„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

11.07.2011. Latvija-Rīga: ”Bībeles svētki 2011” 06.08.

bibeles_svetki_2011_spektrscom

”Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.” /Mateja 5:13-16/

Pagājušā gada Bībeles svētki 2010 (foto-video-audio) formāts

Šogad 6. augustā Rīgā, Rīgas Doma laukumā un citās Vecrīgas vietās notiks BĪBELES SVĒTKI 2011. Svētku organizatorisko pusi nodrošina Latvijas Evaņģēliskā alianse (ww.lea.lv) kopā ar visām kristīgajām konfesijām un draudzēm,-spektrs.com ziņo LEA viceprezidente, Inga Zinge-Pupina

Bībeles Svētku mērķis ir uzrunāt par garīguma un morāles vērtību  nozīmi katra cilvēka dzīvē un sabiedrībā kopumā, veicināt ģimenes pamatvērtības, garīgās vērtības, sabiedrības vienotību, kā arī atjaunot cerību, ticību un mīlestību. Apliecināt Bībeles nozīmīgumu cilvēku dzīvē. Nest Labo vēsti pasaulei atraktīvā un saprotamā veidā. Atraisīt Valstības un Dieva mīlestības smaržu Vecrīgā.
Vēlamies arī, lai šie ir lieli svētki visai Kristus miesai Rīgā, Latvijā, tāpēc aicinām ikvienu brāli un māsu ņemt dalību un ar savu klātbūtni atbalstīt šos svētkus, jo arī tā ir liela liecība pasaulei. /Ef. 4:4/

1. PROGRAMMA BĒRNIEM:

VIETA: Rīgas Doma baznīcas dārzā, pie Doma laukuma, sekot norādēm
LAIKS: 6.augusts, plkst. 11.00-18.00
Programmā:
Atraktīvā, bērniem pievilcīgā vidē, norisināsies dažādas spēles un iepriekš sagatavotas uzdevumu stacijas, radošās darbnīcas, kuras vadīs skolotāji, ģērbušies dažādos vēstures laikmetu tērpos.
Dienas laikā plānotas arī divas leļļu teātra ”Maska” izrādes ”Es un Dievs, mēs esam draugi”.
Nodarbības ar skolotājiem:
”Piedzīvojums ar Bībeli”- Šis projekts piedāvā ar 56 atraktīvu kustību palīdzību iemācīties Vecās Derības vēsturisko notikumu pareizo secību un ar 50 kustībām iemācīties Jaunās Derības notikumus; pārzināt Vecās Derības un Jaunās derības vēsturisko karti; uzzināt kā Vecā Derība un Jaunā Derība tiek iedalīta un īsumā par ko tiek runāts katrā grāmatā, vadīs sertificēti kristīgās mācības skolotāji.
Lai atklātu Bībeles stāstus, Godly Play stundas gaitā sava nozīme ir gan vārdiem, gan klusumam, gan simboliem. Klases telpas, stundas tempa un izmantoto materiālu mērķis ir parādīt bērniem citādāku pasauli – bez steigas, kur klusumā, mierā un ar lietām nepārsātinātā vidē bērni var tuvoties Dieva klātbūtnei. Godly Play metodē bērni lieto visas savas maņas un tā drīzāk ir nevis stunda, kur kāds stāsta par Dievu, bet stunda, kur bērni paši piedzīvo Dievu.
Katram Bībeles stāstam ir lellīte vai attēli, kas palīdz to uztvert, katrs stāsts glabājas savā kastē un katram ir noteikta vieta, lai bērni vienmēr zinātu, kur to atrast un varētu ar stāstu spēlēties.
Būs arī citi pārsteigumi bērniem.
Ja vēlies ņemt līdzdalību un kalpot bērniem vai tev ir idejas, kā vēl varētu iepriecināt bērnus, zvani projektu vadītājai Žannai Drūnesei +371 29148854

2. IZSTĀDE:
VIETA: Rīgas Doma baznīcas Marijas kapelā, Doma laukums 1:
LAIKS: 6.augusts, plkst. 11.00-16.00
Programmā:
No E.Glika muzeja deponētas Bībeles. Ernesta Glika Bībeles muzejs ir vienīgais šāda veida muzejs Eiropā.
Materiāls par Svēto Turīnas līķautu – Kristus nāves un augšāmcelšanās spilgtākais liecinieks.
Šodien daudzi cilvēki vairs neapzinās, ka kristīgās ticības centrā ir krustā sistā un augšāmceltā Jēzus persona. Lai cilvēks vieglāk rastu kontaktu ar Pestītāju, dievišķā Apredzība līdz mūsdienām ir saglabājusi Viņa ciešanu un nāves satriecošu atainojumu. To varam vērot uz līķauta, kurā pēc nāves guldīja Jēzus miesu. Var teikt, ka līķauts ir piektais ’Evaņģēlijs’, kas rakstīts nevis ar tinti, bet gan ar Kristus asinīm, kas izlietas mūsu pestīšanai.

3. SEMINĀRS ”PIEDZĪVOJUMS AR BĪBELI”
SVĒTDIENAS SKOLAS UN KRISTĪGĀS MĀCĪBAS SKOLOTĀJIEM:
VIETA: LELB, Virsvaldes zālē, M.Pils ielā 4:
LAIKS: 6.augusts, pl. 10.00-12.00
Programmā:
”Piedzīvojums ar Bībeli” ir projekts, kas dod brīnišķīgu un radošu iespēju svētdienas skolotājiem, kā arī kristīgās mācības skolotājiem valsts skolās mācīt bērniem par Dieva brīnišķīgo mērķi mūsu dzīvē caur atraktīvām drāmām un aizraujošām kustībām.
”Piedzīvojums ar Bībeli” projekts ir izstrādāts tā, lai bērniem būtu interesanti lasīt Bībeli un tajā atrast un saskatīt Dieva patieso raksturu. Vizuālā lielā grāmata (t.i. Bībele), kas ir gandrīz tikpat liela, kā bērna augums, ir izveidota ļoti kreatīvi un ir pildīta ar vizuālām interesantām mantām, kas bērnu acis aizrauj un tādā veidā palīdz vieglāk atcerēties notikumus, personāžus un lietas, kas saistās ar attiecīgo Bībeles grāmatu.
”Piedzīvojums ar Bībeli” ir projekts, kas Latvijā ir jau realizēts Rēzeknē, Liepājā un Rīgā un skolotāji ir sajūsmā par šāda veida kristīgās mācības pasniegšanu. Paši skolotāji ir bijuši ieguvēji un ieguvuši jaunas zināšanas par Veco Derību.
Šis projekts piedāvā ar 56 atraktīvu kustību palīdzību iemācīties Vecās Derības vēsturisko notikumu pareizo secību un ar 50 kustībām iemācīties Jaunās Derības notikumus; pārzināt Vecās Derības un Jaunās derības vēsturisko karti; uzzināt kā Vecā Derība un Jaunā Derība tiek iedalīta un īsumā par ko tiek runāts katrā grāmatā;
Ar semināra palīdzību jūs iegūsiet zināšanas kā šo informāciju pasniegt bērniem viņiem saprotamā valodā ar aizrautīgām drāmām un interesantām metodēm. Savukārt bērnu programmas laikā jums būs iespēja redzēt šo projektu jau praktiskā pielietojumā ar bērniem, kas atradīsies Doma laukumā.
”Piedzīvojums ar Bībeli” atdzīvina Bībelē notiekošos notikumus un atgādina par Dieva mīlestību uz viņa bērniem.
Šīs programmas autors ir Zviedru mācītājs Jonas Magnusson.

4. ”DOMINO AR MĀCĪTĀJU”:
VIETA: Basteja parka zālienā, netālu no Brīvības pieminekļa:
LAIKS: 6.augusts, pl. 11.00-14.00
Programmā:
Stilizēta āra kafejnīca, kurā ir iespēja jebkuram interesentam satikt macītāju (būs mācītāji no dažādām konfesijām) un uzdod visus interesējošos jautājumus par Dievu un dzīvi, uzspēlējot domino spēli.Viens gājiens, viens jautājums.
Būs arī īpaši sagatavoti dzērieni ar uzrakstu: Bet, kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps. Jēzus.
Ja tev ir iespēja atbalstīt šo aktivitāti, ziedojot Domino spēli, ludzu sazinies ar projektu vadītāju Natāliju Siliņu +371 20390946

5. JAUNIEŠU INICIATĪVA – ar FLASHMOB uzdevumiem
VIETA: Vecrīga, piecas vietas Doma laukuma tuvumā
LAIKS: 6.augusts, pl. 13.00-15.00
Programmā:
Pieci iepriekš sagatavoti uzdevumi, kurus konkrētā laikā un vietā, bet pēkšņi, sinhroni veic vairāki jaunieši. Uzdevumi būs 5 izvēlētas Bībeles rakstu vietas.
Mērķis pievērst apkārtējo uzmanību un radošā veidā atspoguļot Bībeles aktualitāti jauniešu vidū.
Ja vēlies ņemt dalību šajā notikumā, zvani un piesakies savlaicīgi pie projektu vadītāja Andreja Zumberga +371 28654660.

6. ATKLĀSMES TELTS
VIETA: Doma laukums 1
LAIKS: 6.augusts, pl. 12.00-19.00

Mērķis: vieta, kurā ir iespēja uzzināt vairāk par Svētajiem rakstie. Kā arī būs vairākas aizlūgšanas komandas (no dažādām konfesijām), kuras gatavas kalpot katram, kurš vēlas līdzdalīt savas vajadzības un saņemt lūgšanu, padomu, atbildi uz jautājumu.
Domu laukumā būs arī jaunieši T-kreklos ar uzrakstu: “Lūdziet un jums dos” /Mt. 11, 7/. Viņi dos iespēju cilvēkiem uzrakstīt savu lūgšanas vajadzību, kurus ieliks lūgšanas kastītē. Kādam tas varētu būt pirmais ticības solis.
Jaunieši sastaptajiem cilvēkiem dalīs nodrukātas lapiņas ar Dieva vārdu.
Vakara koncerta laikā būs aizlūgšanas brīdis, kurā visi kopā par šiem savāktajiem nodomiem aizlūgs.

7. SVĒTKI DOMA LAUKUMĀ
VIETA: Doma laukums 1
LAIKS: 6.augusts, pl. 16.00-18.45
Programmā:
Plkst. 14.00- 15.00 Apvienotā kora un solistu mēģinājums.
16.00-16.30 uz lielās svētku skatuves muzikāli priekšnesumi un informācija par pasākuma svētku norisi. Video materiāli par Dieva vārda spēku, par Bībeli.
16.30 oficiāla svētku atklāšana
16.45-18.45 svētku koncerts- apvienotais draudžu koris diriģenta A.Āboliņa vadībā kopā ar ritmu grupu – Māris Trejs: taustiņi, Oskars Sproģis:basģitāra, Māris Riekstiņš:taustiņi, Miķelis Vīte: bungas, Ingus Feldmanis: soloģitāra, Normunds Piesis: pūtējs, Liene Dravniece: akordeons, Anneli Arro: perkusijas un solistiem: Lība Ēce-Kalniņa, Valters Gleške, Kaspars Ezeriņš, Elīna Buce, Santa Lozinska, Kristīne Prauliņa, Andrejs Kočkins u.c.
Sabiedrībā zināmu cilvēku liecības par tikšanos ar Dievu un Bībeles nozīmību viņu dzīvēs.
Svēto Rakstu lasījumi.
Kristīgo konfesiju vadītāju svētīšanas vārdi.

8. KONCERTS JAUNIEŠIEM DOMA LAUKUMĀ

LAIKS: 6.augusts, pl. 21.00-23.00
Programmā:
Jauniešu koncerts ar dažādu kristīgo grupu piedalīšanos, tai skaitā arī grupa „Return band”,  „CHRISTE TEAM” no Lietuvas, Valdis Indrišonaks un draugi, „Kliķi 1:16”, „Rīgas Gospel koris” .

9. AIZLŪGUMI
LAIKS: pl. 18.00-19.30
Mērķis:
Sanākt un, svētku ietvaros, pasludināt Dieva vārdu pār nozīmīgām iestādēm, kurās notiek svarīgi procesi, kas ietekmē visu sabiedrību. Aizlūgumos ietversim septiņus sabiedrības ietekmes kalnus: ģimeni; baznīcu; biznesu; izglītību; valdību; zinātni un tehnoloģijas; mākslu, medijus un sportu. Kopīgi lasīsim Dieva vārdu – kas vēlēsies varēs pievienoties no savām Bībelēm, svētīsim un aizlūgsim.
1.08. netālu no LR Saeimas nama, pie vecajiem pilsētas nocietinājuma mūriem, Trokšņu ielā 19, īpašs aizlūgums par valdību, parlamentu.
2.08. pie LR Izglītības un zinātnes ministrijas, Vaļņu ielā 2, īpašs aizlūgums par izglītību, zinātni, medicīnu, mākslu, medijiem un sportu Latvijā.
3.08. pie Brīvības pieminekļa īpašs aizlūgums par Latviju, tautu, ģimenēm.
4.08. pie Rīgas domes īpašs aizlūgums par Rīgas pilsētas mēru, deputātiem, valsts, pašvaldības un biznesa vadītājiem.
5.08. pie Prezidenta pils, Pils laukumā 3, īpašs aizlūgums par Latvijas prezidentu.

10. “Miera Osta”
Vieta: Mārstaļu ielā 10, jauniešu kluba telpās “Melnā Aita”
Laiks: 5.augusts, pl.10.00 – 22.00; 6.augusts, pl.10.00-18.00

Viesojoties Rīga vai tajā patstāvīgi dzīvojot un darbojoties labi var izjust straujo laika ritumu.
Rīgā vārds “miers” visbiežāk tiek lietots kā abstrakts jēdziens, pēc kura var tiekties un daļēji iegūt tikai ārpus pilsētas, lauku reģionos.
Ievietojot pilsētas sirdī vietu ar nosaukumu “Miera Osta”, var šķist pārlieku drosmīgi.
“Bībeles Svētku” ietvaros vēlamies Rīgas viesiem un tās iedzīvotājiem sniegt – brīdi miera un klusuma sava Radītāja paēnā.

Vietai “Miera Osta” nav nekāda sakara ar jūrniecības vai ceļojumu tēmu.
Vārds “osta” šajā kontekstā tiek lietots kā abstraksts jēdziens līdzībā, kad Dieva Dēls mācīja pie jūras esot, kad varēja nākt un klausīties Jēzus mācībā.
Mēs arī vēlamies sniegt ļaudīm iespēju nākt uz vietu, kur var kādu laiku pabūt mierīgas mūzikas klusumā, lasīt Dieva Vārdu vai vienkārši būt visa Radītāja tuvumā.

11. “Nakts Slavēšana”, 24/7
Vieta: Mārstaļu ielā 10, jauniešu kluba telpās “Melnā Aita”
Laiks: 4.augusts, pl.18.00-10.00; 5.augusts, pl.22.00-10.00
Ir aicināts jebkurš cilvēks, kas vēlas būt Dieva tuvumā, Viņu slavējot, lūdzot un esot sadraudzībā vienam ar otru.
( Ja būsi acīgs, Vecrīgā un tās tuvumā varēsi sastapt dažādus slavētājus no dažādām Latvijas pilsētām un ar viņiem kopā pabūt slavējot visa Radītāju.)

Vairāk informācija drīz sekos www.bibelessvetki.lv  u.c.medijos.
Būsim arī pateicīgi visiem lasītājiem, kuriem ir iespēja izplatīt informāciju par Bībeles svētkiem 2011 sev zināmās mājas lapās vai drukātajos izdevumos.

Katram no jums arī ir iespēja sēt un atbalstīt šos svētkus finansiāli, ja jūti no Tēva šādu pamudinājumu, tad dari to uz:
Latvijas Evaņģēliskā alianse
Reģ. Nr.: 40008071054
Banka: Swedbanka, HABALV22
Konts: LV91HABA0551004210895
Norāde: ziedojums Bībeles svētkiem


Svētkus organizē: Latvijas Evaņģēliskā alianse, Romas katoļu baznīca, Latvijas Evaņģēliski Luteriskā baznīca, Latvijas Baptistu draudžu savienība, Latvijas vasarsvētku draudžu apvienība, Latvijas vasarsvētku draudžu centrs, Septītās dienas adventistu baznīca, Metodistu baznīca, Kristiešu draudze “Prieka vēsts”, draudze “Jaunā paaudze”, Rīgas Vasarsvētku Draudze Kristīgais centrs ”Labā Vēsts”.

Atbalsta:
Rīgas dome, Latvijas kristīgais radio, Kristīgās ziņas un internetžurnāls SPEKTRS, Rīgas doma baznīca, Bībeles draugu līga, Latvijas Bībeles biedrība, , Ļellu teatris Maska, E.Glika muzejs, Latvijas kristīgā misija, Latvijas kristīgā studentu brālība, SIA Norgate, Dad cafe, CBMC, Dieva bērnu makslas skola, Return band, Rīgas Gospel koris, Kliķi 1:16, Jaunatne ar misiju, Tuvak tev, Agape Latvija, žurnāls „Tikšanās”, XENOS, Aigas Vaitkus dizaina studija, SIA Aprise, Koris Avots, Amnis, Kristus TV, Misiņa drukas darbnīca, Christinfo.lv, Tēva mantojums.

0 komentāri

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija(0)

Kādas ir valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē? Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar to aizstāvēšanu pamatots iebrukums Gruzijā. Ukrainā anektēt Krimu un izveidot militāro konfliktu Doņeckas un Luganskas novados. Vai tas vismaz daļēji neatgādina to, kā attīstījās notikumi pirms II pasaules kara? Nākamais

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām(0)

Leonards Inkins: Biedrības “Latvietis” biedrs, grāmatu autors: Neizmantoto iespēju laiks: daļa. Atgriešanās, Neizmantoto iespēju laiks Smēķētāji Kāds mans draugs publicējot facebūkā dažus teikumus, par krieviem un Krieviju, ar zemtekstu – nu kā tā var, tas taču nav normāli, mani rosināja rakstīt par to, kas ir pats par sevi saprotams, kas neprasa padziļinātas izglītības un skaistus diplomus. Šeit

“Brīvības konvojs” 2022, Perona un Filmiha prognozes, kā arī Krievijas uzmākšanās nenovērtēšana

“Brīvības konvojs” 2022, Perona un Filmiha prognozes, kā arī Krievijas uzmākšanās nenovērtēšana(0)

  Sarunu “Nacionālā drošība” vada Ģenerālis Kārlis Krēsliņš, Ģenerālmajors Juris Maklakovs, Pulkvedis Raimonds Rublovskis, Marlēna Pirvica un Ekonomiste, lektore, pētniece un uzņēmēja Līga Leitāne.   YouTube/biedrība Latvietis YouTube/spektrs.com Facebook/ Demokrātijas aizsardzības biedrība, DAB   Luksemburgas Deputātu palātā 12.janvārī notika diskusija par petīciju pret vakcīnas mandātiem. Franču imunoloģijas speciālista Prof. Kristians Perons  Christiane Perronne viedoklis. Profesors Kristians Perons bija Eiropas

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE(0)

Kārlis Krēsliņš Br.gen(atv.) Dr.habil.sc.ing   IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek arī ES valstīs un ES kopumā, pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES, Krievijā notikušas cilvēku indēšanas gadījumi, nemieri Baltkrievija. KF prezidenta V. Putina uzruna Davosas starptautiskajā ekonomiskajā forumā un ĀM

Leonards Inkins: Maģija

Leonards Inkins: Maģija(0)

Tad atnāca Jēzus no Galilejas uz Jordānu pie Jāņa, lai tas Viņu kristītu. Bet Jānis atturēja Viņu, sacīdams: Man jāsaņem kristību no Tevis, bet Tu nāc pie manis? Bet Jēzus atbildēdams sacīja viņam: Lai tas tā notiek! Tā taču mums pienākas izpildīt visu taisnību! Tad viņš to pieļāva. Pēc kristības Jēzus tūliņ izkāpa no ūdens,

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.