„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Kosmosa pavēlnieks apstādina Sauli un Mēnesi

„Saule apstājies pār Gibeonu! Mēness, pār Ajalonas ieleju!” (Jozuas 10:12)

Brīnumi notiek! Taču cilvēks tiecas pārdabiskus brīnumus pārbaudīt dabīgos veidos. Ja tas neizdodas, tad brīnumu nosauc par nepatiesu. Varbūt tomēr metodes nepareizas? 

Vai arī kā cilvēki censtos atspēkot, noliedzot neizprotamo, brīnumi notiek! Dažkārt cilvēki, kuri piedzīvojuši brīnumus saka: „Es ticēju, ka Dievs var dziedināt no neārstējamas slimības un tas notika.”; „Es ticēju, ka Dieva spēkā varu atrisināt sarežģītu situāciju un tas notika.”; „Es ticēju…” Savukārt citi teiktu, ka tāpēc jau tie ir brīnumi, ka tos nevar izskaidrot. Starp tiem atrodas arī tādi, kuri centušies izskaidrot patiesības meklējumu vadīti.
Mēģināsim no mikrokosmosa pārorientēties makrokosmosa dimensijās. Vai iespējams iedomāties, ka Saule un Mēness var apstāties, tikai tāpēc, ka cilvēks to pavēl, kopīga mērķa īstenošanai? Iespējams, mēs saņemtu atbildi, ka jau sen netic pasakām.
Izsmeļošais arguments būtu -ja Zeme, Saule, vai Mēness apstātos, kaut vai uz īsu brīdi, Zeme piedzīvotu katastrofālas negācijas. Jā, taisnība! Bet…
Saprotams, ka bez iemesla, nekas nerodas. Diez vai kaut kas tāds nostrādātu, ja mēs tagad pēkšņi no līdzenas vietas pavēlētu Saulei apstāties, jo it kā ticam, ka tas var notikt. Bet līdz ar to rastu mulsinājumu, kādēļ, tas nepieciešams? Lai apmierinātu mūsu pašu godkāri? Vai kādam kaut ko pierādītu? Tādi ir pārāk nenozīmīgi mērķi. Domājams, ja personisks labums tiktu pārorientēts kopīgā vai globāla mērķa labā, tad, iespējams, notiktu, ja tas būtu saskaņā ar Dieva gribu.

Lai labāk saprastu, kāpēc kosmosa pavēlnieks licis debess ķermeņiem mainīt savu trajektorijas gaitu, ieskatīsimies tā iemeslu kultūrvēstures aspektā un tad pāriesim kosmosa dzīlēs.

Kas tad tā ir bijusi par tik spēcīgu personību, kurš kļuva par kosmosa pavēlnieku?

Saules un Mēness pavēlnieks

Jozua – karavadonis. „Jozuam, kas bija pēctecis Mozum kā Israēla vadonim (1407.g. apmēram līdz 1370.g.pr.Kr) sākotnēji bija vārds Hozea, bet Mozus mainīja viņa vārdu un nosauca to par Jozuu (4.Moz.13: 16) Abi ebreju vārdi Yoshua un Yeshua (Jēzus) ir saīsinājumi no YeHoShua – Jahve glābj. Jozua bija izraēliešu armijas virspavēlnieks tās pirmajā kaujā ar amalekiešiem (2.Moz.17: 8 un tālāk), pēc tam viņš kļuva tuvs Mozus palīgs. Kad Jozua uzsāka savu darbību kā Mozus pēctecis, Dievs viņam lika uzcītīgi studēt bauslību (Pentateuhu), ko viņš bija saņēmis no Mozus. Viņam tā vienmēr bija jāņem vērā un jārīkojas saskaņā ar to. (Joz. 1: 1-9).” Savā grāmatā „Vai Bībelei var uzticēties?” skaidro Dr. Theol., Dr.phil. Ūras Sārnivāra.
Jozua bija karavadonis un Dievam paklausīgs vīrs, viņš visu darīja saskaņā ar Dieva gribu. Viņš izdarīja to, kas priekštecim Mozum neizdevās, ne tikai laika trūkuma dēļ, bet arī tautas nesagatavotības dēļ. Izraēlieši iegāja apsolītā zemē. Taču jāņem vērā, ka par apsolīto zemi, savas teritorijas ieņemšanu, nācās cīnīties.

Skan pavēle- rīkojums

Kāpēc Jozua ienāca prātā tik neapdomīgs rīkojums, kuru apspriež vēl pat šodien? Izskanējusī pavēle: „Saule apstājies! Mēness apstājies!”
Jozuā sekoja priekšnosacījumam, par to, ko teica Dievs iepriekš: „…neviens pats no tiem nepastāvēs tavā priekšā.” (Jozua 10-8) Tātad, tas nozīmē, ka visi būs uzvarēti, neviens nepaliks nepieveikts.
Jozua cīnījās ar pagānu tautu. Viņš ar savu karaspēku negaidīti metās pārsvara jūklī. Cīņas laiks ieilga. Daudzi no ienaidniekiem metās bēgt, bet par cik Dievs teica, ka neviens nepastāvēs Jozua priekšā, tas nozīmē, ka neviens nedrīkstēja aizbēgt. Saprotams, ja ienaidnieks bēga un vakara krēslā varēja ne tikai paslēpties, bet arī nozust, tad tas apgrūtinātu apsolītā Vārda piepildīšanos.
Iespējams, tāpēc Jozua pavēlēja Saulei un Mēnesim apstāties, lai neviens ienaidnieks nevarētu aizbēgt.
Taču ir vēl kāda nianse. Fiziskā nozīmē, tas bija brīnums, un ir ļoti svarīgs no reliģiski -morālā aspekta. Bet ņemot vērā, ka tauta, pret kuru cīnījās Jozua, bija elkdievi, kuri pielūdza Sauli un Mēnesi. Tādā veidā, iespējams, tika lauzta ticība dievekļiem. Jo Dievs ir viens Kungs, kuram pieder visa vara un ir radījis abus gaismekļus. Nevis mēness vai debess valda cilvēku dzīvē.Tādējādi, neatkarīgi no smagas fiziskas sakāves un iznīcināšanas no Izraēlas tautas, pagāni cieta arī morālu sakāvi, kas mazināja drosmi un ticību cīņā pret ārvalstniekiem.

Saule un Mēness apstājās?

Tā kā notikums saistās ar astronomijas likumiem, tad nav nekāds brīnums, ka Saules un Mēness pavēlnieka varoņdarbs izsauc virkni jautājumu, kas apšauba stāstu no astronomijas viedokļa. Astronomijas pārzinātāji teiktu, ka aprakstītais notikums nav iespējams, jo norāda uz pavēles formas izteiksmes kļūdu: „Apstājies saule!”. Dienas pagarināšanai būtu nepieciešams, lai Zeme apstātos. Zināms, ka Zeme rotē ap savu asi veicinot dienas un nakts iestāšanos.
Taču vai no karavadoņa, kurš nav bijis pazīstams ar astronomijas pamatnostādnēm, varētu adekvāti pieprasīt iztiekties apelējot ar astronomijas zināšanām? Tādējādi rodot pretjautājumu, vai mēs vienmēr izsakāmies precīzi, skaidri, saprotami tā, lai apmierinātu visu interesentu grupas vienlaicīgi? Domājams, ka nē. Turklāt pirms šī nozīmīgā notikuma Jozuā bija pielūdzis Dievu, Kurš atbildēja, ka būs ar Jozua visas cīņas laikā. Tātad Dievs, Jozuā Radītājs un arī mūsu, kuri ne vienmēr spēj izteikt vārdos to, ko domā, zinājis, ko tieši Viņa kalps ir domājis, izsakot, ticības pilnas, pavēles.
Toreiz Jozua lūdza To Kungu, tai dienā, kad Tas Kungs nodeva amoriešus Israēla bērnu rokās, un viņš izsaucās Israēla bērnu priekšā: “Saule, apstājies pār Gibeonu un tu, mēnesi, pār Ajalonas ieleju!” (Jozua 10:12)


Tālāk teikts, ka Jozua izsaucās, lai Saule un Mēness apstājas, un tā arī notika, līdz viņi uzvarēja. Viena diena kļuva kā divas.

Vairāki zinātnieki ir veikuši neatkarīgus pētījumus un nonākuši pie secinājuma, ka laika vēsturē ir parādījušās liekas 24 stundas.

Jāpiebilst, ka Amerikas Profesors C. A. Tottens (Totten) sākotnēji vēlējies pierādīt, to, ka Bībele nav patiesa un oponējot tieši šo Bībeles notikumu, par pēkšņo laika/stundu papildināšanos. Vinš kopā ar kolēģiem n citām valstīs apsprieda šo notikumu skaidri apzinoties, ka viņš un kolēģi netic, ne Dievam, ne arī Bībelei. Taču aizvien vairāk pievēršot laiku un uzmanību cītīgām Bībeles un astronomisko mērījumu studijām, profesora domas mainījās. Viņš vēlējās zināt patiesību. Tās meklējumos viņa domas aizvien vairāk mainījās.

Rezultātā viņš aprēķināja tiešu notikuma norises laiku -23 stundas un 20 minūtes. Pēc ilgiem pētījumiem, viņš publicēja matemātisko aprēķinu, kas balstīts, pamatojoties uz astronomiju. Pr. C. A. Tottens pierādīja, ka Saule, Zeme un Mēness kādreiz bijušas šāda laika ietekmē un stāvoklī.

Tottena pētījumi tika papildināti Anglijas Grinvičas Karaliskajā observatorijā. (Royal Observatory, Greenwich) Dr. E. Mounders , noteica precīzu laiku un vietu, kad šis brīnišķīgais notikums risinājies.

Divreiz garāka diena un divreiz garāka nakts

Ja Saule tik tiešām “apstājās” debesu velvē, tad šo parādību bija jānovēro ne tikai Bībelā uzrādītajā vietā un laikā. Pretējā zemes pusē vajadzēja iestāties pārāk garai naktij.
Daudzviet pasaulē dažādās hronikās ir rakstīts par dienu, kura ir bijusi divreiz garāka – tādas ziņas ir atrodamas Grieķijā, Ķīnā, Meksikā, Indijā, Peru leģendās un citur. Piemēram, Centrālamerikā dzīvojošo acteku leģendās stāstīts, ka bijis brīdis, kad saule un mēness apstājušies un zeme ieslīgusi tumsā.
Saskaņā ar hronikām šis notikums risinājās inku valdnieka Titu Jupanki Pačakuti II trešajā valdīšanas gadā. hronikā rakstīts: “Todien rītausma neiestājās divdesmit stundas.” Saskaņā ar amerikāņu zinātnieka Zakarija Sitčina (Zecharia Sitchin) aprēķiniem šis hronikā aprakstītais neparastais notikums risinājās 1391. gadā pirms mūsu ēras. Tiešām, saule palika debesu vidū stāvot un nesteidzās noiet veselu dienu.” Sitčins uzskata, ka izraēlieši iebruka Kanaana zemē 1393. gadā.
Amerikāņu zinātnieks pēc diviem neatkarīgiem avotiem izskaitļoja laiku, kas sakrīt. Abi notikumi ir risinājušies 1400. gadu pirms Kristus dzimšanas.

Kā tas notika?

Kas tad varēja notikt patiesībā? Varbūt saules aptumsums? Taču aptumsums nevar ilgt 20 stundas. Varbūt Zemei tuvu lidojoša liela komēta izjaucot Zemes ass precesiālo kustību (lēna konisku virsmu aprakstoša Zemes rotācijas ass kustība) kas, iespējams, nobremzēja Zemes griešanos?
Jo pirms šī notikuma Jozuas grāmatā teikts, ka Tas Kungs uz amoriešiem meta akmeņus, kā rezultātā daudzi arī mira un kas paātrināja izraēliešu uzvaru. Varbūt uz Zemes nonāca komētas atlūzas?
Taču diez vai tādus procesus varētu ietekmēt kāda komēta, vai planēta, jo notikumu gaita nesakrīt. Vispirms Dievs meta nevis akmeņus, vai komētas lauskas, bet gan krusu akmens lielumā, amoriešu ceļā un tikai pēc tam sekoja Jozua pavēle.
Bet, ja ir bijis tieši tā, kā teikts, ka Saule apstājās nevis Zeme? Ja Saule visu dienu stāvēja, tajā pašā laikā kaut kam tomēr vajadzēja pārvietoties. Ja gadījumā Zemes ass šī notikuma iespaidā stipri novirzījās ekliptikas virzienā un Saule nepazuda aiz horizonta, tad diena bija garāka par 24 stundām. Cilvēkam – novērotājam Saule tad pārvietotos citā virzienā, lai pēc tam atkal uzsāktu savu ceļu pāri debesjumam. Svārstību virziens mainās punktā ir vērojams zināms pārtrauktas kustības efekts kā optisks acu apmāns. Tādā gadījumā Saule patiešām gandrīz vienu dienu stāvējusi uz vietas.

Ja kādu fizikālu spēku ietekmē Zeme pēc tam grieztos pretējā virzienā, tad viegli būtu izskaidrot senos stāstus par pretējā virzienā ejošām ekliptikām.

Tādējādi Zemes ass varētu aizvirzīties tālu orbītas plaknē, kā tas mūsdienās notiek ar planētu Urāns. Šādā gadījumā rodas optisks iespaids, ka ekliptika apstājas vai pat pārvietojas pretējā virzienā. Tad šādā gadījumā nevajadzēja notikt nozīmīgiem Zemes griešanās traucējumiem. Iespējams, Zemes orbīta ap Sauli pārvietojās vairāk uz ārpusi un apriņķošanas perioda ilgums pieauga no 360 uz 365 dienām, par kurām var pārliecināties ieskatoties antīkajos kalendāros.

 

0 komentāri

Citi rakstiSākumlapa

LKR prezidents Tālivaldis Tālbergs: Dzied mana tauta…

LKR prezidents Tālivaldis Tālbergs: Dzied mana tauta…(0)

Teici to Kungu, to godības Ķēniņu svētu, Dvēsele mīļā, kaut teikt Viņu cienīgi spētu! Pulkiem lai nāk, Kokles lai skandināt sāk, Visi lai slavē to Svētu! Teici to Kungu, kas visu ar gudrību rada, Tevi uz spārniem kā ērglis Viņš sargādams vada! Bēdas kad māc, Žēlīgs vēl Viņam ir prāts, Sargājot gadu pēc gada. Paldies

Rīgas GETO muzejs: Holokausta upuru piemiņai- Maršs “Dzīvo gājiens”

Rīgas GETO muzejs: Holokausta upuru piemiņai- Maršs “Dzīvo gājiens”(0)

4. jūlijā, no plkst. 09:45 līdz 11:45 norisināsies ikgadējais pasākums – Maršs “Dzīvo gājiens”, gājiens pa bijuša Rīgas geto ielām – no Vecā Ebreju kapsētas līdz sadedzinātas Horālas sinagogas memoriālam. Šis pasākums veltīts Holokausta upuru piemiņai. Šajā gājienā piedalīsies izdzīvojošo pēcnācēji un tie, kam nav vienaldzīga atmiņa par katastrofu, kas notika te, Latvijā, pirms 77 gadiem. Lai tas

Latvijas garīdzniekiem piešķirti Polijas Republikas valsts apbalvojumi

Latvijas garīdzniekiem piešķirti Polijas Republikas valsts apbalvojumi(0)

28. jūnijā Polijas Republikas prezidents Andžejs Duda vizītē Daugavpilī piešķīra valsts apbalvojumus Latvijā dzīvojošiem pilsoņiem par ieguldījumu vienotības un sadarbības veicināšanā starp tautām,ziņo spektrs.com/katolis.lv Starp apbalvotajiem bija arī Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, kurš saņēma Polijas Republikas Nopelnu ordeņa oficiera krustu par izciliem nopelniem Baznīcas labā Austrumos, kā arī poļu kultūras un tautas tradīciju veicināšanu

Mārcis Jencītis: Uzmanību – Krievijas antisektanti!!!

Mārcis Jencītis: Uzmanību – Krievijas antisektanti!!!(3)

Raksta autors: Evaņģēlisko Kristiešu Draudzes «Kristus Pasaulei» vecākais mācītājs Mārcis Jencītis   Tuvojas vēlēšanas, un savu darbību atkal aktivizējuši antisektanti. Jāteic gan, ka darbība ir vārga, un tomēr tā nes negatīvas sekas mūsu valstij. Jau gadu simtiem Latvijas teritorijā ir bijis ieinteresēts Latvijas austrumu kaimiņš – Krievija. Latvijas tauta ir pārdzīvojusi masveida slepkavošanas, izsūtīšanas, paverdzināšanu,

Pēteris Sproģis atsauc dalību vēlēšanās un nebūs “Saskaņas” izvirzītais Valsts prezidenta kandidāts

Pēteris Sproģis atsauc dalību vēlēšanās un nebūs “Saskaņas” izvirzītais Valsts prezidenta kandidāts(0)

Bijušais Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis sociālajos tīklos paziņojis, ka atsauc dalību 13.Saeimas vēlēšanās, kā arī nebūs “Saskaņas” izvirzītais Valsts prezidenta kandidāts. “Pateicoties par man izrādīto cieņu, es nolieku savu Valsts prezidenta kandidāta nomināciju un atsaucu savu piedalīšanos vēlēšanās. Paldies visiem par izrādīto atbalstu! Peteris Sprogis“ Šodien ir mana dzimšanas diena. Man paliek 45.

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.