusta samaksāja sodu par mūsu grēkiem, mūsu grēki tiek piedoti un Dievs mums apsola mūžīgu dzīvību kopā ar Viņu debesīs. ”Jo Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jāņa ev. 3:16). ”Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par savu Kungu, un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu ir uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts” (Romiešiem 10:9). Ticība Kristus pabeigtajam darbam pie krusta ir vienīgais ceļš uz mūžīgo dzīvību! ”Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana.

 

 

 

 

0 komentāri

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Draudi Latvijas iekšpolitikā un ārpolitikā novēršami!

Draudi Latvijas iekšpolitikā un ārpolitikā novēršami!(0)

Draudi Latvijas iekšpolitikā un ārpolitikā, kā arī latviešu tautas apziņā ir novēršami, bet nevis tik vien, kā ar politisko vai ekonomisku lēmumu palīdzību, bet gan ar kristīgās saimes palīdzību. Taču kāpēc gan iekļautajam ledājos Latvijas kuģis nemaz tā nekustas uz priekšu, ja ņem vērā, ka ir pietiekams skaits kristiešu Latvijā, kuri lūdz par Latvijas valsti?

Ziemassvētku „prāta spēle”

Ziemassvētku „prāta spēle”(0)

„Zinātnei nav ne reliģijas, ne Tēvijas” – Francijas zooloģiskā institūta sienas plāksne. „Bet zinātniekiem ir reliģija un Tēvija” – Pastērs Secinājumi: Zinātnei nav nekāda sakara ar (reliģiju) ticību. Nevajag tās jaukt kopā, ticība ir novecojusi. Ticība runā pret zinātnes sasniegumiem. Pie tāda veida secinājumiem nonākuši daži SPEKTRS lasītāji. Sarakstoties, radās doma, ka par to derētu uzrakstīt

Krievijas politiķe aicina krievus Latvijai atvainoties(video)

Krievijas politiķe aicina krievus Latvijai atvainoties(video)(0)

Sakarā ar SPEKTRS izvietoto viedokli ziņās „Parakstu vākšana referenduma sākšanai „par Satversmes grozījumiem” demokrātijas izpausme?” redakcija ir saņēmusi neskaitāmas sašutuma pilnas vēstules, gan sakarā par tēmu parakstu vākšana, gan arī par SPEKTRS nostāju vispār. Jūs rakstāt, ka neticat tam, ka cīņa par krievu valodu ir tikai viens no komunisma laika reaminēšanas mēģinājumiem. Galvenokārt Jūsu vēstulēs tiek minēts

Gudrības izpratne

Gudrības izpratne(0)

Kas mūs sagaida 2012.Gadā? Ar ko mums jārēķinās? Kā gatavoties? Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz draudzes „Revival Assembly” mācītājs no Nigērijas Anselms  Madabuko. No 25-27.novembrim, pa godu draudzes „Jaunā paaudze” 22.gadu dzimšanas dienai notika konference, kurā galvenais tās dalībnieks no draudzes „Revival Assembly” mācītājs no Nigērijas Anselms  Madabuko gatavoja kristiešus jaunajam laikam. Anselms Madabuko ir draudzes Revival Assembly vecākais mācītājs Lagosā

Mazā, klusā Betleme

Mazā, klusā Betleme(0)

Materiālu tulkoja un apkopoja Ilze Saulīte Vēsts no Betlemes  Ieskats Roberta Sterna sarunā ar Stīvenu Kouri Pēc tikšanās ar kristīgajiem mācītājiem Betlemē, mēs vēlamies iedrošināt Rietumu kristiešus apmeklēt vēsturisko Kristus dzimšanas pilsētu, dodoties uz Izraēlu. Pāris desmitgažu laikā 2000 gadu ilgā kristiešu klātbūtne Betlemē ir gandrīz izgaisusi dēļ teroristu vajāšanām šajā reģionā un to sekām

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.