„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Komunisma un homoseksuālisma lāsta graušana

„Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai” (Satversmes 2. pants.)

Jautājums: „…Jūs te tā sakāt, kas jādara valdībai un tautai. Bet mūs parasto tautu jau neviens neņem vērā. Mēs vidējā paaudze šajā valstī neesam vajadzīga. Jūs tā skaisti runājat, tad arī vadiet mūs! Vadiet mūs uz uzvaru un to Atmodu!…”

Atbilde: Daudzu gadu garumā kristieši Latvijā citē rakstvietu no Bībeles: „Un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi.” (2 Laiku 7: 14)

 

Akcentējot šo rakstvietu tiek palaists garām domas turpinājums, bet kas tad notiek tālāk pēc grēka nožēlas? Ja pestītiem cilvēkiem iegalvo, ka viņi ir grēcinieki, kuriem visu laiku jānožēlo grēki, tad nepietiks laiks, lai dzīvotu un kaut ko lietas labā arī darītu. Tādā veidā notiek pašapziņas graušana, lai apslāpētu nacionālo pašnoteikšanos, latviešu identitāti, kā arī dievbērnības Garu.

Kad izpaliek tālāki norādījumi, tad cilvēks tiek atstāts bezsvara stāvoklī. Tāpēc jāpiekrīt Jūsu teiktajam, ka rodas iespaids par sevis neiederību sabiedrībā.

Lai sapratu ko mēs kopā tālāk varam darīt, ieskatīsimies Bībeles norādījumā: „Tu uzcelsi vecās posta vietas, tu atjaunosi agrāko cilšu pamatus, un tevi sauks par plaisu pielīdzinātāju un par apdzīvojamu vietu atjaunotāju.”(Jes. 58: 12) Tas nozīmē, ka galvenais akcents ir nevis uz to, ka Dievs to darīs, bet Tu un Es Dieva spēkā. Jautājums ir par to vai mēs to tiešām darām, lai varētu nonākt pie Jūsu teiktā secinājuma..

Problēmas sakne

Diemžēl Latvijā ir izaugušas iepriekšējā laikā iesētās komunisma sēklas un tās paspārnē arī ateisms. Kaut arī daudzas spēcīgu ideoloģiju nezāles ir izrautas, taču dziļos līmeņos saknes atstātas un tās slepeni jau izaugušas.

Var oponēt vārdiem, ka PSRS laiki Latvijā neatgriezīsies, jo tagad ir demokrātija, taču par demokrātiju runā arī valstu līderi no savām tribīnēm Krievijā, Ukrainā, Indijā, un Āfrikā. Vai tajās valda demokrātija? Visdrīzāk tās ir tukšu runu aisbergu redzamā daļa, jo Bībelē teikts,  „Nav arī brīnums; jo pats sātans izliekas par gaismas eņģeli.” (2. Kor. 11:14) To vairs nevar arī noslēpt un nepamanīt. Bībelē teikts: „Jo nekas nav paslēpts, kas netaps redzams, nedz apslēpts, kas netaptu zināms un nenāktu gaismā.” ( Lūk. 8:17) Tas labi redzams Rīgas Domes līdera runās, atklātās darbībās, kā arī finansējumos. Latvijas parlamentā ir partija, kas pārstāv un apkalpo no jauna izaugušo nezāļu ideoloģijas prasības, tās forma arī atklāti manifestācijās 9. maijā. Tagad latviešu tautai naidīgā ideoloģija ietērpta „vārda brīvībā”, jo tas esot demokrātijas veids. Vai tiešām pretrunīgi vērtētā 9.maija svinības ir brīvības un demokrātijas vēstnesis?

Dabīgais un pārdabīgais

Nezāļu DNS nespēj pēkšņi pārvērsties krāšņā ziedā, kas priecē citu acis. Nevar piespiest sintētisko ziedu smaržot. Pat likuma kārtā “Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā” neizdevās klonēšanas eksperiments. Jo jebkāda veida klonēšana ir negantība Dieva acīs.

Viss šajā dzīvē notiek dabīgi, bet pārdabīgais atkarīgs no Dieva dvašas, vai arī dēmoniskais no sātana. Bet piespiešanas, likšanas, klonēšanas metodes, kā arī seksuālo minoritāšu iegribu pieņemšanas prasības ir nedabisks process.

Pieprasīt no dabīgā, lai atzīst pretdabīgo un pieņem to par normu ir dabīgo formu iekšējās būtības kastrācija. Tas ir līdzīgi, ja kristiešiem likuma kārtā pieprasītu sātanu atzīt par savu Kungu. Tad labāk iet mocekļa- asinsliecinieka nāvē. Taču savienību ar sātaniskām ideoloģijām un propagandu pieprasa no kristīgi domājošajiem ik pa laikam. Un, tad svešu ideoloģiju piekritēji izsaka nožēlu un izbrīnu, kāpēc saprātīgie nepieņem sātanu gaismas drēbēs un neidentificējas ar to. Kas kopīgs gaismai ar tumsu? Naktij ar dienu? Saulei ar Mēnesi? Bībelē teikts: „ jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai.” (1. Tes. 5:5)

Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī? Tad kāpēc latviešu tautai pēkšņi aizliedza brīvprātīgi veikt ierakstu pasē LATVIETIS? Kāpēc pusgada garumā vajadzēja cīnīties par to, lai brīvprātību no jauna atjaunotu? Kad notiek taisnības princips attiecībā par pamatnāciju, tad tas ir slikti, bet viss pārējais –labi. Vai 78. panta grozīšana iekļaujot tajā „seksuālās minoritātes” tiešām ir labi diskriminējot heteroseksuālo Latvijas tautu?

Kad mēs metamies aizstāvēt vīrusa slimniekus, tad vispirms jāparūpējas, lai būtu potēti pret šo vīrusa veidu. Bet, ja kāds apmeklējot slimnieku savas muļķības dēļ inficējas, tad to nevar prasīt arī no vairākuma, lai tagad visi mestos brīvprātīgi inficēties. Tas ir pašnāvības veids, bet Dieva acīs -negantība.

Tur, kur parādās komunisma vai liberālisma rēgs, tur notiek Dieva un kristīgo vērtību noliegšana, bet tad seko bads, rasu naids, tautas apkarošana. Mūsu tautu un valdību apkaro no divām frontēm. No vienas puses -sociālais komunisms ar tā mūsdienīgajiem veidiem, bet no otras puses liberāliskais globālisms ar tā jaunajiem veidiem. Un abi spēki pieprasa, lai mēs sevi noliedzam. Sātans Jēzum gavēšanas laikā teica, ka visu došot, ja sevi noliegs. Arī tās abas ideoloģijas gaismas drēbēs ietērptie saka: „Es Tev visu došu, ja Tu sevi noliegsi. Noliedz savu ticību, savu identitāti, nacionālo piederību, savas saknes un pieņem nezāļu loģiku.

K.G.Jungs teica: „Cilvēkam pēc savas dabas piemīt reliģiskais instinkts.” Zinātniski sakot mēs esam homo-religiozus. Bībelē teikts, ka šīs tieksmes atspoguļojas nepārtrauktā alkšanā pēc garīgā spēka. Tiekšanās, vēršanās un identificēšanās tajā. Bet, ja cilvēks tiek atrauts un par upuri nests politiku ideoloģiju vai finansu un banku sektoru dēļ, tad viņš no tautas pārstāvja pārvēršas un ieplūst patērētājsabiedrības masā . Viņam vairs nav intereses par notiekošo valstī, paliek slinks, pasīvs, nelaimīgs un mētāts no viena grāvja malas otrā. Z.Mauriņa reiz teica: „Ja cilvēks zaudē izjūtu, ka ir saistīts ar Dievu viņu mētā, rausta instinkti, iekāres un bailes.” Izaugušām nezālēm tiekšanās pretī Dieva gaismai nepatīk , tāpēc iedēstītās krāšņās puķes cenšas aizēnot. Nezāļu žņaugos tiek izdzēsta cilvēka apziņā tā vērtība un piederība valstij. No tāda izmisuša un skeptiska cilvēka neko daudz nevar prasīt, vienīgi lietot kā masu, kuru veiksmīgi savulaik izmantoja Hilres un Staļins. Varbūt latviešu tauta tiek gatavota šādiem mērķiem…

Mums jāsaprot, ka uzplaukuma un veiksmes sēklu nevar iesēt nezāļu pilnā laukā. To nevar izdarīt, kamēr nezāļu saknes nav no jauna izrautas. Naivi domāt, ja vienu gadu vecākā paaudze tās ir izrāvusi, tad nākamajai paaudzei nākošajā gadā to nevajag atkārtot, lai pārliecinātos, ka nav palikušas vēl kādas nepamanītas. Nenoliedzami mēs to atkārtoti neesam darījuši, tāpēc tagad izaugušās nezāles būs izraut grūtāk. Tas ir iespējams, ja uzrauksim rokas, nolieksimies pāri Latvijas laukiem un sāksim to beidzot darīt. Tad arī radīsies gandarījums, prieks un laimes sajūta, ka mēs to darām!

Pēdējos gados Ir bijuši ne mazums daudz sēšanas mēģinājumi sausā, neuzartā un šķietami izravētā zemē.

Sēkla parazītu apēsta vēl nepaspēj nokļūt Latvijas zemes dzīlēs. Taču cik daudz tautas sūri un grūti atdotā nodokļu upur-sēklu daudzums izputējušas vējā?

Abas globāla izmēra saknes paslēpušās Latvijas zemē dzemdējušas grēku-naidu pret kristietību, naidu pret domājošo un rīcībspējīgo tautas daļu.

Dažkārt mēs gaidām pārdabīgas lietas, taču nesagaidām, jo dabīgā pienesuma altāris tukšs. Mēs gaidām Dievišķas izpausmes un pārdabīgu uguni, taču nepavīžojam pagales salikt uz altāra un sagatavot dabīgo platformu, lai Dievišķs uguns varētu aizdegties. Ja nezin garīgo principu, ka viss pārdabīgs notiek uz dabīgās bāzes, tad nevar gaidīt rezultātus. Aizvien biežāk nākas dzirdēt cilvēkus izsakāmies, ka latviešu tauta tāpat neko nevar panākt. Un ka valdība neklausās tautas viedoklī . Vai arī sakām, ka kāda jēga kaut ko darīt, jo mēs tāpat esam zaudējuši  u t.t.

Ienaidnieks zinot garīgo principu, ka vārdam ir spēks izmanto izmisušo, bezpējīgo un naivo prātus. Jo vairāk izteiktu šādu vārdu, jo ātrāk tās iedarbojas garīgā pasaulē. Vēl jo vairāk, ja šādu vārdu lietošana pastiprinājas ar ārējo darbošanās paralīzi, tad ienaidniekam tiek sniegta uzvara bez nekādas kaujas. Tāds paniskais viltus -vīrus izplešas pār visu tautu un, ja cilvēks nav imūns pret to, tad tiek inficēts.

Ja upuris nav sagatavots un nav likts uz altāra, tad mums nav nekādas tiesības teikt, ka neko tāpat nepanāksim. Mums nav tiesības teikt, ka esam darījuši visu iespējamo un secinājuši, ka tam nav jēgas. Domājams, ka Dievs tad atbildētu „Ko Tu esi izdarījis, lai tagad darītu Es?”

Kādā svētdienas dienā luterāņu draudzē savu referātu lasīja Brāļa Ordeņa loceklis Jānis Rožkalns. Noslēdzot referātu viņš teica : „Kristus mācība IR ļoti reāla un iedarbīga, ja vien tā tiek brīvi un patiesi lietota, ja tā nav iesaiņota reliģijas vai citos, cilvēka paša, meistardarbu žņaugos.

Mēs bieži dzirdam garīdzniekus publiski lūdzam – “mēs pateicamies Dievs, ka Tu mums atkal dāvāji brīvību un savu valsti!”  Bet, varbūt pamēģinām lūgt nedaudz  citādi -  “Mēs pateicamies Dievs, ka Tu devi mūsu iepriekšējo paaudžu brīvības cīnītājiem drosmi un izturību stāvēt par savu valsti un tādēļ mums tā atkal ir! Arī šodien mēs gribam ziedot laiku un spēkus, lai aizstāvētu mūsu kopējo zemi un ļoti lūdzam, lielais Dievs – stāvi mums šajā cīņā klāt!” „ Jāsecina, ka viņam ir dziļa taisnība.

Risinājums: Jāņem vērā, ka Satversmes 2 pants nosaka: „Visa vara pieder tautai.” Ja tauta to spēs iegalvot gluži kā Tēvreizi, tas atjaunos ticību, ievelkot jaunu brīvības dvašu, atjaunojot spēkus Dievišķā gaismā un atklāsmē tauta spēs veikt revolūciju apziņā un savā Tēvijā. Vai Satversmes 2. pants nosaka, ka visa vara pieder tautai? Tas atkarīgs no mums!Lai vienotā Dieva vadībā mēs varētu iet droši uz uzvaru un Atmodu mums ir jāvienojas arī lūgšanā.

Lūgšanas atslēgas vārdi: „Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. „(Ef. 6:12)

„Ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs.” (Mat. 18: 18)

Lūgšana: „Mēs kopīgā lūgšanā savienojušies lūdzam: „Paldies Jēzu, ka Tu esi devis mums savu spēku uzvarēt sabiedriskajā cīņā un iestāties par Latvijas tautu. Tāpēc Jēzus Kristus vārdā mēs izraujam komunisma un homoseksuālisma sasētās nezāles Latvijas zemē, saistām dēmoniskus garus, kas kontrolē mūsu Latvijas zemi, valdību un katru Latvijas iedzīvotāju atsevišķi. Mēs pasludinām garīgo atdzimšanu un Atmodu Latvijā. Jēzus Kristus vārdā mēs atraisām Svētā Gara spēku par Latviju un atdarām garīgās acis valsts vīriem, lai ierauga Patiesību, atdarām viņu garīgās ausis, lai dzird no Dieva pareizas valsts vadīšanas stratēģijas plānu, atdarām garīgo sirdi, lai jūt un zina, kas nāk par svētību mūsu Latvijai un lai spēj nostāties pret ļaunām lietām, kas cenšas ieplūst Latvijas teritorijā. Paldies Dievs par brīvu un neatkarīgu Latviju. Dievs, svētī Latviju!”

Atbildot uz jautājumu par vadīšanu uz uzvaru un to Atmodu!… tā atspoguļojas vēstules parakstīšanā, lai Atmoda nāktu drīz.

Praktisks darbs: Vēstules parakstīšana!

 

914 komentāri

#1Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#2Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#3Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#4Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#5Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#6Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#7Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#8Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#9Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#10Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#11Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#12Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#13Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#14Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#15Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#16Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#17Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#18Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#19Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#20Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#21Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#22Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#23Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#24Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#25Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#26Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#27Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#28Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#29Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#30Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#31Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#32Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#33Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#34Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#35Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#36Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#37Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#38Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#39Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#40Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#41Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#42Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#43Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#44Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#45Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#46Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#47Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#48Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#49Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#50Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#51Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#52Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#53Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#54Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#55Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#56Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#57Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#58Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#59Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#60Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#61Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#62Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#63Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#64Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#65Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#66Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#67Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#68Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#69Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#70Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#71Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#72Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#73Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#74Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#75Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#76Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#77Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#78Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#79Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#80Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#81Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#82Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#83Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#84Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#85Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#86Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#87Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#88Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#89Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#90Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#91Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#92Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#93Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#94Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#95Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#96Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#97Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#98Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#99Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#100Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#101Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#102Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#103Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#104Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#105Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#106Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#107Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#108Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#109Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#110Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#111Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#112Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#113Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#114Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#115Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#116Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#117Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#118Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#119Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#120Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#121Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#122Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#123Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#124Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#125Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#126Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#127Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#128Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#129Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#130Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#131Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#132Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#133Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#134Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#135Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#136Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#137Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#138Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#139Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#140Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#141Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#142Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#143Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#144Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#145Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#146Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#147Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#148Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#149Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#150Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#151Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#152Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#153Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#154Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#155Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#156Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#157Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#158Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#159Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#160Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#161Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#162Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#163Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#164Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#165Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#166Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#167Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#168Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#169Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#170Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#171Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#172Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#173Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#174Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#175Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#176Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#177Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#178Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#179Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#180Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#181Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#182Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#183Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#184Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#185Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#186Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#187Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#188Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#189Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#190Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#191Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#192Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#193Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#194Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#195Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#196Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#197Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#198Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#199Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#200Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#201Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#202Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#203Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#204Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#205Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#206Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#207Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#208Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#209Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#210Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#211Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#212Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#213Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#214Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#215Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#216Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#217Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#218Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#219Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#220Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#221Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#222Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#223Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#224Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#225Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#226Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#227Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#228Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#229Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#230Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#231Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#232Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#233Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#234Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#235Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#236Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#237Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#238Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#239Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#240Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#241Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#242Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#243Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#244Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#245Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#246Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#247Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#248Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#249Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#250Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#251Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#252Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#253Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#254Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#255Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#256Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#257Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#258Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#259Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#260Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#261Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#262Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#263Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#264Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#265Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#266Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#267Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#268Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#269Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#270Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#271Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#272Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#273Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#274Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#275Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#276Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#277Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#278Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#279Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#280Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#281Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#282Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#283Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#284Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#285Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#286Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#287Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#288Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#289Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#290Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#291Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#292Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#293Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#294Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#295Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#296Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#297Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#298Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#299Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#300Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#301Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#302Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#303Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#304Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#305Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#306Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#307Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#308Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#309Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#310Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#311Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#312Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#313Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#314Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#315Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#316Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#317Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#318Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#319Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#320Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#321Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#322Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#323Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#324Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#325Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#326Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#327Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#328Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#329Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#330Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#331Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#332Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#333Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#334Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#335Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#336Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#337Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#338Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#339Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#340Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#341Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#342Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#343Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#344Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#345Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#346Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#347Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#348Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#349Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#350Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#351Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#352Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#353Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#354Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#355Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#356Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#357Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#358Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#359Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#360Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#361Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#362Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#363Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#364Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#365Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#366Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#367Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#368Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#369Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#370Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#371Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#372Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#373Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#374Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#375Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#376Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#377Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#378Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#379Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#380Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#381Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#382Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#383Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#384Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#385Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#386Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#387Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#388Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#389Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#390Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#391Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#392Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#393Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#394Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#395Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#396Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#397Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#398Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#399Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#400Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#401Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#402Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#403Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#404Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#405Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#406Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#407Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#408Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#409Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#410Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#411Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#412Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#413Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#414Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#415Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#416Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#417Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#418Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#419Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#420Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#421Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#422Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#423Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#424Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#425Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#426Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#427Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#428Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#429Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#430Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#431Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#432Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#433Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#434Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#435Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#436Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#437Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#438Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#439Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#440Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#441Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#442Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#443Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#444Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#445Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#446Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#447Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#448Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#449Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#450Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#451Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#452Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#453Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#454Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#455Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#456Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#457Kristīne DzirkaleMarch 27, 2013, 7:14 pm

Visreālākais un patiesākais, ko esmu lasījusi!!!!

#458haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#459haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#460haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#461haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#462haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#463haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#464haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#465haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#466haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#467haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#468haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#469haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#470haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#471haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#472haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#473haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#474haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#475haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#476haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#477haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#478haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#479haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#480haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#481haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#482haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#483haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#484haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#485haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#486haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#487haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#488haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#489haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#490haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#491haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#492haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#493haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#494haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#495haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#496haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#497haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#498haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#499haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#500haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#501haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#502haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#503haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#504haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#505haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#506haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#507haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#508haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#509haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#510haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#511haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#512haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#513haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#514haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#515haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#516haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#517haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#518haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#519haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#520haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#521haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#522haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#523haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#524haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#525haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#526haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#527haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#528haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#529haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#530haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#531haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#532haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#533haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#534haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#535haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#536haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#537haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#538haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#539haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#540haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#541haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#542haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#543haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#544haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#545haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#546haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#547haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#548haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#549haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#550haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#551haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#552haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#553haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#554haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#555haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#556haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#557haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#558haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#559haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#560haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#561haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#562haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#563haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#564haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#565haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#566haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#567haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#568haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#569haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#570haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#571haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#572haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#573haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#574haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#575haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#576haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#577haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#578haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#579haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#580haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#581haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#582haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#583haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#584haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#585haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#586haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#587haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#588haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#589haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#590haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#591haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#592haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#593haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#594haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#595haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#596haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#597haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#598haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#599haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#600haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#601haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#602haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#603haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#604haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#605haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#606haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#607haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#608haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#609haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#610haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#611haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#612haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#613haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#614haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#615haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#616haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#617haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#618haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#619haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#620haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#621haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#622haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#623haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#624haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#625haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#626haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#627haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#628haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#629haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#630haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#631haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#632haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#633haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#634haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#635haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#636haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#637haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#638haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#639haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#640haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#641haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#642haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#643haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#644haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#645haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#646haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#647haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#648haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#649haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#650haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#651haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#652haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#653haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#654haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#655haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#656haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#657haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#658haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#659haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#660haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#661haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#662haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#663haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#664haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#665haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#666haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#667haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#668haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#669haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#670haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#671haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#672haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#673haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#674haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#675haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#676haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#677haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#678haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#679haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#680haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#681haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#682haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#683haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#684haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#685haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#686haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#687haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#688haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#689haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#690haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#691haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#692haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#693haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#694haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#695haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#696haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#697haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#698haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#699haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#700haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#701haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#702haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#703haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#704haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#705haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#706haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#707haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#708haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#709haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#710haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#711haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#712haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#713haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#714haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#715haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#716haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#717haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#718haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#719haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#720haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#721haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#722haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#723haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#724haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#725haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#726haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#727haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#728haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#729haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#730haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#731haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#732haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#733haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#734haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#735haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#736haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#737haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#738haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#739haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#740haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#741haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#742haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#743haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#744haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#745haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#746haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#747haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#748haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#749haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#750haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#751haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#752haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#753haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#754haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#755haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#756haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#757haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#758haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#759haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#760haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#761haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#762haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#763haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#764haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#765haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#766haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#767haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#768haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#769haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#770haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#771haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#772haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#773haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#774haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#775haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#776haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#777haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#778haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#779haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#780haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#781haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#782haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#783haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#784haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#785haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#786haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#787haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#788haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#789haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#790haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#791haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#792haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#793haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#794haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#795haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#796haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#797haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#798haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#799haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#800haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#801haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#802haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#803haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#804haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#805haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#806haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#807haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#808haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#809haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#810haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#811haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#812haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#813haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#814haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#815haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#816haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#817haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#818haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#819haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#820haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#821haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#822haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#823haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#824haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#825haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#826haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#827haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#828haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#829haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#830haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#831haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#832haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#833haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#834haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#835haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#836haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#837haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#838haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#839haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#840haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#841haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#842haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#843haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#844haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#845haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#846haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#847haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#848haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#849haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#850haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#851haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#852haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#853haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#854haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#855haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#856haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#857haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#858haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#859haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#860haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#861haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#862haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#863haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#864haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#865haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#866haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#867haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#868haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#869haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#870haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#871haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#872haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#873haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#874haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#875haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#876haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#877haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#878haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#879haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#880haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#881haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#882haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#883haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#884haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#885haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#886haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#887haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#888haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#889haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#890haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#891haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#892haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#893haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#894haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#895haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#896haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#897haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#898haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#899haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#900haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#901haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#902haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#903haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#904haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#905haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#906haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#907haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#908haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#909haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#910haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#911haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#912haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#913haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

#914haralds elcerisMarch 28, 2013, 1:34 am

Radītājs pašrocīgi neko nedara. Radītājs strādā caur cilvēkiem. skat., kā Vernera Hercoga filmā – dzeks sadevis sievai pa tauri un stāsta: "mana sieva tāda, mana sieva shitāda un Dievs viņu sodīja. un Dievs viņu sodīja ar manu roku!".

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija(0)

Kādas ir valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē? Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar to aizstāvēšanu pamatots iebrukums Gruzijā. Ukrainā anektēt Krimu un izveidot militāro konfliktu Doņeckas un Luganskas novados. Vai tas vismaz daļēji neatgādina to, kā attīstījās notikumi pirms II pasaules kara? Nākamais

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām(0)

Leonards Inkins: Biedrības “Latvietis” biedrs, grāmatu autors: Neizmantoto iespēju laiks: daļa. Atgriešanās, Neizmantoto iespēju laiks Smēķētāji Kāds mans draugs publicējot facebūkā dažus teikumus, par krieviem un Krieviju, ar zemtekstu – nu kā tā var, tas taču nav normāli, mani rosināja rakstīt par to, kas ir pats par sevi saprotams, kas neprasa padziļinātas izglītības un skaistus diplomus. Šeit

“Brīvības konvojs” 2022, Perona un Filmiha prognozes, kā arī Krievijas uzmākšanās nenovērtēšana

“Brīvības konvojs” 2022, Perona un Filmiha prognozes, kā arī Krievijas uzmākšanās nenovērtēšana(0)

  Sarunu “Nacionālā drošība” vada Ģenerālis Kārlis Krēsliņš, Ģenerālmajors Juris Maklakovs, Pulkvedis Raimonds Rublovskis, Marlēna Pirvica un Ekonomiste, lektore, pētniece un uzņēmēja Līga Leitāne.   YouTube/biedrība Latvietis YouTube/spektrs.com Facebook/ Demokrātijas aizsardzības biedrība, DAB   Luksemburgas Deputātu palātā 12.janvārī notika diskusija par petīciju pret vakcīnas mandātiem. Franču imunoloģijas speciālista Prof. Kristians Perons  Christiane Perronne viedoklis. Profesors Kristians Perons bija Eiropas

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE(0)

Kārlis Krēsliņš Br.gen(atv.) Dr.habil.sc.ing   IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek arī ES valstīs un ES kopumā, pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES, Krievijā notikušas cilvēku indēšanas gadījumi, nemieri Baltkrievija. KF prezidenta V. Putina uzruna Davosas starptautiskajā ekonomiskajā forumā un ĀM

Leonards Inkins: Troļļi

Leonards Inkins: Troļļi(2)

Troļļošana tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos kolektīvos. Baumošana un nepatiesību izplatīšana par kādu vai kādiem ir troļļošanas pirmsākums.       Reiz britu zemē iznāca kāds nedēļas laikraksts. Katru nedēļu tas priecēja lasītājus ar interesantiem rakstiem, diskusijām un

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.