„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Jēzus armija Latvijā

„Varens kareivis ir mūsu Dievs

Uz priekšu ved Viņš savu armiju

Un mēs soļojam, lai Zemi ieņemtu

Mūsu priekšā bailēs vaininieks dreb

Pilna sagrāve tam tagad draud

Ejam mēs lai ņemtu to, kas pieder mums!”

- skan dziesma

Latvijas varoņi

Valsts veidojas no interešu vienojošas grupas kopuma, to pamatprincipiem, kultūru un valodu, arī Latvijā. Lai valsts kļūtu aizvien stiprāka, pastāvēt spējīgāka citu valstu fonā, nepieciešams iesakņoties savā zemē un atklāt savas valsts spēcīgās konkurētspējīgās puses. Līdz ar to dzimst stipri vietējie un starptautiska mēroga varoņi-virzītājspēki un orientieri, kas aizstāv un aizsargā savas valsts un nācijas intereses un apvieno savstarpēji attiecības ar citām valstīm. Arī Latvijā ir savi varoņi, taču kā pēdējie Latvijā notiekošie notikumi politiskajā sfērā, liecina, ka mums trūkt savu nacionālo varoņu. Varoņi, kuri spēj ietekmēt pozitīvus procesus Latvijas zemē. Ja pat latvieši ir bijuši tik viegli ietekmējami, ka nav pat vēlējušies aizsargāt un aizstāvēt savas valodas intereses, kā rezultātā spētu veidot vienotu sabiedrību daudz ātrākā laika posmā, tad tā ir zīme, Latvijai trūkt savu varoņu un ideālu, kuriem sekot.

Jēzus armija Latvijā

Ikviens kristietis zin savu primāro Dieva aicinājumu, kļūt par dvēseļu zvejnieku. Pestītas dvēseles. Pestīta Latvija. Atmoda Latvijā. Tas ir galvenais mērķis. Taču, ja padomājam plašāk ar šādu vispārinātu aprakstu vien nepietiek. Kādā veidā ir realizējams šāds mērķis? Liecināt daudzu gadu garumā saviem vēl nepestītajiem draugiem, radiem, kaimiņiem. Labi. Bet arī ar to vien ir par maz. Tas joprojām ir tikai viens no balstiem uz kuru liek visas savas cerības baznīca. Taču ja spētu vienoties un tiekties arī aizsniegt citus balstus, šo mērķi spētu realizēt daudz rezultatīvāk, ātrāk un efektīvāk. Kas tas ir par papildus balstu? Jēzus armija Latvijā, kas veicina politiski garīgo atmodu. Tilts starp valdību un tautu. Tilts starp tautu un Radītāju.

Jēzus armijas misija

„Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.” (Ef 6: 12)

Jēzus armijas misija ir ieņemt Latvijas zemi un cīnīties pret tiem, kas iemidzina, bet nevis atmodina, pret tiem, kas sagrauj, nevis ceļ, pret tiem, kas dzen lāstā, nevis ved svētībā, pret tiem, kas ved uz iznīcību, nevis risinājumu. Jēzus armijas uzdevums ir pasludināt un pārstāvēt Dieva valstību uz zemes un apliecināt Dieva plānus Latvijas zemei. Pasludināt, ka Latvijas zeme pieder Radītājam un Latvijas tautai. Pārstāvēt savas ieņemtās teritorijas, profesionāli tās pārvaldot, jebkurā izvirzītajā sfērā.

Pienācis laiks kristiešiem ieņemt pirmās garnizona rindas, ietekmēt procesus Latvijā, palīdzēt mūsu zemei zelt un plaukt. Lai to varētu panākt pēc iespējas ātrāk , efektīvāk un saprotamāk ir nepieciešama skaidra nākotnes vīzija. Definēt sev, kādu mēs vēlamies redzēt savu Latviju drīzā nākotnē.

Lai saprastu kā panākt gaišos un fundamentālos izvirzītos mērķus un to realizēšanā nākas izprast kādas ir Latvijas problēmas galvenās saknes, lai tās kā nezāli varētu izravēt..

„ Tīrums ir pasaule, un labā sēkla ir Valstības bērni, un nezāle ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas to sējis, ir velns.” (Mat. 13: 38-39).

Tāpēc Dievs ir atvēris saviem bērniem- kristiešiem gara acis, lai saskatītu patieso ienaidnieku, Dievs ir atvēris gara sirdi, lai atšķirtu garā ienaidnieku no cilvēka. Dievs ir atvēris gara ausis, lai dzirdētu, ko Svētais Gars runā. Dievs atvēris muti, lai runātu Viņa vārdu. Kristiešiem atliek vien Dieva dotās dāvanas atraisīt sevī un praktizēt tās.

Lai iestādītu jaunu puķi vai koku, nepieciešams sagatavot augsni. Izravēt ne tikai nezāles redzamo, bet arī neredzamo daļu. Ir jārok dziļāk.

„Tu uzcelsi vecās posta vietas, tu atjaunosi agrāko cilšu pamatus, un tevi sauks par plaisu pielīdzinātāju un par apdzīvojamu vietu atjaunotāju.” (Jes 58: 12)

Jēzus armijas misijas īstenošanai ir nepieciešami garīgi un svētā Gara un ticības pilnie kareivji.

Šodienas politiskā arēnā redzams, ka valsts vīri nezin risinājumu, neredz kādā vaidā Latvijas ārpolitiku un iekšpolitiku virzīt sekmīgi. Vieni saskata sekmes vēršot uzmanību austrumu savukārt citi rietumu virzienā. Taču nesaskata iespējas, potenciāli izaugt un darboties tieši Dieva dotajā Latvijas teritorijā un attīstot ilgtermiņu programmu sasniedzot un iegūstot daudz vairāk, nekā no Eiropas Fondiem un SVF iekrītot atkarības un negatīvās ietekmes slazdos.

Kāpēc tā notiek? Tāpēc, ka nenovērtē Latvijas zemes patieso vērtību. Jēzus armijas uzdevums ir palīdzēt to saskatīt.

Kristieši lūdz -Dievs svētī Latviju! Iespējams, ka Dieva atbilde skan: „Es to esmu jau svētījis.” Mums pie šāda veida jautājuma jānāk konkrētāk. Lūgšanā par Latvijas zemi jāapzinās Atmodas slāpes visās nozīmēs.

Jēzus armijas pamatmisija – Politiskā atmoda Latvijā.

Jēzus armijas mērķis

Dievs svētījis Latviju ar nacionālām bagātībām un vērtībām, taču tās vēl joprojām nav adekvāti novērtētas. Taču, ja nespējam novērtēt to, ko Dievs mums dod, to bagāto un lielo pērli – Latvijas zemi, tā izslīd un nokļūst svešinieku rokās. Taču neviens svešinieks to nenovērtē tā, kā to varētu izdarīt pērles patiesais saimnieks, mantinieks un uzturētājs. Tas jau ir vēsturiski pierādīts un atklājās arī šodien.

20 gadu neatkarības laikā mēs tomēr nekur tālu neesam tikuši Latvijas attīstībā. Kāpēc? Tāpēc, ka ienaidnieks tiek saskatīts visur, taču tas netiek izskausts vispirms no savām sirdīm-sarūgtinājums, vilšanās un t.t. Neviens Latvijas pilsoni nenovērtēs tā, kā viņš pats. Neviens Latviju nespēs novērtēt tā, kā tās pamatnācijas saimnieks. Kā tas panākams? Panākams ar palīginstrumentu lietošanas spēju.

Savas pašapziņas pacelšana. Kā tas panākams? Katram indivīdam ir jāsaprot un jāizanalizē kādu pozīciju viņš ieņem Jēzū Kristū, kādas jomas pārvalda vislabāk un jākoncentrē uzmanība to pilnveidošanā.

Lai spētu mīlēt Latvijas zemi jāiemācās mīlēt sevi, savus tuviniekus un sev uzskatāmos ienaidniekus (garus kas tajos mīt).It kā skaidra lieta, tomēr grūti realizējama. Lai to realizētu sekmīgi nepieciešami orientieri.

Jēzus armijas skola

Lai izaudzinātu pienācīgus Latvijas pilsoņus un konservatīvo vērtību apzinātājus, sākotnēji jādodas skolā. Lai pielietotu spējas praksē tās jāapgūst teorētiski. Jēzus armijas skolas pamatnostādnes –baznīcā iegūtās garīgās zināšanas un Jēzus armijas skolas orientieru apgūšana.

Orientieri

Galvenais orientieris ir Jēzus Kristus un to, ko Viņš ir atstājis mantojumā saviem mantiniekiem. Orientieris, kas palīdzēs saprast kuram kas ir dots ir Tēvzemes un Dzimtenes apzināšanās. Zemes mīlestība ir panākama ar orientiera apgūšanas prasmi, kuru sauc par patriotismu. Latvijas nacionālo interešu un nacionālo vērtību apzināšanās atbild orientieris vārdā nacionālisms.

Karoga lepnums

„Tā viņi apmetās pie saviem cilšu karogiem, un tā tie cēlās un atkal devās ceļā, ikviens pie savas cilts un pie sava tēvu nama. (4.Moz.2:34)

Karogs – katras nācijas lepnuma, piederības un atpazīšanas zīme.

Latvijas valsts sarkanbaltsarkanā karoga vēstures pamatā ir seno cēsnieku kara karogs no XIII gadsimta. Par to vēsta „Vecākā Livonijas Atskaņu hronika” vācu valoda. Heraldikā sarkanā krāsa nozīmē drosmi, cīņu, varonību, bet baltā – cēlumu, atklātību, arī padošanos.

Eiropas Savienības 12 zvaigžņu karogs apvieno 27 dalībvalstis. Taču kāds varētu būt karogs, kas apvienotu visas pasaules dažādās nācijas vienotībā?

Mēs katrs piederam kādai interešu grupai vai konfesijai, bet visas konfesijas Latvijā un pasaulē apvieno viens spēks Jēzus Kristus. Visus kopā sauc par kristiešiem,  bet vienojošais simbols-zivtiņa uz automašīnas. Bet kāds ir vienojošais karogs?

Kara laukā un cīņās par ideju iedvesmo karogs. Nācijas, Tēvzemes, patriotisma un apziņas cēlējs. Atpazīšanas zīme – karogs.

Jebkura ceļa gaitā nepieciešams orientieris, kuram sekot, lai nenomaldītos un pēc iespējas ātrāk sasniegtu mērķi. Vai tas būtu kara lauks, vai pretēju interešu masu pasākums ir nepieciešams orientieris. Pretējā gadījumā nomaldījusies „avs” nezinās kurp nonāk, vai pie „savējiem”, kuri nēsā atpazīšanas zīmi „zivtiņu”, kura no tālienes ir nesaredzama, vai arī nokļūst taisni vilku barā. Kā lai zin, vai aiz tām uzslietām barikāžu sienām ir „savējie” vai ienaidnieki? Jāpievērš uzmanība kādas krāsas karogs plīvo mastā.

Derības zīme

Vecās Derības zīme. Dievs vadīja tautu no Ēģiptes zemes.

„Un Tas Kungs viņiem gāja pa priekšu dienā mākoņu stabā, lai tos vadītu pa ceļu, bet naktī uguns stabā, lai ceļš tiem būtu apgaismots dienu un nakti.
Un mākoņu stabs dienā un uguns stabs naktī nenozuda tautas priekšā. (2Moz. 13: 21)

Mākonis gāja pa priekšu Vecās Derības laikā. Šodien Jēzus kristus asinīm nomazgāti un Kristus brūcēm dziedināti, Svētais Gars mājo mūsos, tomēr par atpazīšanas zīmi citiem, lai ir nestais pa priekšu baltais karogs.

Jēzus armijas baltais karogs


Tiek uzskatīts, ka baltais karogs ir kauna simbols, padošanās un sakāves, kapitulēšanas zīme. Kara laukā ienaidnieka vairākuma ielenkumā, mazākums padodas paceļot baltu karogu. Savukārt tas nozīmē: „Nešauj! Es padodos!” Paceltām rokām ielenktie iznāk no savām slēptuvēm gaismā. Paradoksāli, bet Bībelē teikts, ka Dievs visu ( šķietami slikto) vērš par labu. Dievam tīk, kad mēs atzīstam sakāvi ar apziņu, ka bez Viņa nenieka nespējam. Dažkārt cīnoties pret Dieva gribu, vai pret Dieva teikto Vārdu, saceļamies un tērējam laiku, enerģiju un liekas pūles visu panākdami ar saviem spēkiem. Rezultātā- sakāve. „Es pats!..” izrādās neefektīvs. Un var izrādīties, ka vārdi „Es padodos!” var nest pavisam citu nozīmi un citu iznākumu.

Dievs gaida, kad cilvēks teiks: „Dievs, es padodos! Es padodos Tavai gribai! Vadi manu dzīvi tā kā vēlies Tu, Esi manas sirds mūru sargs! Saki man vārdu! Un būšu Tev paklausīgs. Esi Tu mans orientieris un mans karogs. Es cēli to pacelšu mastā, lai visi redz, cik ”Varens Tu, brīnišķīgs un varens Tu, nav neviena tāds kā Tu.”(skan dziesma)

Cilvēka domas ir mainīgas, taču baltais karogs uzslietais mastā ir zīme, ka Dievs ar mani var rēķināties neatkarīgi no garastāvokļa, sajūtām vai priekšstatiem.

Baltā karoga uzsliešana mastā – pestīšanas simbols, Dieva autoritātes atzīšana. Padošanās un atkarība no Jēzus Kristus. Uzvara pieder Jēzum, bet cilvēka uzvara -pār sevi.

Baltās krāsas simbols

Bībelē ir uzrādītas rakstu vietas, kurās baltā krāsa ir tīrības un nevainības simbols.

Šķīstī mani no grēkiem ar īzapu, lai es topu šķīsts, mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu!  (Ps. 51 : 9)

Eņģeļi baltās drēbēs

„Un redz tur sēžam divus eņģeļus baltās drēbēs, vienu galvgalī un otru kājgalī, tai vietā, kur bija gulējušas Jēzus miesas”. (Jāņa 20:12)

„Un viņa izskats bija kā zibens un viņa drēbes baltas kā sniegs. „(Mat 28:3)

„Un tika apskaidrots viņu priekšā, un Viņa vaigs spīdēja kā saule, un Viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma. (Mat 17:2)

Augšāmcēlies Jēzus saviem mācekļiem bija parādījies baltās drēbēs. Kristības pieņem baltā krāsā. Attīrīšanās krāsa.

Starp citu, Grūzijas jaunais karogs ir vecākais kristiešu karogs. Balts audekls ar pieciem spilgti sarkaniem krustiem. Pieci krusti nozīmē Jēzus Kristus rētas, kad viņu piesita krustā”. Vēsturiski, kad šis karogs plīvoja (XI-XII gs.) Gruzija sasniedza visaugstāko uzplaukumu un varenību.

Noslēgumā

Protams, ka zivtiņa un cita simbolika nesniedz automātisko pestīšanu un aicinājums nav pielūgt karogu, bet tas lai palīdz nostiprināties nacionālās vērtībās, izkopt patriotisma nozīmi un nostiprināšanos savā piederībā.

„Jēzu Tu mūsu vadonis

Ar Tevi mēs zemi ieņemam

Ejam droši, jo uzvara pieder mums!”

- lai skan dziesma mūsu sirdīs un baltie karogi brīvi plīvo visā Latvijā!

 

0 komentāri

Citi rakstiSākumlapa

Kādas svētības ir mūsu tautas pamatos un kā tās atbalsojas mūsdienās AUDIO

Kādas svētības ir mūsu tautas pamatos un kā tās atbalsojas mūsdienās AUDIO(0)

Rinta Bružēvica :Pāri mums pašiem Kādas svētības ir mūsu tautas pamatos un kā tās atbalsojas mūsdienās. “Mēs nākam no saknēm, un vainagu visa pasaule sauc par Latviju. Mēs to apdzīvojam un piepildām. Te noris mūsu dzīves ar to priekiem un skumjām. Uz mums guļ seno laiku svētība. Tāpēc mēs esam. Un esam tik gudri, talantīgi, varoši,

Guntis Kalme: Nezaudēt valsti informatīvajā karā

Guntis Kalme: Nezaudēt valsti informatīvajā karā(0)

Guntis Kalme, teoloģijas doktors, Lutera akadēmijas docents, mācītājs, grāmatu autors: “Durvis uz mājām”; „Pēdas” un „Latviešu karotprasme 1944-1945 desmit sarunas ar Latviešu leģionu”  Pasaulē ir vairāki tūkstoši tautu, taču ir tikai 196 valstis, tātad – tikai mazākumam ir sava valsts. Mēs, latvieši, esam starp tiem, kuriem tā ir! Mēs gan to nez kāpēc sākam uztvert

Arhibīskaps: “Dieva atziņa bija klāt pie Latvijas valsts dibināšanas”

Arhibīskaps: “Dieva atziņa bija klāt pie Latvijas valsts dibināšanas”(0)

Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča sprediķis 2018. gada 14. augustā Aglonā. Pierakstīja katolis.lv Dārgie svētceļnieki! Šogad pulcējamies Aglonā īpašā kontekstā. Šis ir gads, kad svinam Latvijas simtgadi. Šis ir gads, kad pāvests Francisks ierodas pie mums kā svētceļnieks, lai stiprinātu mūsu tautā ticību un cerību, lai būtu kopā ar mums šai svarīgajā vēstures posmā. Pirms

LKR prezidents Tālivaldis Tālbergs: Dzied mana tauta…

LKR prezidents Tālivaldis Tālbergs: Dzied mana tauta…(0)

Teici to Kungu, to godības Ķēniņu svētu, Dvēsele mīļā, kaut teikt Viņu cienīgi spētu! Pulkiem lai nāk, Kokles lai skandināt sāk, Visi lai slavē to Svētu! Teici to Kungu, kas visu ar gudrību rada, Tevi uz spārniem kā ērglis Viņš sargādams vada! Bēdas kad māc, Žēlīgs vēl Viņam ir prāts, Sargājot gadu pēc gada. Paldies

Mārcis Jencītis: Uzmanību – Krievijas antisektanti!!!

Mārcis Jencītis: Uzmanību – Krievijas antisektanti!!!(3)

Raksta autors: Evaņģēlisko Kristiešu Draudzes «Kristus Pasaulei» vecākais mācītājs Mārcis Jencītis   Tuvojas vēlēšanas, un savu darbību atkal aktivizējuši antisektanti. Jāteic gan, ka darbība ir vārga, un tomēr tā nes negatīvas sekas mūsu valstij. Jau gadu simtiem Latvijas teritorijā ir bijis ieinteresēts Latvijas austrumu kaimiņš – Krievija. Latvijas tauta ir pārdzīvojusi masveida slepkavošanas, izsūtīšanas, paverdzināšanu,

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.