„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

PIENĀCIS PRAVIEŠU UN KAROTĀJU LAIKS

Izskan SPEKTRS- „Pravietojums Jēzus Armijai Latvijā” un Izraēlas baznīcu asociācijas ”Crystal Forum” prezidenta un mācītāja Daniela Rosena pravietojums – „Pienācis praviešu un karotāju laiks.”

JĒZUS ARMIJAI LATVIJĀ! 

Latviešu tauta!

Tā saka tas Kungs Latvijas Dievs: Latviešu tauta! Tu, neizmirsi! Pastāvēsi, izturēsi!  Kā Es izleju ūdeni uz iztvīkušu zemi un straumes uz sausu zemi, tā Es izliešu Savu Garu uz tavu dzimumu un Savu svētību uz taviem pēcnācējiem, ka tie zaļos kā zāle, kā vītoli pie ūdens upēm. Šis sacīs: es piederu Tam Kungam; kāds cits sauksies latvieša vārdā, vēl kāds trešais ar savu roku pierakstīsies kā piederīgs Tam Kungam un ar godu nēsās Latvijas vārdu.

Latvija- Nacionālā bagātība

Tev būs zināt, Es atjaunoju Tevi. Ne Eiropa, kas prasa izpirkšanas maksu. Es esmu tas, kas nomet pīšļos. Es esmu tas, kas ceļu un paaugstinu. Nav neviena, kas var man līdzināties. Nav nevienas augstākas varas. Politiskā vara, ekonomiskā vara, sadzīve, tās visas nobāl un pazūd nomainot cits citu.

Vai cilvēks var iecelt cilvēku? Ko viņi spēj? Vājais sevi nomaina pret vēl vājāku. Jo kas ar mani nesakrāj, tas to visu zaudē. Kas nenotiek manā spēkā, nav labuma.

Pienācis laiks atstāt nostaļģijas alkas par bijušo un Ēģiptē (PSRS) pavadītiem laikiem, kad strādājāt vēdertiesai. Neievērojiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis.

Nav darba? Jūs meklējat tur, kur viss zaudēts un tur, kur ierasts.

Redziet, Es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai Jūs to neredzat?

Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs. Tā ir cita iztikšana. Kad Es gribu ko darīt, kas to var traucēt?

Jūs paši nocietinātām un nepateicīgām sirdīm savā neapmierinātībā kurnējot esat vēluši pār savām galvām nelaimi. Tāpēc neprasiet: Kur ir Dievs? Jo Jūs neesat mani patiesi meklējuši.

Augstprātīgie vaicā, kāpēc Latvijā tik slikti? Saka, ka jābrauc prom. Es atbildu: Nedodieties prom baiļu pilnā steigā un nevirzieties uz priekšu, arī strauji bēgot, jo Tas Kungs ies jums pa priekšu, un Latvijas Dievs kā sargs arī noslēgs jūsu gājienu.

Es Tev jautāju: Uz ko Tu biji paļāvies? Uz gaisā piepūstu balonu. Steigā cēlāt. Steigā pelnījāt. Steigā bruka. Tam visam bija tā jānotiek. Visam jāsagrūst, visam jānolīdzinās, visiem sapuvušiem un uz smiltīm celtiem pamatiem jāsabrūk. Līdz galam jānomirst. Lai Manā spēkā augšāmceltos.

Paļāvībā uz Mani Tu, Latvija, vien vari celties augšup tiekties. Kas Tevi dubļos izvārtītu, pazemotu, notraipītu un izmantotu var augšāmcelt? Kas var Man līdzināties? Lai tas nāk un Man saka un ziņo!

Nosauc to vārdā! Un es Tev pateikšu kāda tam ir vērtība Manās acīs. Nekāda! Vien Es Tavs Dievs Cebaots ir mans vārds, Latvijas Svētais.

Es atjaunoju Tevi Latvija! Un apkaunojumu izdzēšu kā nebijušu.

Jo mani dēli un meitas ir izliktas sardzē Tavos mūros un ir nomodā par Tevi. Viņi uzcels vecās posta vietas, un atjaunos agrāko latviešu cilšu pamatus. Un Viņi liks atzelt vecajām posta vietām, uzcels, kas agrākos laikos sagrauts, atjaunos izpostītās pilsētas, kas jau no cilšu ciltīm bijušas pamestas postā.

Kāpēc Es biju Tevi atstājis? Tu Mani negribēji! Tikai mazu brīdi Es tevi atstāju, bet ar sirsnīgu apžēlošanos par tevi Es tevi pieņemšu atkal atpakaļ; dusmu uzplūdumā Es tev mazu brīdi apslēpu Savu vaigu, bet ar mūžīgu žēlastību Es par tevi atkal apžēlošos,” saka Tas Kungs, tavs Pestītājs.

Zini, Mani nodomi par Tevi lieli. Vērs savu skatu uz Mani. Jo, Latvija, Es esmu Tavs Dievs. Kas var Tevi paglābt, ne austrumi, ne rietumi, uz kuru pusi vien paver savu skatu, nav neviena. Nav neviena Tevis vērti, Tu to redzi. Vien Es uzticīgi gaidu, kad Tu, mana Latvija, atgriezīsies pie Manis. Jo tavs laulāts vīrs ir tavs Radītājs, Tas Kungs Cebaots ir Viņa vārds. Un tavs Pestītājs ir Latvijas Svētais, Viņu sauc par visas pasaules Dievu. Jo Tas Kungs sauc tevi atpakaļ kā atstātu laulātu draudzeni un sirdī dziļi noskumušu sievu. “Kā gan varētu atstāt savu jaunības mīlestību?” saka tavs Dievs.

Patriotisma vārdā

Tu, latvieti, atraisies! Sarauj kalpības jūga važas Manā Vārdā. Piedodiet cits citam, jo ikvienam nav viegli. Pakalpojiet viens otram no sirds un iemīliet cits citu kā sevi pašu. Esiet taisnīgi un ienīstiet netaisnību. Pastāviet patiesībā un būsiet glābti. Esiet kā mūra siena pret salkaniem grēka meliem. Atbalstiet viens otru.

Gribat jaunu līmeni un veiksmīgu izaugsmi? Neesiet neitrāli. Nemeklējiet kā paglābt savu ādu, tas nelīdzēs vien paši kļūsiet vājāki. Bet metieties cīņā aizstāviet līdzcilvēkus taisnīgumā un godīgumā. Kad uzbrūk tad atņemiet no ienaidnieka savus viltū nokļuvušos līdzcilvēkus. Neattaisno, vājumu, viltu un grēku, bet runā patiesību. Bet pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību.

Iedrošinājums

Bet tagad saka Tas Kungs, kas tevi radījis, latvieti un tevi veidojis, Latvija: “Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi latvieti saucu tavā vārdā, tu esi Mans!
Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs!
Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, Latvijas Svētais, esmu tavs glābējs!

Es svētīju Latviju!

PIENĀCIS PRAVIEŠU UN KAROTĀJU LAIKS 

Pravietisks vārds 2012. gadam, no Izraēlas baznīcu asociācijas ”Crystal Forum” prezidenta un mācītāja Daniela Rosena.

Ir pienācis atjaunošanās laiks, – saka tas Kungs. Svētums un tīrība! Es pacelšu savu praviešu balsis, kā nekad agrāk – noteikt nākamās lietas. Vecās pasaules sagraušanu un jaunā laika sākumu.

Un, kad mani pravieši pravietos, tad Debesu spēki mobilizēsies, lai darītu to, ko pravieši teikuši.

Tautu tradīcijām vairs nebūs spēka un tās pārstās ietekmēt cilvēku prātus. Organizēti ierobežojumi vairs nespēs apturēt Manu darbu. Mana tauta pārtrauks tiekties pēc mega-draudžu Lielo un Svaidīto vīru runām, bet visi viņi pieaugs kopā kā viena miesa.

Tāpēc 2012 gadā piedzims jaunas draudzes, ar jaunu spēku un jaunu struktūru. Tas notiks, kā pirmās draudzes laikos. Tā pieaugs spēkā. Tikai šoreiz šāda veida baznīcas veidosies katrā nācijā. Manai miesai jāizplešas visās valstīs. Un Mana Godība izplatīsies visā pasaulē.  Līdz mana līgava būs gatava sagaidīt savu līgavaini. Viņa būs bez traipa un krunkas, ar mīlestības pilnu sirdi, alkstot sava līgavaini atnākam. Tad arī parādīsies Dieva Dēla debess zīme un Viņš atgriezīsies pēc savas līgava,- saka tas Kungs.

Es piešķiru savai tautai varu, ​​- saka Tas Kungs, un Es likšu pacelties savā godībā, un pārvarēt  šīs pasaules valdniekus, un pieprasīt pasaules tautas manai valstībai. Tāpēc neaptraipieties, – saka tas Kungs,  apjozieties ar spēku un esat gatavi, jo es vairs netaisos uz jums gaidīt.

Bet es saukšu uz jaunu cīņu savus izredzētos, kurus esmu iecēlis un sagatavojis. Es likšu tiem iziet no savām slēptuvēm, lai celtos, dotos cīņā un uzvarēt manai Valstībai.
Ir pienācis laiks ķerties pie kara ieročiem. Jo ienaidnieks nāk kā rūcoša lauva, lai meklētu kā aprīt manu tautu. Bet tagad parādīsies lauva no Jūdas cilts. Un  tumsas citadele - bruks! Es aicinu savu miesu būt gatavai doties karā un iekarot manai Valstībai. Tas ir karaspēks, kuru Es vienmēr esmu vēlējies.

Jo laiks ir tuvu!

0 komentāri

Citi rakstiSākumlapa

Kriss Valotons: Brīnumaina atbrīvošanās no pusmiljona parāda

Kriss Valotons: Brīnumaina atbrīvošanās no pusmiljona parāda(0)

Kriss Valotons (Kris Vallotton) grāmatas „Morālā REVOLUCIJA” Kaila patiesība par SEKSUĀLAJĀM attiecībām autors un mācītājs nesen nācis klajā ar finansiālo piedzīvojumu personīgajā dzīvē. Stāstu tulkoja spektrs.com „Kādu vakaru mēs ar sievu runājām par dažādām lietām un es teicu, būtu jauki, ja Dievišķi tiktu samaksāts rēķins par mūsu māju. Mēs lūdzām Dievu. Tā bija ikdienišķa lūgšana. Pēc sešām nedēļām

Indra Cinkmane: Nabadzība manā dzīvē ir beigusies

Indra Cinkmane: Nabadzība manā dzīvē ir beigusies(0)

Dievs dziedina no nabadzības! Evaņģēliste: Indra Cinkmane pirms vairākiem gadiem strādāja par pastnieci, bet šodien ir veiksmīga uzņēmēja. Kā tas ir iespējams? Iepazīstot Dievu, Indra ieguva vajadzīgās īpašības, lai kļūtu par savas dzīves līderi. Vai, Dievs, grib, lai cilvēki ir turīgi? Nāc un piedzīvo savu finansiālo brīnumu, un piesaki karu nabadzībai! Indra dalīsies ar savu pieredzi un būs

Intervija ar Raivi Zeltītu: Par Latvijas nacionālas valsts nozīmi 21. gadsimtā

Intervija ar Raivi Zeltītu: Par Latvijas nacionālas valsts nozīmi 21. gadsimtā(0)

Par nacionālas valsts nozīmi 1904. gadā formulēja Miķelis Valters (Latvijas Republikas iekšlietu ministrs, (1918—1919) jaunstrāvnieks, jurists, politiķis, diplomāts un sabiedrisks darbinieks, viens no Satversmes izstrādātājiem.): „Tēvu zeme kā politisks jēdziens ir organizācija, kuru sauc par valsti. Šī organizācija pastāv no trim daļām: zemes, uz kuras zināma tauta dzīvo, pašas tautas un valsts varas, zem kuras

Aidis Tomsons: Oligarhi, Šlesers un Baznīca

Aidis Tomsons: Oligarhi, Šlesers un Baznīca(0)

Vai atceramies, kas pirms 15 gadiem Ainaram Šleseram palīdzēja iegūt kāroto varu un deva iespējas piedalīties Latvijas īpašumu sadalē? Tās bija kristīgās baznīcas. Mācītāju partija – tā neformāli žurnālisti nosauca Latvijas Pirmo partiju, kuras priekšgalā kopā ar Šleseru nostājās vairāki pazīstami mācītāji,-ziņo spektrs.com/blogs.adventistiem.lv Kristiešu pienākums ir iesaistīties politikā un ietekmēt likumu pieņemšanu no iekšpuses –

Līgo un Jāņu kults – kas tas ir?

Līgo un Jāņu kults – kas tas ir?(0)

“Kristus pasaulei”:  Līgo un Jāņu kults – kas tas ir? Mācītāja Mārča Jencīša svētrunas iztirzājumu rakstīja Pārsla Jankovska, Daila Lielbārde un Ilze Drātniece Es par to dažas reizes esmu mācījis un ne tikai šeit, mūsu draudzē. Man tika uzdoti jautājumi no cilvēkiem –„Kas ir līgo kults? Kāpēc mācītājs ir teicis, ka nevajag piedalīties šajos svētkos?” Lūk, tāpēc

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.