„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Komunisma un homoseksuālisma lāsta graušana

„Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai” (Satversmes 2. pants.)

Jautājums: „…Jūs te tā sakāt, kas jādara valdībai un tautai. Bet mūs parasto tautu jau neviens neņem vērā. Mēs vidējā paaudze šajā valstī neesam vajadzīga. Jūs tā skaisti runājat, tad arī vadiet mūs! Vadiet mūs uz uzvaru un to Atmodu!…”

Atbilde: Daudzu gadu garumā kristieši Latvijā citē rakstvietu no Bībeles: „Un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi.” (2 Laiku 7: 14)

 

Akcentējot šo rakstvietu tiek palaists garām domas turpinājums, bet kas tad notiek tālāk pēc grēka nožēlas? Ja pestītiem cilvēkiem iegalvo, ka viņi ir grēcinieki, kuriem visu laiku jānožēlo grēki, tad nepietiks laiks, lai dzīvotu un kaut ko lietas labā arī darītu. Tādā veidā notiek pašapziņas graušana, lai apslāpētu nacionālo pašnoteikšanos, latviešu identitāti, kā arī dievbērnības Garu.

Kad izpaliek tālāki norādījumi, tad cilvēks tiek atstāts bezsvara stāvoklī. Tāpēc jāpiekrīt Jūsu teiktajam, ka rodas iespaids par sevis neiederību sabiedrībā.

Lai sapratu ko mēs kopā tālāk varam darīt, ieskatīsimies Bībeles norādījumā: „Tu uzcelsi vecās posta vietas, tu atjaunosi agrāko cilšu pamatus, un tevi sauks par plaisu pielīdzinātāju un par apdzīvojamu vietu atjaunotāju.”(Jes. 58: 12) Tas nozīmē, ka galvenais akcents ir nevis uz to, ka Dievs to darīs, bet Tu un Es Dieva spēkā. Jautājums ir par to vai mēs to tiešām darām, lai varētu nonākt pie Jūsu teiktā secinājuma..

Problēmas sakne

Diemžēl Latvijā ir izaugušas iepriekšējā laikā iesētās komunisma sēklas un tās paspārnē arī ateisms. Kaut arī daudzas spēcīgu ideoloģiju nezāles ir izrautas, taču dziļos līmeņos saknes atstātas un tās slepeni jau izaugušas.

Var oponēt vārdiem, ka PSRS laiki Latvijā neatgriezīsies, jo tagad ir demokrātija, taču par demokrātiju runā arī valstu līderi no savām tribīnēm Krievijā, Ukrainā, Indijā, un Āfrikā. Vai tajās valda demokrātija? Visdrīzāk tās ir tukšu runu aisbergu redzamā daļa, jo Bībelē teikts,  „Nav arī brīnums; jo pats sātans izliekas par gaismas eņģeli.” (2. Kor. 11:14) To vairs nevar arī noslēpt un nepamanīt. Bībelē teikts: „Jo nekas nav paslēpts, kas netaps redzams, nedz apslēpts, kas netaptu zināms un nenāktu gaismā.” ( Lūk. 8:17) Tas labi redzams Rīgas Domes līdera runās, atklātās darbībās, kā arī finansējumos. Latvijas parlamentā ir partija, kas pārstāv un apkalpo no jauna izaugušo nezāļu ideoloģijas prasības, tās forma arī atklāti manifestācijās 9. maijā. Tagad latviešu tautai naidīgā ideoloģija ietērpta „vārda brīvībā”, jo tas esot demokrātijas veids. Vai tiešām pretrunīgi vērtētā 9.maija svinības ir brīvības un demokrātijas vēstnesis?

Dabīgais un pārdabīgais

Nezāļu DNS nespēj pēkšņi pārvērsties krāšņā ziedā, kas priecē citu acis. Nevar piespiest sintētisko ziedu smaržot. Pat likuma kārtā “Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā” neizdevās klonēšanas eksperiments. Jo jebkāda veida klonēšana ir negantība Dieva acīs.

Viss šajā dzīvē notiek dabīgi, bet pārdabīgais atkarīgs no Dieva dvašas, vai arī dēmoniskais no sātana. Bet piespiešanas, likšanas, klonēšanas metodes, kā arī seksuālo minoritāšu iegribu pieņemšanas prasības ir nedabisks process.

Pieprasīt no dabīgā, lai atzīst pretdabīgo un pieņem to par normu ir dabīgo formu iekšējās būtības kastrācija. Tas ir līdzīgi, ja kristiešiem likuma kārtā pieprasītu sātanu atzīt par savu Kungu. Tad labāk iet mocekļa- asinsliecinieka nāvē. Taču savienību ar sātaniskām ideoloģijām un propagandu pieprasa no kristīgi domājošajiem ik pa laikam. Un, tad svešu ideoloģiju piekritēji izsaka nožēlu un izbrīnu, kāpēc saprātīgie nepieņem sātanu gaismas drēbēs un neidentificējas ar to. Kas kopīgs gaismai ar tumsu? Naktij ar dienu? Saulei ar Mēnesi? Bībelē teikts: „ jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai.” (1. Tes. 5:5)

Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī? Tad kāpēc latviešu tautai pēkšņi aizliedza brīvprātīgi veikt ierakstu pasē LATVIETIS? Kāpēc pusgada garumā vajadzēja cīnīties par to, lai brīvprātību no jauna atjaunotu? Kad notiek taisnības princips attiecībā par pamatnāciju, tad tas ir slikti, bet viss pārējais –labi. Vai 78. panta grozīšana iekļaujot tajā „seksuālās minoritātes” tiešām ir labi diskriminējot heteroseksuālo Latvijas tautu?

Kad mēs metamies aizstāvēt vīrusa slimniekus, tad vispirms jāparūpējas, lai būtu potēti pret šo vīrusa veidu. Bet, ja kāds apmeklējot slimnieku savas muļķības dēļ inficējas, tad to nevar prasīt arī no vairākuma, lai tagad visi mestos brīvprātīgi inficēties. Tas ir pašnāvības veids, bet Dieva acīs -negantība.

Tur, kur parādās komunisma vai liberālisma rēgs, tur notiek Dieva un kristīgo vērtību noliegšana, bet tad seko bads, rasu naids, tautas apkarošana. Mūsu tautu un valdību apkaro no divām frontēm. No vienas puses -sociālais komunisms ar tā mūsdienīgajiem veidiem, bet no otras puses liberāliskais globālisms ar tā jaunajiem veidiem. Un abi spēki pieprasa, lai mēs sevi noliedzam. Sātans Jēzum gavēšanas laikā teica, ka visu došot, ja sevi noliegs. Arī tās abas ideoloģijas gaismas drēbēs ietērptie saka: „Es Tev visu došu, ja Tu sevi noliegsi. Noliedz savu ticību, savu identitāti, nacionālo piederību, savas saknes un pieņem nezāļu loģiku.

K.G.Jungs teica: „Cilvēkam pēc savas dabas piemīt reliģiskais instinkts.” Zinātniski sakot mēs esam homo-religiozus. Bībelē teikts, ka šīs tieksmes atspoguļojas nepārtrauktā alkšanā pēc garīgā spēka. Tiekšanās, vēršanās un identificēšanās tajā. Bet, ja cilvēks tiek atrauts un par upuri nests politiku ideoloģiju vai finansu un banku sektoru dēļ, tad viņš no tautas pārstāvja pārvēršas un ieplūst patērētājsabiedrības masā . Viņam vairs nav intereses par notiekošo valstī, paliek slinks, pasīvs, nelaimīgs un mētāts no viena grāvja malas otrā. Z.Mauriņa reiz teica: „Ja cilvēks zaudē izjūtu, ka ir saistīts ar Dievu viņu mētā, rausta instinkti, iekāres un bailes.” Izaugušām nezālēm tiekšanās pretī Dieva gaismai nepatīk , tāpēc iedēstītās krāšņās puķes cenšas aizēnot. Nezāļu žņaugos tiek izdzēsta cilvēka apziņā tā vērtība un piederība valstij. No tāda izmisuša un skeptiska cilvēka neko daudz nevar prasīt, vienīgi lietot kā masu, kuru veiksmīgi savulaik izmantoja Hilres un Staļins. Varbūt latviešu tauta tiek gatavota šādiem mērķiem…

Mums jāsaprot, ka uzplaukuma un veiksmes sēklu nevar iesēt nezāļu pilnā laukā. To nevar izdarīt, kamēr nezāļu saknes nav no jauna izrautas. Naivi domāt, ja vienu gadu vecākā paaudze tās ir izrāvusi, tad nākamajai paaudzei nākošajā gadā to nevajag atkārtot, lai pārliecinātos, ka nav palikušas vēl kādas nepamanītas. Nenoliedzami mēs to atkārtoti neesam darījuši, tāpēc tagad izaugušās nezāles būs izraut grūtāk. Tas ir iespējams, ja uzrauksim rokas, nolieksimies pāri Latvijas laukiem un sāksim to beidzot darīt. Tad arī radīsies gandarījums, prieks un laimes sajūta, ka mēs to darām!

Pēdējos gados Ir bijuši ne mazums daudz sēšanas mēģinājumi sausā, neuzartā un šķietami izravētā zemē.

Sēkla parazītu apēsta vēl nepaspēj nokļūt Latvijas zemes dzīlēs. Taču cik daudz tautas sūri un grūti atdotā nodokļu upur-sēklu daudzums izputējušas vējā?

Abas globāla izmēra saknes paslēpušās Latvijas zemē dzemdējušas grēku-naidu pret kristietību, naidu pret domājošo un rīcībspējīgo tautas daļu.

Dažkārt mēs gaidām pārdabīgas lietas, taču nesagaidām, jo dabīgā pienesuma altāris tukšs. Mēs gaidām Dievišķas izpausmes un pārdabīgu uguni, taču nepavīžojam pagales salikt uz altāra un sagatavot dabīgo platformu, lai Dievišķs uguns varētu aizdegties. Ja nezin garīgo principu, ka viss pārdabīgs notiek uz dabīgās bāzes, tad nevar gaidīt rezultātus. Aizvien biežāk nākas dzirdēt cilvēkus izsakāmies, ka latviešu tauta tāpat neko nevar panākt. Un ka valdība neklausās tautas viedoklī . Vai arī sakām, ka kāda jēga kaut ko darīt, jo mēs tāpat esam zaudējuši  u t.t.

Ienaidnieks zinot garīgo principu, ka vārdam ir spēks izmanto izmisušo, bezpējīgo un naivo prātus. Jo vairāk izteiktu šādu vārdu, jo ātrāk tās iedarbojas garīgā pasaulē. Vēl jo vairāk, ja šādu vārdu lietošana pastiprinājas ar ārējo darbošanās paralīzi, tad ienaidniekam tiek sniegta uzvara bez nekādas kaujas. Tāds paniskais viltus -vīrus izplešas pār visu tautu un, ja cilvēks nav imūns pret to, tad tiek inficēts.

Ja upuris nav sagatavots un nav likts uz altāra, tad mums nav nekādas tiesības teikt, ka neko tāpat nepanāksim. Mums nav tiesības teikt, ka esam darījuši visu iespējamo un secinājuši, ka tam nav jēgas. Domājams, ka Dievs tad atbildētu „Ko Tu esi izdarījis, lai tagad darītu Es?”

Kādā svētdienas dienā luterāņu draudzē savu referātu lasīja Brāļa Ordeņa loceklis Jānis Rožkalns. Noslēdzot referātu viņš teica : „Kristus mācība IR ļoti reāla un iedarbīga, ja vien tā tiek brīvi un patiesi lietota, ja tā nav iesaiņota reliģijas vai citos, cilvēka paša, meistardarbu žņaugos.

Mēs bieži dzirdam garīdzniekus publiski lūdzam – “mēs pateicamies Dievs, ka Tu mums atkal dāvāji brīvību un savu valsti!”  Bet, varbūt pamēģinām lūgt nedaudz  citādi -  “Mēs pateicamies Dievs, ka Tu devi mūsu iepriekšējo paaudžu brīvības cīnītājiem drosmi un izturību stāvēt par savu valsti un tādēļ mums tā atkal ir! Arī šodien mēs gribam ziedot laiku un spēkus, lai aizstāvētu mūsu kopējo zemi un ļoti lūdzam, lielais Dievs – stāvi mums šajā cīņā klāt!” „ Jāsecina, ka viņam ir dziļa taisnība.

Risinājums: Jāņem vērā, ka Satversmes 2 pants nosaka: „Visa vara pieder tautai.” Ja tauta to spēs iegalvot gluži kā Tēvreizi, tas atjaunos ticību, ievelkot jaunu brīvības dvašu, atjaunojot spēkus Dievišķā gaismā un atklāsmē tauta spēs veikt revolūciju apziņā un savā Tēvijā. Vai Satversmes 2. pants nosaka, ka visa vara pieder tautai? Tas atkarīgs no mums!Lai vienotā Dieva vadībā mēs varētu iet droši uz uzvaru un Atmodu mums ir jāvienojas arī lūgšanā.

Lūgšanas atslēgas vārdi: „Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. „(Ef. 6:12)

„Ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs.” (Mat. 18: 18)

Lūgšana: „Mēs kopīgā lūgšanā savienojušies lūdzam: „Paldies Jēzu, ka Tu esi devis mums savu spēku uzvarēt sabiedriskajā cīņā un iestāties par Latvijas tautu. Tāpēc Jēzus Kristus vārdā mēs izraujam komunisma un homoseksuālisma sasētās nezāles Latvijas zemē, saistām dēmoniskus garus, kas kontrolē mūsu Latvijas zemi, valdību un katru Latvijas iedzīvotāju atsevišķi. Mēs pasludinām garīgo atdzimšanu un Atmodu Latvijā. Jēzus Kristus vārdā mēs atraisām Svētā Gara spēku par Latviju un atdarām garīgās acis valsts vīriem, lai ierauga Patiesību, atdarām viņu garīgās ausis, lai dzird no Dieva pareizas valsts vadīšanas stratēģijas plānu, atdarām garīgo sirdi, lai jūt un zina, kas nāk par svētību mūsu Latvijai un lai spēj nostāties pret ļaunām lietām, kas cenšas ieplūst Latvijas teritorijā. Paldies Dievs par brīvu un neatkarīgu Latviju. Dievs, svētī Latviju!”

Atbildot uz jautājumu par vadīšanu uz uzvaru un to Atmodu!… tā atspoguļojas vēstules parakstīšanā, lai Atmoda nāktu drīz.

Praktisks darbs: Vēstules parakstīšana!

 

914 komentāri

Citi rakstiSākumlapa

Seminārs: Ko par latviešu zīmēm un simboliem saka Bībele?

Seminārs: Ko par latviešu zīmēm un simboliem saka Bībele?(0)

Mūsdienās ik uz soļa saskaramies ar modernā dizainā ietvērtām latviskajām zīmēm – kreklos, mēbelēs, aksesuāros. Vai esat kādreiz domājis, kādu spēku tās nes? un vai par senlatviešu zīmēm ko saka arī Bībele? Lai palīdzētu izprast šīs lietas, ikviens ir aicināts uz semināru 17. jūnijā. Semināra mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ieraudzīt šķēršļus, kas traucē tuvoties Dievam

Pretpraida pasākums 9.jūnijā 10.00

Pretpraida pasākums 9.jūnijā 10.00(0)

Pretpraida pasākums (mītiņš) notiks 9.jūnijā, 10.00 Rīgā, pie Vērmanes dārza (Merķeļa ielā – iepretīm Latviešu biedrības namam). Pasākumu veido Fonds ”Stop Imigrācija!”. Pasākuma mērķis – ”Protests pret homoseksuālisma u.c. psihisku un mentālu noviržu popularizēšanu”. Aicināti piedalīties visi nevienaldzīgie, visi kuri saprot – aizverot actiņas un austiņas,-ziņo spektrs.com Pretpraida pasākuma organizators Andris Orols stāsta: “Mēs tikai atbalstām

Inga Bite (LRA) savākusi 30 Saeimas deputātu parakstus izsakot bažas saistībā ar Eiropas Savienības Tiesā izskatāmo “Coman” lietu

Inga Bite (LRA) savākusi 30 Saeimas deputātu parakstus izsakot bažas saistībā ar Eiropas Savienības Tiesā izskatāmo “Coman” lietu(0)

12.Saeimas deputāte Inga Bite: „Visām Eiropas Savienības dalībvalstīm var tikt radīts pienākums juridiski atzīt viena dzimumu laulību, kas noslēgta ārpus viņu teritorijas. To var saukt par “ideoloģisko kolonizāciju”. Vakar, pēc 12.Saeimas deputātes Ingas Bites no Latvijas Reģionu apvienības frakcijas iniciatīvas 30 Latvijas Saeimas deputāti parakstīja vēstuli Eiropas Savienības tiesai un Eiropas Savienības institūciju vadītājiem,-ziņo spektrs.com

ASV draudze ziedo naudu iedzīvotāju parādu segšanai

ASV draudze ziedo naudu iedzīvotāju parādu segšanai(0)

ASV: Teksasas draudze Covenant Church vairāk nekā 4000 ģimenēm plāno ziedot naudu, lai tās varētu segt mājsaimniecību rēķinus un medicīniskos izdevumus. Ziedojumi būs vairāk nekā 10 miljonu dolāru apmērā, un daudzi ziedojumu saņēmēji būs kara veterāni,-ziņo spektrs.com/lkr.lv Draudzes mācītājs Stefans Hejs (Stephen Hayes) uzsver, ka apgabalā, kurā kalpo draudze, vairs nebūs neviens cilvēks ar parādu par medicīniskajiem

Aptauja: Latvijā Dievam tic 73% iedzīvotāju

Aptauja: Latvijā Dievam tic 73% iedzīvotāju(0)

Vairums Latvijas iedzīvotāju tic Dievam, tā liecina pētījumu aģentūras SKDS veiktās aptaujas dati. Šogad martā iedzīvotājiem tika lūgts atbildēt, vai viņi tic Dievam, vai uzskata sevi par kristiešiem, vai arī netic Dievam,-ziņo spektrs.com/lkr.lv Vairums jeb 73% respondentu atzina, ka kopumā tic Dievam, taču viņu atbildes atšķīrušās saistībā ar uzskatiem par kristietību. 43% Latvijas iedzīvotāju saskaņā

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.