„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Baznīcas, kurām nebūtu jābūt/ ЦЕРКВИ, КОТОРЫХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Mihails Čerenkovs
Tulkoja spekts.com

(Raksts pieejams arī krievu valodā, lejā). 

Pēdējā laikā daudzi no mums ir neizpratnē par to, ka Baznīca, kuru ierasti sauc par kristīgo draudzi, ieskauj politiskās varas apmāti kloni. Šāda veida notikums liecina par kādu no Pēdējo Laiku zīmēm. Tādā veidā maldināšanas ārējās līdzības, atklāj briesmīgu patiesību par iekšējo tukšumu. Piepildās apustuļa Pāvila pravietiskie vārdi, ka kristieši pēdējās dienās būs “dievbijības forma”; „izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami; un no tādiem izvairies.„ (2 Tim. 3: 5).

Baznīcas galva ir Kristus, bet tā kļūst par daļu no ļaunuma un melu impērijas. Baznīca – patiesības balss, bet kļūst par valsts propagandas paudēju. Baznīca- gaisma, taču kļūst par pasaules tumsu. Baznīca- zemes sāls, bet paliek bez garšas un neizteiksmīga. Vienotību un baznīcas unikalitāti sāk apstrīdēt viltojumi, nepatiesi cilvēki. Tur tādu ir daudz, bet visizplatītākos no tiem var iedalīt trīs veidos – “šovinistu baznīca”, “separātistu baznīca” un “vienaldzīgo baznīca.”

“Šovinistu baznīca” – tā ir kompānija, kas akli atbalsta valsts politiku, tajā skaitā agresiju pret saviem kaimiņiem. Šī “baznīca” nevis vairāk lepojas ar savu patieso ticību un garīgās dzīves dziļumu, bet ar tās lielo ietekmi “viņu pārvaldītajā” teritorijā. “Baznīca” lepojas ar savu vadoni, kurš spēj atraut svešas teritorijas, un par to palikt nesodīts. Šāda veida baznīcas var dēvēt arī par “okupantu baznīcām”.

“Separātistu baznīca”- Organizācija līdziniece, vienmēr gatava paklausīt “Šovinistu baznīcas” norādēm un kļūt par tās “Meitas baznīcu”, viņa labprāt pakļaujas spēcīgajiem kaimiņiem, svešām impērijām, gatava kalpot jebkādiem iebrucējiem. Tās galvenais moto ir atdalīt un iekarot. Sprediķa valodā tā saka: par cik mūsu dzimtene ir debesīs, tad mums ir vienalga, kam kalpot šeit uz zemes. Mums vienalga, kas mūs iekaros un kā mūs sauks. Šādi spriedumi pastāv kolaboracionistu Baznīcām “līdzskrējējām”, “Mūsu māja sāņus (naša hata skraju)” izpildījumā.

“Vienaldzīgo baznīca” – pats populārākais baznīcu klonu veids. Gatava uz visu, lai tikai sevi pasargātu. Tās ģenerālais plāns – neitralitātes saglabāšana par katru cenu. Lai arī, cik asiņu būtu izliets, neviena vārda. Kā ūdeni mutē ieņēmusi. Valsts izmirst, laikmeti paiet, bet “vienaldzīgo draudze” turpina klusēt un neko nedarīt. Lai gan “vienaldzīgo baznīcu” bīskapi apgalvo, ka viņi ir ārpus politikas, taču patiesībā, pat ļoti iepīti politiskajos līkločos, oportunismā, piebalsošanā un noklusēšanā. Nosaukumu varianti var būt arī -”klusējošā vairākuma baznīca” vai arī “gan savējiem, gan svešajiem” (и вашим и нашим).

Jāsaka, ka augstāk minēto baznīcu tipi nepastāv tīrā veidā, parasti maisītā, maldinot un ievelkot cilvēku prātus lamatās.

Šovinistu, separātistu un vienaldzīgo grupas nekad nesaucas, tieši tā. Tās tiek slēptas ar vārdiem “Krievu pasaule”; “Īpašais garīgums”; “Slāvu brālība”; “Pasaules sazvērestība pret Krieviju”; „Donbasa balss”; “Baznīcas vienotība augstāka par politiku”; “Putins par tradicionālajām vērtībām”; “Nē- gejiem Eiropā”; “Mēs virs konflikta”;” Jāveido tilti neskarot sāpīgās tēmas “;” Kopā uz visiem laikiem “;” Brālīgās tautas pret nodevīgiem Rietumiem “, u.t.t.

Ir vērts atcerēties, ka Kristus Baznīca dzīvo Ekumēniskajā un Lokālajā vienotībā. Tā iemieso visas vietējās kopienas mantojuma universālo Baznīcu. Tā ne pretstata Austrumu tradīcijas ar Rietumu tradīcijām, to dara tikai “Kanoniskās”; “Disidenta”; “Sektas”; “Īpašo krievu garīguma pārstāves” un “Mirušās Eiropas Kristietība”, izvēloties īpašo ceļu – “Vispārējo atkāpšanos”.

Tajā pašā laikā baznīcai piemīt patriotisms, taču ir tāla no galējā etno philetizms (ethnophyletism), nacionālais- ekskluzīvais, Mesiāniskums. Tā kalpo tuvākajam un svešiniekam, bet tuvākajam pirmajā vietā!

Protams, evaņģēlija vēsts izplatīšanai nav robežu, bet tas attiecas tikai uz Evaņģēliju. Bet attiecībā uz pārējām lietām ir jāievēro robežas un cieņa. Tostarp atvērtība – saglabājas.

Man šķiet, ka sabiedrībā no baznīcas šodien netiek gaidīts pārāk daudz, gandrīz minimums – šovinisma, separātisma un vienaldzības nosodīšana un atsacīšanās no grēka.

Ja draudze nepasaka skaļi un publiski, bet turpinās piesegt šos grēkus ar vārdiem par mieru un neitralitāti, tad kļūst par politiskā ieguvuma klonu.

ЦЕРКВИ, КОТОРЫХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Михаил ЧЕРЕНКОВ

В последнее время многие из нас с недоумением обнаружили, что Церковь, которую привычно именовали Христовой, окружена клонами на потребу политики. На то оно и «последнее время», что вскрывается обман внешнего подобия и открывается ужасающая правда внутренней пустоты. Сбывается слово апостола Павла, что христиане последних дней будут иметь лишь «вид благочестия», силы же его отрекутся (2 Тим. 3:5).

Церковь, главой которой может быть только Христос, стала обслуживающей частью империи зла и лжи.

Церковь, призванная быть голосом правды, стала репродуктором государственной пропаганды.

Церковь, должная быть светом, стала тенью мира сего.

Церковь, созданная быть солью, стала бесвкусной и не выразительной.

Единство и единственность Церкви стали оспаривать фальшивки, человеческие подделки. Их много, но самые заметные из них можно распределить по трем типам – «церковь шовинистов», «церковь сепаратистов» и «церковь безразличных».

«Церковь шовинистов» — это компания церковного вида, которая слепо поддерживает политику своего государства, в том числе агрессию против соседей. Такая «церковь» хвастается не числом своих действительно верующих и не глубиной духовной жизни, но размерами «своих» территорий. Такая «церковь» гордится своим сильным вождем, который может «отжать» чужие территории и за это ему ничего не будет.

Другие варианты названия такой «церкви» — «церковь оккупантов» или «церковь крымнашистов».

«Церковь сепаратистов» — сопутствующая организация, готовая во всем подчиниться «церкви шовинистов» и быть ее «дочерной церковью». Такая «церковь» симпатизирует сильным соседям, чужим империям, готова служить любому захватчику. Главный ее девиз: отделяй и властвуй. На языке проповеди он звучит так: поскольку наша родина на небесах, то нам все равно, кому служить, кто нас захватит, как мы будем называться. Другой вариант названия: «церковь коллаборационистов» или «нашахатаскраю».

«Церковь безразличных» – самая популярная разновидность церковных клонов, согласная на все, лишь бы сохранить себя. Ее генеральная линия – нейтралитет любой ценой. Сколько крови не пролей, ни слезы не вышибешь, ни слова. Как в рот воды набрали. Страны вымрут, эпохи сменятся, но «церковь безразличных» будет молчать и продолжать свое ничегонеделание. Хотя «епископы безразличных» уверяют, что они вне политики, но они очень даже вплетены в политику прогиба, приспособленчества, поддакивания и помалкивания. Варианты названия: «церковь молчаливого большинства» или «ивашиминашим».

***

Нужно сказать, что эти типы не существуют в чистом виде, под одноименными вывесками. Они проникают внутрь Церкви и паразитируют, разделяя, обманывая, совращая.

Группы шовинистов, сепаратистов и безразличных никогда не называются именно так. Они замаскированы под «русский мир», «особую духовность», «славянское братство», «мировой заговор против России», «услышать Донбасс», «единство Церкви выше политики», «Путин за традиционные ценности», «нет гейропе», «мы над конфликтом», «нужно строить мосты и не трогать больные темы», «навеки вместе», «братские народы против коварного Запада» и т.д.

Стоит помнить, что Церковь Христова живет в единстве вселенскости и поместности. Она воплощает в поместной общине все наследие Церкви вселенской. Без противопоставления восточной традиции – западной, единственно «канонической» – «раскольникам» и «сектам», «особой русской духовности» – «мертвому европейскому христианству», особого пути – «общему отступлению».

При этом ей близок патриотизм, но чужды крайности этнофилетизма, национального эксклюзивизма, воинствующего мессианства. Она служит ближним и дальним, но ближним в первую очередь.

Конечно, для Евангелия нет границ, но это только для Евангелия. В остальном же границы должны уважаться (при этом открытость – сохраняться).

Приходится слышать неудобовразумительные фразы о том, что церковное призвание выше гражданской позиции, а небесное гражданство важнее национальности и проч. На это можно снова сказать о единстве измерений — небесных и земных, вселенских и национальных, духовных и гражданских. Церковь не отказывается от гражданской ответственности ради ответственности духовной, но воплощает в гражданской позиции свои принципы, ценности, все свое богословие.

Мне кажется, что в обществе от Церкви сегодня ожидается не так уж много, почти минимум – обличение шовинизма, сепаратизма, безразличия, и отречение от них.

Если Церковь не скажет об этом громко и публично, но продолжит прикрывать эти грехи словами о «мире» и «нейтралитете», то станет добычей политических клонов и получит их несмываемые названия.

5 komentāri

Citi rakstiSākumlapa

Intervija ar Raivi Zeltītu: Par Latvijas nacionālas valsts nozīmi 21. gadsimtā

Intervija ar Raivi Zeltītu: Par Latvijas nacionālas valsts nozīmi 21. gadsimtā(0)

Par nacionālas valsts nozīmi 1904. gadā formulēja Miķelis Valters (Latvijas Republikas iekšlietu ministrs, (1918—1919) jaunstrāvnieks, jurists, politiķis, diplomāts un sabiedrisks darbinieks, viens no Satversmes izstrādātājiem.): „Tēvu zeme kā politisks jēdziens ir organizācija, kuru sauc par valsti. Šī organizācija pastāv no trim daļām: zemes, uz kuras zināma tauta dzīvo, pašas tautas un valsts varas, zem kuras

Raivja Zeltīta grāmata „PAR NACIONĀLU VALSTI- jaunais nacionālisms 21. gadsimta Latvijai”

Raivja Zeltīta grāmata „PAR NACIONĀLU VALSTI- jaunais nacionālisms 21. gadsimta Latvijai”(0)

Materiālu sagatavoja Spektrs.com, Marlēna Pirvica. Īpaši rekomendējošs jauniešu auditorijai! 23. augustā 17:30, Latvijas Kara muzejā, Rīgā, norisināsies Raivja Zeltīta grāmatas “Par Nacionālu Valsti” atvēršana. Iepazīstoties ar gados jaunā politiķa Raivja Zeltīta autordarbu- grāmatu „Par nacionālu valsti- jaunais nacionālisms 21. Gadsimta Latvijai” rodas iespaids, ka tas varētu būt labs turpinājums cita autora politiķa Raivja Dzintara izdotajām

Norisināsies kristīgās mūzikas festivāls “Dzimuši mūžībai”

Norisināsies kristīgās mūzikas festivāls “Dzimuši mūžībai”(0)

Lēdmanē, Trušu karalistē 26.augustā norisnāsies  Kristīgās mūzikas festivāls “Dzimuši mūžībai”. Atklāšana pl.12.00. Slavēsim Dievu un pateiksimies par draudzes “Zilais Krusts” 10 gadu kalpošanu Lēdmanē. Programmā: kristīga mūzika, mākslas darbu izstāde, sadraudzība un cienasts. Informācija pa telefonu 27016720    

Maskavas draudzes „Atjaunošanās” slavētājas autordziesmas video klips „Karaliene” ieņem augstus reitingus YouTube vietnē

Maskavas draudzes „Atjaunošanās” slavētājas autordziesmas video klips „Karaliene” ieņem augstus reitingus YouTube vietnē(0)

Dziedātājas Nilu (Niloo, Nila Mania), kristiešu centra “Atjaunošanās” (Восстановление) pielūgsmes komandas dalībnieces autordziesmas video klips „Karaliene”, tās iznākšanas dienā, ieņēmusi augstus reitingus YouTube vietnē,-ziņo spektrs.com/ BOG.NEWS Portālā BOG.NEWS teikts, ka dziedātāja pastāstīja par dziesmas galveno vēstījumu – uzsvērt ikkatras meitenes patieso vērtību un cieņu. “Rakstot dziesmu, mani pamudināja, tas, ko es redzu sev apkārt. Ir

Džastins Bībers: Velnam nav varas, kad Jūs zināt dzīvo Dievu!

Džastins Bībers: Velnam nav varas, kad Jūs zināt dzīvo Dievu!(0)

Džastins Bībers (Justin Bieber) dalījās ar ziņu savā mājas lāpā, atgādinot abonentiem, ka velns nevar uzvarēt Dievu: “Lai velns ir norūpējusies par to, ka viņam nav varas pār jums, kad zināt dzīvo Dievu! Un Viņa vārds ir Jēzus! Kāpēc raizēties, ja tā vietā Jūs varat Viņu pielūgt, “ziņo-spektrs.com/ cnl.news  Ziņojumā pievienots arī video, kurā, Bībers

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.