„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

16.08.2010. Nacionālā identitāte: Vai ir vērts vēlēt?

2.oktobris Latvijas tautai ir noteicošs. Tas ir vēlēšanu laiks.  10. Saeimas vēlēšanas. Daudz viedokļu. Daudz emociju. Taču arī netrūkst tādu, kuri uzskata, ka nav vērts vēlēt, jo… un tad seko dažāda veida atrunas. Vai tas ko maina, ka mēs izvēlamies nepiedalīties vēlēšanu procesā? Jā, maina! Bet ne par labu mums. Kādu rezultātu tad mēs gaidām? Es esmu vienaldzīgs? Tad tādu pašu vienaldzību saņemu atpakaļ.
Pagājušās vēlēšanās vēlētāju skaits strauji saruka. 60%. Pārējā tautas daļa noteica skaidru pozīciju. Neitrālu pozīciju. Nevēlēja vispār. Pie kādiem rezultātiem tas noveda, mēs šajos gados pārliecinājāmies paši…
Tomēr ar ko būtu jāsāk, līdz “ķeksīša” ievilkšanai vēlēšanu biļetenos?

1. Jāsāk ar analīzi, kas palīdzētu mums saprast katras partijas izvirzītās prioritātes, ieskatoties interneta mājas lapās: www.cvk.lv; www.ejambalsot.lv; kandidatiuzdelnas.lv

2. Piedaloties Atvērtajās durvju dienās.

3. Izlasīt lejā piedāvāto rakstu, kas palīdzēs mainīt mūsu domas un saprast, cik ļoti nozīmīga ir ikkatra balss.

Kristiešu centra „Prieka vēsts” Māc. Vilnis Gleške par raksta autoru izsakās šādi: „Dr. Otomārs un Ilona Medņi ir latvieši, kas kopš Otrā pasaules kara dzīvo Amerikā, Kolorādospringsā. Otomārs un Ilona ilgus gadus ir kalpojuši par mācītājiem. Pēc izglītības būdams inženieris, vēlāk mācītājs Otomārs ir ieguvis doktora grādu teoloģijā. Viņa kalpošanai piemīt izteikts pravietisks un atbrīvošanas kalpošanas svaidījums. Ilonai ir pravieša dāvana. Visus šos gadus viņi abi ir neatlaidīgi Latvijas  patrioti.”

Dr. Otomārs Mednis: VĒROJUMI NO TĀLIENES

Pēdējo reizi apciemoju Latviju pirms trim gadiem. Toreiz cilvēki man jautāja, kas visvairāk piesaista manu uzmanību un kā es redzu, kas varētu būt sagaidāms nākotnē. Attālums, iespējams, paver plašāku perspektīvu, un, pašam neatrodoties notikumu epicentrā, lietas var šķist skaidrākas.
Jāzina, ka varbūtējo nākotnes virzienu var noteikt pēc šās dienas faktiem, biblisku izpratni un vēstures zināšanām. Pirms trim gadiem es publiski teicu, ka nākošos desmit gados Latvija  nebūs plaukstoša valsts, ja viņas galvenie virzieni nemainīsies – sevišķi valdībā.
Šajā rakstā koncentrēšos uz lietām, kas apdraud valsts nākotni. Tāpēc mēģināšu apskatīt galvenās problēmas un ieteikšu, kā uzlabotu pieeju to pārvarēšanai. Jo – vēl nav par vēlu! Bet vai tauta ir informēta, un vai tā gribēs pastāvēt un zelt? Vai žurnālisti būs īsti žurnālisti, kas sniedz patiesu un pilnīgu informāciju, jeb viņi būs tikai reportieri, vienas partijas rupori, kā tas bija arī  komunisma valdīšanas laikā. Rezultātus redzēsim pēc oktobra Saeimas vēlēšanām.

ŠODIENAS FAKTI/PROPBLĒMAS

Latvija kā valsts turpina doties atpakaļ uz jau iepriekš piedzīvoto smago grūtību jūga virzienu. Problēmas ir lielas un daudz. Skatoties latviešu un ārzemju preses izdevumos, runājot ar latviešiem ārzemēs (Kanādā, Amerikā, Austrālijā, Anglijā) un Latvijā, izsacītās domas vairumā skan bēdīgi un pauž sabiedrības sašķeltību, nicinājumu un bezcerību. Citēšu tipiskus izteicienus, ko saka par valdību: “Tur tagad valda oligarhi un blēži; patreizējie valdības galvenie vadītāji  5 gadu laikā paguvuši izdarīt daudz lielāku postu tautai nekā komunisma briesmu darbi 50 gadu okupācijas laikā; pirmsvēlēšanu solījumi tiek lauzti tūliņ pēc kandidātu ievēlēšanas; bezdarbs ir starp 15% un 20%, un gandrīz 200 000 jaunu cilvēku ir bijuši spiesti atstāt Latviju, lai meklētu darbu ārzemēs; kur ir divi latvieši, tur ir trīs partijas; Saeimā vienīgā vienotība parādās reizi gadā, kad jāpieņem lēmums par vadītāju un deputātu algu paaugstināšanu; korupcija un kukuļņemšana palielinās visos birokrātiskos iestādījumos; nodokļu sistēma ir nejēdzīga, darbojas divas ekonomikas: miljonāri paliek bagātāki, un nabagi paliek nabadzīgāki; utt.”
No Eurobarometer Standard un citiem publicējumiem var redzēt, ka aptauju rezultāti pašreiz rāda milzu plaisu starp pilsoņiem un to ievēlētām partijām un valdības vadītājiem. Kā lai izskaidro tautas reakciju par pagājušā gada aptaujām, kur apmēram:
92% neuzticas Saeimai         95% neuzticas politiskām partijām
88% neuzticas valdībai         14% vēlēšanās nemaz nepiedalīsies
26% uzticas tiesām  (vai 76% neuzticas?)
41% uzticas pašvaldībām  (vai 59% neuzticas?)

Tātad augšminētie fakti var būt par pamatu slēdzieniem:
1. 20 – 30 latviešu partijas zaudēs pret 1 vai 2 partijām (Mt. 12:25).
2. Cilvēki īsti nesaprot politisko procesu, nepiedalīšanās palīdz oligarhiem.
3. Ievēlētie deputāti izpildīs partijas viedokli, nevis pilsoņu gribu.
4. Oligarhi savu varu brīvprātīgi neatdos – tikai apmainīs posteņus.
5. Kuri vairāk spēs reklamēties – tos ievēlēs.
6. Tikt ievēlētam nodrošina lielus personīgus ekonomiskus ieguvumus.
7. Priekšvēlēšanu politiķu/līderu solījumi lielā mērā ir meli.
8. Cinisms pieaug, un tautas cerības uz labo dilst.
9. Kur nav krietnas valdības, tur tauta iet bojā (Sal.pam. 11:14).

IEMESLI AUGŠMINĒTAJĀM PROBLĒMĀM

Augšminētie fakti/problēmas lielākoties ir simptomi. Kur ir to saknes? Skatoties atpakaļ 5+ gadu laikā, sakne atrodama valdības darbībā un vadītāju raksturā, jo tie, kas ir pie “varas”, nes atbildību. Tā tas ir visos sekmīgos uzņēmumos, skolās, profesionālās sporta vienībās, bankās, militārās organizācijās, baznīcās, utt. Kur lai atrodam tādus vadītājus kā trīsdesmitajos gados Ulmani, Kviesi, uzņēmēju Hiršu, pulkv. Kalpaku, pulkv. Plensneru, u.c.? Viņu prioritātes bija kalpošana citiem un tauta pirmajā vietā. Tikai pēc tam “es” un “man”. Ar savu rakstura izpausmi viņi spēja vadīt, vienot un iedvesmot optimismu. Toreiz viņu vadībā Latvija kļuva veiksmīga Eiropas valsts.

PILSOŅU JAUTĀJUMI VISĀM POLITISKĀM PARTIJĀM

Pirms balsojiet par kādu partiju, palūdziet atbildēt (Sal.pam. 29:18; Hab 2:2)

1. Kāda ir jūsu vīzija (nākotnes redzējums) un misija?
2. Kādi un cik ir jūsu mērķi, un kad ir paredzēts tos sasniegt?
3. Kādi ir jūsu izstrādātie plāni, lai sasniegtu deklarētos mērķus?
Šie trīs punkti ir absolūti pamatprincipi katram pilsonim viņa personīgā dzīvē, katrai ģimenei, uzņēmumam, organizācijai, skolai, militārai grupai, politiskai partijai un katrai valdības iestādei.
Tālāk es gribētu redzēt publicētus partiju plānus, sevišķi tīmeklī, mums ārpus Latvijas kādiem 40 000 balsstiesīgiem vēlētājiem, kā piemēram:
Ekonomiskā krīze un bezdarbs;
Demogrāfijas krīze un ārpus Latvijas latviešu atgriešanās;
Valsts budžeta krīze;
Turpmākais tautas virziens: uz austrumiem vai rietumiem;
Valsts birokrātijas samazināšana un korupcijas novēršana;
Nodokļu sistēma un vidusslāņa izveidošana;
Mazo uzņēmumu stimulēšana;
Trūcīgo ģimeņu un bāreņu aprūpe;
Eksporta attīstība.

Līdz šai dienai (tikai dažus mēnešus pirms vēlēšanām) nekas skaidrs nav parādījies ne no vienas partijas – tikai lozungi un vispārīgas frāzes, kas aizmiglo patiesos vadītāju motīvus. Es gribētu redzēt publiskas debates starp partiju vadītājiem. Un dzirdēt, kā viņi sasniedza savu patreizējo politisko un personīgo labklājību. No kurienes nāk jūsu finansiālais atbalsts vēlēšanu reklāmām/izdevumiem, t.i., kas ir jūsu partijas finansētāji?
Šāda procesa rezultātā abas puses, partijas un vēlētāji, tikai iegūs.

VAI VISPĀR IR VĒRTS PIEDALĪTIES NĀKAMAJĀS VĒLĒŠANĀS?

Dievs ir visiem devis brīvu izvēli. Viņš liek izvēlēties:
• Dzīvību vai nāvi (5.Mozus 30:19);
• Dzīvo Dievu jeb elkus (Joz. 24:14-28), jeb Baālu (1.Ķēn. 18:21-40);
• Gudrību jeb muļķību (Sal.pam. 8:1-21);
• Taisno dzīvi jeb bezdievību (2.Pēt. 2:4-22);
• Pasauli jeb Dieva prātu (1.Jāņa 2:15-17);
Idejas par dzīvību, slāpes pēc brīvības un labklājības nāk no Dieva. Dažādas politiskās sistēmas, sevišķi marksisms un komunisms, aizvieto Dievu ar cilvēku valdīšanas sistēmām, kur valdība sagrābj Dieva posteni – apgādi un atbildību visās dzīves sfērās. “Vienlīdzības” principa dēļ cilvēku masas tiek nospiestas vienlīdzīgā visādu grūtību, ciešanu, posta un nabadzības līmenī. Vadošajos posteņos paliek tikai pietuvinātie. Šādas valdošās sistēmas (galvenokārt ārpus Latvijas) neieredz kristietību tās principu dēļ. Kaut vai 10 baušļi – tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā… – tas nesaskan ar marksisma morālām idejām. Pēc daudziem gadiem iznākot no šādām sistēmām, paiet vesela paaudze, līdz cilvēki spēj atjaunoties savā domāšanā, ka viņi ir brīvi, ka var brīvi izteikt savas domas, lemt par savu dzīvi un uzņemties atbildību, paši izvēlēties savu valdību. Laba valdība būs tā, kas sastāvēs no labiem cilvēkiem, kuri latviešu tautas intereses liek pirmā vietā, pāri savām personīgām interesēm.
Cilvēka raksturs nosaka nākotnes virzienu. To veido domāšana. Var pat teikt:
Tavas domas – izpaužas Tavos vārdos
Tavi vārdi – izpaužas Tavā darbībā/aktivitātēs
Tava aktivitāte – izpaužas Tavos ieradumos
Tavi ieradumi – ir visiem redzami Tavā raksturā
Tavs raksturs – izveido, nosaka Tavu nākotni
Ja šinī procesā cilvēks saprot, ka pagātnē pieļāvis kļūdas, viņš var tās izlabot, atgriežoties un atjaunojoties savā domāšanā (Rom.12:2).

Ja tu, lasītāj, nebalsosi, vēlāk tev nebūs nekāds pamats sūdzēties, jo tava balss vērtība nāks tavam sāncensim par labu. Ja tu domā, ka tu nekā dzīvē nevari – zini, tas piepildīsies; ja tu domā, ka tu vari – tad arī tas piepildīsies. Visām vēlēšanām vienmēr ir sekas. Tāpēc uzņemies personīgu atbildību par savu un savas tautas nākotni!

KO DARĪT KRISTIEŠIEM

Kristiešiem jāiet ārpus baznīcu sienām pasaulē, ienesot Dieva valstības (nevis reliģijas) principus, kā Jēzus teica (Mt. 28:18-20). Ejot tautā(s), praktiskās sfēras varētu būt:
1. SOCIĀLA UN GARĪGĀ (neformālas apvienības, baznīcas);
2. POLITISKĀ (valdība, partijas, diplomātija);
3. EKONOMISKĀ (firmas, uzņēmumi, bankas, tirdzniecība);
4. MEDIJI (prese, TV, radio, internets – YouTube, e-pastu, u.c.);
6. SPORTA (visas sporta nozares)
7. IZGLĪTIBA UN MEDICĪNA (skolas, slimnīcas un universitātes);
8. MILITĀRĀ (aizsardzības vienības; gaisa, jūras, zemes robežas, utt.);
9. KULTŪRA (literatūra, teātris, opera, mūzika, izklaide).
Šīs deviņas kategorijas veido mūsu ikdienas pasauli ap mums. Kurā no tām tu redzi sevi darbojamies? Ko darīt?
Sākumā uzņemies atbildību vismaz par vienu cilvēku, kas ir tev blakus. Un kā ticīgais ar Dieva mīlestību un savām gara dāvanām, palīdzi viņam! Vislielākais no jums ir tas, kurš kalpo citiem (Mt. 23:11). Apmēram šāda veida plāns pārvērta Ukrainu 10 gadu laikā (oranžā revolūcija).
Pirms vēlēšanām, ja nevar izšķirties, par kuru partiju vēlēt – lūdz Dievam gudrību (Jēk. 1:5)! Būtu brīnišķīgi dzirdēt, ka jaunievēlētie Saeimas un ministriju vadītāji, nākot amatā, sāktu ar ķēniņa Salamana lūgšanu (1.Ķēn. 3:7-14). Pārmaiņas būtu brīnišķīgas!
VĒSTS KRISTIEŠIEM: šis krīzes laiks ir labākai LAIKS lauzties cauri un tikt uz augšu. Dievs jūs nav aizmirsis. Meditējiet par idejām, kuras reiz jums nāca prātā, bet kaut kādu iemeslu dēļ tika “noliktas uz atmiņu plaukta”. Tagad ir pienācis laiks tās idejas no jauna celt gaismā. Jums pietiktu tikai ar vienu ideju, kas nestu lielu labklājību šinī krīzes posmā. Svētais Gars palīdzēs! Jūs esat problēmu atrisinātāji, jūsos mīt visa gudrība (1.Kor. 1:30).
Problēmu atrisinātāji šodien ir ļoti nepieciešami.
Mēs, ārpus Latvijas dzīvojošie, pateicamies jums, Latvijā dzīvojošiem, par jūsu labajiem darbiem un pūlēm, vienalga, kurā grupā jūs pašreiz sevi atrodat. Daudzi no jums esat ielikuši visu savu enerģiju, laiku, pūles un tomēr esat/jūtaties pievilti, atstāti, neievēroti, nesvarīgi un izmantoti. Ko darīt? Atcerieties: Mūsu Dievs redz un zina visus jūsu labos darbus. Saņemiet Viņa mieru (Jņ. 14:27), Viņš ir ar jums vienmēr (Mt. 28:20), Viņš ir jūsos (Kol. 1:27), Viņš ir par jums (Rom. 8:31), Viņa eņģelis jūs izglābj (Ps. 34:8), Viņš nekad jūs neatstās (Mt. 28:20).

Vēl nav par vēlu! Iesim vēlēt!
Māc. Otomārs Mednis, B.S., M.S., D.D.

1 komentārs

Citi rakstiSākumlapa

Iznācis tulkojums “Pāvila darbi”

Iznācis tulkojums “Pāvila darbi”(0)

Ar prezentāciju Latvijas Universitātes (LU) un Microsoft Inovāciju centrā nācis klajā LU Teoloģijas fakultātes zinātniskā asistenta Ņikitas Andrejeva tulkojums “Pāvila darbi”. Darbs tulkots no sengrieķu (koinē) valodas, un tas tapis Latvijas Bībeles biedrības un LU Teoloģijas fakultātes sadarbības rezultātā,-spektrs.com ziņo LU Teoloģijas fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Stikāne Ņikita Andrejevs prezentācijas laikā uzsvēra, ka “pirmo gadsimtu

Kaņepes Kultūras centrā apgaismotajos lasījumos uzstāsies Jānis Rokpelnis

Kaņepes Kultūras centrā apgaismotajos lasījumos uzstāsies Jānis Rokpelnis(0)

Latvijas Universitātes Teoloģijas mēneša ietvaros 25. februārī, plkst. 19.00, Kaņepes Kultūras centrā (Skolas ielā 15) norisināsies apgaismotie lasījumi “Reliģija ārpus robežām”. Lasījumos piedalīsies Jānis Rokpelnis, Ruta Štelmahere, Pēteris Draguns, Toms Treibergs un Marija Luīze Meļķe,-spektrs.com ziņo Ilze Stikāne Viens no Teoloģijas fakultātes 99. gadu jubilejas mēneša mērķiem ir izvest reliģiju un teoloģiju “pastaigāties” ārpus akadēmiskās vides,

Leonards Inkins: Nazis pret kodolieročiem (Nelieši)

Leonards Inkins: Nazis pret kodolieročiem (Nelieši)(0)

Pamācības Laikam nav neviena vīriešu kārtu un bieži vien arī sieviešu kārtu dzimuma cilvēku, kuri jaunībā nebūtu, kaut dienu nodarbojušies ar kādu no cīņas veidiem. Nav neviena, kurš nebūtu kaut pagalma līmenī mācījies atvairīt sitienu, sist tā lai krīt un, dažādus paņēmienus pret uzbrucēju ar nazi. Divdesmit pirmajā gadsimtā ir gana daudz tīmeklī dažādu video

Prezidents Donalds Tramps aicināja ar likuma spēku aizsargāt nedzimušu bērnu dzīvību

Prezidents Donalds Tramps aicināja ar likuma spēku aizsargāt nedzimušu bērnu dzīvību(0)

2019. gada 5. februārī, ASV prezidents Donalds Tramps uzstājās ar ikgadēju runu par nācijas stāvokli valstī. Cita starpā Amerikas prezidents emocionāli mudināja ASV likumdevējus aizsargāt nedzimušu bērnu dzīvību. “Nav lielāka kontrasta, kā starp skaisto mātes tēlu ar jaunpiedzimušo zīdaini rokās, un briesmīgās lietas, ar kurām saskārās mūsu tauta iepriekšējās dienās,ziņo spektrs.com Likumdevēji Ņujorkā ir saviļņoti

Latvijas Republikas Saeimai iesniegta petīcija “Par kristīgajām un ģimenes vērtībām”

Latvijas Republikas Saeimai iesniegta petīcija “Par kristīgajām un ģimenes vērtībām”(0)

Pagājušā gada novembrī mūsu valsts svinēja savas pastāvēšanas 100 gadu jubileju. Viens no Latvijas simtgadei veltītajiem pasākumiem bija starpkonfesionālā Tautas lūgšanu sapulce “Dievs, svētī Latviju”, tās mērķis bija apvienot Latvijas draudzes kopīgā lūgšanā par valsts nākotni, kā arī iestāties par kristīgām un ģimenes vērtībām mūsu zemē. Tautas lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju” ietvaros tika sagatavota

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.