„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Garīgo un Nacionālo Atmodu gaidot/ Ceturtā Atmoda

Uzskats: (Vēstule par rakstu „Krusta kari Latvijā”) Savu patiesību par Dievu varat iebāzt sev… Paskatieties, kas apkārt notiek. Latvija mums nepieder, Rīga pieder krieviem… mēs esam kā ubagi… latviešiem nav nekāda teikšana. (tālāk seko vārdi par to, cik viss ir slikti).

Nacionālo Atmodu gaidot

Atbilde: Par Jūsu uzskatu paušanu īsumā atbildēšu politiķa Raivja Dzintara grāmatas „Ceturtā atmoda”  vārdiem: „Viss slikti? Bet kāpēc? Ja esi pārliecināts, ka latviska un plaukstoša Latvija būs, tev pret šādiem spriedelējumiem būtu jāizturas kā pret fona trokšņiem… Atceries, ka pārliecība ir Tavs stiprākais ierocis jeb darbarīks. Tas ir tikai loģiski, ka tev to centīsies atņemt. Vai Tavu pārliecību var nopirkt? Nu it kā taču nē?”

Par piemēriem kā pārliecības atņemšana panākama Raivis min medijus, ar kuru palīdzību dzirdami pieminētie fona trokšņi. Raivis arī iedrošina cīņā pret negatīvo propagandu par Latviju, viņš saka: „Turi savu pārliecību cieši rokās. Un tev pret to būs imunitāte. Ja spēsim saglabāt savu pārliecību, ienaidnieku pūliņi būs velti.”

Teiktajam vien piebildīšu, Jūs arī vēstules sākumā esat sniedzis atbildi. Lūk, tāpēc jau arī nekas nenotiek, jo patiesību par Dievu, latvieši bāž sev… Ja Dievu mēs bāžam sev kabatā, makā vai vēl kur vien labpatīk, tad jau Viņš kļūst par kabatas lakatu vai naudas zīmi. Acīm redzot ir nepareiza izpratne par to, kas ir Dievs un kāda ir Viņa loma ikkatra dzīvē.

Galvenokārt latviešu tauta ir neapskaužamā stāvoklī tāpēc, ka: „Atkrituši mēs esam no Tā Kunga un Viņu aizlieguši, mēs neklausījām mūsu Dievam, runājām tikai par varmācību, daudzinājām bezdievību un melus un paužam visu to no visas savas sirds.
Tā ir nostumta pie malas tiesa, un taisnība pilnīgi izzudusi; uzticība grīļojas kaut kur tirgus laukumā, bet godīgums nekur neatrod ieejas.  Tiešām, patiesība un uzticība ir pazudušas; kas piekāpjas ļaunuma priekšā, tas krīt par upuri neskaitāmiem laupītājiem.” (Jes. 59: 13)

Šķelšanās starp tautu un valsti

Kad morālā demontāža raisās valdības līmenī, piemēram, izdodot pa valsts līdzekļiem bērnu grāmatiņas ar citas valsts demoralizētiem uzskatiem mūsu nācijai, kurai jau ir kāda noteikta sapratne par morāles standartiem, tas izraisa ne tikai nesapratni…

Notiek atvairīšanās ne tik daudz no pašām grāmatām, bet no tām augstām amatpersonām, kuras tiražēšanu ir pieļāvušas. Tiek panākts, ka tādā veidā notiek vēl lielāka šķelšanās starp tautu un valsti. Bet plaisai paplašinoties mobilizējas pretvalstiski spēki, kas cenšas iedzīt vēl papildus arī Latgales autonomijas un nepilsoņu automātiskās pilsonības pieprasīšanas ķīli. Ar padomju cilvēka domāšanas veidu, kā saka Roberts Zīle un sociālistiskie uzskati, pastiprina spriedzi un vairo neuzticību pret valdību. (Par to, kā tas notiek un kas darāms plašāk rakstā „Nepopulāru jautājumu risinājums”) Novārdzinātos padara nedrošus, aizdomīgus un naidpilnus pret savu valsti, kuru paši savu senču rakām nosargājuši, atguvuši un cēluši. Esam jau iepriekš runājuši par to, ka, ja tauta kļūst infantīli vienaldzīga un klusa, tās vietā sāk runāt pretvalstiski spēcinātie un iedrošinātie. Viņi kļūst noteikti savās darbībās un pārliecināti par savu uzvaru, jo panākuši tautas gara nospiešanu. Tad rodas jauni līderi ar skaidrām un ausīm patīkamām runām ar mērķtiecīgu vīzijas izklāstu. Viņi saka, ka tautas vārdā runājot. Ar jaunu degsmi, it kā paužot tautas viedokli. Tādi tautas pārstāvji sarodas katrās politiskajās vēlēšanās. Un tauta tādus arī ievēl nepamanot, ka: vilki avju drēbēs saradušies aplokā, jo savulaik nav bijis vaļas vārtiņus, kaut vai ar krampīti aizkrampēt. Tad izpaliek jautājums, „Kāpēc Dievs pieļauj, ka valdībā sēž zagļu banda.”

Taču tieši kristiešu uzdevums ir Dievu lūgt par savu valdību, kā arī gudrību no tā Kunga, Kurš atmasko un gaismā liek, kas tumsā apslēpts. Paldies Dievam, ka valstij atbildīgos un viskritiskākajos brīžos tomēr iekustas un sarosās, taču nedrīkst apsīkt arī ikdienas darbos un aktivitātes, jo bezdarbībā gaidot kritiskos brīžos brīnumu, kādreiz var arī nesagaidīt. Ja netiek likti droši pamati arī fiziskā līmenī, tad kāds iemesls gaidīt tikai paļaušanos un brīnumus no Dieva? Sagaidot atbildi no Dieva- jārīkojas, citādi nevar.

Zemapziņā pretspēku iespaidotie ar saldu propagandas šūpuļdziesmiņu ieaijātie atkārto: „Nav vērts. Nav vērts”. Drīz jau arī negatīvi apstrādātie un iekodētie pārliecībā raksta: „latviešiem nav nekāda teikšana.” Bet kas, tad latviešu vārdā ir teikts un darīts? Vai tiešām ar pilnu pārliecību var teikt, ka nav teikšana? Vai arī kāds ir ieinteresēts, lai latvieši tā par sevi domātu? Kaut gan par to savādāk ir sprieduši mūsu cīņas biedri I.Pasaules karā un II. Pasaules kara laikā gaidot Atmodu Latvijā. 

Piemēram, pieminētās bērnu dzimumlīdztiesību lomu grāmatiņas, vai kāds vispār iebilstu pret tām? Šķiet, ka, ja Nevalstiskās organizācijas nerakstītu vēstules valdībai, tad tās arī būtu ieviestas bērnudārzos un neviens pat nepamanītu. Taču par tām tika uzzināts tad, kad Latvijas sabiedrības daļa pateica: „Nē!” Uzrakstīja. Pieprasīja. Taču nešaubos arī par to, cik bija tādu, vēstules parakstīšanas laikā atrunājoties ar vārdiem „Nav vērts parakstīt!”; „Jūs tāpat neko nepanāksiet!” No kurienes rodas tāda viltus pārliecība? Vai tik ne no tās, nekā nedarīšanas un neticības.

Lūk, tieši to, arī gaida jaunie „tautas kalpi” pirms vēlēšanām, zinot, ka tāpat taču nevienam prātā neienāks parevidēt kandidāta biogrāfiju un nevis to, ko viņi vēlas, lai atrastu, bet saskatīt to, kas tiešām, tad ir darīts nesavtīgi Latvijas labā pirms vēlēšanām…

Alternatīva 4.Atmoda

Kāda ir alternatīva? Jautās tie, kuri vēlētos situāciju mainīt pozitīvā gultnē un sasparojas cīņai, bet ātri noplok neatbalstīti un nesaprasti.

Bet vai ir alternatīva? Jautās tie, kuri labprāt noraudzītos no malas un iesēzdamies kā kinoteātrī ērtos sēdekļos ar popkorna tūtu rokās, lai noskatītos šausmu filmu, kurā daži filmas galvenie varoņi cīnās ar pretvalstiskajiem darboņiem. Taču filma solās kļūt aizvien garāka, jo tiem dažiem Dāvidiem un Esterēm grūti padodas uzveikt Goliātu, kuram cīņas laikā nemanot parādās vairākas galvas kā pūķim. Cērt cik vien spēka, uzaug jauna vietā. Pūķa ietekmētie mobilizējas un audzē jaunus klonus, bet vairums tautiešu mobilizējas vien dodoties pēc jaunas popkorna tūtas un klusi cer, ka filma beigsies ar laimīgām beigām (Happy end).

Alternatīva ir atbildē 4.Atmoda! Kas šajos vārdos ir ietverts? Nacionālās apvienības deputāts Raivis Dzintars grāmatā „Ceturtā atmoda” runā par nacionālo atmodu, kas detalizēti ietverts nacionālajos desmit baušļos.

Viņš saka: „Atmoda manā skatījumā ir acu atvēršana..” Bībelē teikts: „Mēs taustāmies gar sienām kā akli, mēs gāzelējamies nemaņā, it kā mums nebūtu acu; mēs klūpam dienas vidū kā tumsā, mēs, būdami labi baroti un dzīvības pilni, esam patiesībā kā miruši.” (Jes. 59: 10)

Kādēļ tas tā notiek Latvijā? Raivis Dzintars atbild: „Atmoda ir tad, kad ilgu laiku neesam redzējuši patiesību, un tad tās priekšā atveram acis.” Par patiesību Raivis runā Latvijas vēstures jautājumu attiecībā. Vēstures apzināšanās un nesamierināšanos likteņa priekšā.

Bet, kas tad mūs varētu iedvesmot, lai 4. Atmoda nāktu drīz? Bez garīgās Atmodas mums pietrūks spēka. Jo cik vien ātri tauta sarosīsies 4.Atmodai, tik vien ātri tā gaisīs. Bez ticības, cerības un mīlestības un garīgās patiesības apzināšanos nekur tālu nenokļūsim. Atmodas uzvaras gājienā mūs var vest tikai un vienīgi Dievs.

Vēstulē teikts: „Latvija mums nepieder.” Par piederību Latvijai jārunā vispirms no individuālā skatījuma. Ja Jūs nejūtaties piederīgs Latvijai, tad jājautā sev, kāpēc neveicinu procesus, lai tā nejustos? Ko es daru, lai kaut ko mainītu uz labu? Raivis Dzintars grāmatā raksta:” Ja arī kaut kas neeksistē pilnībā, tas nenozīmē, ka tas neeksistē vispār. Ir pieļaujams, ka no ārējiem apstākļiem ir atkarīgs mūsu komforts, zināma labsajūtas svārstība, darba apjoms un citas maznozīmīgas lietas. Tomēr allaž ir jātiecas uz to, lai neatkarību mēs saglabātu valstij un tautai vitāli nozīmīgās lietās. Valstij jātiecas uz to, lai, neatkarīgi no jebkādiem ārējiem apstākļiem, mēs varētu paši sevi paēdināt, nodrošināt normālu dzīves līmeni ikvienam savam pilsonim, saglabāt savu valodu un kultūru, izglītības un darba iespējas, nodrošināt nācijas turpināšanos un stipru nacionālo pašapziņu. Šīs ir tās lietas, kurās jābūt pilnīgai neatkarībai.”

Domājot par to, cik lielā mērā mēs varam vai nevaram būt neatkarīgi, Raivis turpina: „Kur notiek sadarbība, tur ir arī atkarība noteiktās lietās.” Raivis piemin piemērus. Viens no otra atkarīgi ir ģimenē, sportā un c.” Arī runājot par globālajiem mērogiem Raivis iedrošina: „Globālajā pasaulē mēs sadarbojamies: saimnieciski, kultūras jomā, militāri, politiski… līdz ar to mazās lietās vienmēr būs noteikti ieguvumi, kuri būs atkarīgi no citiem. No tā nevajag vairīties. Savstarpēja atkarība, kas vērsta uz labumu vairošanu, var būt pat ļoti izdevīga, taču tai ir striktas robežas, ja nācija vēlas saglabāt saimnieka statusu savā zemē.”

Muša

Latviešiem pašiem jāmaina attieksme par sevi. Latvieši nav pussprāgušas mušas rudens sezonas iesākšanās laikā. Latvieši nav vedami lopiņi uz nokaušanu. Latvieši nav padevīga nācija un tāda nekad nav bijusi. Tā ir tikai un vienīgi ārvalstu un Latvijas zemē naidnieku izplatītā propaganda.

Pozitīvā domāšana

Katru reizi, kad Tev iegalvo pretējo prese vai mazdūšīgie draugi un melu liecinieki saka: „Mēs neko tāpat nevaram; mēs tāpat neko nepanāksim.” Lai atbilde skan: „Aizver muti! Es nepieņemu negatīvu pravietošanu! Mans Dievs ir liels un varens savā žēlastībā, jo Viņam nekas nav neiespējams! Viņš ir radījis debesis un zemi un radījis lielu un varenu latviešu tautu. Dievs ir devis latviešiem savu zemi! Latvieši ir noteicēji savā zemē. Latvieši ir saimnieciski domājoši. Latvieši ir gudra un neatkarīga nācija, kurai pieder un vienmēr piederēs sava zeme Latvija.”

Esi stingrs savā pārliecībā! Ja kāds domā savādāk, tad lai viņš atstāj Tavu draugu loku. Bībelē teikts, ka slikta sabiedrība maitā labus tikumus. Ej ārā no tādas sabiedrības, taču, ja esi stingrs pārliecībā un esi līderis, tad paskubini savus draugus pozitīvā domāšanā. Savstarpēji pieņemiet lēmumu, ka vairs par savu zemi un valdību nerunāsiet slikti. Vienmēr atceries, ka vārdi ir kā putni, tos vairs nenoķert. Bībelē teikts, ka Vārds izmaina visu. Kā jau arī zināms, ka izteiktam vārdam ir garīgs spēks, tad izmanto to savas nācijas labā. Runā, lai visi dzird: „Es ticu savas zemes varoņiem, valdībai un varai, jo Dievs dod viņiem gudrību valdīt tautai, bet ja arī ir slikti un nevaldāmi savās iekšējās dziņās un nodara ļaunu tautai, lai Dievs nomet viņus no saviem krēsliem un piešķir vietu īstajiem Dieva un tautas kalpiem.”

Uzvaras sauciens

Lai par iedvesmu Tev darīt, rakstīt un iestāties par savu tautu ir šīs jau esošās divas nozīmīgās uzvaras.

Uzvara Nr.1: Pēc ilgas un sīvas cīņas panākts, ka koalīcija pārstāvji demogrāfiskās situācijas uzlabošanai papildus piešķirti 14 miljonus latu.

Uzvara Nr.2: Saeimas Kultūras un izglītības komisija pēc ekspertu un sabiedrības pārstāvju uzklausīšanas, kā arī asām diskusijām nolēma aicināt premjeru Valdi Dombrovski apturēt Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto „Plānu dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.–2014.gadam”.

Pielūgsmes dziesma

Vai ir ievērots, cik ātri bērniņš aizmieg, kad māte dzied tikko pašsacerētu šūpuļdziesmiņu? Vai ir domāts, cik vairāk par to spēj slavas dziesma un pielūgsme tam Kungam? Ja nav ierasts, tad pamēģini par godu Latvijas svētkiem 18. novembrī patriotiskās latviešu dziesmas dziedāt ar domu, ka tās tiek veltīts Dievam. Tici, efekts būs milzīgs.

Garīgo Atmodu gaidot

ASV draudze „Elevation” ir viena no straujāk augošām draudzēm Amerikā. Septiņu gadu laikā tā no 20 cilvēkiem ir pieaugusi līdz 12000 draudzes locekļiem. Draudzes dibinātājs un mācītājam Stīvens Furtiks (Steven Furtick) tiek aicināts piedalīties dažādās augsta līmeņa konferencēs, tostarp arī šī gada Hillsong konferencē. Stīvens ir sarakstījis grāmatu “Greater.” Grāmatas galvenās tēzes: sapņo lielus sapņus. Sāc ar mazumiņu. Dieva iecere Tavā dzīvē. Mācītājam Stīvenam ir trīs bērni, divi dēli un viena meita.

Mācītāja Stīvena Atmodas vēsts:

Jums jābūt gataviem atvērt savu sirdi un iztēli Dieva īpašajam plānam Jūsu dzīvē, kas ir daudz lielāks nekā Jūs varat iedomāties.

Ja esat noguris no tā, ka esat parasts, ir pienācis laiks, lai sapņotu vairāk. Ja Jūs nezināt ar ko vispār sākt savas uzvaras gaitas, tad tas ir laiks sākt ar mazumiņu, aizvien vairāk paplašinot savu redzes lauku un papildinot darba sarakstu. Laiks ir aizdegties par Dieva lieliem sapņiem Jūsu dzīvē. Ticiet lieliem sapņiem.

Dziesmota vīzija

Uzsākot draudzes darbību ar divdesmit cilvēkiem mācītājam Stīvenam bija vīzija par lielu slavēšanas grupu. Viņš sapņoja par jaunu slavas dziesmu rakstīšanu. Sapnis piepildījies. Draudze izlaidusi CD „For The Honor” ar oriģināldziesmām. Albūmā ir arī Atmodas dziesma, kurā teikts, ka Dievs rada jaunas lietas „All Things New” (Video).  DVD prezentācija, kā arī papildus videointervijas par CD tapšanu un koncertu.

Lai dziesmas pravietiskie vārdi ir mums par iedvesmu. Jaunas lietas Amerikā un jaunas lietas Latvijā, ja vien mēs tās gaidām un runājam/pravietojam, tad 4.Atmoda vairs nav aiz kalniem.

Elevation slavēšanas grupa ciemojoties Londonas Hillsong draudzē vadīja klātesošos slavēšanā un pielūgsmē. Kaut arī Hillsong draudzē dziesmas nebija zināmas, bet varēja vien dziesmu tekstus redzēt uz ekrāniem, taču, kā stāsta kāda lieciniece, tas netraucēja ieiet Dieva dimensijā burtiski uzreiz.

0 komentāri

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija(0)

Kādas ir valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē? Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar to aizstāvēšanu pamatots iebrukums Gruzijā. Ukrainā anektēt Krimu un izveidot militāro konfliktu Doņeckas un Luganskas novados. Vai tas vismaz daļēji neatgādina to, kā attīstījās notikumi pirms II pasaules kara? Nākamais

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām(0)

Leonards Inkins: Biedrības “Latvietis” biedrs, grāmatu autors: Neizmantoto iespēju laiks: daļa. Atgriešanās, Neizmantoto iespēju laiks Smēķētāji Kāds mans draugs publicējot facebūkā dažus teikumus, par krieviem un Krieviju, ar zemtekstu – nu kā tā var, tas taču nav normāli, mani rosināja rakstīt par to, kas ir pats par sevi saprotams, kas neprasa padziļinātas izglītības un skaistus diplomus. Šeit

“Brīvības konvojs” 2022, Perona un Filmiha prognozes, kā arī Krievijas uzmākšanās nenovērtēšana

“Brīvības konvojs” 2022, Perona un Filmiha prognozes, kā arī Krievijas uzmākšanās nenovērtēšana(0)

  Sarunu “Nacionālā drošība” vada Ģenerālis Kārlis Krēsliņš, Ģenerālmajors Juris Maklakovs, Pulkvedis Raimonds Rublovskis, Marlēna Pirvica un Ekonomiste, lektore, pētniece un uzņēmēja Līga Leitāne.   YouTube/biedrība Latvietis YouTube/spektrs.com Facebook/ Demokrātijas aizsardzības biedrība, DAB   Luksemburgas Deputātu palātā 12.janvārī notika diskusija par petīciju pret vakcīnas mandātiem. Franču imunoloģijas speciālista Prof. Kristians Perons  Christiane Perronne viedoklis. Profesors Kristians Perons bija Eiropas

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE(0)

Kārlis Krēsliņš Br.gen(atv.) Dr.habil.sc.ing   IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek arī ES valstīs un ES kopumā, pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES, Krievijā notikušas cilvēku indēšanas gadījumi, nemieri Baltkrievija. KF prezidenta V. Putina uzruna Davosas starptautiskajā ekonomiskajā forumā un ĀM

Leonards Inkins: Troļļi

Leonards Inkins: Troļļi(2)

Troļļošana tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos kolektīvos. Baumošana un nepatiesību izplatīšana par kādu vai kādiem ir troļļošanas pirmsākums.       Reiz britu zemē iznāca kāds nedēļas laikraksts. Katru nedēļu tas priecēja lasītājus ar interesantiem rakstiem, diskusijām un

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.