„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Baznīcas, kurām nebūtu jābūt/ ЦЕРКВИ, КОТОРЫХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Mihails Čerenkovs
Tulkoja spekts.com

(Raksts pieejams arī krievu valodā, lejā). 

Pēdējā laikā daudzi no mums ir neizpratnē par to, ka Baznīca, kuru ierasti sauc par kristīgo draudzi, ieskauj politiskās varas apmāti kloni. Šāda veida notikums liecina par kādu no Pēdējo Laiku zīmēm. Tādā veidā maldināšanas ārējās līdzības, atklāj briesmīgu patiesību par iekšējo tukšumu. Piepildās apustuļa Pāvila pravietiskie vārdi, ka kristieši pēdējās dienās būs “dievbijības forma”; „izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami; un no tādiem izvairies.„ (2 Tim. 3: 5).

Baznīcas galva ir Kristus, bet tā kļūst par daļu no ļaunuma un melu impērijas. Baznīca – patiesības balss, bet kļūst par valsts propagandas paudēju. Baznīca- gaisma, taču kļūst par pasaules tumsu. Baznīca- zemes sāls, bet paliek bez garšas un neizteiksmīga. Vienotību un baznīcas unikalitāti sāk apstrīdēt viltojumi, nepatiesi cilvēki. Tur tādu ir daudz, bet visizplatītākos no tiem var iedalīt trīs veidos – “šovinistu baznīca”, “separātistu baznīca” un “vienaldzīgo baznīca.”

“Šovinistu baznīca” – tā ir kompānija, kas akli atbalsta valsts politiku, tajā skaitā agresiju pret saviem kaimiņiem. Šī “baznīca” nevis vairāk lepojas ar savu patieso ticību un garīgās dzīves dziļumu, bet ar tās lielo ietekmi “viņu pārvaldītajā” teritorijā. “Baznīca” lepojas ar savu vadoni, kurš spēj atraut svešas teritorijas, un par to palikt nesodīts. Šāda veida baznīcas var dēvēt arī par “okupantu baznīcām”.

“Separātistu baznīca”- Organizācija līdziniece, vienmēr gatava paklausīt “Šovinistu baznīcas” norādēm un kļūt par tās “Meitas baznīcu”, viņa labprāt pakļaujas spēcīgajiem kaimiņiem, svešām impērijām, gatava kalpot jebkādiem iebrucējiem. Tās galvenais moto ir atdalīt un iekarot. Sprediķa valodā tā saka: par cik mūsu dzimtene ir debesīs, tad mums ir vienalga, kam kalpot šeit uz zemes. Mums vienalga, kas mūs iekaros un kā mūs sauks. Šādi spriedumi pastāv kolaboracionistu Baznīcām “līdzskrējējām”, “Mūsu māja sāņus (naša hata skraju)” izpildījumā.

“Vienaldzīgo baznīca” – pats populārākais baznīcu klonu veids. Gatava uz visu, lai tikai sevi pasargātu. Tās ģenerālais plāns – neitralitātes saglabāšana par katru cenu. Lai arī, cik asiņu būtu izliets, neviena vārda. Kā ūdeni mutē ieņēmusi. Valsts izmirst, laikmeti paiet, bet “vienaldzīgo draudze” turpina klusēt un neko nedarīt. Lai gan “vienaldzīgo baznīcu” bīskapi apgalvo, ka viņi ir ārpus politikas, taču patiesībā, pat ļoti iepīti politiskajos līkločos, oportunismā, piebalsošanā un noklusēšanā. Nosaukumu varianti var būt arī -”klusējošā vairākuma baznīca” vai arī “gan savējiem, gan svešajiem” (и вашим и нашим).

Jāsaka, ka augstāk minēto baznīcu tipi nepastāv tīrā veidā, parasti maisītā, maldinot un ievelkot cilvēku prātus lamatās.

Šovinistu, separātistu un vienaldzīgo grupas nekad nesaucas, tieši tā. Tās tiek slēptas ar vārdiem “Krievu pasaule”; “Īpašais garīgums”; “Slāvu brālība”; “Pasaules sazvērestība pret Krieviju”; „Donbasa balss”; “Baznīcas vienotība augstāka par politiku”; “Putins par tradicionālajām vērtībām”; “Nē- gejiem Eiropā”; “Mēs virs konflikta”;” Jāveido tilti neskarot sāpīgās tēmas “;” Kopā uz visiem laikiem “;” Brālīgās tautas pret nodevīgiem Rietumiem “, u.t.t.

Ir vērts atcerēties, ka Kristus Baznīca dzīvo Ekumēniskajā un Lokālajā vienotībā. Tā iemieso visas vietējās kopienas mantojuma universālo Baznīcu. Tā ne pretstata Austrumu tradīcijas ar Rietumu tradīcijām, to dara tikai “Kanoniskās”; “Disidenta”; “Sektas”; “Īpašo krievu garīguma pārstāves” un “Mirušās Eiropas Kristietība”, izvēloties īpašo ceļu – “Vispārējo atkāpšanos”.

Tajā pašā laikā baznīcai piemīt patriotisms, taču ir tāla no galējā etno philetizms (ethnophyletism), nacionālais- ekskluzīvais, Mesiāniskums. Tā kalpo tuvākajam un svešiniekam, bet tuvākajam pirmajā vietā!

Protams, evaņģēlija vēsts izplatīšanai nav robežu, bet tas attiecas tikai uz Evaņģēliju. Bet attiecībā uz pārējām lietām ir jāievēro robežas un cieņa. Tostarp atvērtība – saglabājas.

Man šķiet, ka sabiedrībā no baznīcas šodien netiek gaidīts pārāk daudz, gandrīz minimums – šovinisma, separātisma un vienaldzības nosodīšana un atsacīšanās no grēka.

Ja draudze nepasaka skaļi un publiski, bet turpinās piesegt šos grēkus ar vārdiem par mieru un neitralitāti, tad kļūst par politiskā ieguvuma klonu.

ЦЕРКВИ, КОТОРЫХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Михаил ЧЕРЕНКОВ

В последнее время многие из нас с недоумением обнаружили, что Церковь, которую привычно именовали Христовой, окружена клонами на потребу политики. На то оно и «последнее время», что вскрывается обман внешнего подобия и открывается ужасающая правда внутренней пустоты. Сбывается слово апостола Павла, что христиане последних дней будут иметь лишь «вид благочестия», силы же его отрекутся (2 Тим. 3:5).

Церковь, главой которой может быть только Христос, стала обслуживающей частью империи зла и лжи.

Церковь, призванная быть голосом правды, стала репродуктором государственной пропаганды.

Церковь, должная быть светом, стала тенью мира сего.

Церковь, созданная быть солью, стала бесвкусной и не выразительной.

Единство и единственность Церкви стали оспаривать фальшивки, человеческие подделки. Их много, но самые заметные из них можно распределить по трем типам – «церковь шовинистов», «церковь сепаратистов» и «церковь безразличных».

«Церковь шовинистов» — это компания церковного вида, которая слепо поддерживает политику своего государства, в том числе агрессию против соседей. Такая «церковь» хвастается не числом своих действительно верующих и не глубиной духовной жизни, но размерами «своих» территорий. Такая «церковь» гордится своим сильным вождем, который может «отжать» чужие территории и за это ему ничего не будет.

Другие варианты названия такой «церкви» — «церковь оккупантов» или «церковь крымнашистов».

«Церковь сепаратистов» — сопутствующая организация, готовая во всем подчиниться «церкви шовинистов» и быть ее «дочерной церковью». Такая «церковь» симпатизирует сильным соседям, чужим империям, готова служить любому захватчику. Главный ее девиз: отделяй и властвуй. На языке проповеди он звучит так: поскольку наша родина на небесах, то нам все равно, кому служить, кто нас захватит, как мы будем называться. Другой вариант названия: «церковь коллаборационистов» или «нашахатаскраю».

«Церковь безразличных» – самая популярная разновидность церковных клонов, согласная на все, лишь бы сохранить себя. Ее генеральная линия – нейтралитет любой ценой. Сколько крови не пролей, ни слезы не вышибешь, ни слова. Как в рот воды набрали. Страны вымрут, эпохи сменятся, но «церковь безразличных» будет молчать и продолжать свое ничегонеделание. Хотя «епископы безразличных» уверяют, что они вне политики, но они очень даже вплетены в политику прогиба, приспособленчества, поддакивания и помалкивания. Варианты названия: «церковь молчаливого большинства» или «ивашиминашим».

***

Нужно сказать, что эти типы не существуют в чистом виде, под одноименными вывесками. Они проникают внутрь Церкви и паразитируют, разделяя, обманывая, совращая.

Группы шовинистов, сепаратистов и безразличных никогда не называются именно так. Они замаскированы под «русский мир», «особую духовность», «славянское братство», «мировой заговор против России», «услышать Донбасс», «единство Церкви выше политики», «Путин за традиционные ценности», «нет гейропе», «мы над конфликтом», «нужно строить мосты и не трогать больные темы», «навеки вместе», «братские народы против коварного Запада» и т.д.

Стоит помнить, что Церковь Христова живет в единстве вселенскости и поместности. Она воплощает в поместной общине все наследие Церкви вселенской. Без противопоставления восточной традиции – западной, единственно «канонической» – «раскольникам» и «сектам», «особой русской духовности» – «мертвому европейскому христианству», особого пути – «общему отступлению».

При этом ей близок патриотизм, но чужды крайности этнофилетизма, национального эксклюзивизма, воинствующего мессианства. Она служит ближним и дальним, но ближним в первую очередь.

Конечно, для Евангелия нет границ, но это только для Евангелия. В остальном же границы должны уважаться (при этом открытость – сохраняться).

Приходится слышать неудобовразумительные фразы о том, что церковное призвание выше гражданской позиции, а небесное гражданство важнее национальности и проч. На это можно снова сказать о единстве измерений — небесных и земных, вселенских и национальных, духовных и гражданских. Церковь не отказывается от гражданской ответственности ради ответственности духовной, но воплощает в гражданской позиции свои принципы, ценности, все свое богословие.

Мне кажется, что в обществе от Церкви сегодня ожидается не так уж много, почти минимум – обличение шовинизма, сепаратизма, безразличия, и отречение от них.

Если Церковь не скажет об этом громко и публично, но продолжит прикрывать эти грехи словами о «мире» и «нейтралитете», то станет добычей политических клонов и получит их несмываемые названия.

5 komentāri

#1Mitja JakopičOctober 11, 2014, 8:35 am

The writer criticise all Christian churches..I gues his church is the best:-))We are not here to judge..judging ho is right ho not belong to God not humans..we need be shore only for one thinks..that we personaly are straight with God and obey his rules in bible…writings ho is right ho not it is waisting time and energy and self proclaiming teachers like to do that:-))

    #2Ilze GothardeOctober 23, 2014, 6:41 pm

    To speak truth and criticise are different things

#3spektrs.comOctober 17, 2014, 12:45 pm

Mitja, author writes about the situation in the Russian and Ukrainian context. When the church is used for political purposes.

#4Kristina MickwitzNovember 26, 2014, 11:42 am

Kamēr Rīgā bezpajumtnieki salst uz ielas ,baznīckungi šuj sev tērpus,nepārtraukti vākdami naudu baznīcu remontiem.
Divi man zināmi mācītāji Latvijā Cālīša un Mediņa kungs ir no Dieva -izveidojuši patversmes un ganīdami
noklīdušās avis.

#5Kristina MickwitzNovember 26, 2014, 11:49 am

Piem.Rīgā Maskavas ielas sākumā,kāda 9 gadīga meitene nesa bezpajumtniekam lasīt bavīzes ,viņš ieaicināja pamestā ēka it kā lai apskata viņa jauno uzvalku ar kuru iešot uz darbu ,un atņēma bērnam dzīvību.
Tās bērna tēvs strādāja apsardzē un staigāja saulesbrillēs pat ziemā ,lai neredz viņa asaras.
Faktiski mācītājiem žēlsirdība ,līdzjūtība jārosina valdības vīros ,policistos un kopā ar viņiem jānodarbojas ar savu sugas
brāļu sociālo jautājumu risināšanu.

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija(0)

Kādas ir valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē? Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar to aizstāvēšanu pamatots iebrukums Gruzijā. Ukrainā anektēt Krimu un izveidot militāro konfliktu Doņeckas un Luganskas novados. Vai tas vismaz daļēji neatgādina to, kā attīstījās notikumi pirms II pasaules kara? Nākamais

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām(0)

Leonards Inkins: Biedrības “Latvietis” biedrs, grāmatu autors: Neizmantoto iespēju laiks: daļa. Atgriešanās, Neizmantoto iespēju laiks Smēķētāji Kāds mans draugs publicējot facebūkā dažus teikumus, par krieviem un Krieviju, ar zemtekstu – nu kā tā var, tas taču nav normāli, mani rosināja rakstīt par to, kas ir pats par sevi saprotams, kas neprasa padziļinātas izglītības un skaistus diplomus. Šeit

“Brīvības konvojs” 2022, Perona un Filmiha prognozes, kā arī Krievijas uzmākšanās nenovērtēšana

“Brīvības konvojs” 2022, Perona un Filmiha prognozes, kā arī Krievijas uzmākšanās nenovērtēšana(0)

  Sarunu “Nacionālā drošība” vada Ģenerālis Kārlis Krēsliņš, Ģenerālmajors Juris Maklakovs, Pulkvedis Raimonds Rublovskis, Marlēna Pirvica un Ekonomiste, lektore, pētniece un uzņēmēja Līga Leitāne.   YouTube/biedrība Latvietis YouTube/spektrs.com Facebook/ Demokrātijas aizsardzības biedrība, DAB   Luksemburgas Deputātu palātā 12.janvārī notika diskusija par petīciju pret vakcīnas mandātiem. Franču imunoloģijas speciālista Prof. Kristians Perons  Christiane Perronne viedoklis. Profesors Kristians Perons bija Eiropas

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE(0)

Kārlis Krēsliņš Br.gen(atv.) Dr.habil.sc.ing   IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek arī ES valstīs un ES kopumā, pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES, Krievijā notikušas cilvēku indēšanas gadījumi, nemieri Baltkrievija. KF prezidenta V. Putina uzruna Davosas starptautiskajā ekonomiskajā forumā un ĀM

Leonards Inkins: Troļļi

Leonards Inkins: Troļļi(2)

Troļļošana tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos kolektīvos. Baumošana un nepatiesību izplatīšana par kādu vai kādiem ir troļļošanas pirmsākums.       Reiz britu zemē iznāca kāds nedēļas laikraksts. Katru nedēļu tas priecēja lasītājus ar interesantiem rakstiem, diskusijām un

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.