„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Ceļš svētību vietā

Februāra mēnesī Latvijā no jauna ierodas Izraēlas tematikas zinātājs draudzes„King of Glory Jerusalem” mācītājs Oren Lev Ari (dzīvestāsts). Viņš sūta mīļus sveicienus Latvijas sabiedrībai un aicina uz dievkalpojumiem, lai vairāk izprastu ebreju kultūras nozīmi šodienas norises pasaules arēnā un atbildēt uz samilzušajiem jautājumiem par Izraēlu. (Paredzētie dievkalpojumi Latvijā)

Es gribu parunāt par diviem ticīgo cilvēku tipiem. Vēlos parādīt jums caur Bībeli, ka daži saņem no Dieva to, ko Viņš apsolījis un dzīvo tajā, bet daži tik vien kā runā par to, tomēr praktiski nenonāk līdz tai vietai, kuru es saucu par Svētību Vietu.

Daudzi no mums, kuri jau sen lasa Bībeli, izsakās, piemēram, tā: ,,Dievs visu izdarīs, vis Viņa rokās!”. Jā, protams, vis ir Viņa rokās, bet ja daudz vairāk iedziļināmies šajā tēmā, tad mēs ieraudzīsim ko vairāk.

Ieskatīsimies 1.Mozus grāmatā: pēc tam, kad Dievs visu bija brīnišķīgi radījis, un teicis, ,,viss ir ļoti labs” (1.Mozus 1:31), tad Viņš radīja cilvēku- Ādamu, un ielika to Ēdenes dārzā. Un ko gan vajadzēja darīt Ādamam? Darīt vajadzēja sekojošo: kopt un apsargāt to.(1.Mozus 2:15)
1.Kopt – tas nozīmē uzņemties atbildību
2.Apsargāt (vai sargāt) – tas nozīmē, būt dotajā varā tajā vietā.

Pievērsiet uzmanību 1: 28 pantam: ,,Un Dievs tos svētīja un sacīja viņiem: ,,Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā un visiem dzīvniekiem, kas rāpo pa zemi”. Dievs svētīja cilvēku! Tad kā atnāk svētības mūsu dzīvē? Caur Dieva Vārdu. Un mēs visi zinām, ka Kungs Jēzus – Viņš ir Dieva Vārds. Ka Viņš, nākot uz šo zemi, atdodot Savu dzīvību par mums, augšāmcēlies no mirušajiem, ir svētījis mūs ar Dieva svētību.

Bet, kāda tad ir mūsu daļa šajā derībā ar Dievu? Mums jāuzņemas atbildība rīkoties mūsu dzīvē attiecīgi ticības mēram un atklāsmei. Un mums nav jābaidās! ,, jo Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības (kr.tulk.,,pilnīgas gudrības”) garu”. (2.Tim. 1:7) Viena no pamatnozīmēm ,,pilnīgs gudrības gars” – tā ir ,,veselīga, gudra domāšana”.

Tas Kungs gaida, lai mēs uzņemtos atbildību. Un tieši tad, kad mēs paņemam atbildību par savu dzīvi – tas kļūst par pazīmi tam, ka mēs patiešām esam noticējuši Dieva Vārdam un kļuvuši ,,ne tikai klausītāji, bet darītāji”. Un tad vara, kura ir Dieva Vārdā un kura nodota mums caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, sāks patiešām darboties un augt mūsu dzīvē.

Kā arī pievērsiet uzmanību tam, ka 1.Mozus 3:1 ir teikts, ka čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem. Tas nozīmē, čūska bija ,,lauku” zvērs un tam nebija jāatrodas dārzā. Ādams nebija nostājies sardzē par savu dārzu visā pilnībā, viņam, no Dieva dotajā varā.

Dažreiz mēs skatāmies uz savu dzīvi, un mēģinām visu atbildību par notiekošo un nenotiekošo novelt uz Dievu, aizmirstot, ka Dievs jau visu ir izdarījis priekš mums! Un mums ir jāizdara sava daļa – jāuzņemas atbildība par savu dzīvi. Un mēs nedrīkstam atļaut ienaidniekam ienākt mūsu dārzā, mums jāpielieto vara, kura mums dota kā Dieva bērniem.

Tagad paskatīsimies uz Ābrama dzīvi. 1.Mozus 12 nodaļā Dievs teica Ābramam: ,,Ej” – un viņš gāja! Ar Dievu patiesībā nemaz nav tik sarežģīti kā mums dažreiz liekas. Bieži vien, mēs nākot Dieva priekšā gaidām to, ka Viņš ir tas, kuram mūs jāuzklausa, un jādara tas, ko mēs gribam. Bet viss Bībeles personāžs runā mums par kaut ko pavisam citu. Bībelē mēs redzam, ka katru reizi, kad cilvēks iegāja tuvās attiecībās ar Dievu, tieši tad Dievs deva cilvēkam kādu rīkojumu. Un turklāt Dievs Pats cilvēkam līdzdarbojās. To mēs arī redzam mūsu sentēva Ābrama piemērā.

Jautāšu jums: vai tad Ābrams nekad nekļūdījās? Vai tad viņš nenošāva garām mērķim? Un vai Bībelē ir vēl kāds, izņemot mūsu Kungu Jēzu, kurš nepieļāva nevienu kļūdu? Nē! Bet visiem Dieva bērniem, kuri atsaucās, un sekoja Dievam – viņiem bija sapnis. Tas ir tas, kas viņus virzīja uz priekšu. Un katrs no viņiem reiz paņēma atbildību par savu dzīvi, un paklausībā sāka izpildīt Dieva gribu uz šīs zemes.

1.Mozus 24:1 par Ābramu rakstīts tā ,,Un Ābrahāms bija vecs, padzīvojis vīrs, un Tas Kungs Ābrahāmu bija svētījis pie visa.” Bet Ādamu taču, kā mēs visi zinām Dievs izdzina no viņa mantojuma. Tie arī ir divu ticīgo cilvēku tipi. Vieni reiz saprot, ka ,, bez ticības ir neiespējami patikt Dievam; jo tāpat kā tam , kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir, un ka Viņš tiem, kas Viņu meklē, atmaksā” (Ebr.11:6), un ka ,,ticība bez darbiem ir mirusi, tāpat kā miesa bez gara ir nedzīva”.(Jēk.2:26)

Lai mēs varētu izpildīt Dieva aicinājumu un to, kāpēc Dievs ir sūtījis mūs uz šo zemi, mums ir jāaizdegas ar šo sapni no Dieva. Sapnis dod mums redzējumu. Bet redzējums ved mūs pie mērķa. Un tas vis sākas, ar sēklu no Dieva Vārda. Bez Dieva Vārda nav Dieva sapņa.

Der atcerēties Pāvila vārdus, kurš teica: ,,aizmirstot to kas pagātnē, es tiecos uz priekšu” (Fil.3:13). Parūpējieties par to, lai pagātne, pat ja tā ir laba, nepaturētu jūs tajā. Tāpēc ka, ļoti bieži mūsu jaukā pagātne, attur mūs no daudz labākas nākotnes.

Un gribat zināt, kas priekš jums šodien ir Jēzus Kristus? Paskatāties uz to, ko Viņš teica Lūkasa 6:46 ,,Ko jūs Mani saucat: Kungs, Kungs! Bet nedarāt, ko Es saku?”. Ja jūs vēl joprojām neesat paņēmuši savu atbildību un nedarāt Viņa gribu – nedariet to, ko Viņš jums saka, tad Jēzus jums uz šo brīdi ir tikai Glābējs, bet ne Kungs. Saucot Viņu par Kungu, mums ir jādara tas, ko Viņš mums liek. Un tas mūs novedīs pie dzīves uzvarā.

Pateikšu jums pat vairāk. Ja jūs uzņemsieties atbildību par savu dzīvi, un par to, ko Dievs jums saka, sāksiet rīkoties un izpildīt Viņa gribu – jūs ne tikai saņemsiet svētību – Dievs caur jums svētīs citus cilvēkus. Un kā ir teikts, cilvēki, redzot jūsu labos darbus, slavēs Dievu. (1.Pēt. 2:12)
* * * * *
Dārgie mūsu brāļi un māsas, vēlos katram no jums atgādināt, ka mēs no sirds mīlam jūs un lūdzam par jums, lai jums vis labi izdodas visās jūsu dzīves sfērās. Priecājos paziņot jums, ka drīzumā notiks kārtējais mūsu Baltijas valstu apmeklējums. Mēs no jauna kalposim Latvijā un Igaunijā. Ar nepacietību gaidu šo tikšanos ar jums. Dievkalpojumu laikus un vietas mēs jums paziņosim atsevišķi.

Informācijai:

Tāpat arī priecājos jums darīt zināmu, ka esam izveidojuši jaunu mūsu draudzes mājas lapu. Tās jaunā adrese: www.kggj.org Jaunajā mājas lapā jūs varēsiet vairāk uzzināt par mūsu draudzi un tās kalpošanām sadaļā: «О нас» (par mums), noskatīties jaunākos video un audio ierakstus sadaļā «Медиа» (mediji), būt lietas kursā par visiem jaunumiem mūsu draudzē un Izraēlā, saadaļā: «Новости» (ziņas), atrast daudz interesantus, piepildošus un iedvesmojošus rakstus sadaļā «Слово» (vārds), kā arī noskatīties ТБН-Израиль tiešraides no Jeruzalemes un daudz ko citu. Tāpat arī mēs priecāsimies uzzināt jūsu liecības un to, kādi Dieva brīnumi ir notikuši jūsu dzīvē, caur mūsu kalpošanu, kā arī caur citiem kalpotājiem. Savu stāstu jūs varat mums nosūtīt caur sadaļu «Свидетельства» (liecības) un mēs to publicēsim, kā arī jūs mums varat написать (uzrakstīt), vai прислать (atsūtīt) savu lūgšanu vajadzību.

Mēs priecājamies būt vēl tuvāk jums un kalpot Svētajā Garā caur internetu un televīziju. Mūsu mājas lapa regulāri tiek atjaunota un papildināta, un tas viss – jums!

King of Glory Jerusalem
Ken Veamen P.O.Box 799
IL-91007, Jerusalem, Israel.
Tel: +972-2-6224565
Fax: +972-2-6222535
Mob: +972-54-5370805
www.kggj.org
email: [email protected]

 

0 komentāri

Citi rakstiSākumlapa

Ilmārs Hiršs par bijušā baptistu bīskapa Pētera Sproģa piesliešanos „Saskaņai”: “Pārsteigums un šoks”

Ilmārs Hiršs par bijušā baptistu bīskapa Pētera Sproģa piesliešanos „Saskaņai”: “Pārsteigums un šoks”(1)

“Vai Dievs sūta mani tieši šajā vidē darboties? Vidē, kuras pārstāvji pagātnē ir nodarījuši daudz posta un sāpju mūsu tautai. Pie ļaudīm, kur mana izvirzīšana tiek apstiprināta Krievijas Ārlietu ministrijā?” Prof. Ilmārs Hiršs,. Mg.sc.ing., Dr. theol. Šajā nedēļā Latviju pāršalca ziņa par mūsu savienības bijušā bīskapa Pētera Sproģa pēkšņo un negaidīto iesaistīšanos politikā un vēl

Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs: Tukšā kapa notikums mainīja pasaules vēsturi

Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs: Tukšā kapa notikums mainīja pasaules vēsturi(0)

Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča sprediķis  Jēzus Kristus augšāmcelšanās piemiņas dievkalpojumā. Lieldienu rīta galvenā ziņa: kaps ir tukšs! Notikuma konteksts ir šāds: bija uzmodinātas lielas cerības – gan mācekļos, gan tautā – kuras bija sabrukušas Lielajā Piektdienā. Tukšais kaps bija kā zibens spēriens no skaidrām debesīm. Neviens to negaidīja. Pirmā reakcija bija neticība, bailes, bet arī

Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs: Viņš ir Pashas jērs, kas tika nokauts

Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs: Viņš ir Pashas jērs, kas tika nokauts(0)

Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča sprediķis Lielās Ceturtdienas vakara dievkalpojumā, 29. martā Kāpēc mēs esam radīti? Vai varat atbildēt uzreiz. Kāda ir pirmā atbilde, kas nāk prātā? Man grūti katru tagad uzklausīt, bet gribu, lai mēģināt atbildēt sevī vai arī to izdarāt kā mājasdarbu. Gribu pateikt, ka esam radīti laimei. Ticat? Bet vai jūtaties laimīgi?

Džeims Kevizels: “Apskaujiet savu krustu un ejiet uz savu mērķi!”

Džeims Kevizels: “Apskaujiet savu krustu un ejiet uz savu mērķi!”(0)

Aktieris Džeimss Kevizels, kurš populārajā Mela Gibsona filmā “Kristus ciešanas” atveidojis Jēzu Kristu, ir nācis klajā ar savu liecību  ASV Katoļu universitāšu studentu asociācijas forumā, kas janvāra sākumā norisinājās Čikāgā. Viņš pastāstīja par savu aicinājumu, par to, kā Gibsona filmas uzņemšanā gūtā pieredze ir ietekmējusi viņa garīgo dzīvi, un aicināja jauniešus kļūt par bezbailīgiem Kristus

Bijušais transseksuālis: brīvība no dzimuma disforijas ir iespējama

Bijušais transseksuālis: brīvība no dzimuma disforijas ir iespējama(0)

Nesen kristīgo sabiedrību šokēja ziņa, ka meitene no kristiešu ģimenes Amerikā, Ohaio štatā cieš no dzimuma disforijas un, atrodoties dziļā depresijā, pieņēmusi lēmumu mainīt dzimumu, panākot vēlamo Tiesas ceļā. Sabiedrības neizpratni raisa, ka sīvās cīņas ar dzimumu disforijas vietā, tiek izvēlēts pretējs ceļš, ārsts un Pro-transeksuāļu tiesību atbalstītājs un Hamiltonas apgabala prokurors un Pro-transeksuāļu tiesību atbalstītājs

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.