„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

VIENS SPĒKS, VIENA VARA!

„Emanuels-Dievs ar mums,” -skan dziesma.

„Viens spēks, viena vara-Jēzus Kristus!” Tad, lūk, parunāsim par to. Kā šie vārdi darbojas realitātē.

Īpatnēji dažkārt noraudzīties uz Dievu vīru runām par valdību. Piemēram, kāds mācītājs teica: „Ja Jēzum būtu vajadzīga kristīgā valdība, Viņš to būtu dibinājis, kad bija uz šīs zemes. Un šķiet, ka mācītājs no teiktā jūtās ļoti pat apmierināts un lepns.
Sarunās par Latvijas valsti un valdību, no Dievu vīru un kristiešu mutēm skan Bībeles panti :„Visas varas no Dieva nāk.” Tad seko Pāvila teiktais, ka mums jāpakļaujas valdībām un varām.Kāds draudzes mācītājs aicina ņemt ticībā un aģitē, lai visi nodokļi tiktu nomaksāti, kā viņš saka: „Cik uzliks nodokļus tik arī maksāsim! Tautai jāsaņemas, jābūt apzinīgiem nodokļu maksātājiem, nedrīkst sirdī turēt sarūgtinājumu pret valdību” utt. No vienas puses -skaisti vārdi, laba apņemšanās, bet no otras… Vai tagad var uzelpot atviegloti? Ievilkt kāsīti ar atzīmi- izdarīts!? Bet kas ir izdarīts? Ieskatīsimies vērīgāk augstāk minētajos vārdos un pārdomāsim, ko nozīmē vārdi: „Viens spēks, viena vara-Jēzus Kristus!”

Ar tādu kāsīšu atzīmēšanu, mēs pamazām nonākam pie secinājuma, ka Dievam nav vajadzīga kristīgā valdība un, ka Dievam ir vajadzīgs, lai tauta grimst nodokļu jūrā, ka Dievam patīk vergi labāk nekā brīvie. Dievam patīk citu valstu okupācijas un kolonizācijas režīms. Dievam patīk redzēt cilvēkus atkarībās no neprātīgiem valdniekiem. Pat turpināt negribas, cik ļoti brēc un pretojas Gars. TĀ TAM NAV JĀBŪT!

Tur, kur ir Dieva Gars tur ir brīvība! Kur tad ir Dieva gara izpausmes, vai visur un vienmēr? Bībelē skan aicinājums- Pakļaujies! Vai jāpakļaujas netaisnībai un netaisnības darbiem? Vai jāpakļaujas grēcīgam un netaisnīgam pārvaldniekam? Vai akli jāpakļaujas ikvienam, kas sabiedrībā ieņem augstāku posteni? Ja, jā! tad tādā gadījumā ar mums kaut kas nav kārtībā…

-Ja Jēzum būtu vajadzīga kristīgā valdība, Viņš to būtu dibinājis.

Ar šādu nievājošu apgalvojumu, mēs daudz ko esam palaiduši garām. Pirms laicīgās varas dibināšanas, bija mūžīgā garīgā vara! Bībelē teikts: no neredzamā redzamais…no garīgā fiziskais, no garīgās varas par laicīgo. viena vara-Jēzus Kristus!

„Mazo dieviņu” paradīze

Mēs nedrīkstam palaist garām arī tos notikumus, par kuriem Dieva Vārdā rakstīts, piemēram: vecā čūska nāca pie Ievas un teica, ka ēdot aizliegto augli viņa nemirsi viss, bet būs kā Dievs! (1.Moz. 3:4-5) Ieva paklausīja. Lepnums ienāca pasaulē. Un aizsākās „mazo dieviņu” impēriju laiki.
Cilvēks secina, ka Dievs viņam nav vajadzīgs un viņš pats var ieņemt Tā vietu. Arī velns tā savulaik domāja. Cilvēka daba mainās. Viņš kļuvis par dievu, vienīgi savās iedomās, taču dibina korporācijas, kuru aizsegā nodarbojas ar finansiālām spekulācijām, viņš pats var būt dievs un kļūst par politiķi, lai nodrošinātu savus „valdījumus” pieņemot jaunus un groza esošos likumus, par sliktu visai tautai. Viņš pats var būt dievs un kļūst par zīlnieku, astrologu, gaišreģi un manipulē ar cilvēku apziņu, it kā viņus pazīdams. Viņš pats ir dievs… un kristieši viņam pakļaujas. Kristieši bez „Gara atpazīšanas dāvanas” domā, ka tādu dievu viņiem par mācību, par pestīšanu, par atziņu un t.t. ir nolicis Pats Dievs. Kaut gan ar Dievu tur nav nekāda sakara. Arī velna kalpi ir izsūtīti pa visu zemi, lai zagtu, kautu un nomaitātu. (Jāņa 10:10) Tie ir velna spīkeri, bet kristieši viņiem labprāt pakļaujas un pat kalpo. Tas ir apkaunojoši un pazemojoši, ka Dieva bērniem-Dieva mantiniekiem, kuriem ir pavēlēts valdīt un pakļaut zemes (1.Moz 1:26) dodot pat kādam apsolījumu, ka „skaists ir viņa mantojums” (Ps.16.) Tomēr gatavi nostāties pabērna lomā. Nostājas muļķa lomā, kā akli un kurli būdami. Zemiski liekties un pielūgt dievekļu elkus Dieva vietā. TĀ TAM NAV JĀBŪT!

Kuram vajadzīga kristīgā valdība?

Kāpēc Jēzum būtu bijis jādibina kristīgā valdība, ja Viņa uzdevums bija atnest vēsti par Dieva Valstību, bet par laicīgās varas patieso lomu visiem, tāpat jau bija un ir skaidra. Kāpēc Jēzum būtu bijis jādibina kristīgā valdība, ja Viņam pieder visa zeme, planētas un Visums. Zvaigznes rotaļājas Viņa acu priekša un saule glaimo Viņa vaigu. Bērnu smiekli Viņu iepriecina un Dieva bērnu pielūgsme, kā svaiga smarža un salda mīlas dziesma. Cilvēku sajūtas, kas nav izskaidrojamas vārdos, Viņš atpazīst. Un tad, kad Viņa bērniem pilna sirds pateicības un saviļņojums no Viņa tuvošanās, Viņš atnāk katru reizi aizvien vairāk Sevi atklādams. Un kad Viņa bērnu gaidas pārtop skumjās, jo kavējas, Viņš smaidot, baudā pavilcina laiku, jo ir gaidīts.
Kas gan ir kristīgā valdība, salīdzinājumā ar to, kas Viņam pieder no laika gala? Kristīgā valdība Viņam ir risinājums sekundes laikā, ja vien Dieva bērni, to tiešām gaidītu un vēlētos. Kaut arī viens atrastos, kas iestājas par Latvijas tautu un nemitīgi lēkā aiz prieka par katru jaunu mazu, bet tomēr, uzvaru valstiskā līmenī, Viņš palīdzēs un iedarbinās spēkus un resursus, lai izveidotos kristīgs politisks spēks, ar Dieva izredzētajiem, kuri ieies Latvijas valdībā un ietekmēs politisko varu, jo ir viens spēks, viena vara-Jēzus Kristus!

Kaut visi kristietības atzinēji, par šādiem plāniem un centieniem tik vien pasmietos, Viņam nenāktu smiekli, bet gan lepnums par ticību un drosmi sapņot nedaudz savādāku sapni, nekā mācītāji izsapņo, studējot to pašu informācijas avotu –Bībeli. Viņš var izmainīt Latviju, pat viena uzticama cilvēka dēļ. Kādi smiekli Jums, mācīji, nāk, kad lasāt (1.Moz 18)? Abrahams iestājās Dieva priekšā par pagrimušu un bezdievju pilnu pilsētu un lūdza Dievu par to, ja tajā atrastos kaut desmit taisni cilvēki, Viņš šo pilsētu neiznīcinās. Vai Dievs ļaus iznīcināt Latviju, ja tajā atrastos kaut viens tāds fanātiķis, kurš iestājas par Latvijas valsti un lūdz par Viņa Gara izliešanos un atmodu visās tās nozīmēs…(un arī valdībā)? Ticams, ka nekad!
Vai Jēzum ir vajadzīga kristīgā valdība? Prieškam? Viņam kā jau noskaidrojām, tāpat viss jau sen pieder, bet kristīgā valdība ir vajadzīga mums! Un mums ir jāiekaro jaunas teritorijas, ne tikai baznīcu sienās, bet arī valdībā.
Dievs solīja ebrejiem apsolīto zemi, bet iekarot to vajadzēja Mozus pēctecim Jozua. Dievs saka, jā! tas ir Mans prāts! bet piepildīt Viņa prātu ir jāizdara, tiem uz kuriem, tas attiecas. Viņš to mūsu vietā nedarīs! Dievs arī Jozua teica ik reiz, kad viņa priekšā bija pārspēks: Es bušu ar Tevi! Bet viņš neteica, Es darīšu to Tavā vietā. Viņš saka: Es vēlos, lai tu dzer no manas akas. Bet pie akas jāpienāk tev pašam.
Mācītāji un kristieši, mums ir jāpārstāj attaisnot savu slinkumu un nevēlēšanos darīt to, ko Dievs mums ir uzticējis, un darīt arī to, ko iepriekš neesam.

Homoseksuāļi nekad neapstājas perversijas izplatīšanā, izmantojot varas pozīcijas, (politisko platformu, presi, tehnoloģijas utt.) kaut arī mēs zinām, ka TĀ TAM NAV JĀBŪT!
Musulmaņi nekad neapstājas islāma izplatīšanā visā pasaulē, izmantojot varas pozīcijas, (politisko platformu, presi, tehnoloģijas utt.) un, ja kāds pārdroši pretojas, tad uzsūta pašiznīcinātājus… lai likvidētu pretestību. Kaut arī mēs zinām, ka TĀ TAM NAV JĀBŪT!
Kristieši vienmēr apstājas evaņģēlija izplatīšanā, izmantojot arī varas pozīcijas (politisko platformu, presi, tehnoloģijas utt.) Kaut arī mēs zinām, ka TĀ TAM NAV JĀBŪT!

Tas nozīmē, ka Jēzus mums jau bija parādījis piemērus, kā turpināt Viņa darbus.
Jēzus aiz sevis ir atstājis savus pēctečus- Dieva bērnus, gaismas bērnus, kuriem Viņš apsolīja dot varu un uzvaru: (1.Kor.15:57) Mēs esam Viņa darba turpinātāji un tā, kā Jēzus laikā arī tagadējos, katram no mums Viņš ir iedalījis savu darbu, pienākumus, atbildību un privilēģijas. Tas nozīmē, ka starp mums jābūt tādiem, kas atmasko sātana darbus cilvēkos, arī (valsts vīros) un jāpadzen „sātana dubultniekus” no viņu apziņām, bet ja nē, tad viņus pašus padzīt no mazajiem varas tronīšiem, ar kuru palīdzību nes tautai iznīcību. Jēzus teica: “Paliec klusu un izej no tā.”( Marka 21:1) Tas jādara arī mums, nevis jāgaida, kad atkal Dieva bērnus apspiedīs.
Bībelē par varas darbiem ir arī teikti brīdinoši vārdi: „Bēdas tiem, kas izdod netaisnus likumus, un tiem, kas raksta smagus tiesiskus noteikumus, lai grozītu tiesu nabagiem un laupītu tiesības manas tautas cietējiem, ka atraitnes aplaupa un bāreņus posta!” (Jes.10:1)

Garīgā vara un laicīgā vara

Garīgai varai ir jādominē pār laicīgo. Piemēram, kas dominē vai kontrolē gaismas bērnus, lai neaiziet nepareizu ceļu? Dievs un draudzes mācītājs un Bībele – instrukcija. Kas dominē vai kontrolē pār laicīgo varu, lai tā nedara nepareizu izvēli, jo tādējādi necietīs vien paši valsts vīri, bet gan visa nācija un tā taču ir lielāka atbildība? Kas kontrolē mūsu valsts vīrus? Dievs? Kuram viņi dod savas atskaites? Dievam?
Nebūtu jau slikti, ja viņi pieņemtu pareizus lēmumus un neapspiestu savu tautu. Bet mēs taču zinām, patiesību, tad kāpēc gan izliekamies, ka to neredzam? Varbūt, ka tā vieglāk, kad nevēlamies cīnīties par taisnību un patiesību, tad izvēlamies būt burta kalpi. Un kad vēlamies, jo tas skar mūs pašus, tad tomēr izvēlamies Bībeli lasīt Gara acīm. Draudžu mācītāji, kristieši, vai mēs neesam liekuļi?

-Ko nozīmē kristīgā valdība?

Noskaidrosim, ko nozīmē formulējums „kristīgā valdība”. Protams, tas nenozīmē, ka visiem valsts vīriem Latvijā jāpieņem Jēzus Kristus par savu Pastītāju, jāpieņem ūdens kristības un svētdienās jāapmeklē baznīca, kaut gan nebūtu slikti, bet tas nozīmē, ka Latvijas valsts vīriem ir jānes arī personiska atbildība pirmkārt Dieva priekšā (garīgās autoritātes priekšā) un tad tikai tautas priekšā.
Nav runa arī par to, kādai konfesijai jādominē kristīgā politiskā spēkā-partijā, vai kristīgā valdībā, bet runa ir par to, lai pār abām dominētu Svētais Gars, „Viens spēks, viena vara-Jēzus Kristus!” Un, ja visi groži tiek nodoti Viņa rokās, tad domājams, nepastāvētu lieki jautājumi.
„Cik uzliks nodokļus, tik arī maksāsim!”

Par to, ka nodokļi un izdevumi kļūst lielāki, nekā spēja nopelnīt, līdz ar to nokļūstot jaunos parādos, vai vārdi „Cik uzliks nodokļus tik arī maksāsim!” ir attaisnojami?

Cienījamie mācītāji, aicinu vizualizēt situāciju, notiek brīnums un visi Latvijas iedzīvotāji pilnībā sāk maksāt nodokļus, visus iespējamos un neiespējamos. Apspiež sevi un atsakās no visa no kā vien var atteikties. Ēd vienu reizi dienā. Veikalā iepērkas vienu reizi mēnesī, bet viss nomaksāts. Sauksim Allelluja! Jo Dievs ir devis ticības spēku valstij nebūt parādā. Viss ir fantastiski! Bet, valsts vīri secina, ja reiz tauta var šos nodokļus nomaksāt jāuzliek jauni. Kādus varētu uzlikt? Piemēram, par gaisu, jo taču automašīnas, kā arī pašu Latvijas iedzīvotāju katra izelpas rezultātā piesārņo gaisu. Jāmaksā! Ko tik nevarētu izfantazēt, dod tik iespēju. Ir taču jābūt kādai loģikai un mēra sajūtai, cik tālu var iet. Jānosaka kāds limits tam, cik tad var atļauties. Būtu taču beidzot Latvijas valsts vīriem jāieskatās arī pasaules ekonomikas pieredzē un izstrādātos un pasaulē ieviestos, elementāros, standartos.
Jāsaprot, ka akla pakļaušanās, rada tikai jaunas iespējas iedzīvoties uz aklā rēķina. Mēs paši dodam tam pamatu.
Kristīgie uzņēmēji un ekonomisti sasēžas pie galdiem un spriež, cik ļoti viņi esot kaujas gatavībā maksāt visus nodokļus. Kāds ekonomikas eksperts mierina un saka, ka citās valstīs nodokļi pat ir lielāki. Bet rodas vēlēšanās uzdot pretjautājumu, vai tajās valstīs par kurām viņš ir tik zinošs arī ir tik zemas algas kā Latvijā? Vai arī tur ir tādas sociālās garantijas, kā pie mums, kuras ir neefektīvas? Vai arī tur ir tik zemi dzīves un darba apstākļi kā Latvijā? Vai arī tajās valsts vīri, kuri ir pieķerti korupcijā, noziegumos, kukuļņemšanā „spirinās pretī” un tomēr saglabā savas vietas? Vai arī tajās valsts vīri saka, ka par 100Ls strādā tikai muļķi, bet paši valstī ievieš „simts latu programmu”?

Pirms tēlot tādus maksātspējīgos „cauriem maisiem” varoņus, ieskatīsimies vispirms, kā tos maisus salāpīt, lai nekrīt garām. Sakārtosim likumdošanu. Noteiksim limitu. Radīsim iedzīvotājiem atbilstošus darba un dzīves apstākļus, lai no mūsu topošām Latvijas māmiņām varētu sagaidīt trīs bērniņus mūsu demogrāfiskā stāvokļa saglabāšanai.
Padomājiet paši, ticības pilnie nodokļu maksātāji, cik no gotiņas var izslaukt pieniņu, ja tā nav ēdusi un izvesta ganībās? Cik no gotiņas var izslaukt vēl, kad viņa jau ir tikko izslaukta? Bet kas lai to zin, varbūt kāds iedomājas, ka var „ņemt ticībā” un gotiņa būs paēdusi „Garā” (garīgā veidā) un ganībās būs izvesta pārdabiskā veidā… vienīgi vai tad, kad gotiņa būs nolaidusies no „Garā” stāvokļa uz reālo, vēderiņš kļūs fiziski pilnāks?

Kāda ir problēmas sakne?

Valdība ir kļuvusi tik slinka un lepna, ka to tik vien dara, kā uzliek jaunus nodokļus un palielina esošos, jo taču tāpat ienāk dotācijas un Eiropas fondu finansējums, kāpēc gan jāpiepūlas tautai radīt visus apstākļus? Rūpes par tautu, taču ir lieki izdevumi.
Dombrovskis uzskatāmi jau teicis, ka pensijas jāsamazina, savādāk nav godīgi attiecībā pret tiem, kuriem ir minimālās algas. Bet varbūt godīgo sadali, Dombrovskis, varētu veidot, minimālās algas palielināšanā, kā viņš ir arī veiksmīgi palielinājis algas saviem darbiniekiem. Kā arī 10 ooo Ls, kas tagad ir aizgājuši nepilsoņu (citas valsts) pensionāriem pensiju apmaksai, Latvijas prezidenta vizītes Krievijā Līguma parakstīšanas rezultātā, varētu pārstrukturēt Latvijas pilsoņu pensionāriem, bet piemēram, nepilsoņu pensionārus aicināt piedalīties repatriācijas programmā un pārcelties uz etnisko dzimteni. Domājams, tā būtu ļoti pat taisnīga un godīga sadale.

Bet saprotams, kāpēc nē. Tauta taču neiebilst. Tātad viss ir kārtībā.
Diemžēl tāda veida „taisnīgā” sadale arī citās jomās, turpināsies tik ilgi, kamēr kāds nepateiks,- pietiek! TĀ TAM NAV JĀBŪT!
Vai kristiešiem ir jāsaka – nē! Pietiek! Stāt! Klusu, mierā! Vai atkal akli jāpakļaujas, jo Bībelē, it kā, tā ir teikts? Ieskatīsimies, ko Jēzus ir teicis?
Jēzus apsauca vēju un sacīja uz jūru: “Klusu, mierā!” Un vējš nostājās, un iestājās pilnīgs klusums. (Marka 4: 39) Jēzus tā darīja, bet kāpēc ne mēs? Jēzus mums atbild: “Kam jūs esat tik bailīgi? Ka jums nav ticības?” (Marka 4: 40)

Bet mums redziet, tomēr nav skaidrības, vai kristiešiem būtu jāiestājas par savu tautu? Vai kristiešiem būtu jāpiedalās protesta akcijās pret netaisnīgiem varas darbiem? Vai ir jābūt kopā ar tautu, piemēram, Latvenergo protesta akcijas gadījumā? Ja reiz vēl aizvien nav par to sapratnes, ieskatīsimies vēlreiz Bībelē un meklēsim atbildi, vai ir uzskatāmi piemēri tam, ka netaisnīgai varai būtu jāpretojas?

Bībelē daudzkārt lasām, ka Jēzus dusmojās uz mācekļiem viņu neticības dēļ. Kāpēc Latvijas valstī nav, lielā mērā, pozitīvas izmaiņas? Atbilde: Mūsu neticības dēļ! Kāpēc Jēzum bija tik svarīgi, savu varu un spēku nodot mantojumā saviem mācekļiem- Dieva bērniem? Tāpēc, ka Viņš zin, ka „mūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt.” Tas nozīmē, ka vienmēr un it visur pakļauties valdībām un varām mēs nevaram. Jo tā ir velna ietekmēta. Mēs uz to varēsim paļauties, tad, kad tā būs atgriezusies no saviem grēkiem un zināsim, ka tā spēj pretoties velna viltībām un tad, kad mūsu Latvijas valdība būs pakļauta tikai „Vienam spēkam, vienai varai-Jēzum Kristum!” Mums ir jābūt piesardzīgiem, attiecībā par to, kādu autoritāti mēs izvēlamies, jo tas ietekmēs gan mūsu indivīda dzīvi, gan daudzu dzīves, kuri ir mums apkārt. Jo kā Bībelē teikts: slikta sabiedrība maitā labus tikumus.

-Kā izvairīties no pārspīlētiem nodokļiem?

Kaut arī liela daļa algas aiziet nodokļos un Latviju nopietni skārusi finansiālā krīze, tādējādi Latvijas iedzīvotāji pēdējo gadu laikā ir bijusi spiesta doties „trimdā” un pamest valsti, tad Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija 2010. gada beigās kopā ar Jāni Endziņu (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekli) ir risinājuši problēmu īstermiņā, un nedaudz noturot palikušos Latvijas iedzīvotājus savā dzimtenē. Kaut arī novēloti valsts darboņi ir attapušies, tomēr 10 000 iedzīvotāju šo iespēju jau ir izmantojuši.
Finansiālās problēmas risinājums -„Mazās uzņēmējdarbības uzsākšanas” programma. Tā atvēl iedzīvotājiem uzsākt savu mikrouzņēmējdarbību, kura tautā ir iesaukta par „Uzņēmējdarbības uzsākšana par 1latu”. Tādējādi izskaužot algas maksāšanu konvertos, jo no peļņas valstij jāmaksā 9%. Papildus info www.ur.gov.lv vai www.em.gov.lv

-„Visas varas no Dieva nāk.”

Jā, visas varas no Dieva nāk arī mēs paši esam Dieva gribēti, bet kā ietekmē dažādās varas nonāk? Un kas ietekmē mūs? Vai visos gadījumos un vienmēr tas ir Dievs? Vai mums ir jāpakļaujas tiem spēkiem, kas Dieva iestādījumus izkropļo? Varbūt tomēr mēs alkstam nonākt pareizās rokās un ar pareizu ietekmi. Autoritātei, kurai var uzticēties un zināt vienalga, kas arī nenotiktu, viss tas nāks par labu. Tas, kurš ved cauri dzīves peripetijām, lai darītu mūs stiprākus un lai spīdētu spožāk līdzinoties Kristus līdzībai.
Nevis tas, kurš izmanto mūsu bezspēcību pakļaujot un padarot labākā gadījumā par vecās dabas Ādamiem…

Mozus mūža uzdevums

Kā Jums šķiet, Dieva vīri, kāpēc Mozus pieņēma lēmumu izvest Izraēla tautu no Ēģiptes? Īpatnēja aina, Mozus neievēro Dieva baušļus- „Visas varas no Dieva nāk” un „jāpakļaujas valdībām un varām” Tad seko mūsu spraigie secinājumi un momentālie „birku” piekarināšanas mēģinājumi, piemēram: Mozus buntotājs. Mozus iet pret Dievu. Mozus iet pret autoritātēm. Mozus viens pats saceļas pret Dieva iedēstījumu- valdību un varu. Mozu jāsēdina cietumā! Starp citu, ir vēl kāds vīrs, kura vieta ir tur pat. Daniels, arī viņš nepakļaujas valdībai un varai. Viņa viena paša dēļ nākas mainīt Likumu trīs reizes. Ak, šausmas, kādas nesvētīgas lietas viņi dara. Bet ja tā labi padomā, tad mūsu izpratnē, un ja mums vien būtu tāda iespēja, tad vietu cietumā varētu iedalīt daudziem Bībeles varoņiem. Taču ieskatīsimies ar ko, tad šis notikums sākās.
Ebreji bija vergi! Tas nepatika Dievam! Dievs izvēlējās Mozus starpniecību, lai izvestu ebrejus no verdzības lāsta. Vai, kā arī nekliegtu, ka visas varas no Dieva nāk, taču, ne šādā interpretācijā un arī ne tādā, kāda tā ir pašreiz Latvijā. TĀ TAM NAV JĀBŪT!

Ēģipte Latvijā

Mozus izveda ebreju tautu no trimdas un verdzības sloga Ēģiptes zemē. Ebreji devās uz Dieva apsolīto zemi. Uz savu zemi.
Šķiet, ka beidzot pienācis laiks to piedzīvot arī Latvijā, tikai ar pretēju darbību. Nevis Latvijas tautai iziet no savas zemes, bet gan izdzīt Ēģipti no Latvijas zemes. Lai Dievs palīdz sasniegt šo cēlo, bet pašsaprotamo mērķi.

Jo, ja Dievs par „Latvijas tautu”, tad kurš pret? Valdība? Valdībai nāksies pārkārtoties, vai arī atstāt valdīšanas vietu, jaunlaiku Moziem, Danieliem, Esterēm un citiem, vai latviski sakot-Jāņiem, Pēteriem un Miķeļiem, Līgām un Annām. Latvijas tautas aizstāvjiem un Latvijas mūru cietokšņu uzraugiem.

„Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. „(Tim 2:2)

 

0 komentāri

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija(0)

Kādas ir valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē? Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar to aizstāvēšanu pamatots iebrukums Gruzijā. Ukrainā anektēt Krimu un izveidot militāro konfliktu Doņeckas un Luganskas novados. Vai tas vismaz daļēji neatgādina to, kā attīstījās notikumi pirms II pasaules kara? Nākamais

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām(0)

Leonards Inkins: Biedrības “Latvietis” biedrs, grāmatu autors: Neizmantoto iespēju laiks: daļa. Atgriešanās, Neizmantoto iespēju laiks Smēķētāji Kāds mans draugs publicējot facebūkā dažus teikumus, par krieviem un Krieviju, ar zemtekstu – nu kā tā var, tas taču nav normāli, mani rosināja rakstīt par to, kas ir pats par sevi saprotams, kas neprasa padziļinātas izglītības un skaistus diplomus. Šeit

“Brīvības konvojs” 2022, Perona un Filmiha prognozes, kā arī Krievijas uzmākšanās nenovērtēšana

“Brīvības konvojs” 2022, Perona un Filmiha prognozes, kā arī Krievijas uzmākšanās nenovērtēšana(0)

  Sarunu “Nacionālā drošība” vada Ģenerālis Kārlis Krēsliņš, Ģenerālmajors Juris Maklakovs, Pulkvedis Raimonds Rublovskis, Marlēna Pirvica un Ekonomiste, lektore, pētniece un uzņēmēja Līga Leitāne.   YouTube/biedrība Latvietis YouTube/spektrs.com Facebook/ Demokrātijas aizsardzības biedrība, DAB   Luksemburgas Deputātu palātā 12.janvārī notika diskusija par petīciju pret vakcīnas mandātiem. Franču imunoloģijas speciālista Prof. Kristians Perons  Christiane Perronne viedoklis. Profesors Kristians Perons bija Eiropas

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE(0)

Kārlis Krēsliņš Br.gen(atv.) Dr.habil.sc.ing   IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek arī ES valstīs un ES kopumā, pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES, Krievijā notikušas cilvēku indēšanas gadījumi, nemieri Baltkrievija. KF prezidenta V. Putina uzruna Davosas starptautiskajā ekonomiskajā forumā un ĀM

Leonards Inkins: Troļļi

Leonards Inkins: Troļļi(2)

Troļļošana tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos kolektīvos. Baumošana un nepatiesību izplatīšana par kādu vai kādiem ir troļļošanas pirmsākums.       Reiz britu zemē iznāca kāds nedēļas laikraksts. Katru nedēļu tas priecēja lasītājus ar interesantiem rakstiem, diskusijām un

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.